Üye Girişi

Lütfen e-posta adresinizi ve şifrenizi giriniz.

(Şifremi Unuttum) TAMAM

Lütfen e-posta adresinizi giriniz ve gönder butonuna basınız.
GÖNDER

E-mail adresinizi doğrulamanız gerekmektedir.
Lütfen aşağıdaki doğrulama kodunu giriniz.
GÖNDER

Facebook İle Giriş Yap

Sitemize, Facebook ile bağlanarak giriş yapabilirsiniz.

FACEBOOK İLE GİRİŞ YAP

Üye Olun

Hoşgeldiniz! Sitemize yeni bir üyelik yapmak için lütfen aşağıdaki butona tıklayarak, açılan formu doldurunuz.

ÜYE OL

Aşağıda kabul ettiğim şirketler tarafından, yukarıda/aşağıda yer alan iletişim bilgilerime e-posta, SMS, telefon gibi vasıtalarla reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını, gönderime ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasını, mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum.

 Aygaz A.Ş. için izin vermeyi kabul ediyorum.
 Paro Programı ve Tanı’ya ait diğer markalar kapsamında Tanı A.Ş. için izin vermeyi kabul ediyorum.

Facebook İle Üye Olun

Hoşgeldiniz! Sitemize yeni bir üyelik yapmak için Facebook ile giriş yapınız.

FACEBOOK İLE ÜYE OL

BİLGİLERİM

Aşağıdaki form üzerinden bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.


GÜNCELLE

Paro Kart Kaydı

Paro ile Aygaz avantajlarından faydalanabilmek için paro kart kayıt işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Veri paylaşım iznini onaylıyorum. PAROLU OLMAK İSTİYORUM

Paro Kart Giriş

Lütfen Paro Kart numaranızı veya cep telefonu numaranızı giriniz.

Veri paylaşım iznini onaylıyorum.
Program Katılım Metni

1. Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Tanı”), çeşitli müşteri memnuniyeti odaklı sadakat programları, doğrudan pazarlama uygulama ve aktiviteleri, ayrıca internet ortamında çeşitli pazarlama uygulamaları sunan bir Koç Topluluğu şirketidir. Paro Programı, aynı amaçlarla oluşturulmuş Qupaj Programı ile Web Pazarlama Programı Tanı’ya aittir. Aygaz A.Ş, Paro Programı’nın bir Program Ortağıdır.

Paro Programı, üyelerine (“Üye”), alışverişlerinde çeşitli avantaj ve imkanlar sağlayan, doğrudan pazarlama aktiviteleri sunan müşteri memnuniyeti odaklı bir pazarlama programıdır. Tanı ve aşağıda tanımı belirtilmiş olan Program Ortakları burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, benzer program, uygulama ve doğrudan pazarlama ürünleri oluşturabilecektir. Bu metin dahilinde Tanı ve diğer Program Ortakları tarafından oluşturulmuş veya oluşturulabilecek bu program, uygulama ve doğrudan pazarlama ürünlerinin hepsi “Programlar” olarak anılacaktır. Program Ortakları, Programların üye işyerleri, Koç Topluluğu şirketleri, kampanya ortakları, dönemsel işbirliği yapılan şirketler ile tüm bu şirketlerin bayi, acente ve franchise’larıdır. Tanı, yönetmekte olduğu Programlar, bu Programlara üye olan kişiler ve Programlar kapsamında yer alan üye işyerleri vasıtasıyla hizmetlerini yerine getirmektedir. Programlarda Üyelik kartınızı veya Programlar kapsamında belirlenen diğer yöntemleri kullandığınızda kişisel ve alışveriş bilgileriniz sistemin gereği olarak Tanı’ya da gelmektedir. Program Ortakları tarafından üyelere sunulan faydaları alabilmeniz ve bu avantajlardan haberdar edilmeniz için kişisel verilerinizin Program Ortakları’ndan Tanı’ya aktarılması ve işlenmesi zorunludur.2. Program Ortaklarına veya Tanı’ya verdiğiniz tüm kişisel verileriniz (“kişisel veri”) ve Program ortakları nezdinde yapmış olduğunuz işlemlerle ilgili bilgileriniz (“işlem bilgisi”) Programlar kapsamındaki faydaların size sunulabilmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, size özel kampanyalar tasarlanabilmesi, anket veya telesatış uygulamaları, araştırma, planlama, istatistiki analizler gibi amaçların gerçekleştirilebilmesi için Tanı veyaProgram Ortakları tarafından kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, düzenlenmesi, değiştirilmesi ve saklanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile işlenecektir. Sağlanacak faydalar, elektronik ticari ileti ve bilgilendirmeler için kişisel verileriniz kullanılarak telefon, kısa mesaj, e-posta, mektup gibi kanallardan Tanı ve Program Ortaklarınca size sunulacaktır. Tüm kişisel verileriniz ve işlem bilgileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; Program Ortaklarına ve Tanı’ya, internet ortamında dijital pazarlama yapılmasını sağlayan her türlü uygulamaya ve platforma, Program Ortakları ile Tanı’nın işbirliği yapacağı şirketlere, Program Ortakları ile Tanı’nın bayi, acente ve franchise’larına, ayrıca bu şirketlerin altyapı sağlayıcılarına ve hizmet aldığı diğer şirketlere (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar gibi) aktarılabilecek ve bu kişilerce yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için işlenebilecektir. Verileriniz farklı Programlar arasında da aktarılabilecek ve bu Programlarda yer alan kişisel ve işlem verileriniz birleştirilerek işlenebilecektir.3. Paro Programı’nın üye işyerleri Alfa Romeo, Arçelik, Avis, Aygaz, Beko, Beta, Brooks Brothers, Burger King, Divan, D&R, Fiat, Ford, Forever New, Koçtaş, Mogaz, Opet, Sarar, Setur, Yurtiçi Kargo, 1tıkla2kazan.com’dur. Programın burada belirtilen üye işyerleri değişkendir. Güncel üye işyerleri için lütfen www.paro.com.tr adresini ziyaret ediniz.4. Programlar kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, ilgili bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, mevzuatta öngörülen koşullarla kişisel verilerin silinmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını www.paro.com.tr ve 4447276 Paro Danışma Hattı’ndan talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Paro Program Koşulları

1. Üye’nin, Paro Programı’ndan faydalanması için cep telefonu numarası ile kayıt gerçekleştirmesi gerekmektedir. Üye, kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonu numarasının değişmesi, hattın kapatılması veya devredilmesi halinde 4447276 Paro Danışma Hattı’na bildirmeyi, kartın veya cep telefonunun, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Programların suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Gerekli bildirimin yapılmaması halinde, hattın başkasına devredilmesi nedeniyle cep telefonu numarasına tanımlı puanların harcanmasından Tanı veya diğer Program Ortakları sorumlu tutulamayacaktır. Üye bu konuda doğabilecek ihtilaflardan Program Ortakları ve Tanı’nın sorumlu olmadığını, üyelik kartını, kart numarasını veya cep telefonunu başkasına vermemeyi, verdiği takdirde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve kazanmış olduğu puanlar dahil, üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. Üye, üyelik kartının veya cep telefonunun kaybolması, çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Bu maddedeki koşullar Program’da kullanılan kart harici tüm araçlar için de geçerli olacaktır.2. Her Program Ortağı’nda Paro Programı koşulları, faydaları farklı olabilir ve değişebilir. Tanı kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, Paro Programı şartlarını değiştirebilir, Programı durdurabilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir. Yıl içinde kazanılan puanlar, takip eden yılın 31 Ocak günü sıfırlanabilir. Geçerli koşullar Paro Programı’nın iletişim kanallarından öğrenilebilir. Kendileri tarafından Üye’ye satılmamış olan malların ayıbından, sistemin üzerinde çalıştığı elektronik altyapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb.’den, çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkânların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Program Ortakları ve Tanı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu maddedeki koşullar devreye alınacak diğer programlar için de geçerli olacaktır.3. Tanı veya Üye, 1 hafta önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Bu durumda 1 hafta içinde üyelik sona erer. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar Tanı tarafından silinecek ve geri alınacaktır. Üye, Tanı’ya ve diğer Program Ortaklarına bu form ile açıklanan ve sair şekilde açıklanacak ve açıklanmış bilgilerinin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde güncelleyeceğini, uyuşmazlık halinde Tanı ve Program Ortaklarının defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını, aksi Tanı ve Paro Program ortağı şirket tarafından düzenlenmediği ve duyurulmadığı sürece, Paro Programı’na 18 yaşın üzerinde Türkiye’de yaşayan gerçek kişilerin üye olabileceğini kabul eder.

Program Katılım Metni ve Paro Programı Koşulları’nı kabul ve beyan ediyorum.


TAMAM

Paro Puan Sorgulama

Aşağıdaki butona tıklayarak Paro Puanınızı sorgulayabilirsiniz.

PARO PUAN SORGULA

Sms Aktivasyonu

Lütfen kayıtlı e-posta adresinizi ve mail ile gönderilen aktivasyon kodunu kullanarak üyelik kaydınızı tamamlayınız.

TAMAM

Paro ve Aygaz Kart

Ekstra kazandıran mavi yıldız Paro ile Aygaz avantajlarını katlayın. Paro üyesi Aygaz otogaz istasyonları ile Aygaz tüplügaz bayilerinden yaptığınız her alışverişinizde Parolu kartınızı kullanın, Paro dünyasının sunduğu tüm fırsatların yanında Aygaz’ın yıl içerisinde gerçekleştirdiği kişiye özel ve genel Paro kampanyalarından da faydalanın!

Basın Odası

Basın Bültenleri

 • 2017

  Diyaetik Çocuklar Kampı'nda 100 Çocuğu Ağırlayacak

  Diyaetik Çocuklar Kampı'nda 100 Çocuğu Ağırlayacak

  İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı ile Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından Aygaz’ın desteğiyle düzenlenen Diyabetik Çocuklar Kampı, bu yıl 25. yılını kutluyor. 30 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında Gebze Life Port Otel’de yapılacak Diyabetik Çocuklar Kampı, çocuklara kendi kendilerine yeterek yaşamayı eğlenerek öğretirken, yeni dostluklar kurmalarını da sağlıyor.

  İstanbul, 9 Haziran 2017 – Türkiye’nin çocuklara yönelik ilk sağlık kamplarından biri olma özelliğini taşıyan Diyabetik Çocuklar Kampı, bu yıl 25. yılını kutluyor. İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı ile Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından düzenlenen, Aygaz’ın da 13 yıldır destek verdiği kamp, bu yıl 30 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında Gebze Life Port Otel’de gerçekleşecek.

  Kamp, diyabetik çocuklara kendi kendilerine yeterek yaşamayı eğlenerek öğretirken, yeni dostluklar kurmalarını sağlıyor. Çocuk endokrinolojisi ve diyabetinde uzman doktorlar, hemşireler, diyet uzmanları, psikologlar, psikiyatristler ve spor eğitmenlerinin gönüllü olarak görev yapacağı kampta 9-18 yaş arasındaki diyabetik çocuklar bir araya geliyor. Kamp çocuklara, diyabetle mutlu yaşamanın mümkün olduğunu göstermek, onlara güven aşılamak ve aralarındaki dayanışmayı arttırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

  Çocuklara; hipoglisemi ve hipergliseminin nedenleri, klinik bulguları, bunlara karşı alınacak önlemler, kanda glikoz keton bakılması, insülin tipleri, etki özellikleri, enjeksiyon teknikleri, spor ve egzersiz yapma alışkanlığı, diyabette beslenme özellikleri ve düzeni, diyabetin komplikasyonları konusunda bilgiler aktarılacak. Kampta ayrıca, diyabette takip kriterleri ve diyabeti izlemenin önemi konusunda uygulamalı ve teorik eğitimler verilecek.


  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 14. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.192 tüpgaz bayisi ve 1.741 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 60 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yılı aşkın süredir Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.


  ÇADD Hakkında

  Diyabetli çocuk ve gençlerin tıbbi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, eğitilmesi ve bu çocuklara mümkün olan en sağlıklı yaşamın sağlanmasını amaçlayan Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği (ÇADD), 1994 yılında İstanbul’da kuruldu. ÇADD, çocuk diyabeti konusunda araştırmalara destek veriyor ve toplumu diyabet konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. Dernek ayrıca, tıp fakültelerinin çocuk birimleri başta olmak üzere birçok kuruluşun hizmet olanaklarının geliştirilmesine de katkıda bulunuyor. ÇADD, bu amaç doğrultusunda, bilimsel toplantılar ve kurslar düzenliyor; diyabetli çocuklara ve ailelerine yönelik faaliyetler (çocuk kampları, aile kampları, aile ve adolesan çocuklar için kurslar) organize ediyor ve diyabetli çocukların tedavi süreçlerine destek oluyor.

  Avantajlı Güvenlik Kampanyası Aygaz ve Mogaz'dan Avantajlı Güvenlik...

  Avantajlı Güvenlik Kampanyası

  Türkiye’nin en çok tercih edilen ve en güvenilir LPG markası Aygaz, yeni “Güvenlik Kampanyası” ile tüketicileri bilinçlendirmenin yanı sıra tüpgaz ekipmanlarına daha avantajlı fiyatla ulaşma fırsatı sunuyor. Kullanım süresi dolduğunda riskli hale gelen dedantör, hortum ve kelepçelerin değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan kampanya kapsamında, eski dedantörünü getirenler Aygaz veya Mogaz markalı 1 adet dedantör, 1,5 metrelik hortum ve 2 adet kelepçeyi tavsiye fiyatı olan KDV dâhil 30.00 TL yerine, KDV dâhil sadece 21.00 TL’ye alabilecekler. Kampanya 1 Haziran - 30 Eylül 2017 tarihleri arasında geçerli olacak.

  İstanbul, 1 Haziran 2017 – Türkiye’nin en çok tercih edilen tüpgaz markaları Aygaz ve Mogaz, düzenledikleri kampanyalarla tüketicileri bilinçlendirirken avantajlar sunmaya devam ediyor. Tüketici güvenliğini kaliteli hizmet anlayışının bir parçası olarak kabul eden Aygaz, yeni Güvenlik Kampanyası kapsamında, kullanım süresi dolduğunda riskli hale gelen dedantör, hortum ve kelepçelerin değiştirilmesini fiyat avantajı sunarak teşvik etmeyi amaçlıyor.

  1 Haziran - 30 Eylül 2017 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile eski dedantörünü getirenler, Aygaz veya Mogaz markalı 1 adet dedantör, 1,5 metrelik hortum ve 2 adet kelepçeyi tavsiye fiyatı olan KDV dâhil 30.00 TL yerine, KDV dâhil sadece 21.00 TL’ye alabilecekler.

  Tüpgaz tüketiminde dedantör ve hortumun doğru kullanımının önemine dikkat çeken Aygaz, yeni Güvenlik Kampanyası ile dedantörlerin üretim tarihlerinden itibaren 10 yılda bir, beraberinde kullanılan hortumların ise 3 yılda bir değiştirilmesi gerektiğini hatırlatıyor.


  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.192 tüpgaz bayisi ve 1.741 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 60 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yılı aşkın süredir Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  Yola Aygaz'la Çıkan Yapı Kredi Worldcard Sahipleri, 25 TL Otogaz Kazanıyor

  Yola Aygaz'la Çıkan Yapı Kredi Worldcard Sahipleri, 25 TL Otogaz Kazanıyor

  Otogaz alışverişi yapan müşterilerine özel avantajlar sunan Aygaz, Yapı Kredi Worldcard ile farklı günlerde 4 adet 50 TL ve üzeri alışveriş yapan tüketicilerine, bir sonraki minimum 25 TL’lik otogaz alışverişlerinde 25 TL ekstre indirimi kazandırıyor.

  İstanbul, 17 Mayıs 2017 – Otogaz sektörünün lider markası Aygaz müşterilerine avantajlar sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin en bonkör kartı Yapı Kredi Worldcard iş birliğinde gerçekleştirilen yeni kampanya ile Aygaz, tüketicilere 25 TL’lik ekstre indirimi hediye ediyor.

  16 Mayıs – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Yapı Kredi Worldcard ile dört farklı günde 50 TL veya üstü alışveriş yapan müşteriler, 1-10 Temmuz tarihleri arasında Yapı Kredi Worldcard ile yapacakları minimum 25 TL otogaz alışverişi karşılığında ekstrelerinde 25 TL indirim hakkı kazanacaklar.

  Kampanya, Yapı Kredi World ve Paro üye işyeri olan bütün Aygaz Otogaz ve Mogaz Otogaz istasyonlarında geçerli olacak.


  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.192 tüpgaz bayisi ve 1.741 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 60 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yılı aşkın süredir Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  Aygaz'dan Sahibinden.com Kullanıcılarına Özel Kampanya!

  Aygaz'dan Sahibinden.com Kullanıcılarına Özel Kampanya!

  Türkiye’nin en çok tercih edilen tüpgaz markası Aygaz, sahibinden.com ile yeni bir iş birliğine imza atıyor. 2017 sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında sahibinden.com üzerinden satılık veya kiralık konut araması yapan kişilere Aygaz’dan ev tüpünde geçerli 10 TL değerinde indirim hediye ediliyor.

  İstanbul, 25 Mayıs 2017 - Türkiye’nin en çok tercih edilen tüpgaz markası Aygaz, sahibinden.com ile yaptığı iş birliği çerçevesinde dijital mecralarda sürdüreceği yeni bir kampanyaya imza atıyor.

  Yılsonuna kadar sürecek kampanya kapsamında sahibinden.com sitesi üzerinden konut kategorisinde kiralık ya da satılık ev araması yaparken ısıtma sistemi olarak doğalgaz seçeneği dışında bir tercih yapan kullanıcılar, karşılarına çıkan yönlendirme doğrultusunda kampanyaya katıldıkları takdirde, ev tüpü alışverişlerinde 10 TL’lik indirim kazanacak. 2.000 adet ev tüpü ile sınırlı kampanyada kullanıcılar cep telefonlarına gelen şifreyi alışverişleri esnasında tüpgaz bayisine ileterek kampanyadan faydalanabilecek.

  Kampanya ile ilgili detay bilgi için http://www.aygaz.com.tr ve 444 4 999


  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.192 tüpgaz bayisi ve 1.741 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 60 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yılı aşkın süredir Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  AYGAZ’A ALTIN MİXX ÖDÜLÜ DİJİTALİN OSCAR’I MIXX AWARDS TÜRKİYE’DEN AYGAZ’A ÖDÜL

  AYGAZ’A ALTIN MİXX ÖDÜLÜ

  Aygaz, “Türkiye Yola Aygaz’la Çıkıyor” temalı reklam kampanyası çerçevesinde gerçekleştirdiği dijital iletişim projesi ile dijital reklamcılık dünyasının en iyileri arasında yerini aldı.

  Aygaz, Aygaz Otogaz markası ile MIXX (Marketing and Interactive Excellence) Awards Türkiye Ödülleri’nde “Arama Motoru” kategorisinde Altın MIXX Ödülü’ne layık görüldü.

  İstanbul, 21 Nisan 2017 – Türkiye’nin lider otogaz markası Aygaz Otogaz, Interactive Advertising Bureau’nun Türkiye temsilcisi IAB Türkiye tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödülleri’nde, ünlü oyuncu Şener Şen’in rol aldığı “Türkiye Yola Aygaz’la Çıkıyor” temalı otogaz reklam kampanyası kapsamında Google’da gerçekleştirdiği yaratıcı proje ile Altın Mixx Ödülü’nün sahibi oldu.

  Dijital pazarlama iletişimi alanında benzeri olmayan yaratıcı çalışmaların üretilmesi, marka performansının geliştirilmesi ve internetin yaratıcı standartlarının yükseltilmesi amacıyla yılın en başarılı dijital reklam çalışmalarının ödüllendirildiği MIXX Awards Türkiye’ye bu yıl 629 başvuru yapıldı. Yapılan ön elemeyle finale kalan 168 çalışma Mixx Avrupa’da yarışma hakkı kazandı. Ödül töreninde, 27 kategoride toplam 88 ödül verildi.

  Dijital reklamcılığın her geçen gün gelişmeye devam ettiğini belirterek ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, “Arama motoru kategorisinde büyük ödül olan Altın Mixx’e layık görülmemiz, Aygaz olarak gerçekleştirdiğimiz iletişim stratejilerimizin başarısının önemli bir göstergesidir. Bu tür ödüller müşterilerimizin markamıza olan bağlılığını ve güvenini artırmakla birlikte sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kalitesini her geçen gün daha da geliştirmemiz için bizi teşvik ediyor.” dedi.


  MIXX Awards Hakkında

  Dijital yaratıcılık ve sonuçları üzerine odaklanan MIXX Awards, reklamları stratejiden yaratıcı çalışmaya ve uygulamaya, medya planlamasından entegrasyona, verimlilikten yatırımın geri dönüşüne (ROI) kadar tüm katmanlarıyla değerlendiren tek dijital yarışmadır. Uluslararası bir yarışma olan MIXX (Marketing and Interactive Excellence) Awards dijital pazarlama iletişimi endüstrisinde benzeri olmayan, yaratıcı çalışmaların üretilmesini, marka performansının geliştirilmesini, internetin yaratıcı standartlarının yükseltilmesini hedefleyen bir organizasyondur.


  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.192 tüpgaz bayisi ve 1.741 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 60 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  Aygaz Otogaz Tasarruf Reklam Filmi Aygaz Otogaz’dan Yakıt Tasarrufunu Anlatan Yeni Video Serisi

  Aygaz Otogaz Tasarruf Reklam Filmi

  Türkiye’nin en çok kullanılan otomobil yakıtı otogazın en çok tercih edilen markası Aygaz, otogazın ekonomik özelliğini ön plana çıkaran iki filmini internette yayınlamaya başladı. Potansiyel otogaz kullanıcılarına odaklanan ve dijital medya üzerinden yayınlanan filmler, çeşitli şekillerde para kazanmanın yollarını arayan iki arkadaşın eğlenceli maceralarına yer veriyor. Filmler yakıt tasarrufunu eğlenceli bir dille anlatırken, aynı zamanda tüketicileri otogaz ile sağlanabilecek tasarrufu hesaplamaya imkan veren otogazla.com sitesini ziyaret etmeye yönlendiriyor.


  İstanbul, 28 Mart 2017 – Ürün kalitesi ve üstün hizmet anlayışı ile Türkiye’de en çok tercih edilen otogaz markası olan Aygaz, hazırladığı yeni videolar ile otogaz kullanıcılarına LPG’nin ekonomik avantajını anlatmaya devam ediyor.

  Filmlerde çeşitli şekillerde para kazanmanın yollarını ararken kafa kafaya veren iki arkadaşın hikâyeleri eğlenceli bir dille anlatılıyor. İki arkadaşın sıra dışı yöntemlerle para kazanma hayalleri bir anda yerini gerçeğe, ekonomik avantajı nedeniyle çok uzun yıllardır Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil yakıtı olan otogaza bırakıyor. Tüketiciyi bilinçlendirme amacı taşıyan filmler, aynı zamanda onları elde edebilecekleri tasarrufun yanı sıra bir çok faydalı bilgiye erişebilecekleri, Türkiye’nin ilk otogaz portalı olan Otogazla.com’u ziyaret etmeye çağırıyor.

  Otogazla.com’da bulunan “tasarruf hesaplama” fonksiyonu sayesinde potansiyel tüketiciler kendi araçlarında ne kadar tasarruf edebileceklerini rakamlarla görebilecek, araçlarını otogaza dönüştürmek istedikleri takdirde kendilerine en yakın Aygaz Dönüşümcü Kulübü üyesi dönüşüm atölyesinden randevu alabilecekler.

  Ömer Faruk Gürgen’in yönetmenliğini yaptığı “filmler Aygaz Otogaz’ın Youtube kanalından (https://www.youtube.com/AygazOtogaz) izlenebilir.


  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.192 tüpgaz bayisi ve 1.741 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 60 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.


  REKLAM KÜNYESİ:

  Reklamveren: Aygaz
  Reklamveren Pazarlama Direktörü: Ercüment Polat
  Reklamveren Yetkilileri: Nilay Güler, Gülem Kaya Özden, Sinan Can Kara
  Reklam Ajansı: TBWA\Istanbul
  CCO: İlkay Gürpınar
  ECD: Volkan Karakaşoğlu
  Yaratıcı Ekip: Orkun Önal, Oğuzhan Atliman, Mehmet Güney, Ülkünur Arslan
  Marka Ekibi: Beste Erener, Tuğçe Asrak, Ceren Kaban
  CSO: Toygun Yılmazer
  Genel Müdür Yardımcısı, Stratejik Planlama: Tuğyan Çelik
  Stratejik Planlama Ekibi: Ceren Şehitoğlu, Can Değerli
  Prodüksiyon Ekibi: Erman Karahisarlı, Eren Bakırcı
  Prodüksiyon Şirketi: Anima
  Post Prodüksiyon Şirketi: ABT
  Yönetmen: Ömer Faruk Gürgen
  Müzik: Jingle Jackson
  Kullanılan Mecra: İnternet

  Aygaz World Kampanyası Aygaz ve Mogaz'dan 25 TL WorldPuan Kazandıran Kampanya!

  Aygaz World Kampanyası

  Aygaz ve Mogaz'dan 25 TL WorldPuan Kazandıran Kampanya!

  Türkiye’nin en çok tercih edilen, en güvenilir LPG markaları Aygaz ve Mogaz, Worldcard’la yapılan ev tüpü alışverişlerinde 25 TL değerinde Worldpuan kazandırıyor. Aygaz ve Mogaz’ın Yapı Kredi Bankası ile gerçekleştirdiği kampanya, 15 Haziran’a kadar 54 ilde geçerli olacak.

  İstanbul, 23 Mart 2017 – Türkiye’nin en çok tercih edilen tüpgaz markaları Aygaz ve Mogaz’ın Yapı Kredi Bankası ile gerçekleştirdiği kampanya, ev tüpü kullanan tüketicilere avantajlar sunuyor.

  Kampanya, 54 ilde World üye iş yeri olan Aygaz ve Mogaz bayilerinde, 15 Haziran tarihine kadar yapılacak ev tüpü alışverişlerinde geçerli olacak. Tüketiciler tek ödemeli alımlarında birinci tüpe 10 TL, ikinci tüpe 15 TL olmak üzere toplamda 25 TL değerinde Worldpuan kazanma ya da 5 taksitte ödeme imkânına sahip olacak. Tek ödemeli alışverişlerin farklı günlerde yapılması gerekirken, aynı gün birden fazla işlem yapıldığında kampanyaya katılım ilk işlem üzerinden gerçekleşecek. Tüketiciler aynı gün kartlarına yüklenen puanları diledikleri zaman kullanabilecekler. Kampanya kapsamında en fazla kazanılacak Worldpuan tutarı 25 TL ile sınırlı iken, taksitle ödeme imkânından kampanya süresi boyunca istenildiği kadar faydalanılabilecek.


  Aygaz hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.192 tüpgaz bayisi ve 1.741 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 60 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  Aygaz, Müşteri Bağlılığında Sektörünün Bu Yıl Da Birincisi!

  Aygaz, Müşteri Bağlılığında Sektörünün Bu Yıl Da Birincisi!

  Aygaz, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Ipsos ortaklığıyla ikinci kez düzenlenen ve müşteri bağlılığının ölçümlendiği Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) araştırmasında tüpgaz ve otogaz segmentlerinde bu yıl da birinci olarak liderliğini sürdürdü.

  İstanbul, 8 Mart 2017 – Aygaz, bu yıl ikinci kez düzenlenen Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) araştırmasında LPG sektörünün tüpgaz ve otogaz segmentlerinde “müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka” seçilerek iki yıl üst üste birinci oldu.

  KalDer ve IPSOS ortaklığında yürütülen Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) Araştırması 2016 yılında Türkiye ekonomisine yön veren 20 sektörün kalite odaklı oyuncularını belirledi. Bugüne kadar birçok ödüle layık görülen Aygaz, müşteri bağlılığı araştırmasında bu yıl da tüpgaz ve otogaz sektörlerinde birinciliği elde etti.

  Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, “Aygaz olarak yarım asrı aşkın süredir müşterilerimize en kaliteli ürünü, en iyi hizmet anlayışıyla sunmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Müşterilerimizin markamıza olan bağlılığı ve güveni, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin kalitesini her geçen gün daha da geliştirmemiz için bizi teşvik ediyor. “Türkiye Müşterinin Sesi” araştırması da bu anlamda firmaların bulundukları sektörlerdeki genel müşteri sadakatini ve trendlerini görebilmeleri, markaya bağlılığı etkileyen unsurları belirleyebilmeleri için büyük önem taşıyor. İkinci kez müşterilerimiz tarafından hem tüplügaz hem de otogaz alanında birinciliğe layık görülmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Markamıza gösterilen ilgiye, bizi başarıya taşıyan çalışanlarımıza, ülkemizin dört bir yanındaki bayilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

  TMS araştırması Şubat – Aralık 2016 döneminde 18 yaş üzeri toplam 21 bin 533 kişi ile telefonla anket yöntemi (CATI) de dahil olmak üzere 340 bini aşkın tüketiciyle temas edilerek gerçekleştirildi. TMS endeksi, tüketicilerin davranışsal (geçmiş) ve tutumsal (gelecek) eğilimleri analiz edilerek belirlendi ve Araştırma kapsamında her bir sektördeki marka, pazar paylarına uyum gözetilerek ve gerekli durumlarda ağırlıklandırma kullanılarak raporlandı.

  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.192 tüpgaz bayisi ve 1.741 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 60 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  Aygaz’dan “Evde Şef Başına 2” İlgi ve beğeniyle takip edilen ‘Evde Şef Başına’ video serisinin ikincisini yayınlandı.

  Aygaz’dan “Evde Şef Başına 2”

  Türkiye’nin en çok tercih edilen tüpgaz markası Aygaz, ilgi ve beğeniyle takip edilen ‘Evde Şef Başına’ video serisinin ikincisini yayınlandı. Gençleri odağına alan ve dijital medya üzerinden yürütülen projede, ünlü oyuncular Fırat Albayram ve Paşhan Yılmazel rol alıyor.


  İstanbul, 28 Şubat 2017 – Türkiye’nin en çok tercih edilen tüpgaz markası Aygaz’ın başta gençler olmak üzere geniş bir kitleyi hedeflediği Evde Şef Başına video serisinin ikincisinde, Fırat Albayram’ın canlandırdığı “Şef Şefik” karakterine Paşhan Yılmazel’in oynadığı “Yamak Yaman”da katılıyor.

  İlk seride arkadaşları ile iddiaya giren ve evde yemekleri Aygaz tüp kullanmadan, muhtelif cihazlarla yapmaya çalışan Şef Şefik, bu seride kendisine yardımcı olması için yanına Yamak Yaman’ı da alıyor ve çok güvendiği mutfak becerilerini komşularından aldığı siparişlerde kullanıyor.

  Bu eşsiz ''deneysel mutfak'' macerasında Şef Şefik ve Yamak Yaman; balkabaklı risottodan, wasabi soslu orkinosa, portakallı Pekin ördeğinden, Batı Afrika usulü güveçte devekuşuna kadar birçok çılgın tarife imza atıyor. Evde Şef Başına serisinin eğlenceli videoları Aygaz Tüpgaz Youtube (https://www.youtube.com/aygaztupgaz) sayfasından izlenebilir.


  Reklam Künyesi

  Marka: Aygaz
  Marka Pazarlama Direktörü: Ercüment Polat
  Marka Pazarlama Ekibi: Zeki Kıroğlu, Özge Ağar Uysal, Sadettin Samrıoğlu, Tunç Demir, Zeynep Küçükdere, Uğurcan Çınar


  Ajans: The King CCA
  Ajans Başkanı/Kreatif Direktör: Burak Demiral
  Müşteri Direktörü: Cansen Zoga
  Yaratıcı Ekip: Korcan Ünal, Mert Ülkümen, Nuri Çetin, Can Tuğrul, Bülent Ercan, Soner Saygılı
  Proje Yöneticisi: Pelin Demir
  Marka Yöneticisi: Soner Saygılı


  Prodüksiyon: Hacıyatmaz Film
  Yapımcı: Tayfur Sonkaya
  Prodüktör: Ece İnanç
  Yönetmen: Alexi & Matis

  Medya Planlama Ajansı: KoçZer Marka Ekibi: Sait Bugay, İlke Lengerli, İrem Uçar


  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.129 tüpgaz bayisi ve 1.750 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

 • 2016

  Aygaz’dan Kadına Şiddete Hayır Manifestosu Aygaz, 25 Kasım Kadına Yönelik...

  Aygaz’dan Kadına Şiddete Hayır Manifestosu

  Aygaz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde “Aygaz Kadına Şiddete Karşı” projesi için düğmeye basıyor. Kadına Yönelik Şiddete Hayır Manifestosunu tüm çalışanlarının imzasına açan Aygaz, bilinçlendirme çalışmaları kapsamında bayi ve istasyonlarına posterler asıyor, bayileri aracılığıyla kadın müşterilerine el ilanı dağıtıyor.

  İstanbul, 25 Kasım 2016 – Aygaz, Birleşmiş Milletler’in Turuncu Günü Hareketi adı ile andığı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde tüm çalışanları ve Türkiye’nin 81 ilinde 4000’e varan bayisi ile ülke çapında farkındalık yaratacak “Aygaz Kadına Şiddete Karşı” iletişim kampanyasını başlatıyor.

  Birleşmiş Milletler’in kadına yönelik şiddete son vermek için tüm devlet, kuruluş ve bireyleri aksiyon almaya çağırdığı bu harekette Aygaz, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki kararlı duruşunu göstermeyi ve kurumsal destekçisi olduğu Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nın bilinirliğini arttırmayı hedefliyor.

  Aygaz’ın Manifestosu:

  Aygaz Kadına Yönelik Şiddete Karşı, çünkü kadına yönelik şiddet:

  • İnsan hakları ihlalidir.
  • Bir kadın sorunu değil, tüm toplumun sorunudur.
  • Sosyal ve ekonomik kalkınmaya engeldir.
  • Kadının fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları yaşamasına neden olur.
  • Çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimini olumsuz etkiler.
  • Kadının özgür seçim hakkını engeller.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki en temel engellerden biridir.
  • Sadece bireyin değil, aile ve toplumun da sosyal ve duygusal olarak etkilenmesine yol açar.
  • Sessiz kaldığımız sürece suça ortak olmaktır.
  • Kendiliğinden sona ermez; harekete geçmek gerekir.

  Genel Müdür Gökhan Tezel: “Aygaz’ın Türkiye’nin her yerinde olması kampanyanın gücünü artıracak”

  Kadına yönelik şiddetin bir kadın sorunu değil, toplumsal bir sorun, bir insan hakları ihlali olduğunu, tüm toplumun kalkınmasına engel olan bu meselenin kendiliğinden çözülmesini beklemeyip, harekete geçmek gerektiğini belirten Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel: “Kadınları profesyonel gelişim imkânları ile desteklemenin yanı sıra, kadına yönelik şiddete karşı toplumu bilinçlendirici projelerde yer almanın önemine inanıyoruz. Aygaz tesisleri, bayileri ve istasyonlarıyla Türkiye’nin her yerinde; bu bizim doğrudan topluma dokunabildiğimiz, geniş çaplı bir iletişim kampanyası yürütebilmemize olanak sağlıyor. Hedefimiz, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, özgür ve katılımcı bir sosyal ve ekonomik hayatın inşasına katkıda bulunmak. Atacağımız bu adımların toplumumuza faydalı olmasını diliyor, bu projeye destek veren çalışan ve bayilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

  Aygaz, Koç Holding’in Haziran 2015’te başlattığı Ülkem İçin “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesi kapsamında bugüne kadar önemli adımlar attı. BM Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri imzacısı oldu. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından TÜSİAD’ın işbirliği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile Sabancı Vakfı’nın desteğiyle hazırlanmış “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi” oluşturma projesine katılmayı kabul eden 17 pilot şirket arasında yer aldı; Temmuz ayında bu alandaki iş yeri politikasını yayınlayan Türkiye’deki ilk şirket oldu. Bu süreçte Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı le işbirliği başlattı. Ekim sonu itibarı ile ise çalışanları nezdinde Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum eğitimlerini %100 katılımla tamamladı.

  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.129 tüpgaz bayisi ve 1.750 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  FELİS ÖDÜLLERİ’NDE AYGAZ’A 5 ÖDÜL Aygaz, bu yıl 11’incisi düzenlenen ve pazarlama iletişimi...

  FELİS ÖDÜLLERİ’NDE AYGAZ’A 5 ÖDÜL

  Aygaz, bu yıl 11’incisi düzenlenen ve pazarlama iletişimi alanında en yaratıcı projelerin değerlendirildiği Felis Ödülleri’nde toplam 5 ödülün sahibi oldu.

  İstanbul, 21 Kasım 2016 - MediaCat dergisinin yetkinliğiyle düzenlenen, marka inşasının temel taşı olan pazarlama iletişiminin alt disiplinlerindeki yaratıcılık ve üretim sürecindeki kaliteyi yukarıya taşımayı amaçlayan 11. Felis Ödülleri’nde Aygaz Otogaz’ın başarısı 5 ödülle tescillendi.

  Pazarlama iletişimi alanında yayın yapan MediaCat’in bu yıl 11’inci kez düzenlediği törende Aygaz, Medya Bölümü’nün Radyo kategorisinde Felis Ödülü’nün sahibi olurken; Markalı İçerik ve Eğlence Bölümü’nün Radyo, Pazarlama Etkisi Bölümü’nün Stratejik Etki - İnovatif Yaklaşım ve Pazarlama Etkisi Bölümü’nün Pozitif Sosyal Etki - Çevre kategorilerinde Başarı Ödülleri alarak ikinciliğe layık görüldü. Yaratıcılığı motive ederek başarıyı ödüllendiren Felis Ödülleri’nde Aygaz Otogaz, Türkiye Yola Aygaz’la Çıkıyor temalı reklam kampanyası, Geleceğe Yol Al ve otogazla.com projeleri ile ödül alırken, iletişim stratejileri alanındaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

  Reklam dünyasının prestijli ödülleri arasında yer alan Felis Ödülleri’nde markalar bu yıl Açıkhava, Basın, Dijital, Doğrudan Pazarlama ve Medya başta olmak üzere toplam 14 kategoride değerlendirildi.

  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.129 tüpgaz bayisi ve 1.750 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  KRİSTAL ELMA’DAN AYGAZ’A 6 ÖDÜL Yaratıcılığın ödüllendirildiği Kristal Elma 2016’da Aygaz...

  KRİSTAL ELMA’DAN AYGAZ’A 6 ÖDÜL

  Yaratıcılığın ödüllendirildiği Kristal Elma 2016’da Aygaz, toplam 6 ödülün sahibi oldu.

  İstanbul, 12 Ekim 2016 – Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen; iletişim, reklam ve pazarlama gibi yaratıcı disiplinlerin buluşma noktası olan Kristal Elma Reklam Ödülleri’nde Aygaz, tüpgazda 4 ve otogazda 2 olmak üzere, ödül verilen 11 kategorinin 5’inde toplam 6 ödüle layık görüldü.

  Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 28’incisi gerçekleştirilen ve sektörün en yaratıcı işlerinin ödüllendirildiği Kristal Elma Reklam Ödülleri’nde 2016, Aygaz’ın en fazla ödül aldığı yıl oldu. Aygaz Tüpgaz “Dünya Mutfakları” reklamı ile Film - TV - Sinema / Diğer kategorisinde Gümüş Elma, Basın kategorisinin Ev, Konut, Mobilya, Dekorasyon dalında “Aygaz Ekspres Tüp Bitince/Barbunyaa” ilanı ile Gümüş Elma, “Çocuk Kilidi” ilanı ile Bronz Elma ve Açıkhava kategorisi Dayanıklı Tüketim dalında “Aygaz Ekspres Tüp Bitince/Banyoo” ilanı ile Bronz Elma ödüllerinin sahibi oldu.

  Aygaz Otogaz ise Entegre Kampanyalar kategorisi Dayanıklı Tüketim dalında “Türkiye Yola Aygaz’la Çıkıyor” kampanyası ile Gümüş Elma ve Radyo kategorisinin Medya/En İyi Radyo Kullanımı dalında “Yola Çıkacak Olsam Nihat Sırdar & Zeki Kayahan Coşkun Düellosu” ile Bronz Elma’ya layık görüldü. Reklam dünyasının önemli ödüllerinden biri olan Kristal Elma’dan 3’ü gümüş ve 3’ü bronz olmak üzere toplam 6 ödülle dönen Aygaz, bu yıl da fark yaratan başarılı çalışmalarıyla dikkat çekti. Her yıl Türkiye’de pazarlama iletişiminin yaratıcılık düzeyini yükseltmek, ajansların ve şirketlerin özgün başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Kristal Elma Ödülleri bu yıl; Film - TV - Sinema, Basın, Dijital, Medya, Açıkhava, Radyo, Kampanyalar, Entegre Kampanyalar, Uygulamada Mükemmellik, Doğrudan Pazarlama ve Bölge Yarışması olmak üzere 11 kategoride düzenlendi.

  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.129 tüpgaz bayisi ve 1.750 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  AYGAZ ve PAMUKKALE TURİZM’DEN SONBAHAR KAMPANYASI

  AYGAZ ve PAMUKKALE TURİZM’DEN SONBAHAR KAMPANYASI

  Aygaz ve Pamukkale Turizm işbirliği ile oluşturulan kampanya kapsamında Aygaz ev tüpü ve Pürsu alımlarında tüketicileri indirimler bekliyor.

  İstanbul, 14 Ekim 2016 – Türkiye’nin en çok tercih edilen tüpgaz markası Aygaz ve önde gelen seyahat firmalarından Pamukkale Turizm Ekim ayı boyunca sürecek bir iş birliğine imza atıyor. Kampanya kapsamında Ekim ayı boyunca Pamukkale Turizm’den otobüs bileti satın alan tüketiciler, Aygaz ev tüpü alışverişlerinde 7 TL ve 19 litrelik Pürsu alışverişlerinde 2 TL indirim hakkı kazanıyor.

  Aygaz’ın Pamukkale Turizm işbirliği ile hazırladığı kampanyada, tüketicilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için, Ekim ayında satın aldıkları otobüs biletlerinde bulunan sekiz hanelik referans numarasını Aygaz ev tüpü ve 19 litre Pürsu alışverişleri sırasında Aygaz bayilerine bildirmeleri gerekiyor.

  Ekim ayı boyunca sürecek Aygaz ve Pürsu indirim kampanyalarının şifreleri, Kasım ayı sonuna kadar geçerli olacak.

  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.129 tüpgaz bayisi ve 1.750 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  Pamukkale Turizm Hakkında: Pamukkale Ailesi, kaptanlarından kabin memurlarına, bilet satış görevlilerinden yönetim kadrosuna 3500 kişiden oluşuyor. Sektöründe deneyimli Bölge ve Birim Müdürleri; şirket kültürlerini benimseyen iş ortakları ve A’dan Z’ye tüm destek birimlerinden oluşan Türkiye’nin en iyi ekibi ve 54 yıllık tecrübe ile hareket eden marka, 490’dan fazla satış noktası ve 500 araçlık filo ile geçtiğimiz yılı 13 milyon yolcuyu sevdiklerine kavuşturarak tamamladı.
  2015 yılının ortasında Çanakkale ve çevre ilçelerine başlattığı seferleri için 30 milyon TL yatırım gerçekleştiren Pamukkale Turizm, bölgenin ulaşım, turizm ve ekonomik gelişimine büyük katkı sağladı. Ülkemizdeki karayolu ulaşımı projelerini başarılı bir öngörü ile takip ederek bu yönde stratejiler üreten marka, 10 inç koltuk arkası ekranları, ücretiz internet hizmeti, şube ve tesislerin altyapısı, geniş servis ağı, çok seçenekli ikram ve filosunun tümünde her koltukta bulunan prizleri ile çalışmalarını “Seyahat Etmek Özgürlüktür” temasından yola çıkarak kurguluyor.
  Pamukkale Turizm, 1 yıl içinde toplam 100 adetlik otobüs alımı gerçekleştirdi. Bu otobüslerin tamamını “Pamukyol” olarak adlandırdığı özel donanımlı 2+1 VIP otobüs haline getirerek Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı otobüs sahibi markalarından biri olarak, en genç filoya da sahip olma özelliğini taşıyor. Pamukkale Turizm, sosyal medyada oldukça ses getiren paylaşımları ve yolcuları ile kurduğu iletişim ile özellikle üniversite öğrencilerinin beğenisini kazanmakta. Bu yıl birçok üniversiteden “yılın en iyi müşteri memnuniyetine değer veren marka” ; “Yılın en iyi karayolu ulaşım firması” gibi kategorilerde aldığı ödüllerle de öğrencilerle kurduğu duygusal bağı taçlandırdı.

  AYGAZ TÜP ALANA SİNEMA BİLETİ HEDİYE Aygaz ev tüpü alan...

  AYGAZ TÜP ALANA SİNEMA BİLETİ HEDİYE

  Aygaz ev tüpü alan tüketiciler, Cinemaximum sinemalarında kullanabilecekleri hediye sinema bileti kazanıyor.

  İstanbul, 14 Ekim 2016 - Türkiye’nin en çok tercih edilen tüpgaz markası Aygaz, Cinemaximum ile yaptığı iş birliği çerçevesinde 30 Eylül–30 Aralık 2016 tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin, Van, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Konya ve Kayseri illerinde Aygaz ev tüpü alan müşterilerine anında sinema bileti hediye ediyor.

  Konut müşterilerinin yararlanabildiği ve tüketicileri sinema ile buluşturacak kampanyada hediye edilen biletler, yıl sonuna kadar, hafta sonu dâhil, haftanın her günü geçerli olacak. Aygaz ev tüpü tercih ederek kampanyaya katılan tüketiciler, 30 Aralık tarihine kadar vizyona girecek tüm filmleri hediye biletleri ile yakından takip edebilecek.

  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.129 tüpgaz bayisi ve 1.750 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  Aygaz’dan yeni reklam filmi Türkiye’nin en çok kullanılan otomobil yakıtı otogazın en çok tercih edilen markası...

  Aygaz’dan yeni reklam filmi

  AYGAZ OTOGAZ İSTASYONLARINDA “24 SAAT”

  Türkiye’nin en çok kullanılan otomobil yakıtı otogazın en çok tercih edilen markası Aygaz, “Türkiye Yola Aygaz’la Çıkıyor” reklam filminin devamı niteliğinde olan herkesin yolunun Aygaz’dan geçtiği yeni reklam filmi ile bir Aygaz istasyonunda 24 saatin nasıl geçtiğini şiirsel ve eğlenceli bir dille anlatıyor.

  İstanbul, 7 Eylül 2016 - 55 yıldır LPG sektöründe faaliyet gösteren, otogaz sektörünün açık ara lideri Aygaz, “Türkiye Yola Aygaz’la Çıkıyor” reklam filminin devamı niteliğinde olan yeni reklam kampanyası ile farklı kesimlerden müşterilerin günün her saati yola Aygaz Otogaz’la çıktığını vurguluyor.

  Aygaz’da hayat hiç durmuyor

  En çok tercih edilen binek araç yakıtı olan otogaz pazarında Aygaz, sektöre giriş yaptığı 1997 yılından bu yana birçok yeniliği hayata geçirmesiyle rakiplerinden ayrılıyor. Üstün ürün ve hizmet kalitesi ve güvenilirliğiyle Aygaz, yeni reklam filmi ile Aygaz istasyonlarında hayatın hiç durmadığını gösteriyor.

  En çok tercih edilen otogaz markası: Aygaz Otogaz

  Ekonomik olmasının yanında çevreci özellikleriyle de tercih edilen otogaz, bugün Türkiye’de her 10 binek araçtan 4’ünde kullanılıyor ve 2009 yılından beri Türkiye’nin en çok kullanılan otomobil yakıtı unvanını elinde bulunduruyor. Her yıl 200.000’e yakın otogazlı araç dönüşümü yapılan Türkiye’de, otogaza olan talep gün geçtikçe daha da artıyor. Aygaz, en yaygın istasyon ağı ve Türkiye’nin en çok tercih edilen otogaz markası Aygaz Otogaz ile tüketicilere benzersiz bir ürün ve hizmet kalitesi sunuyor. Aygaz Otogaz, aynı zamanda KalDer ve Ipsos ortaklığında düzenlenen Türkiye Müşterinin Sesi araştırması sonuçlarına göre “müşteri bağlılık seviyesi en yüksek otogaz markası” unvanını da elinde bulunduruyor.

  TBWA\ISTANBUL tarafından hazırlanan reklam filminin yönetmenliğini Ozan Açıktan üstlendi.

  Reklam Künyesi

  Reklamveren: AYGAZ OTOGAZ / AYGAZ

  Reklam Ajansı: TBWA\ISTANBUL

  Aygaz Pazarlama Direktörü: Ercüment Polat Aygaz Otogaz ve Dökmegaz Pazarlama Müdürü: Nilay Güler Aygaz Otogaz Pazarlama Yöneticisi: Gülem Kaya Özden Aygaz Otogaz Pazarlama Sorumlusu: Sinan Can Kara

  Reklam Ajansı: TBWA\ISTANBUL CCO: İlkay Gürpınar Kreatif Direktör: Volkan Karakaşoğlu Yaratıcı Ekip: Berkay Özay, Ozan Aslan, Alpan Esen, Özge Güven, Ezgi Tanyeri, Leman Köksal, Oğuzhan Atlıman Marka Ekibi: Beste Erener, Tuğçe Asrak, Ceren Kaban CSO: Toygun Yılmazer Stratejik Planlama Ekibi: Ceren Şehitoğlu, Can Değerli Prodüksiyon Ekibi: Ceyda Kayaçetin, Erman Karahisarlı, Melis İnceoğlu, Eren Bakırcı Prodüksiyon Şirketi: PTOT Yönetmen: Ozan Açıktan Post Prodüksiyon Şirketi: ABT Medya Planlama Ajansı: People Communications Müzik: Jingle Jakson Kullanılan Mecralar: TV, internet, radyo, açıkhava

  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.129 tüpgaz bayisi ve 1.750 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  AVANTAJLI GÜVENLİK KAMPANYASI Türkiye’nin en çok tercih edilen ve en ...

  AVANTAJLI GÜVENLİK KAMPANYASI

  Türkiye’nin en çok tercih edilen ve en güvenilir LPG markası Aygaz, yeni “Güvenlik Kampanyası” ile tüketicileri bilinçlendirmenin yanı sıra tüpgaz ekipmanlarına daha avantajlı fiyatla ulaşma fırsatı sunuyor. Kullanım süresi dolduğunda riskli hale gelen dedantör, hortum ve kelepçelerin değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan kampanya kapsamında, eski dedantörünü getirenler Aygaz veya Mogaz markalı bir adet dedantör, 1,5 metrelik hortum ve iki adet kelepçeyi tavsiye fiyatı olan KDV dâhil 23.50 TL yerine, KDV dâhil sadece 17.60 TL’ye alabilecekler. Kampanya 11 Temmuz-31 Ekim 2016 tarihleri arasında geçerli olacak.

  İstanbul, 12 Temmuz 2016 – Türkiye’nin en çok tercih edilen tüpgaz markaları Aygaz ve Mogaz, düzenledikleri kampanyalarla tüketicileri bilinçlendirirken avantajlar sunmaya devam ediyor. Tüketici güvenliğini sosyal sorumluluk ilkesi olarak kabul eden Aygaz, yeni Güvenlik Kampanyası kapsamında, kullanım süresi dolduğunda riskli hale gelen dedantör, hortum ve kelepçelerin değiştirilmesini fiyat avantajı sunarak teşvik etmeyi amaçlıyor.

  11 Temmuz-31 Ekim 2016 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile eski dedantörünü getirenler, Aygaz veya Mogaz markalı 1 adet dedantör, 1,5 metrelik hortum ve 2 adet kelepçeyi tavsiye fiyatı olan KDV dâhil 23.50 TL yerine, KDV dâhil sadece 17.60 TL’ye alabilecekler.

  Tüpgaz tüketiminde dedantör ve hortumun doğru kullanımının önemine dikkat çeken Aygaz, yeni Güvenlik Kampanyası ile dedantörlerin üretim tarihlerinden itibaren 10 yılda bir, beraberinde kullanılan hortumların ise 3 yılda bir değiştirilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.129 tüpgaz bayisi ve 1.750 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  AYGAZ’A ONUR KURDELESİ Aygaz, Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra aralarında Türkiye...

  AYGAZ’A ONUR KURDELESİ

  Aygaz, Avrupa İş Ödülleri’nde “Onur Kurdelesi”ne Layık Görüldü

  Aygaz, Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra aralarında Türkiye, Norveç, İsviçre, Makedonya ve Sırbistan’ın da bulunduğu 33 ülkeden birçok firmanın yarıştığı, dünyanın önde gelen danışmanlık firmalarından RSM’nin sponsorluğunu üstlendiği Avrupa İş Ödülleri’nde (European Business Awards) “Müşteri Odaklılık” kategorisinde “Onur Kurdelesi (Ruban d’Honneur)”nin sahibi oldu.

  İstanbul, 28 Haziran 2016 – Aygaz, bu yıl 9’uncusu gerçekleşen Avrupa İş Ödülleri’nin 17 Haziran’da Milano’da gerçekleşen ödül töreninde, Müşteri Odaklılık dalında Onur Kurdelesi’ne layık görüldü. Bu kategoride, adayların müşterilerinin beklentileri doğrultusunda verdiği yaratıcı hizmetler ve bu hizmetlerin kalitesi değerlendiriliyor. Beş aşamada gerçekleştirilen ödül sürecinin ilk aşamalarında Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden “Ulusal Şampiyonlar” arasına da giren Aygaz, Onur Kurdelesi ile müşteri odaklı hizmet anlayışı konusundaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

  2007 yılından bu yana girişimcilik, çevre ve sürdürülebilirlik, müşteri odaklılık gibi 11 ayrı kategoride verilen Avrupa İş Ödülleri, firmaları iş mükemmeliyeti, en iyi uygulama, inovasyon, etik gibi açılardan değerlendiriyor ve alanının en iyilerini sektör, büyüklük ve sınır gözetmeden bir araya getiriyor. Avrupa’nın en saygın ve bağımsız ödül programı olan Avrupa İş Ödülleri, bu yıl 132 kişiden oluşan bir jürinin değerlendirmesi ve 173 bin kişinin katıldığı halk oylaması sonucunda belirlendi.

  Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel “Avrupa’dan iş ve siyaset liderleri, akademisyenler ve girişimcilerden oluşan 132 kişilik jüri heyetinin değerlendirmesi sonucu Avrupa iş Ödülleri’nde Müşteri Odaklılık kategorisinde Ulusal Şampiyon seçilmemizin ardından Onur Kurdelesi’nin de sahibi olduk. Müşterisine her zaman en kaliteli ürün ve hizmetleri sunmayı prensip edinen Aygaz’ın Türkiye’de farklı ödüllerle müşteri odaklılık alanında göstermiş olduğu başarısını, Avrupa çapında aldığımız bu ödülle de tescillemesi bizler için çok gurur verici. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza inanıyorum.” dedi.

  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.129 tüpgaz bayisi ve 1.750 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  AYGAZ’DAN OTOGAZ ALANA 1000 TL DEĞERİNDE HEDİYE OTOGAZ FIRSATI! ...

  AYGAZ’DAN OTOGAZ ALANA 1000 TL DEĞERİNDE HEDİYE OTOGAZ FIRSATI!

  Türkiye’nin en çok tercih edilen otogaz markası Aygaz, gerçekleştirdiği kampanyalarla tüketicilere kazandırmaya devam ediyor. Aygaz’ın 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek yeni kampanyası kapsamında, Aygaz Kart veya karta tanımlı cep telefonuyla otogaz alımı yapan tüketiciler her 40 TL’lik tutar karşılığında bir çekiliş hakkı elde edecek. Katılımcılar arasında yapılan çekilişte ise otogaz kullanıcıları 1.000 TL’ye varan hediye otogaz kazanma şansı yakalayacak.

  İstanbul, 29 Haziran 2016 - Kaliteli hizmet anlayışı ve güvenilirliğiyle Türkiye’de en çok tercih edilen otogaz markası olan Aygaz, düzenlediği kampanyalarla otogaz kullanıcılarına avantajlar sunmaya devam ediyor.

  Aygaz’ın 10 Ağustos’a kadar devam edecek yeni kampanyası kapsamında, 40 TL ve üzeri otogaz harcamalarını Aygaz Kart veya karta tanımlı cep telefonu ile yapan tüketiciler, her 40 TL’lik otogaz alımı karşılığında bir çekiliş hakkı elde ederek 1.000 TL’ye varan LPG puanı kazanma şansı yakalayacak. Kampanya kapsamında düzenlenecek çekilişe katılan katılımcılardan 25 kişi 1.000 TL, 50 kişi 500 TL, 75 kişi 250TL, 100 kişi 125 TL ve 750 kişi 25 TL, toplamda 1.000 kişi 100.000 TL değerinde otogaz puanı kazanacak.

  Aygaz müşterilerinin, çekilişe dahil olabilmeleri için otogaz alışverişlerinde Aygaz Kart ya da karta tanımlı cep telefonunu kullanmaları ve iletişim bilgilerini eksiksiz bir şekilde Aygaz’a iletmeleri yeterli oluyor. Bilgilerini güncellemek isteyenlerin aygaz.com.tr’de bulunan formu doldurmaları ya da 444 4 999 numaralı telefonu aramaları gerekiyor. Katılımcılar ayrıca alım yaptıkları cep telefonuyla 7276’ya, aralarda boşluk bırakarak; ÇEKİLİŞ AD SOYAD CEPTEL ADRES yazarak gönderdikleri kısa mesajla da bu işlemi kolayca gerçekleştirebiliyor.

  Kazananların otogaz ikramiyesi, sistemde kayıtlı Aygaz kartına veya cep telefonuna puan olarak yüklenecek.

  Kampanya hakkında detaylı bilgi için http://aygaz.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.129 tüpgaz bayisi ve 1.750 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  DÜNYANIN YEMEĞİNE AYGAZ YETER Türkiye’nin lider tüpgaz markası Aygaz, "Dünya Mutfakları"...

  DÜNYANIN YEMEĞİNE AYGAZ YETER

  İstanbul, 17 Şubat 2016 – Türkiye’nin lider tüpgaz markası Aygaz, “Dünya Mutfakları” başlıklı yeni bir reklam kampanyası başlattı. “Dünyanın yemeğine Aygaz yeter” sloganı işlenen reklam filminde bir Aygaz servis görevlisi sırayla farklı mutfaklardaki deneyimlerini paylaşıyor.

  Aygaz servis görevlisi, önce bir Japon mutfağını, sonrasında İtalyan ve Hint mutfağını ziyaret ediyor. Filmde, bu mutfaklarda yaşanan ilginç ve esprili diyaloglar sahneleniyor. Dünya mutfaklarından sonra bir Türk mutfağına giren Aygaz servis görevlisi, Türk mutfağının lezzetini ve çeşitliliğini anlatıyor.

  Çekimleri üç gün süren, TBWA\ISTANBUL imzalı filmin yönetmenliğini, PToT Film’den Ozan Açıktan üstlenirken, filmin müziği ise Emre Irmak’a ait.

  Türkiye’nin lider tüpgaz markası: Aygaz

  Kaliteli hizmet anlayışı ve güvenilirliğiyle milyonlarca ailenin tercihi olan Aygaz, faaliyet gösterdiği Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz markaları ile EPDK verilerine göre tüpgaz segmentinde Türkiye’nin pazar lideri konumunda.

  Tüpgaz sektöründe 55 yıllık geçmişiyle Aygaz, Türk Standartları Enstitüsü’nün “Müşteri Dostu Marka ve Müşteri Dostu Kuruluş” belgesinin de sahibi. Aygaz, hizmet kalitesinden müşteri memnuniyeti politikalarına, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden bilgi teknolojileri uygulamalarına birçok alanda gerçekleştirilen incelemelerle verilen bu belgeye sahip olan ilk şirket özelliğine sahip.

  Reklam Künyesi

  Reklamveren: AYGAZ
  Reklam Ajansı: TBWA\ISTANBUL
  Aygaz Pazarlama Direktörü: Ercüment Polat
  Aygaz Tüpgaz Pazarlama Ekibi: Zeki Kıroğlu, Özge Ağar Uysal, Sadettin Samrıoğlu, Tunç Demir, Melis Deniz
  Reklam Ajansı: TBWA\ISTANBUL
  CCO: İlkay Gürpınar
  ECD: Volkan Karakaşoğlu
  Yaratıcı Ekip: Orkun Önal, Cihan Akköse, Tolga Ülkümen, Ergin Doğanay
  Marka Ekibi: Beste Erener, Tuğçe Asrak, Ceren Kaban
  CSO: Toygun Yılmazer
  Genel Müdür Yardımcısı, Stratejik Planlama: Tuğyan Çelik
  Stratejik Planlama Ekibi: Ceren Şehitoğlu, Can Değerli
  Prodüksiyon Ekibi: Ceyda Kayaçetin, Erman Karahisarlı, Cansu Arcan
  Prodüksiyon Şirketi: PToT Film
  Post Prodüksiyon Şirketi: ABT
  Yönetmen: Ozan Açıktan
  Müzik: Jingle Jackson / Emre Irmak
  Medya Ajansı: People Communications
  Kullanılan Mecralar: TV, internet, sinema, radyo, açıkhava, ilan.

  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.200 tüpgaz bayisi ve 1.700 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz, merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  DİYABETİK ÇOCUKLAR KAMPI Türkiye’nin ilk sağlık kamplarından biri olan Diyabetik Çocuklar Kampı...

  DİYABETİK ÇOCUKLAR KAMPI

  AYGAZ’IN DESTEĞİ İLE 24. KEZ DÜZENLENİYOR

  Türkiye’nin ilk sağlık kamplarından biri olan Diyabetik Çocuklar Kampı Aygaz’ın desteğiyle 26 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında Gebze Life Port Otel’de yapılacak. Aygaz’ın 12 yıldır destek verdiği ve bu yıl 24’üncü kez düzenlenen kamp, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı ile Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından gerçekleştiriliyor. Bir hafta boyunca devam edecek kamp çocuklara kendi kendilerine yeterek yaşamayı eğlenerek öğretirken, yeni dostluklar kurmalarını sağlıyor.

  İstanbul, 22 Haziran 2016 – Diyabetik Çocuklar Kampı, Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından bu yıl da Aygaz’ın desteğiyle gerçekleştirilecek. 26 Haziran - 2 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenecek kamp, Türkiye’nin çocuklara yönelik ilk sağlık kamplarından biri olma özelliğini taşıyor. Kamp, diyabetik çocuklara kendi kendilerine yeterek yaşamayı eğlenerek öğretirken, yeni dostluklar kurmalarını sağlıyor.

  Çocuk endokrinolojisi ve diyabetinde uzman doktorlar, hemşireler, diyet uzmanları, psikologlar, psikiyatristler ve spor eğitmenlerinin gönüllü olarak görev yapacağı kampta 9-18 yaş arasındaki diyabetik çocuklar bir araya geliyor. Kamp çocuklara, diyabetle mutlu yaşamanın mümkün olduğunu göstermek, onlara güven aşılamak ve aralarındaki dayanışmayı arttırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

  Çocuklara; hipo ve hipergliseminin nedenleri, klinik bulguları, alınacak önlemler, kan ve idrarda glikoz keton bakılması, insülin tipleri, etki özellikleri, enjeksiyon teknikleri, spor ve egzersiz yapma alışkanlığı, diyabette beslenme özellikleri ve düzeni, diyabetin komplikasyonları konusunda bilgiler aktarılacak. Kampta ayrıca, diyabette takip kriterleri ve diyabeti izlemenin önemi konusunda uygulamalı ve teorik eğitimler verilecek.

  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.129 tüpgaz bayisi ve 1.750 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  ÇADD Hakkında

  Diyabetli çocuk ve gençlerin tıbbi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, eğitilmesi ve bu çocuklara mümkün olan en sağlıklı yaşamın sağlanmasını amaçlayan Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği (ÇADD), 1994 yılında İstanbul’da kuruldu. ÇADD, 18 yıldır çocuk diyabeti konusunda araştırmalara destek veriyor ve toplumu diyabet konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. Dernek ayrıca, tıp fakültelerinin çocuk birimleri başta olmak üzere birçok kuruluşun hizmet olanaklarının geliştirilmesine de katkıda bulunuyor. ÇADD, bu amaç doğrultusunda, bilimsel toplantılar ve kurslar düzenliyor; diyabetli çocuklara ve ailelerine yönelik faaliyetler (çocuk kampları, aile kampları, aile ve adolesan çocuklar için kurslar) organize ediyor ve diyabetli çocukların tedavi süreçlerine destek oluyor.

  DİYABETİK ÇOCUKLAR KAMPTA BULUŞTU Türkiye’nin ilk sağlık kamplarından...

  DİYABETİK ÇOCUKLAR KAMPTA BULUŞTU

  Türkiye’nin ilk sağlık kamplarından biri olan Diyabetik Çocuklar Kampı Aygaz’ın desteğiyle 26 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında bu yıl 24. kez düzenlendi. Aygaz’ın 12 yıldır destek verdiği ve bu yıl 24’üncüsü düzenlenen kamp, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı ile Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından gerçekleştirildi. Bir hafta boyunca devam eden kampta kendi kendilerine yeterek yaşamayı eğlenerek öğrenen çocuklar, kurdukları yeni dostluklarla kampa veda ettiler.

  İstanbul, 3 Temmuz 2016 – Diyabetik Çocuklar Kampı, Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından bu yıl da Aygaz’ın desteğiyle 24. kez gerçekleştirildi. 26 Haziran - 2 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen kamp, Türkiye’nin çocuklara yönelik ilk sağlık kamplarından biri olma özelliğini taşıyor. Kamp, diyabetik çocuklara kendi kendilerine yeterek yaşamayı eğlenerek öğretirken, yeni dostluklar kurmalarını sağlıyor.

  Çocuk endokrinolojisi ve diyabetinde uzman doktorlar, hemşireler, diyet uzmanları, psikologlar, psikiyatristler ve spor eğitmenlerinin gönüllü olarak görev yaptığı kampta 9-18 yaş arasındaki diyabetik çocuklar bir araya geldi. Kamp çocuklara, diyabetle mutlu yaşamanın mümkün olduğunu göstermeyi, onlara güven aşılamayı ve aralarındaki dayanışmayı arttırmayı hedefledi.

  Çocuklara; hipoglisemi ve hipergliseminin nedenleri, klinik bulguları, alınacak önlemler, kan ve idrarda glikoz keton bakılması, insülin tipleri, etki özellikleri, enjeksiyon teknikleri, spor ve egzersiz yapma alışkanlığı, diyabette beslenme özellikleri ve düzeni, diyabetin komplikasyonları konusunda bilgilerin aktarıldığı kampta ayrıca, diyabette takip kriterleri ve diyabeti izlemenin önemi konusunda uygulamalı ve teorik eğitimler verildi.

  Çocuklara sportif aktiviteler

  Diyabetik Çocuklar Kampı’na katılan çocuklar yüzmeden voleybola, aerobikten masa tenisine farklı spor faaliyetlerine katılırken; folklor, dans, el sanatları gibi alanlarda da yeteneklerini sergileme fırsatı buldular.

  Rakamlarla Diyabet Kampı

  24 yıldır aynı uzman ekibin görev yaptığı ve herkesin gönüllü olarak çalıştığı kampta çocuk diyabetinde uzman üç profesör, bir uzman doktor, iki asistan doktor, dört hemşire, üç diyet uzmanı, bir psikolog, bir psikiyatrist ve iki spor eğitmeni bulunuyor.

  Birçok sağlık kampı için örnek teşkil eden Diyabetik Çocuklar Kampı, 24 yılda yaklaşık 2000 çocuğu konuk etti. Kampa Antalya, Diyarbakır ve Edirne gibi Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve Azerbaycan’dan katılan doktor, hemşire ve diyetisyenler daha sonra kendi bölgelerinde ve ülkelerinde de benzer kamplar kurdular.

  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 13. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.129 tüpgaz bayisi ve 1.750 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  ÇADD Hakkında

  Diyabetli çocuk ve gençlerin tıbbi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, eğitilmesi ve bu çocuklara mümkün olan en sağlıklı yaşamın sağlanmasını amaçlayan Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği (ÇADD), 1994 yılında İstanbul’da kuruldu. ÇADD, 18 yıldır çocuk diyabeti konusunda araştırmalara destek veriyor ve toplumu diyabet konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. Dernek ayrıca, tıp fakültelerinin çocuk birimleri başta olmak üzere birçok kuruluşun hizmet olanaklarının geliştirilmesine de katkıda bulunuyor. ÇADD, bu amaç doğrultusunda, bilimsel toplantılar ve kurslar düzenliyor; diyabetli çocuklara ve ailelerine yönelik faaliyetler (çocuk kampları, aile kampları, aile ve adolesan çocuklar için kurslar) organize ediyor ve diyabetli çocukların tedavi süreçlerine destek oluyor.

  TÜRKİYE MÜŞTERİNİN SESİ Aygaz, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Ipsos ortaklığıyla düzenlenen...

  TÜRKİYE MÜŞTERİNİN SESİ

  TÜRKİYE MÜŞTERİNİN SESİ ARAŞTIRMASINDA AYGAZ, 2 ÖDÜL BİRDEN KAZANDI!

  Aygaz, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Ipsos ortaklığıyla düzenlenen Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) araştırmasında, tüpgaz ve otogaz segmentlerinin her ikisinde de müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka seçildi.

  İstanbul, 06 Haziran 2016 – Aygaz, bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) araştırmasında LPG sektörünün tüpgaz ve otogaz segmentlerinde ‘müşteri bağlılık seviyesi en yüksek marka’ seçildi.

  KalDer ve IPSOS ortaklığında yürütülen araştırma bu yıl, Türkiye Müşterinin Sesi adıyla müşteri bağlılığını ölçümledi. Bugüne kadar tüpgaz sektöründe 3’ü üst üste olmak üzere 5 kez en beğenilen tüpgaz markası seçilerek “sürdürülen başarı ödülü” Altın Heykel’e lâyık görülen Aygaz, ilk kez gerçekleştirilen müşteri bağlılığı araştırmasında da tüpgaz ve otogaz sektörlerinde birinciliği elde etti.

  Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, “Aygaz olarak, yarım asrı aşkın bir süredir müşterilerimize en kaliteli ürünü, en iyi ve en hızlı hizmet anlayışıyla sunmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “müşteri bağlılığı” araştırmasında tüketiciler tarafından yine birinciliğe layık görülmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Markamıza gösterilen ilgiye, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de en güvenli ve kaliteli hizmeti sunarak karşılık vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle üstün performanslarıyla Aygaz’ı başarıya taşıyan çalışanlarımıza, ülkemizin dört bir yanındaki bayilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

  KalDer ve Ipsos Global tarafından 12 sektörün değerlendirildiği araştırma, 30 farklı ülkede 26’yı aşkın sektörün incelenmesiyle oluşturuldu. Ipsos Global’in geliştirdiği bu yeni model ile ortaya konan araştırmada, toplam 15 bin kişi ile görüşülerek davranışsal ve tutumsal unsurlar ele alındı ve tüketicilerin mevcut ve gelecek marka tercihleri ölçümlendi.

  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.129 tüpgaz bayisi ve 1.750 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  2. ULUSLARARASI PASTACILAR FESTİVALİ RİZE’DE YAPILDI Dünya çapında pastacıları...

  2. ULUSLARARASI PASTACILAR FESTİVALİ RİZE’DE YAPILDI

  PASTACILAR ZİRVEDE BULUŞTU

  Dünya çapında pastacıları ve fırıncıları ile meşhur Rize’nin Hemşin Bölgesi, bu yıl 2.’si gerçekleştirilen Uluslararası Pastacılar Festivali’nde eğlenceli günlere sahne oldu.

  Sponsorları arasında Aygaz’ın da yer aldığı ve Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından desteklenen, mesleğe gönül vermiş ustaların buluştuğu “Uluslararası Pastacılar Festivali” kapsamında pasta şovları, pasta savaşı, panel ve konserler gerçekleştirildi. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 20-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Pastacılar Festivali ve ardından devam eden “Ayder Yayla Şenlikleri” bu yıl da keyifli anlara sahne oldu. Pastane Şükran Kütüğü’ne yeni isimler eklenmesiyle başlayan ve üç gün süren festival boyunca çeşitli pasta yapılırken festivalde yöresel tatlar ve pastadan üzerine yarışmalar, söyleşi ve film gösterimleri gerçekleştirildi.

  Etkinlik sponsorlarından Aygaz, katılımcıları güvenli tüp kullanımı konusunda bilgilendirirken, “çarkıfelek” oyunu ile de eğlenceli saatler yaşattı. Yoğun ilgi gören Aygaz standını ziyaret eden katılımcılara çekilişle şapka, balon, kumbara, mutfak önlüğü, mutfak çakmağı gibi hediyeler verildi.

  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren, Aygaz; LPG’nin tüpgaz, otogaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.130 tüpgaz bayisi ve 1.750 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpleri her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 25 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  NİHAT SIRDAR’DAN AYGAZ’LA BARBEKÜ SIRLARI Türkiye’nin lider LPG markası Aygaz...

  NİHAT SIRDAR’DAN AYGAZ’LA BARBEKÜ SIRLARI

  Türkiye’nin lider LPG markası Aygaz, yaz mevsimi öncesinde Show Radyo’nun sevilen ismi Nihat Sırdar’la birlikte sağlıklı ve lezzetli barbekü yapmanın püf noktalarını internette izleyicilerle paylaşıyor.

  İstanbul, 06 Mayıs 2016 – Türkiye’nin lider LPG markası Aygaz, “Nihat Sırdar ile Barbeküde Sırlar” isimli video serisiyle mangal ve barbekü severleri yaza hazırlıyor. Show Radyo’nun sevilen ismi Nihat Sırdar, bu videolarda LPG’li “Aygaz Barbekü” ile ızgara yapmanın kolaylığını ve püf noktalarını izleyicilere aktarıyor.

  Nihat Sırdar et, balık, tavuk gibi ürünlerin Aygaz barbeküde hazırlanma sürecini ve barbekü tutkunlarını en lezzetli sonuca ulaştıracak soslarla ilgili bilgileri paylaşıyor.

  Nihat Sırdar ile Barbeküde Sırlar, LPG’li Aygaz barbekülerin açma-kapama sisteminin kolaylığının yanında, sağlıklı pişirme açısından diğer barbekülerden ayrıldığına dikkat çekiyor. Sıcaklığı sabit olarak ileten Aygaz barbekü ısı değişikliğinin önüne geçerek ısı kaybını önlüyor.

  Temiz ve çevreci bir yakıt olan LPG’nin, barbekünün temizlenmesinde kolaylık sağladığının da vurgulandığı videolarda, Aygaz barbekü ile pişirme sırasında ve sonrasında duman oluşmadığı için koku ve tat karışıklığı yaşanmadığına işaret ediliyor. Öte yandan LPG’li Aygaz barbekü kullanılarak pişirilen ürünlerin besin değerlerinin korunduğu da hatırlatılıyor.

  Kendisi de iyi bir barbekü kullanıcısı olan Nihat Sırdar’ın anlatımıyla barbekü kullanmanın kolaylığı, güvenliği, püf noktaları ve barbekü hakkındaki ek ipuçlarının paylaşıldığı videolara aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor.

  AYGAZ’A GÜMÜŞ EFFIE ÖDÜLÜ Aygaz, usta oyuncu Şener Şen’in rol aldığı “Türkiye Yola Aygaz’la Çıkıyor”...

  AYGAZ’A GÜMÜŞ EFFIE ÖDÜLÜ

  Aygaz, usta oyuncu Şener Şen’in rol aldığı “Türkiye Yola Aygaz’la Çıkıyor” temalı, Aygaz Otogaz markası için hazırlanan iletişim kampanyası ile Reklamcılar Derneği, Reklamverenler Derneği ve Effie Worldwide Inc.’nin işbirliğiyle düzenlenen 8.Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda, ‘Gümüş Effie’ ödülüne layık görüldü.

  İstanbul, 11 Mayıs 2016 – Türkiye’nin lider otogaz markası Aygaz Otogaz, ünlü oyuncu Şener Şen’in rol aldığı Türkiye Yola Aygaz’la Çıkıyor temalı reklam kampanyasıyla, pazarlama ve iletişim alanındaki kampanyaların iş sonuçlarının değerlendirildiği Türkiye’nin en prestijli reklam ödül programı Effie’den ödülle döndü.

  Effie Worldwide Inc. ile Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından düzenlenen 8. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda Aygaz Otogaz, Altın Effie ödülünü kazananın olmadığı otomotiv kategorisinde Gümüş Effie ödülünü almaya hak kazandı.

  Yarışma kapsamında, bu yıl 36 kategoriden 412 kampanya değerlendirmeye alındı. Başvuranların yüzde 54'ünün finale kaldığı Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’na Aygaz Otogaz, Türkiye’nin en çok kullanılan otomobil yakıtı LPG’nin en çok tercih edilen markası vurgusuyla, bu alanın lideri olduğunu, Türkiye’de çok sayıda kişinin güvenerek Aygaz’ı yol arkadaşı olarak seçtiğini vurgulayan ve yine duygusal bir tonda ilerleyen Türkiye Yola Aygaz’la Çıkıyor isimli iletişim kampanyasıyla katıldı.

  Aygaz Otogaz’ın en zorlu yol koşullarında bile sunduğu performansla güvenilir bir yol arkadaşı olduğuna dikkat çekilen reklam kampanyası; sektörün önde gelen isimleri, akademisyenler ve marka uzmanlarından oluşan 22 kişilik bir jürinin değerlendirmesi sonucunda ‘Gümüş Effie’ ödülüne layık görüldü.

  Türkiye Yola Aygaz’la Çıkıyor sloganıyla hazırlanan film, tiyatro öğrencisi Veli Kılıç’a “Uzun ve zor bir yola çıkacak olsan, kimle çıkmak isterdin?” sorusunun yöneltilmesiyle başlıyor. Sıcak bir yol hikâyesine dönüşen filmde Şener Şen, hayata dair tecrübelerini aktarıyor ve film onun uzun yıllar önce öğretmenlik yaptığı okula varmalarıyla sona eriyor.

  Yönetmenliğini Umur Turagay’ın yaptığı reklam filminin müziği, kısa bir süre önce yaşamını yitiren ünlü besteci Atilla Özdemiroğlu’na ait. Reklam filminde kullanılan müzik Şener Şen'in oyuncu olarak zirveye çıktığı unutulmaz yapımlardan biri olan Muhsin Bey filmi için merhum Atilla Özdemiroğlu tarafından bestelenmişti.

  AYGAZ OTOGAZ VE SAHİBİNDEN.COM'DAN Otogaz sektörünün lider markası Aygaz Otogaz, sahibinden.com ile...

  AYGAZ OTOGAZ VE SAHİBİNDEN.COM'DAN

  Otogaz sektörünün lider markası Aygaz Otogaz, sahibinden.com ile yaptığı yeni işbirliğiyle LPG kullanmak isteyen herkese Aygaz Otogaz’ın ekonomik faydasını anlatacak. İşbirliği kapsamında sahibinden.com otomobil kategorisinde LPG ve benzinli araç araması yapan kullanıcılar, ilan sayfalarında yer alan ”Tasarruf Hesaplama Uygulaması” sayesinde Aygaz Otogaz kullandıklarında elde edecekleri yıllık kazancı hesaplayabilecek ve 100 TL’ye varan otogaz hediyesi kazanabilecekler. İstanbul, 9 Mart 2016 - Otogaz sektörünün lider markası Aygaz Otogaz, internet üzerinden 2’nci el araç alım satımı için en etkin platform olan ve aylık 33,5 milyon tekil ziyaretçinin 4 milyar sayfa görüntülediği sahibinden.com ile yeni bir işbirliği başlattı. 31 Mayıs’a kadar sürecek işbirliği kapsamında sahibinden.com otomobil kategorisinde LPG ve benzinli araç araması yapan kullanıcılar, sayfada yer alan ”Tasarruf Hesaplama Uygulaması”yla karşılaşacaklar. sahibinden.com kullanıcıları bu uygulama sayesinde, araçlarının özelliklerine ve araçları ile yaptıkları yıllık kilometre bilgisine göre Aygaz Otogaz kullanımının benzin kullanımına göre tasarruf oranını, dönüşüm masrafının geri dönüş süresini ve Aygaz Otogaz’la elde edecekleri yıllık kazancı hesaplayabilecekler. Bu uygulamayla tasarruflarını hesaplayan ve araç yakıt tipini seçerek iletişim bilgilerini dolduran benzinli araç sahipleri, araçlarını otogaza dönüştürdükleri takdirde 100 TL değerinde hediye otogaz kazanacaklar. LPG’li araç kullanıcıları ise, 50 TL ve üzeri otogaz alımında anında kullanabilecekleri 10 TL hediye otogazın sahibi olacaklar. Hediye puanlar Aygaz ve Mogaz istasyonlarında kullanılabilecek. Otogaz kullanan ortalama bir tüketici, %37* oranında yakıt tasarrufu sağlarken, aracının dönüşüm masrafını 1 yıldan kısa sürede amorti edebiliyor. Tüketiciler, otogazın tasarrufuna ek olarak, Aygaz Otogaz’ın geliştirilmiş formülü ile %2,7 oranında ek tasarruf sağlayabiliyor. *%37 yakıt tasarrufu, Ocak-Ekim 2015 dönemi Aygaz İstanbul pompa tavan satış fiyatı ile, İstanbul ilinde en fazla satış yapan ilk 5 akaryakıt firmasının (EPDK’nın Ocak - Ekim 2015 Dönemi Dağıtıcıların Akaryakıt Satışları raporuna göre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan üründe pazar payı en yüksek olan ilk 5 firma) benzin pompa tavan satış fiyatı ortalamaları arasında hesaplama yapılarak elde edilmiştir. Herhangi bir bayideki otogaz LPG satış fiyatı veya akaryakıt satış fiyatı, söz konusu ilan edilen tavan satış fiyatlarını geçmemek kaydıyla farklı olabilir. Aygaz Hakkında Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.200 tüpgaz bayisi ve 1.700 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 15 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  DPİD TARAFINDAN AYGAZ’A ÖDÜL Aygaz, Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) tarafından verilen DPİD...

  DPİD TARAFINDAN AYGAZ’A ÖDÜL

  Aygaz, Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) tarafından verilen DPİD Ödülleri’nde “Yerel Odaklı Satış Noktası İçi Promosyonel Aktiviteler” kategorisinde Tüpgaz segmentiyle “Aygaz’dan Market’e Market’ten Aygaz’a” projesi ile üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

  İstanbul, 05 Şubat 2016 – Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) tarafından 10 yıldır verilen ve doğrudan pazarlama sektörünün ‘En İyi’lerini belirleyen DPİD Ödülleri’nin 2015 yılı sahipleri belli oldu. 10’uncu özel yıl projeleriyle birlikte toplamda 300’ün üzerinde projenin değerlendirildiği DPİD Ödülleri’nde Aygaz, “Aygaz’dan Market’e Market’ten Aygaz’a” isimli Tüpgaz-Yerel market işbirliği projesi ile üçüncülük ödülünü kazandı.

  “Aygaz’dan Market’e Market’ten Aygaz’a” projesi kapsamında Türkiye’nin farklı noktalarında, bölgelerinde güçlü yerel marketlerle, Aygaz ev tüpü alımlarında çapraz fayda sağlayan işbirliği çalışmaları gerçekleştirildi. Proje ile müşteri memnuniyeti ve bağlılığının arttırılmasının yanı sıra yeni müşteri kazanımı da sağlanırken, bayi memnuniyetine de katkıda bulunuldu. Projenin doğru hedef kitleye ulaşmayı sağlayan kurgusu sayesindeyse kampanya bütçesinde verimlilik elde edildi.

  Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği, DPİD Ödülleri ile on yıldır geleneksel olarak sektörün ‘en iyi’lerini ödüllendiriyor. Aygaz’ın geçtiğimiz yıllarda, Entegre Online Medya Kampanyası, Roadshow ve Sadakat Uygulamaları kategorilerinde toplamda 4 ödülü bulunuyor.

  Aygaz hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 3.800 tüpgaz bayisi ve otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  DPİD hakkında

  Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD), hızla gelişen doğrudan pazarlama sektörünü temsil etmek üzere 2005 yılında kurulmuştur. Dernek; doğrudan pazarlama sektörüne vizyon kazandırmayı, sektörün sağlıklı büyümesini sağlamayı, sektör çalışanları arasında iletişim kurmayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi ve haksız rekabete karşı mücadele etmeyi amaçlamaktadır. DPİD çatısı altında Etkinlik Pazarlaması, Veri tabanına Dayalı Pazarlama, İnteraktif Pazarlama, Sahada Pazarlama ve Satış Noktasında Pazarlama disiplinleri yer almaktadır.

  AYGAZ’DAN KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ PRENSİPLERİ’NE İMZA ...

  AYGAZ’DAN KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ PRENSİPLERİ’NE İMZA

  Koç Holding’in “Ülkem İçin” projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Aygaz, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi ortaklığında oluşturulan Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri’ne (WEP) imza attı. Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, “Bu prensipler cinsiyet eşitliğinde gelişme sağlayacak, kadının toplumda, iş hayatında ve ekonomik hayatta güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlara yol gösteriyor. Enerji sektöründe erkek istihdam oranı, kadın istihdam oranından oldukça yüksek. Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden biri olarak sektörel bir değişikliği tetiklemede öncü olmayı arzu ediyor; böyle bir küresel hareketin parçası olmaktan gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

  İstanbul – 15 Şubat 2016 Koç Topluluğu enerji şirketlerinden Aygaz, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles) imzacılarından biri oldu.

  Koç Holding’in yürüttüğü Ülkem İçin projesi kapsamında çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Aygaz’ın Genel Müdürü Gökhan Tezel BM Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri’nin imzacılarından biri olarak,

  “Bu prensipler cinsiyet eşitliğinde gelişme sağlayacak, kadının toplumda, iş hayatında ve ekonomik hayatta güçlendirilmesine yönelik atılacak adımlara yol gösteriyor. Enerji sektöründeki erkek istihdam oranı, kadın istihdam oranından oldukça yüksek. Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden biri olarak Aygaz’ın toplumsal cinsiyet duyarlı iş yeri inşa etmeye yönelik geliştireceği uygulamaların sektörel bir değişime de öncü olacağına inanıyor; böyle bir küresel hareketin parçası olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

  Tezel, Aygaz çalışanları ve bayileri ile beraber toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere hem iş yaşamına hem de topluma yönelik çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

  BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri Hakkında:

  • Cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması,
  • Tüm kadın ve erkeklere işte adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi,
  • Tüm kadın ve erkeklere sağlık, güvenlik ve refah sağlanması,
  • Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim imkânlarıyla desteklenmesi,
  • Kadınları güçlendiren girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması,
  • Toplumsal inisiyatifler ve destekler aracılığıyla eşitliğin teşvik edilmesi,
  • Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gelişimin ölçülmesi ve halka açık raporlanması

  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.200 tüpgaz bayisi ve 1.700 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler, bayiler, istasyonlar ve tankerler olmak üzere 15 bini aşkın kişiye yarattığı iş imkânı ile 55 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  AYGAZ TÜPGAZ'DAN “EVDE ŞEF BAŞINA” Türkiye’nin en çok tercih edilen markası Aygaz, Tüpgaz’ın...

  AYGAZ TÜPGAZ'DAN “EVDE ŞEF BAŞINA”

  Türkiye’nin en çok tercih edilen markası Aygaz, Tüpgaz’ın daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla “Evde Şef Başına” başlıklı yeni bir reklam projesi başlattı. Gençleri hedefleyen ve dijital medya üzerinden yürütülen projede, ünlü oyuncu Fırat Albayram rol aldı. Projede, Fırat Albayram’ın hayat verdiği Şef Şefik karakteri, arkadaşlarıyla girdiği bir iddia sonrasında, Aygaz tüp kullanmadan evdeki her malzemeyi, her türlü cihazla pişirebileceğini ispatlamaya çalışıyor.

  İstanbul, 21 Ocak 2016 – Türkiye’nin en çok tercih edilen tüpgaz markası Aygaz, ünlü oyuncu Fırat Albayram’ın yer aldığı eğlenceli bir projeye imza attı. Başta gençler olmak üzere geniş bir kitleyi hedefleyen ‘Evde Şef Başına’ projesinde, Fırat Albayram’ın hayat verdiği “Şef Şefik” karakteri, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine Aygaz tüp’ü kullanmadan evdeki her malzemeyi, her türlü cihazla pişirebileceğini göstermeye çalışıyor.

  Yarım asırı aşkın bir süredir evlerin vazgeçilmez unsuru olan Aygaz Tüpgaz, bu defa sekiz farklı bölümden oluşan absürt bir komedi projesi ile karşımızda.

  Proje kapsamında; Şef Şefik elektrikli battaniyede yumurta, kettle’da kek, buharlı ütüde makarna, saç düzleştiricide balık gibi birbirinden farklı, komik deneysel yöntemler ile yemekleri pişirmeye çalışıyor. Her defasında zor anlar yaşayan ve girdiği iddiayı kaybeden Şef Şefik, en doğru yöntem olan Aygaz Tüp ile yemek pişirme seçeneğini izleyicilere sunuyor.

  Projenin yaratıcı ajansı The King ve oyuncu Fırat Albayram Aygaz’la çalışmanın çok keyifli ve rahat olduğunu ifade ederken, bu projede yenilikçi yaklaşımıyla kendilerine destek olan tüm marka yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ettiklerini belirtti.

  Reklam Künyesi

  Marka: Aygaz Tüpgaz
  Marka Pazarlama Direktörü: Ercüment Polat
  Marka Pazarlama Müdürü: Zeki Kıroğlu
  Marka Pazarlama Yöneticisi: Özge Ağar Uysal
  Marka Pazarlama Sorumlusu: Melis Deniz


  Ajans: The King Ajans Başkanı/Kreatif Direktör: Burak Demiral
  Yaratıcı Ekip: Taci Yalçın, Mert Ülkümen, Ömer Harmankaya
  Marka Yöneticisi: Oğuz Kocaer
  Ajans Prodüktörü: Deniz Coşkun


  Prodüksiyon: 216 Production
  Yönetmen: Rıza Alkuzey
  Yapımcı: Ümit Aydın


  Medya Planlama Ajansı: KoçZer
  Marka Yöneticisi: İlke Lengerli
  Marka Sorumlusu: Yağmur Yüksel


  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.200 tüpgaz bayisi ve 1.700 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

 • 2015

  TÜRKİYE YOLA AYGAZ’LA ÇIKIYOR Türkiye’nin en yaygın otomobil yakıtı otogazın en çok tercih edilen markası..

  TÜRKİYE YOLA AYGAZ’LA ÇIKIYOR

  Türkiye’nin en yaygın otomobil yakıtı otogazın en çok tercih edilen markası Aygaz Otogaz, ünlü sanatçı Şener Şen’in rol aldığı “Türkiye Yola Aygaz’la Çıkıyor” başlıklı yeni bir reklam kampanyası başlattı.

  İstanbul, 11 Aralık 2015 – Türkiye’nin en çok tercih edilen otogaz markası Aygaz Otogaz, ünlü oyuncu Şener Şen’in rol aldığı, “Türkiye Yola Aygaz’la Çıkıyor” başlıklı yeni bir reklam kampanyası başlattı. Yeni reklam kampanyası, otogazın Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil yakıtı olması ve Aygaz Otogaz’ın da tüketicilerin en çok tercih ettiği otogaz markası olmasından yola çıkıyor. “Türkiye yola Aygaz’la çıkıyor” sloganı ile Aygaz’ın tüketici tercihindeki liderliğine atıfta bulunuyor.

  Genç oyuncu Veli Kılıç’a “Yola kimle çıkmak istersin?” sorusunun yöneltilmesiyle başlayan reklam filmi, Kılıç’ın Şener Şen’i belirtmesiyle sıcak bir yol hikâyesine dönüşüyor. Şener Şen’in hayata dair tecrübelerini aktardığı film, uzun yıllar evvel öğretmenlik yaptığı okula gitmeleri ile son buluyor.

  Duygusal bir tonda ilerleyen film için Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 3 gün boyunca çekimler yapıldı. Yönetmen Umur Turagay, özellikle karlı ve çetin yol sahnelerinde otogazlı aracın gösterdiği performansla Aygaz Otogaz’ın kışa özel ürününe atıfta bulunuyor. Reklam filminin müzikleri, Şener Şen’in oynamış olduğu Muhsin Bey filminin Atilla Özdemiroğlu tarafından yapılan müzikleri arasından seçildi.

  Şener Şen ile beraber çekimin yapıldığı okulu ziyaret eden Aygaz ekibi, öğrencilere kırtasiye seti hediye etti, keyifli bir sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

  En çok tercih edilen otogaz markası: Aygaz Otogaz

  Ekonomik olmasının yanında çevreci özellikleriyle de tercih edilen otogaz, bugün Türkiye’de her 10 binek araçtan 4’ünde kullanılıyor ve 2009 yılından beri Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil yakıtı ünvanını elinde bulunduruyor. Her yıl 200.000’den fazla otogazlı araç dönüşümü yapılan ya da otogazlı araç üretilen Türkiye’de, otogaza olan talep her geçen yıl daha da artıyor. Türkiye’nin lider LPG markası Aygaz, en yaygın otogaz dağıtım ağı ve Türkiye’nin en çok tercih edilen otogaz markası Aygaz Otogaz ile tüketicilere benzersiz bir ürün ve hizmet kalitesi sunuyor. Aygaz, aynı zamanda TSE tarafından “Müşteri Dostu Marka ve Müşteri Dostu Kuruluş” olarak belgelendirilen tek LPG firması unvanını da elinde bulunduruyor.

  Reklam Künyesi

  Reklamveren: AYGAZ

  Reklam Ajansı: TBWA\ISTANBUL

  Aygaz Pazarlama Direktörü: Ercüment Polat

  Aygaz Otogaz ve Dökmegaz Pazarlama Müdürü: Burcu Cihan Işık

  Aygaz Otogaz Pazarlama Yöneticisi: Burak Pala

  Aygaz Otogaz Pazarlama Sorumlusu: Kerem Can Yücel

  CCO: İlkay Gürpınar

  Kreatif Direktör / ECD: Volkan Karakaşoğlu

  Yaratıcı Ekip: Eser Yazıcı, Ahmet Ülkü

  Marka Ekibi: Ela Bilgisel, Beste Erener, Gülru Talayman, Ceren Kaban

  CSO: Toygun Yılmazer

  Genel Müdür Yardımcısı, Stratejik Planlama: Tuğyan Çelik

  Stratejik Planlama Ekibi: Ceren Şehitoğlu, Can Değerli

  Prodüksiyon Ekibi: Ceyda Kayaçetin, Erman Karahisarlı, Cansu Arcan

  Prodüksiyon Şirketi: PTT Film

  Post Prodüksiyon Şirketi: ABT

  Yönetmen: Umur Turagay

  Müzik: Ömer Ahunbay

  Medya Ajansı: People Communications

  Kullanılan Mecralar: TV, internet, radyo, outdoor.

  Aygaz Hakkında

  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.200 tüpgaz bayisi ve 1.700 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  PIPE GUY PÜRSU İÇİN İSTANBUL’DA Doğal kaynak suyu Pürsu, dünyaca ünlü sokak sanatçısı Avustralyalı...

  PIPE GUY PÜRSU İÇİN İSTANBUL’DA

  Doğal kaynak suyu Pürsu, dünyaca ünlü sokak sanatçısı Avustralyalı müzisyen Pipe Guy’ı Türkiye’de ağırladı. PVC boruları kullanarak elektronik dans müziğinin akustik versiyonunu gerçekleştiren Pipe Guy, İstanbul’daki performansında enstrümanına su damacanalarını da ekledi. Pipe Guy’ın, 12 Aralık Cumartesi günü Kadıköy Boğa Meydanı ve Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirdiği performans izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

  İstanbul, 12 Aralık 2015 – Hiçbir işleme tabi tutulmadan kaynağında otomatik makinelerle dolumu yapılan doğal kaynak suyu Pürsu, İstanbulluları dünyaca ünlü sokak sanatçısı Avusturalyalı müzisyen Pipe Guy ile buluşturdu.

  PVC boruları kullanarak elektronik dans müziğinin akustik versiyonunu gerçekleştiren Pipe Guy, Pürsu’nun davetlisi olarak geldiği Türkiye’de, enstürmanına su damacanalarını da ekledi.

  12 Aralık Cumartesi günü Kadıköy Boğa Meydanı, Bağdat Caddesi ve Caddebostan’da damacanaları da kullanarak performans sergileyen Pipe Guy, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

  Pipe Guy “Daha önce de defalarca çeşitli organizasyonlarda gösteri yapmam için davet edildim. Türkiye’ye ilk defa geliyorum. İstanbul hakkında pek çok güzel şey duymuştum ancak bu kadar büyüleyici olduğu hakkında bir bilgim yoktu. Burada olmak çok güzel. Özellikle Pürsu yetkilileri tarafından bu kadar iyi ağırlandığım için çok mutluyum. Ayrıca gösteri sırasında insanların bana olan ilgisi gerçekten de şimdiye kadar karşılaştıklarımın arasında en iyisiydi diyebilirim. Öyle sanıyorum ki sadece borulardan oluşan enstrümanımı damacanalarla geliştirme fikrini bundan sonra da uygulayacağım. Hatta yanımda bir adet 19 lt.’lik damacanayı Avustralya’ya götürmeyi düşünüyorum. Çünkü benim ülkemde sadece 12lt.’likler mevcut. Bu konuda da bana bir ufuk açtıkları için hem Pürsu’ya hem de yaratıcı ajansları The King’e çok teşekkür ederim. Her şey rüya gibiydi.” dedi.

  Pipe Guy Kimdir?

  Boru çalmaya lisede başlayan sanatçı, tesisatını “tubulum” olarak tanıtıyor. Hayatını yaptığı müziği ile kazanan ve birçok ülkeyi gezerek sokakta kurduğu tesisatıyla performansını sergileyen Pipe Guy, dünya çapında onbinlerce takipçiye ve hayrana sahip. Müziğini, alışılagelmiş elektronik dans müziğinin akustik bir versiyonu olarak gören sanatçı; ilham duyduğu sanatçılar arasında Blue Man Group, Nosia ve Sunn-0 gruplarını gösteriyor.

  Pürsu hakkında

  Pürsu, Koç Holding şirketlerinden Aygaz A.Ş’ye ait bir markadır. 2011 yılından bu yana 31 ilde damacana su satışı hizmeti verilmektedir. Pürsu ailesini oluşturan markalar: Sapanca kaynaklı markamız Pürsu, Uludağ kaynaklı markamız Pürsu Elite ve Nazilli kaynaklı markamız Pürsu Ege.

  Aygaz'dan ücretsiz araç bakımı LPG sektörünün lider kuruluşu Aygaz, araçlarını otogaza dönüştüren...

  Aygaz'dan ücretsiz araç bakımı

  AYGAZ’DAN ÜCRETSİZ ARAÇ BAKIMI VE 50 TL’YE VARAN HEDİYE OTOGAZ KAMPANYASI

  LPG sektörünün lider kuruluşu Aygaz, araçlarını otogaza dönüştüren ve Aygaz Dönüşümcü Kulübü üyesi olan servislerde araç bakımı yaptıran tüketicilere yönelik kampanyalarına devam ediyor. Aygaz Dönüşümcü Kulübü üyesi 450 dönüşüm atölyesinde, araçlarına ücretsiz gaz ayarı yaptıran tüketiciler bu işlemin ardından 50’şer TL’lik ilk iki otogaz alımında anında kullanabilecekleri 7,5 TL’lik hediye otogaz, 700 TL’ye kadar her otogaz alımında ise % 5 Paropuan ve toplamda 50 TL’ye varan hediye otogaz kazanacak. Tüketiciler, kampanya, otogaz kullanımı ve otogaz dönüşümüne ilişkin tüm bilgiye, Aygaz tarafından hizmete sunulan Türkiye’nin ilk ve tek otogaz dönüşüm portalı www.otogazla.com’dan ulaşabiliyor.

  İstanbul, 11 Kasım 2015 - Kaliteli hizmet anlayışı ve güvenilirliğiyle otogazda en çok tercih edilen marka olan Aygaz, düzenlediği kampanyalarla avantajlar sunmaya devam ediyor. Tüketiciler Aygaz’ın düzenlediği yeni kampanya kapsamında, 30 Nisan 2016 tarihine kadar Aygaz Dönüşümcü Kulübü’ne üye servislerde ücretsiz gaz ayarı ve 50 TL’ye varan otogaz hediyesi kazanma fırsatı elde edecek.

  Aygaz’ın otogaza özel kampanyasından yararlanmak isteyen tüketicilerin, işlemlerini yaptırdıktan sonra Aygaz Dönüşümcü Kulübü üye işyerlerinden aldıkları şifrelerle Aygaz ve Mogaz otogaz istasyonlarına başvurması yeterli olacak. Kampanya kapsamında, dönüşüm servislerinde araçlarına ücretsiz gaz ayarı yaptıran tüketiciler, ilk iki 50 TL’lik otogaz alımlarında anında kullanabilecekleri 7,5 TL’lik hediye otogaz ve 700 TL’ye kadar her otogaz alımlarında % 5 Paropuan, toplamda 50 TL’ye varan hediye otogaz kazanacak.

  Türkiye’nin ilk ve tek otogaz dönüşüm portalı: www.otogazla.com

  Tüketiciler, kampanyayla ilgili bilgilerin yanı sıra otogaz kullanımı ve otogaz dönüşümüne ilişkin tüm bilgiye, Aygaz tarafından hizmete sunulan Türkiye’nin ilk ve tek otogaz dönüşüm portalı www.otogazla.com ’dan ulaşabiliyor.

  Otogazla.com sitesini ziyaret eden tüketiciler otogaz dönüşümüyle ilgili görüntülü bilgilere ulaşırken, araçlarına uygun kit modellerini ve otogaz kullanmaları halinde sağlayacakları yakıt tasarrufunu da hesaplayabilecek. Site, Türkiye’nin dört bir yanında 450’ye yakın Aygaz Dönüşümcü Kulübü üyesi dönüşüm servislerini gösteren haritayla online dönüşüm ve bakım randevusu imkanı da sunuyor. Tüketiciler ayrıca, uygulamanın geçerli olduğu atölyelerde “eve teslim dönüşüm” hizmetinden de yaralanabiliyor.

  Aygaz hakkında
  Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 2.200 tüpgaz bayisi ve 1.700 otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  Aygaz’da Görev Değişimi! Aygaz'da bayrağı Gökhan Tezel Devralıyor

  Aygaz’da Görev Değişimi!

  30 Eylül 2015, İstanbul Ekim 2009’den bu yana Aygaz A.Ş.’nin Genel Müdürü olan Yağız Eyüboğlu, Koç Holding Enerji Grubu Başkan Vekilliği görevine atandı ve Genel Müdürlük görevini Gökhan Tezel’e devretti. 24 yıllık çalışma hayatının 18 yılını çeşitli Koç Topluluğu şirketlerinde, son 6 yılını Aygaz’da geçiren Yağız Eyüboğlu’ndan 1 Ekim 2015 itibarı ile görevi devralan Genel Müdür Gökhan Tezel, 6 yılı Aygaz’da Mali Genel Müdür Yardımcılığı olmak üzere Koç Topluluğu’nda 22 yıldır görev yapıyor.

  Tezel yeni görevi ile ilgili “Aygaz gibi 54 yıldır ürün ve hizmet kalitesi ile müşterisinin, çalışma anlayışı ile çalışanlarının, bayilerinin, tedarikçilerinin ve sosyal sorumlu yaklaşımı ile Türk toplumunun güvenini kazanmış bir kuruluşun başına geçmiş olmaktan büyük gurur duyuyorum. Aygaz’a ve Türk LPG sektörüne önemli katkılarda bulunmuş Sayın Yağız Eyüboğlu’ndan aldığım bayrağı, çalışma arkadaşlarımla beraber daha ileri taşımak için heyecanlıyım.” dedi.

  22 Yıldır Koç Topluluğu’nda
  Gökhan Tezel, iş yaşamına 1993 yılında Tofaş A.Ş.’de Finans Uzmanı olarak başladı, 1998 yılında Tofaş Finans Müdürü olarak atandı. Bu göreve ek olarak Koç Fiat Tüketici Finansmanı A. Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. 2009 yılından bu yana da Aygaz Mali Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevini yürütüyordu.

  Şeker Çocuklar Diabetik Çocuklar Kampı Aygaz’ın Desteği ile 23. Kez Düzenlendi

  Şeker Çocuklar

  Türkiye’nin ilk sağlık kamplarından biri olan Diyabetik Çocuklar Kampı Aygaz’ın desteğiyle 28 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında bu yıl 23. kez düzenlendi. Aygaz’ın 11 yıldır destek verdiği kamp, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı ile Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından gerçekleştiriliyor. Bir hafta boyunca diyabetle yaşama eğitimi alan öğrenciler, kampa bir dans gösterisi ile veda ettiler. İstanbul, 2 Temmuz 2015 - Diyabetik Çocuklar Kampı, Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından Aygaz’ın desteğiyle bu yıl 23. kez düzenlendi. 28 Haziran- 4 Temmuz 2015 tarihleri arasında gerçekleşen kamp, Türkiye’nin çocuklara yönelik ilk sağlık kamplarından biri olma özelliğini taşıyor. Kampa katılan çocuklar, diyabetle yaşamayı öğrenirken aynı zamanda yeni dostluklar kuruyor.

  8-18 yaş arasındaki diyabetik çocukları buluşturan kamp, diyabetle mutlu yaşamanın mümkün olduğunu göstermek, kendilerine güven duymalarını ve dostluklar kurmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Kampta çocuk diyabetinde uzman profesörler, doçent ve uzman doktorların yanı sıra, hemşireler, diyet uzmanları, psikologlar, psikiyatristler ve spor eğitmenleri gönüllü olarak görev yapıyor.

  Çocuklara, hipo ve hiperglisemi nedenleri, klinik bulguları, alınacak önlemler, kan ve idrarda glikoz keton bakılması, insülin tipleri, etki özellikleri, enjeksiyon teknikleri, spor ve egzersiz yapma alışkanlığı, diyabette beslenme özellikleri ve düzeni, diyabetin komplikasyonları anlatılıyor. Diyabette takip kriterleri ve izlemenin önemi konusunda uygulamalı ve teorik bilgilendirmeler yapılıyor. Çocuklar bir yandan eğitim alırken, bir yandan da yeni arkadaşlıklar kuruyor. Daha önceki senelerde kampa katılanlar, ‘ağabey’ ve ‘abla’ olarak tekrar katılabiliyor.

  Çocuklardan modern dans gösterisi
  Diyabetik Çocuklar Kampı’nda çocukların eğitimler sonunda sergiledikleri bu yılki gösteri modern dans gösterisi oldu. Mavi Dans Bale ve Dans Kursu tarafından verilen eğitimlerin ardından, 3 Temmuz Cuma akşamı gösterilerini yapan çocuklar, önceki yıllarda havacılık, tiyatro ve ralli eğitimleri almıştı.

  İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Rüveyde Bundak, 11 yıldır projeye destek veren Aygaz’ın Türkiye’nin en eski sağlık kamplarından biri olan Diyabetik Çocuklar Kampı’nın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi.

  Rakamlarla Diyabet Kampı 23 yıldır aynı uzman ekibin görev yaptığı ve herkesin gönüllü olarak çalıştığı kampta çocuk diyabetinde uzman üç profesör, bir uzman doktor, iki asistan doktor, dört hemşire, üç diyet uzmanı, bir psikolog, bir psikiyatrist ve iki spor eğitmeni bulunuyor. Birçok sağlık kampı için örnek teşkil eden Diyabetik Çocuklar Kampı, 23 yılda yaklaşık 2.000 çocuğu konuk etti. Kampa Antalya, Diyarbakır ve Edirne gibi Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve Azerbaycan’dan katılan doktor, hemşire ve diyetisyenler, kendi bölgelerinde ve ülkelerinde benzer kamplar kurdular.

  Aygaz hakkında Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarlarının üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 3.800 tüpgaz bayisi ve otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir. ÇADD Hakkında Diyabetli çocuk ve gençlerin tıbbi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, eğitilmesi ve bu çocuklara mümkün olan en sağlıklı yaşamın sağlanmasını amaçlayan Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği (ÇADD), 1994 yılında İstanbul’da kuruldu. ÇADD, 18 yıldır çocuk diyabeti konusunda araştırmalara destek veriyor ve toplumu diyabet konusunda bilinçlendirmeye çalışıyor. Dernek ayrıca, tıp fakültelerinin çocuk birimleri başta olmak üzere birçok kuruluşun hizmet olanaklarının geliştirilmesine de katkıda bulunuyor. ÇADD, bu amaç doğrultusunda, bilimsel toplantılar ve kurslar düzenliyor; diyabetli çocuklara ve ailelerine yönelik faaliyetler (çocuk kampları, aile kampları, aile ve adolesan çocuklar için kurslar) organize ediyor ve diyabetli çocukların tedavi süreçlerine destek oluyor.

  Aygaz Dünya Kurumsal Yönetim Endeksinde Aygaz’ın Kurumsal Yönetim Notu Yükseldi

  Aygaz Dünya Kurumsal Yönetim Endeksinde

  Aygaz, kurumsal yönetim derecelendirme notunu 9,29’dan 9,36’ya yükseltti. Bu başarıyla bir kez daha 152 ülkeyi kapsayan Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer aldı. İstanbul, 1 Temmuz 2015 – Türkiye LPG sektörünün lideri Aygaz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansıyla, Borsa İstanbul (BİST) Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetlerini yürüten Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri’nin değerlendirmesi sonucu geçen yıl 9,29 olarak belirlenen notunu 9,36’ya yükseltti. Aygaz, yeni notuyla bu yıl da dünyada en iyi derecelendirmeye sahip kuruluşlar arasında yer aldı.

  Kurumsal yönetim derecelendirme notu, SPK’nın dört ana başlıktan oluşan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” baz alınarak belirleniyor. Bu kapsamda şirket, “pay sahipleri, kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu” başlıkları altında incelemeye tabii tutuluyor.

  Yapılan incelemelerde, Aygaz’a verilen 9,36’lık kurumsal yönetim derecelendirme notu; şirketin, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağlayarak, tüm politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunu, yönetim ve iç kontrol mekanizmalarının etkin bir şekilde oluşturup işlettiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, bu notla Aygaz’ın tüm kurumsal yönetim risklerinin tespit edilerek aktif bir şekilde yönetildiği, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının en adil şekilde gözetildiği; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin en üst düzeyde olduğu, yönetim kurulu yapısı ve işleyişinin de en iyi uygulama kategorisinde yer aldığı vurgulanmış oluyor.

  Eyüboğlu: İş sonuçları kadar süreçlerimize de önem veriyoruz… Aygaz’ın kurulduğu 1961 yılından itibaren halka açık olduğunu belirten Genel Müdür Yağız Eyüboğlu, şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk esasları üzerine kurulu kurumsal yönetim anlayışının, Aygaz’da yarım asırdan fazla geçmişe sahip olduğunu kaydetti. Eyüboğlu Aygaz’da her zaman iş sonuçlarına olduğu kadar, iş süreçlerine de büyük önem verildiğini vurguladı.

  Yağız Eyüboğlu, Aygaz’ın kurumsal yönetim derecelendirme notuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Aygaz olarak, kaliteli ürün ve hizmetlerimiz ile tüketicide oluşturduğumuz güveni, bağlılığı korumak ve yükseltmek, başarımızı sürdürülebilir kılmak için kurumsal yönetimi son derece önemsiyoruz. Ekonomik, sosyal ve çevresel tüm faaliyetlerimizde insana, kanunlara ve doğaya saygılı bir kurum olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Bu yaklaşımımızın, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun her yıl yükselmesine katkı sağladığına inanıyorum. Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak, faaliyetlerimizi tüm paydaşlarımız için yararlar üretecek şekilde kurguluyor ve şeffaflıkla kendimizi anlatıyoruz. Merkez yönetimden, bayilerimize kadar değer zincirimizin her halkasında, şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir bir kurum olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz.”

  Aygaz hakkında Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 3.800 tüpgaz bayisi ve otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 30’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  Aygaz'dan Güvenlik Kampanyası Aygaz ve Mogaz’da Güvenlik ve İndirim Bir Arada

  Aygaz'dan Güvenlik Kampanyası

  Aygaz ve Mogaz başlattıkları “Güvenlik Kampanyası” ile tüketicileri bilinçlendirirken avantajlar sunmaya devam ediyor. Kullanım süresi dolmuş, risk taşıyan dedantör, hortum ve kelepçelerin değiştirilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, eski dedantörünü getirenler, Aygaz veya Mogaz markalı 1 dedantör, 1,5 metrelik hortum ve 2 kelepçeyi 22.40 TL yerine 16 TL’ye alma fırsatı yakalayacak. Güvenlik Kampanyası 10 Haziran-10 Ekim tarihleri arasında geçerli. İstanbul, 16 Haziran 2015 – Türkiye’nin kaliteli ve güvenli LPG markaları Aygaz ve Mogaz, kullanım süresi dolmuş, risk taşıyan dedantör, hortum ve kelepçelerin değiştirilmesini teşvik etmek üzere “Güvenlik Kampanyası” başlattı. Bu kampanya ile tüketiciler hem bilinçleniyor, hem de avantajlar elde ediyor.

  10 Haziran-10 Ekim 2015 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya, eski dedantörünü getirenlere Aygaz veya Mogaz markalı 1 adet dedantörü, 1,5 metrelik hortumu ve 2 adet kelepçeyi tavsiye edilen fiyat olan 22.40 TL yerine 16 TL’ye alma fırsatı sunuyor.

  Aygaz ve Mogaz tüketicilerine fiyat avantajları sağlarken, tüplügazın en önemli güvenlik unsurlarından birinin dedantör ve hortumun doğru kullanımı olduğuna dikkat çekiyor. Dedantörlerin üretim tarihinden itibaren 10 yılda bir, hortumların ise 3 yılda bir değiştirilmesinin güvenlik açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıyor.

  Aygaz hakkında Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 3.800 tüpgaz bayisi ve otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 30’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  MAŞALLAH MOGAZ ‘Git Git Bitmez’ Mogaz Otogaz, yeni reklam kampanyası “Git Git Bitmez” ile daha az yakıtla daha fazla kilometre yapma özelliğini vurgulamaya devam ediyor.

  MAŞALLAH MOGAZ ‘Git Git Bitmez’

  Mogaz Otogaz, yeni reklam kampanyası “Git Git Bitmez” ile daha az yakıtla daha fazla kilometre yapma özelliğini vurgulamaya devam ediyor. Kampanyayla, Mogaz Otogaz’ın ekonomik kullanımının yanı sıra bir Aygaz markası olduğuna da dikkat çekiliyor. İstanbul, 10 Haziran 2015 – Mogaz Otogaz, yeni reklam kampanyası “Git Git Bitmez” ile tüketiciye geliştirilmiş formülü sayesinde daha az yakıtla, daha uzun kilometre yapma avantajını duyuruyor. Mogaz Otogaz, yeni reklam kampanyası “Git Git Bitmez” ile Mogaz Otogaz’ın daha az yakıtla daha fazla kilometre yapma özelliğini vurgulamaya devam ediyor. Bunu da neşeli bir yolculukla tüketicilere aktarıyor. TBWA\ISTANBUL tarafından hazırlanan "Git git bitmiyor" reklam filminde, uyanık bir sünnet çocuğu, “Git Git Bitmeyen” Mogaz Otogaz sayesinde sünnetten kurtulmak için anne-babasını, İskender Kebap yeme bahanesiyle Bursa'ya, oradan da tatlı yeme bahanesiyle Bursa'dan Mustafakemalpaşa'ya götürüyor. Tüm bu yolculuk ve yemeklerden sonra, saatine bakan baba, oğlunun oyununa geldiğini anlıyor. Sünnet çocuğu kahraman, en tatlı haliyle sünnetten kurtulmayı başarıyor. Reklam filmi bir aylık hazırlık aşamasının ardından dört günde çekildi. İstanbul Çatalca’da başlayan yolculuk, Bursa, ardından Mustafakemalpaşa’da son buldu.

  Prodüksiyonu Kala Film’e ait olan filmin yönetmenliğini ise Ozan Yalabık üstlendi

  Her 100 binek araçtan 42’si otogazlı
  Sağladığı yüksek performansın yanında çevreci özellikleriyle de dikkat çeken otogaz, bugün Türkiye’de binek araçlarda en çok tercih edilen yakıt konumunda... Türkiye’de her yıl 300.000 dolayında otogazlı araç dönüşüm yaptırılarak ya da sıfır kilometre olarak yollara çıkarken, otogaza olan talep de artıyor. Mogaz Otogaz da, Aygaz Otogaz'la beraber Türkiye çapındaki 1.500'ün üzerinde istasyonuyla Türkiye'nin en yaygın otogaz dağıtım ağına sahip. En yakın istasyonları öğrenmek isteyenler mogaznerede.com internet adresinden yararlanabiliyor.

  Reklam Künyesi

  Reklamveren: Mogaz
  Pazarlama Direktörü: Ercüment Polat
  Otogaz ve Dökmegaz Pazarlama Müdürü: Burcu Cihan Işık
  Otogaz Pazarlama Yöneticisi: Burak Pala
  Pazarlama Sorumlusu: Kerem Can Yücel
  Reklam Ajansı: TBWA\ISTANBUL
  CCO: İlkay Gürpınar
  Kreatif Direktör / ECD: Volkan Karakaşoğlu
  Yaratıcı Ekip: Orkun Önal, Mehmet Güney, Deniz Ardıç
  Marka Ekibi: Aslı Ceren Aksak, Beste Erener, Ceren Kaban
  CSO: Toygun Yılmazer
  Genel Müdür Yardımcısı, Stratejik Planlama: Tuğyan Çelik
  Stratejik Planlama Ekibi: Ceren Şehitoğlu, Can Değerli
  Prodüksiyon Ekibi: Reyhan Yılmaz, Cansu Arcan
  Prodüksiyon Şirketi: Kala Film
  Post Prodüksiyon Şirketi: ABT
  Yönetmen: Ozan Yalabık
  Müzik: Jingle Mingle
  Medya Ajansı: UM
  Kullanılan Mecralar: TV, internet, outdoor, radyo

  “Git Git Bitmez” Mogaz Otogaz’a Effie Ödülü Mogaz Otogaz’ın, ‘Git Git Bitmez’ başlıklı iletişim kampanyası, ‘Bronz Effie’ ödülüne layık görüldü.

  “Git Git Bitmez” Mogaz Otogaz’a Effie Ödülü

  Bir Aygaz A.Ş. markası olan Mogaz Otogaz’ın, yakıt tasarrufunu esprili bir dille anlattığı ‘Git Git Bitmez’ başlıklı iletişim kampanyası, Reklamcılar ve Reklamverenler Derneği ve Effie Worldwide Inc.’nin işbirliğiyle düzenlediği, 7.Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda ‘Bronz Effie’ ödülüne layık görüldü. İstanbul, 15 Mayıs 2015 – Geliştirilmiş formülüyle yakıt tasarrufu sağlayan Mogaz Otogaz, ‘Git Git Bitmez’ başlıklı iletişim kampanyasıyla, kampanyaların iş sonuçlarının değerlendirildiği Türkiye’nin en prestijli reklam ödül programı Effie’den ödülle döndü. Effie Worldwide, Inc. ile Reklamcılar ve Reklamverenler Dernekleri tarafından düzenlenen 7. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması kapsamında, Mogaz Otogaz, ‘Bronz Effie’ ödülünü almaya hak kazandı.

  Bu yıl 33 kategoriden 350’nin üzerinde projenin müracaat ettiği ve 226 projenin finale kaldığı Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’na, Mogaz Otogaz, yakıt tasarrufunu esprili bir dille anlattığı ‘kapsamlı ve yıl boyunca sürdürülen iletişim kampanyasıyla katıldı. Kampanya bünyesinde ‘İhtiyaç Molası’ başlıklı tv reklam filminin yanı sıra diğer ulusal mecralarda ‘Git Git Bitmez’ iletişimi, dijital mecrada oyunlu bir yarışma ve promosyon kampanyasının bulunduğu ‘Git Git Bitmeyen Site’ projesi, çeşitli illeri kapsayan roadshow aktivitesi gibi birçok farklı projeye yer verildi.

  Mogaz Otogaz’ın daha az yakıtla daha fazla kilometre yapma özelliğine dikkat çekilen reklam kampanyası, sektörün önde gelen isimleri, akademisyenler ve profesyonel marka yöneticilerinden oluşan 17 kişilik jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ödüle layık görüldü.

  Aygaz hakkında Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 3.800 tüpgaz bayisi ve otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 30’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  Aygaz Otogaz ile ‘Yolların Kahramanı Sen Ol’ Aygaz Otogaz, “Yolların Kahramanı Sen Ol” sloganıyla yeni bir reklam kampanyası başlattı.

  Aygaz Otogaz ile ‘Yolların Kahramanı Sen Ol’

  Üstün performansı, kaliteli, güvenli ve yaygın hizmet ağıyla tüketiciler tarafından en çok tercih edilen otogaz markası Aygaz Otogaz, “Yolların Kahramanı Sen Ol” sloganıyla yeni bir reklam kampanyası başlattı. Yeni reklam filminde, sürücülerin Aygaz Otogaz’la ihtiyaç duyduğu gücü her koşulda elde edebildiklerine ve zor koşullarda kahraman haline gelebildiklerine dikkat çekiliyor. İstanbul, 13 Mayıs 2015 - Türkiye’nin en çok tercih edilen otogaz markası Aygaz Otogaz, “Yolların Kahramanı Sen Ol” sloganıyla yeni bir reklam kampanyası başlattı.

  Tüketicilerin araçlarında ihtiyaç duydukları gücün, geliştirilmiş formüllü Aygaz Otogaz’la her koşul altında karşılandığını ve bu sayede zor koşullarda birer kahramana dönüşebildiklerini anlatan reklam filmi 12 Mayıs itibarıyla ulusal TV kanallarında yayına girdi.

  TV’nin yanı sıra radyo, açık hava ve internet mecralarında da etkin şekilde yer alacak olan reklam filminin çekimleri, İstanbul silüetini güzel şekilde yansıtmak amacıyla Balat ve Karaköy’de yapıldı. Aygaz Otogaz’ın her koşulda sağladığı güce dikkat çekilen reklam filminde, Hollywood filmlerini aratmayan eğlenceli ve aksiyon dolu takip sahnelerine yer verildi.

  Reklam Künyesi

  Reklamveren: Aygaz
  Pazarlama Direktörü: Ercüment Polat
  Otogaz ve Dökmegaz Pazarlama Müdürü: Burcu Cihan Işık
  Otogaz Pazarlama Yöneticisi: Burak Pala
  Pazarlama Sorumlusu: Kerem Can Yücel
  Reklam Ajansı: TBWA\ISTANBUL
  CCO: İlkay Gürpınar
  Kreatif Direktör / ECD: Volkan Karakaşoğlu
  Yaratıcı Ekip: Eser Yazıcı, Ahmet Ülkü, Cengiz Pulgu
  Marka Ekibi: Aslı Ceren Aksak, Beste Erener, Ceren Kaban
  CSO: Toygun Yılmazer
  Genel Müdür Yardımcısı, Stratejik Planlama: Tuğyan Çelik
  Stratejik Planlama Ekibi: Ceren Şehitoğlu, Can Değerli
  Prodüksiyon Ekibi: Reyhan Yılmaz, Cansu Arcan
  Prodüksiyon Şirketi: ISTANBULDOGZ
  Post Prodüksiyon Şirketi: ABT
  Yönetmen: Olivier Megaton
  Müzik: Opus
  Medya Ajansı: UM
  Kullanılan Mecralar: TV, internet, outdoor, radyo, sinema

  Aygaz hakkında Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 3.800 tüpgaz bayisi ve otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 30’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  Beşiktaş Mogaz Koç Fest’te Beşiktaş Mogaz’ın Ünlü Hentbol Oyuncuları Ivan Nincevic ve Ercan Aşıkoğlu Koç Fest’i Sivas’ta Ziyaret Etti

  Beşiktaş Mogaz Koç Fest’te

  Koç Holding’in düzenlediği Türkiye’nin en geniş katılımlı gençlik festivali Koç Fest’in Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde devam eden 10’uncu yıl coşkusuna Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı’nın ünlü oyuncuları Ivan Nincevic ve Ercan Aşıkoğlu ortak oldu. Ev sahibi Cumhuriyet Üniversitesi ile Konya Selçuk Üniversitesi arasında oynanan hentbol maçının başlama atışını gerçekleştiren ünlü oyuncular tribündeki üniversitelilerin de ilgi odağındaydı. Heyecanlı maçın sonunda kazanan 37-27 skorla Konya Selçuk Üniversitesi oldu. Koç Holding’in 2006 yılından bu yana üniversite gençliğini spor, teknoloji, müzik, eğlence ve rekabetle buluşturduğu Koç Fest’in 2015 şampiyonlarını belirleyecek final turu heyecanla sürüyor. Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları kapsamında gerçekleşen Hentbol 1. Lig müsabakaları dün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Konya Selçuk Üniversitesi maçı ile devam etti. Koç Topluluğu Şirketleri’nden Aygaz’ın Mogaz markasıyla destek verdiği Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı’nın oyuncularından Ivan Nincevic ve Ercan Aşıkoğlu da Sivas’ta Koç Fest’i ziyaret ederek üniversitelilerin mücadelesine katıldı.

  Başlama atışı Ivan Nincevic ve Ercan Aşıkoğlu’ndan

  Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri tarafından coşkuyla karşılanan Nincevic ve Aşıkoğlu, önce öğrencilere Koç Fest tişörtlerini imzaladı, ardından da ev sahibi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Konya Selçuk Üniversitesi arasındaki hentbol maçının başlama atışı için sahada yerini aldı. Nincevic ile Aşıkoğlu, maçın başlamasıyla birlikte tribüne geçerek, üniversiteliler ile maçı izledi.

  Ünlü sporcular, oldukça heyecanlı geçen maçın ardından yaptıkları açıklamada, üniversiteli sporcuların yeteneklerinin hayranlık uyandırdığını ifade etti. Ercan Aşıkoğlu, Koç Fest’i ilk kez ziyaret etme fırsatı bulduklarını belirtirken, “Üniversitelilerin ve taraftarın hentbola olan ilgisi bizi çok mutlu etti. Bu ilgi ve başarılı oyun performansı ile Türkiye’nin üniversiteler arası müsabakalarda da hentbolda başarılarını artırarak sürdüreceğine inanıyoruz” dedi. Koç Fest’te gençlerle bir arada olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Ivan Nincevic ise tribünlerdeki fair play ruhundan çok etkilendiğini vurguladı.

  Bu yıl toplam 7 ilde gerçekleşecek ve 17 Mayıs’ta sona erecek finaller, Sivas’ın ardından sırasıyla Gaziantep, Antalya ve Isparta’da yapılacak.

  Koç Fest ve Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları ile ilgili detaylı bilgiye www.kocfest.com.tr ve www.facebook.com/kocfest adreslerinden ulaşabilir, gelişmeleri takip edebilirsiniz.

  2015 KOÇ FEST ROTASI:

  - 18-23 Nisan 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  - 26-30 Nisan 2015, Balıkesir Üniversitesi
  - 28 Nisan – 02 Mayıs 2015, Karabük Üniversitesi
  - 03-07 Mayıs 2015, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
  - 06-10 Mayıs 2015, Gaziantep Üniversitesi
  - 10-14 Mayıs 2015, Antalya Akdeniz Üniversitesi
  - 10-17 Mayıs 2015, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

  KalDer'den Aygaz’a Altın Heykel Müşteri Memnuniyeti Endeksi Araştırması’nda 3 Yıl Üst Üste Birinci Olan Aygaz’a Altın Heykel

  KalDer'den Aygaz’a Altın Heykel

  Aygaz, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve KA Araştırma tarafından gerçekleştirilen Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) Araştırması’nda, tüpgaz alanında üç yıl üst üste sektör birincisi marka seçilerek ‘Sürdürülen Başarı Ödülü’ simgesi Altın Heykel’i aldı. İstanbul, 6 Mayıs 2015 - Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) yürüttüğü Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) Araştırması’nın 2014 yılı sonuçları açıklandı. 50 yılı aşkın süredir Türkiye’nin dört bir yanına kaliteli ürün ve hizmetleri ile ulaşan Aygaz, tüpgaz alanında tüketiciler tarafından 2014 yılının en beğenilen markası seçildi. Aynı zamanda üç yıl üst üste sektör birincisi olarak Sürdürülen Başarı Ödülü’nün simgesi Altın Heykel’e layık görüldü. Ödül, KalDer Yönetim Kurulu Üyesi ve İGDAŞ Genel Müdürü Bilal Aslan tarafından Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu’na takdim edildi.

  Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Aygaz Genel Müdür Yağız Eyüboğlu, “Müşteri memnuniyetine verdiğimiz büyük önemin yansıması olan bu ödülleri almaktan mutluluk duyuyoruz. Sektörleri ve şirketleri ileri taşıyan çalışmaları için KalDer’e, bize duydukları güven için müşterilerimize ve başarımızda emeği olan bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

  KalDer, 2014 yılında 6 sektörde memnuniyet araştırmasını yürüttü. Aygaz, araştırma yürütülen bu 6 sektör içindeki en yüksek memnuniyet skorunu alarak sektörünün birincisi oldu. Ayrıca, Aygaz’ın KalDer’in 2006 yılından beri yürüttüğü bu araştırmalarda bugüne kadar 5 birinciliği bulunuyor.

  Aygaz hakkında Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 3.800 tüpgaz bayisi ve otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir. Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) hakkında Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME), 20’yi aşkın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede yürütülen Ulusal Müşteri Memnuniyeti Endeksi’nin Türkiye uygulamasıdır. TMME, Türkiye Kalite Derneği-KalDer, KA Araştırma Limited ortak girişimi tarafından yürütülmektedir

  Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz Worldcard ile Kazandırıyor Worldcard ile Ev Tüpü Alanlar 20 TL Worldpuan ya da 5 Taksit İmkânı Yakalıyor

  Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz Worldcard ile Kazandırıyor

  Ev tüpü müşterilerine özel avantajlar hazırlayan Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz, Worldcard ile yapılacak olan alışverişlerde 20 TL'ye varan Worldpuan kazanma şansı ya da 5 taksit imkânı sunuyor. 21 Temmuz 2015 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında, kampanyanın geçerli olduğu illerde World üye iş yeri bayilerden yapılacak olan tek ödemeli birinci tüpe 10 TL, ikinci tüpe 10 TL olmak üzere 20 TL değerinde Worldpuan ya da 5 taksitle ödeme imkânı sağlanıyor. İstanbul, 27 Nisan 2015 – LPG sektörünün lider kuruluşu Aygaz ev tüpü kullanıcılarına avantajlar sunmaya devam ediyor. Yapı Kredi Bankası işbirliğinde gerçekleştirilen kampanyayla tüketicilere ekstra puan veya taksit imkânı sunuyor. 21 Temmuz 2015 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, World üye işyeri Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz bayilerinden Worldcard ile yapılacak peşin ev tüpü alışverişlerinde 20 TL'ye varan Worldpuan kazanma şansı ya da 5 taksit imkânı sunuyor. Tek ödemeli birinci tüpe 10 TL, ikinci tüpe 10 TL olmak üzere toplamda 20 TL Worldpuan hediye ediyor. Ayrıca kampanya ile müşterilerine 5 taksit imkânı sağlanıyor.

  Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Worldcard özelliği taşıyan Businesscard, TEB ve Vakıfbank kartlarını kullanabilmenin yanı sıra, kampanyadan kazandıkları Worldpuanları da istedikleri zaman harcayabilecekler.

  Kampanya Adana, Afyon, Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Ordu, Rize, Sakarya, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Zonguldak, illerinde yer alan World anlaşmalı Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz Tüpgaz Bayilerinde geçerli olacak.

  Aygaz hakkında Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 3.800 tüpgaz bayisi ve otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 40’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez, tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz Maximum Kart ile Kazandırıyor Maximum Kart’la Ev Tüpü Alırken 20 TL Değerinde Maxipuan veya 4 Taksitle Ödeme Fırsatı

  Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz Maximum Kart ile Kazandırıyor

  Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz, ev tüpü müşterilerine “20 TL Maxipuan veya 4 taksit” fırsatı sunuyor. 20 Temmuz 2015 tarihine kadar sürecek kampanya kapsamında, Maximum üye işyeri olan bayilerden Maximum Kart’la Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz ev tüpü alanlar, tek seferde yapacakları ilk peşin alışverişte 10 TL, farklı günde yapacakları ikinci peşin alışverişte 10 TL olmak üzere toplamda 20 TL MaxiPuan ya da 4 taksit fırsatı kazanıyor. İstanbul, 27 Nisan 2015 – LPG sektörünün lider kuruluşu Aygaz düzenlediği kampanyalarla tüketiciye avantajlar sunmaya devam ediyor. 20 Temmuz 2015 tarihine kadar Maximum üye işyeri olan Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz bayilerinden Maximum Kart’la tek seferde ve farklı günlerde yapılan, 55 TL ve üzeri ilk ev tüpü alışverişinde 10 TL, ikinci alışverişinde 10 TL olmak üzere toplamda 20 TL Maxipuan hediye ediliyor veya 4 taksitte ödeme fırsatı sunuluyor. Kampanyaya Maximiles, Bankamatik Kartı ve Ziraat Maximum Kart’la yapılan alışverişler dâhil olacak. Şirket kredi kartı, Vadematik, Maximum Aidatsız Kart, İşte Üniversiteli Aidatsız kredi kartı ve MaxiPuan kullanarak yapılan işlemler kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek.

  Kampanya Amasya, Balıkesir, Bingöl, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Kırşehir, Kütahya, Muş, Samsun, Sinop, Sivas, Uşak ve Yozgat illerinde yer alan Maximum anlaşmalı Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz Tüplügaz Bayilerinde geçerli olacak.

  Aygaz hakkında Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 3.800 tüpgaz bayisi ve otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 30’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  Jeep Compass Alana Aygaz’dan Ücretsiz LPG Kiti Kampanyası Aygaz ve Tofaş işbirliğiyle Jeep Compass alan tüketiciler, ücretsiz LPG kiti kazanma fırsatı elde ediyor.

  Jeep Compass Alana Aygaz’dan Ücretsiz LPG Kiti Kampanyası

  Aygaz ve Tofaş işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanyayla Jeep Compass alan tüketiciler, ücretsiz LPG kiti kazanma fırsatı elde ediyor. Jeep, LPG kiti monte edilen araçlarında Aygaz Otogaz’ın kullanılmasını tavsiye ediyor. İstanbul, 17 Nisan 2015 – Türkiye’nin en çok tercih edilen LPG markası Aygaz, Tofaş çatısı altında yer alan ve hızlı büyüyen bir dünya markası olan Jeep ile birlikte düzenlediği kampanya ile tüketicilerine fırsatlar sunmaya devam ediyor.

  Kampanya kapsamında, 30 Nisan tarihine kadar Jeep Compass satın alan tüketiciler, ücretsiz olarak Landi Renzo marka LPG kiti montajı hakkı kazanıyorlar. LPG kiti monte edilmiş araçlar garanti kapsamı bozulmadan Jeep servislerinden yararlanmaya da devam ediyor. Jeep, LPG kiti monte edilen araçlarında Aygaz Otogaz’ın kullanılmasını tavsiye ediyor. Otogaz yaygındır Türkiye’de binek araçlar içinde en çok kullanılan yakıt konumunu yıllardır sürdüren otogaz, 81 ilde 10.000’in üzerinde istasyonda tüketicilere sunuluyor. 700 bini kadın sürücü olmak üzere 4 milyonu aşkın araçta otogaz kullanılan Türkiye, otogazlı araç sayısında dünyada lider konumda.

  Otogaz yüksek performans sağlar Performanstan ödün vermeyen ve her segmentteki araç sürücülerinin tercihi haline gelen otogaz, yüksek oktan değeri ile tüm araçlarda üstün performans sağlıyor. TS EN 589 standardına uygun üretilen Aygaz Otogaz, geliştirilmiş formülünün motorda sağladığı verimli yanma ile yüksek performans sağlıyor.

  Otogaz çevrecidir Kaynağından son kullanım noktasına yapılan değerlendirmelerde diğer yakıtlardan daha düşük karbon emisyonuna sahip olan otogaz, çevreci bir tüketim alternatifi sunuyor. Geçen yıl Türkiye’de LPG’li araç kullanımı sayesinde yaklaşık 1 milyon ton daha az karbondioksit salımı gerçekleşti. Ayrıca LPG’de, küresel ısınmada karbondioksitten sonra en büyük payı bulunan BC (Black Carbon-Siyah Karbon) maddesi de bulunmuyor.

  Otogaz ekonomiktir Gelişmiş ülkelerden çok kabul görmüş otomobil yakıtlarından biri olan otogaz, Türkiye’de ekonomik olması ile ön plana çıkıyor. LPG kullanıcıları yakıt masraflarında ortalama % 40’a varan tasarruf ediyor, bu da araç başına yılda yaklaşık 1000TL’nin üzerinde tasarruf demek.

  Aygaz hakkında Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 3.800 tüpgaz bayisi ve otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 30’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir. Jeep Compass Hakkında Tofaş çatısı altında temsil edilmekte olan Jeep markasının kompakt SUV segmentindeki başarılı temsilcisi Jeep Compass kompakt bir aracın performansı, güvenlik unsurları ile bir SUV’nin donanım seviyesi ve kabin içi konforunu başarı ile yansıtıyor. Zengin donanımı ile göz dolduran Jeep Compass’ta; 6 hava yastığı, ESP, ABS, BAS (fren destek sistemi), 6,5” dokunmatik ekran, Geri Görüş Kamerası, Uconnect hands free/Bluetooth,ısıtmalı deri koltuk, gövde rengi ısıtmalı yan aynalar standart olarak yer alıyor. Jeep Compass’a 98.950 TL’ye sahip olunabiliyor.

  Aygaz’dan Yeni Evlilere Hepsi Bir Yerde Son bir yıl içinde evlenen çiftler aldıkları ilk ev tüpü için depozito ücreti ödemezken, siparişlerinde 10 TL indirim kazanıyor.

  Aygaz’dan Yeni Evlilere Hepsi Bir Yerde

  Türkiye’nin her yerinde ailelerin enerji ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde karşılayan Aygaz, yeni evlenen çiftleri bu yıl da unutmuyor ve ayrıcalıklı kampanyasıyla evlilik hediyesi veriyor. Kampanya kapsamında, son bir yıl içinde evlenen çiftler aldıkları ilk ev tüpü için depozito ücreti ödemezken, siparişlerinde 10 TL indirim kazanıyor. Aygaz ayrıca, yeni evlilere dedantör ve güvenli bağlantı seti de hediye ediyor. İstanbul, 17 Nisan 2015 – Aygaz, yeni evlenen çiftleri unutmuyor ve çiftlerin ilk tüpgaz siparişlerinde ayrıcalıklı bir kampanyayla onlara evlilik hediyesi veriyor. 2015 yılı sonuna kadar sürecek olan kampanya kapsamında, yeni evli çiftler ilk tüpgaz siparişlerinde 10 TL indirim kazanacak. Ayrıca, Aygaz markalı dedantör ve güvenli bağlantı seti hediye edilecek olan yeni evli çiftler ilk ev tüpü siparişi için depozito ücreti de ödemeyecek. Kampanyadan yararlanmak çok kolay Çiftlerin kampanyadan yararlanması için, evlilik cüzdanlarında isim, fotoğraf ve evlenme tarihlerinin bulunduğu ilk iki sayfanın fotokopisini, tüpü eve getiren Aygaz servis görevlisine vermesi yeterli olacak. Dedantör ve güvenli bağlantı seti ile yüksek performans Tüple cihazın bağlantısını sağlayan metal dedantör ve güvenli bağlantı seti, tüpgazın güvenliği ve performansında büyük rol oynuyor. Dedantör, tüpteki gaz çıkış basıncını ayarlayarak LPG’li cihazların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Doğru cihaza, doğru dedantörle bağlanan tüpler daha iyi performans sağlıyor, daha verimli kullanılıyor. Aygaz markalı güvenli bağlantı seti, güçlü iç örgüsü ve termo malzemesiyle basınca ve sıcağa dayanıklı, çift katmanlı ve darbe korumalı 1.5 metrelik hortum ve kelepçeleri içeriyor ve sağlıklı gaz akışını sağlıyor.

  Yeni evli çiftlere ücretsiz dedantör ve güvenli bağlantı seti hediye eden Aygaz; tüpgaz kullanıcılarını, güvenlikleri için tüpleriyle birlikte kullandıkları hortumu üretim tarihinden itibaren en fazla üç, dedantörü ise üretim tarihinden itibaren en fazla 10 yılda bir değiştirmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

  Aygaz hakkında Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 3.800 tüpgaz bayisi ve otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 30’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyondan fazla araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  Pürsu ve Vodafone’dan Kampanya Bir Damacana Pürsu Alana İkinci Damacana Pürsu Hediye

  Pürsu ve Vodafone’dan Kampanya

  Doğal kaynak suyu Pürsu, Vodafone Türkiye işbirliği kapsamında 2 Mart –21 Mart tarihleri arasında Vodafone esnaf tarifelerindeki abonelere özel bir kampanya gerçekleştiriyor. Kampanyaya kapsamında, 19 LT Pürsu alan tüketicilere ikinci 19 LT Pürsu hediye olacak. İstanbul, XX Mart 2015 – Hiç bir işleme tabi tutulmadan kaynağından yeryüzüne çıkan, hijyenik ortamda otomatik makinelerle dolumu yapılan doğal kaynak suyu Pürsu, tüketicilere sunduğu avantajlara bir yenisini daha ekliyor. Pürsu, Vodafone Türkiye işbirliği kapsamında 2 Mart –21 Mart tarihleri arasında Vodafone esnaf tarifelerindeki abonelere yeni bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında tüketiciler 1 adet ücretli 19 LT Pürsu alımı yaptığında 1 adet 19 LT Pürsu’yu ücretsiz alacak. Vodafone Esnaf aboneleri kampanyadan faydalanmak için PÜRSU yazıp, 6666’ya gönderecek. Şifrelerini alan aboneler, Pürsu Hizmet Hattı’nı arayarak şifrelerini söyleyip, ürün siparişini indirimli şekilde verebilecek. Aboneler, kampanyanın tüm detaylarına pursu.com.tr adresinden ulaşabilecek. Pürsu hakkında Pürsu, Koç Holding şirketlerinden Aygaz A.Ş’ye ait bir markadır. 2011 yılından bu yana 31 ilde damacana su satışı hizmeti verilmektedir. Pürsu ailesini oluşturan markalar: Sapanca kaynaklı markamız Pürsu, Uludağ kaynaklı markamız Pürsu Elite ve Nazilli kaynaklı markamız Pürsu Ege.

  Kat’ı: Osmanlı Dünyasında Kâğıt Oyma Sanatı ve Sanatçıları Aygaz kitaplığının ondördüncü eseri yayımlandı.

  Kat’ı: Osmanlı Dünyasında Kâğıt Oyma Sanatı ve Sanatçıları

  Aygaz, “Aygaz Kitaplığı” adlı serinin 14. kitabını tarih ve sanat meraklılarıyla buluşturuyor. ‘Kat’ı: Osmanlı Dünyasında Kâğıt Oyma Sanatı ve Sanatçıları’ adlı kitap, aralık ayında raflardaki yerini aldı. Aygaz’ın desteğiyle Dr. Filiz Çağman tarafından hazırlanan kitap, Kat’ı sanatı üzerine hazırlanan en kapsamlı ve detaylı eseri oluşturarak, bu alanda büyük bir boşluğu dolduracak. İstanbul, 5 Ocak 2015 – Aygaz, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla, geçmişe sahip çıkmaya ve geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Faaliyet gösterdiği coğrafyanın tarih, kültür ve doğal zenginliklerine sahip çıkararak, enerjisiyle yaşama değer katmayı amaçlayan Aygaz, kültürel mirasa ışık tutuyor.

  1996 yılından bu yana sürdürdüğü Aygaz Kitaplığı projesiyle bugüne kadar 14 eseri kültür-sanat hayatına kazandıran Aygaz, Osmanlılarda önde gelen el sanatlarından birini oluşturan deri ve kağıt oyma sanatı “Kat’ı”nın tarihini bir kitapta topladı.

  Dr. Filiz Çağman tarafından hazırlanan ‘Kat’ı: Osmanlı Dünyasında Kâğıt Oyma Sanatı ve Sanatçıları’ başlıklı kitap, Kat’ı sanatı üzerine hazırlanan en kapsamlı ve detaylı eser niteliği taşıyor. “Aygaz Kitaplığı” adlı serinin 14. kitabı, Türkiye ve yurtdışındaki müzelerle, özel koleksiyonlarda bulunan Kat’ı sanatının en önemli eserlerini bir araya getirerek, uluslararası alanda tüm tarih meraklılarının ilgisine sunuyor.

  Anadolu’nun tarih ve kültürüne ışık tutan belgelerin tanıtılmasına yıllardır destek veren Aygaz Kitaplığı bünyesinde yayınlanan kitap, Dr. Filiz Çağman’ın uzun soluklu ve titiz çalışması sonucu ortaya çıktı. İlk olarak Çin-Orta Asya’da doğan ve gelişen, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlılarda da önem kazanan Kat’ı sanatını konu alan kitap, toplumu bilgilendirmenin yanı sıra, akademik çevreler ve öğrenciler için de referans niteliği taşıyor.

  Aygaz Kitaplığı’nın 14. Kitabı Tarih ve kültürüyle bulunduğu coğrafyanın zenginliklerini yeniden hatırlatmak ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Aygaz, 1996 yılından bu yana sürdürdüğü “Aygaz Kitaplığı” projesiyle birçok değerli eseri kültür-sanat hayatımıza kazandırdı. 1996 yılında “Türkiye, Baştan Başa Bir Ülke” kitabıyla başlattığı projeyi 1997’de “Kapadokya: Kayalardaki Şiirsellik”, 1998’da “Tanrılar Dağı Nemrut”, 2000’de “Otağ-ı Hümayun-Osmanlı Çadırları”, 2002’de “Hasbahçe - Osmanlı’da Bahçe ve Çiçek”, 2003’de “Dersaadet’in Fotoğrafçıları”, 2005’te “Hatıra-ı Uhuvvet-Portre Fotoğrafların Cazibesi”, 2006’da “Osmanlı Sarayı’nın Çocukları: Şehzadeler ve Hanım Sultanların Yaşamları, Giysileri” ve “Troia Hazineleri”, 2008’de “II. Meşrutiyet’in İlk Yılı”, 2010’da “Hanedan ve Kamera”, 2013 yılında ise “Anadolu’da İnsan Görüntüleri” ve “Kadim Çağlardan İzler” kitapları ile sürdürdü. “Kat’ı Osmanlı Dünyasında Kâğıt Oyma Sanatı ve Sanatçıları” Aygaz kitaplığının 14. Kitabı…

  Aygaz ayrıca Osmanlı diplomatik arşivlerinin bilgi ve belgelerini araştırmacılar için daha ulaşılır kılmak amacıyla Osmanlı arşivlerinden derlenen bilgi ve belgeleri kitap haline getirerek de yayınlıyor.

  “Kat’ı Osmanlı Dünyasında Kâğıt Oyma Sanatı ve Sanatçıları” adlı kitabı edinmek isteyenler, Sadberk Hanım Müzesi’yle iletişim kurabilir (Büyükdere Piyasa Caddesi No:27- 29 Sarıyer, İSTANBUL; Telefon: +90(212) 242 38 13 -14, Fax: +90(212) 242 03 65, e-posta: shm@biri.com.tr)

  Dr. Filiz Çağman Hakkında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nü 1964 yılında bitirdi ve aynı yıl Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde çalışmaya başladı. Burada çalıştığı süre içerisinde, 1970 yılında, İstanbul Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamladı. Topkapı Sarayı Müzesi’nde çalıştığı yıllarda özellikle İslam minyatür ve kitap sanatı üzerinde uzmanlaştığı gibi, Osmanlı dönemi taşınabilir kültür varlıkları ve sanat eserleri konusunda da uzmanlık alanını geliştirerek, yurtiçinde ve yurtdışında birçok serginin hazırlanmasında görev aldı. 1997 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü’ne atandı ve emekli olduğu 2005 yılının Şubat ayına kadar bu görevi sürdürdü. Aynı yıl, danışman olarak Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde çalışmaya başladı ve bu görevini 2010 yılına kadar sürdürdü. İslam resim sanatı konusunda kitap ve makaleleri bulunan yazar, yaptığı sergi çalışmaları ve yayınlarıyla ilgili olarak T.C. Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.

 • 2014

  Kristal Elma Yaratıcılık Ödülleri sahiplerini buldu Aygaz’ın reklam ve pazarlama kampanyalarına bir Kristal, bir Gümüş, iki Bronz Elma

  Kristal Elma Yaratıcılık Ödülleri sahiplerini buldu

  Kristal Elma Yaratıcılık Ödülleri sahiplerini buldu. Aygaz’ın reklam ve pazarlama kampanyalarına bir Kristal, bir Gümüş, iki Bronz Elma Aygaz, aldığı ulusal ve uluslararası ödüllere bir yenisini daha ekledi. 26. Kristal Elma Yaratıcılık Festivali’nde, TV, basın, açık hava, radyo, kampanyalar, dijital, doğrudan pazarlama, entegre kampanyalar ve medya olmak üzere toplam 9 ana dalda dağıtılan ödüllerde Aygaz Otogaz, 3 kategoride 4 ödüle layık görüldü. İstanbul, 22 Eylül 2014 – Bu yıl 26’ıncısı gerçekleştirilen Kristal Elma Yaratıcılık Ödülleri 17-18 Eylül’de Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde düzenlenen organizasyonla sahibini buldu. Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların ve reklam ajanslarının ortaya koydukları özgün ve yaratıcı çalışmaların ödüllendirildiği yarışmada firmalar, 11 kategoride 2.715 başvuru ile yarıştı. İlgili kategorilerde jüriler tarafında en iyi puanı alan firmalara Kristal Elma ödülü verilirken, ikinci ve üçüncülere ise Gümüş ve Bronz Elma ödülleri dağıtıldı. Aygaz Otogaz, TBWA/İstanbul ile birlikte hazırladığı TV, açıkhava ve basın olmak üzere 3 dalda toplam 4 ödüle layık görüldü. “Geleceğe Yol Al” ilanıyla “Basın” dalında “Otomotiv Ürünleri” kategorisinde Kristal Elma alan Aygaz Otogaz, yine aynı kategoride “Daha Fazla Yol” konulu ilanıyla Gümüş Elma ödülünün sahibi oldu. TV dalında ise Otomotiv Ürünleri kategorisinde “Paragliding-Uçuran Performans” reklamıyla Bronz Elma ödülünü kazanan Aygaz Otogaz, “Açıkhava” dalında “Dayanıklı Tüketim” kategorisinde yine “Geleceğe Yol Al” ilanıyla Bronz Elma ödülünün sahibi oldu. Kristal Elma’ya layık görülen “Geleceğe Yo l Al” ilanında, iklim değişikliğine vurgu yaparak LPG’nin çevreci özelliği yaratıcı bir çalışma ile öne çıkarılıyor. En çok tercih edilen otogaz markası: Aygaz Otogaz Ekonomik olmasının yanında çevreci özellikleriyle de tercih edilen otogaz, bugün Türkiye’de her 10 binek araçtan 4’ünde kullanılıyor. Türkiye’de her yıl 250.000 dolayında otogazlı araç dönüşüm yaptırarak ya da sıfır kilometre olarak yollara çıkarken, otogaza olan talep de artıyor. Aygaz, Aygaz Otogaz+ ile tüketicilere benzersiz bir alternatif sunuyor. Aygaz hakkında Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 3.800 tüpgaz bayisi ve otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 30’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyona yakın araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz+ ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  Aygaz ve Mogaz Her Yerde Aygaz Otogaz ve Mogaz Otogaz markalarıyla Türkiye’nin en geniş otogaz dağıtım ağına sahip olan Aygaz, LPG’li araç kullanan tüketicilere avantajlar sunmaya devam ediyor.

  Aygaz ve Mogaz Her Yerde

  Aygaz'dan Otogaz Kullanıcılarına 10 TL Hediye Fırsatı

  Aygaz Otogaz ve Mogaz Otogaz markalarıyla Türkiye’nin en geniş otogaz dağıtım ağına sahip olan Aygaz, LPG’li araç kullanan tüketicilere avantajlar sunmaya devam ediyor. 31 Ağustos tarihine kadar sürecek olan kampanya kapsamında, www.aygaznerede.com ve www.mogaznerede.com adreslerini ziyaret eden tüketiciler, her iki 50 TL’lik otogaz alımında geçerli olmak üzere 5’er TL, toplamda 10 TL değerinde otogaz kazanıyor.

  İstanbul, 24 Temmuz 2014 - Kaliteli hizmet anlayışı ve güvenilirliğiyle Türkiye’de en çok tercih edilen otogaz markası olan Aygaz, düzenlediği kampanyalarla otogaz kullanıcılarına avantajlar sunmaya devam ediyor.

  Aygaz, 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olan ‘Aygaz ve Mogaz Her Yerde’ kampanyası kapsamında, www.aygaznerede.com ve www.mogaznerede.com adreslerini ziyaret eden tüketicilere, her iki 50 TL’lik otogaz alımında geçerli olmak üzere 5’er TL, toplamda 10 TL değerinde otogaz kazandırıyor.

  Kampanya süresince www.aygaznerede.com ve www.mogaznerede.com sitelerinde yer alan harita üzerinden Aygaz veya Mogaz Otogaz istasyonlarından birini seçen ve formdaki tüm bilgileri eksiksiz dolduran tüketiciler kampanyadan yararlanmaya hak kazanıyor ve kendilerine kampanya şifresi iletiliyor. Kampanya şifresini herhangi bir Aygaz veya Mogaz Otogaz istasyonunda onaylatan tüketiciler, iki kere 50 TL ve üzeri otogaz alımında 5’er TL, toplamda 10 TL hediye otogaz kazanıyor.

  Her 100 binek araçtan 42’si otogazlı

  Ekonomik olmasının yanında performanslı, çevreci ve güvenli bir ürün olan otogaz, bugün Türkiye’de her 10 binek araçtan 4’ünde kullanılıyor. Türkiye’de her yıl 300.000 dolayında otogazlı araç dönüşüm yaptırarak ya da sıfır kilometre olarak yollara çıkarken, otogaza olan talep de artıyor. Aygaz, Aygaz Otogaz ve Mogaz Otogaz markaları ile hem Türkiye çapındaki 1.500'ün üzerindeki istasyonuyla Türkiye'nin en yaygın otogaz dağıtım ağına sahip hem de en çok tercih edilen LPG firmasıdır.

  Şeker Çocuklar dans etmeyi öğrenecek Aygaz’ın desteğiyle düzenlenen Diyabetik Çocuklar Kampı, Türkiye'nin şeker çocuklarını 22. kez bir araya getiriyor.

  Şeker Çocuklar dans etmeyi öğrenecek

  İstanbul, 9 Temmuz 2014- Aygaz’ın desteğiyle düzenlenen Diyabetik Çocuklar Kampı, Türkiye’nin şeker çocuklarını 22. kez bir araya getiriyor. 12 Temmuz’a kadar devam edecek olan kamp, Türkiye’nin diyabetik çocuklara yönelik ilk sağlık kamplarından biri olma özelliğini taşıyor. İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı ile Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından gerçekleştirilen ve Aygaz’ın 10 yıldır destek verdiği projede bu sene de 100’den fazla çocuk diyabetle yaşamayı öğreniyor. Kampın bu yılki sürpriz etkinliği, çocukların sergileyeceği dans gösterisi olacak. Aygaz’ın desteğiyle, Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından düzenlenen Diyabetik Çocuklar Kampı, Türkiye’nin şeker çocuklarını 22. kez bir araya getiriyor. Kamp, diyabetik çocuklara kendi kendilerine yeterek yaşamayı öğretirken, eğlenmelerini ve yeni dostluklar kurmalarını sağlıyor. 8-18 yaş arasındaki diyabetik çocukları buluşturan kamp, diyabetle mutlu yaşamanın mümkün olduğunu göstermek, diyabetik çocuklar arasında güçlü bir bağ kurmak ve kendilerine güven duymalarını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Kampta her yıl, çocuk diyabetinde uzman profesörler, doçent ve uzman doktorların yanı sıra, hemşireler, diyet uzmanları, psikologlar, psikiyatristler ve spor eğitmenleri gönüllü olarak görev yapıyor. ‘Diyabetik Çocuklar Kampı’nın bu yılki sürpriz etkinliği, çocukların eğitimler sonunda sergileyecekleri modern dans gösterisi olacak. Daha önceki yıllarda “havacılık, tiyatro, dans ve ralli eğitimi” alan “şeker çocuklara”, bu yıl Mavi Dans Bale ve Dans Kursu eğitmenleri tarafından modern dans eğitimi veriliyor. Çocuklar, Mavi Dans Bale ve Dans Kursu'nun kurucusu Ayda Zorlu’nun eğitmenliğinde aldıkları dans eğitimin ardından, 11 Temmuz Cuma akşamı bir gösteri sergileyecekler. Kampta çocuklara, hipo ve hiperglisemi nedenleri, klinik bulguları, alınacak önlemler, kan ve idrarda glikoz keton bakılması, insülin tipleri, etki özellikleri, enjeksiyon teknikleri, spor ve egzersiz yapma alışkanlığı, diyabette beslenme özellikleri ve düzeni, diyabetin komplikasyonları anlatılıyor. Diyabette takip kriterleri ve izlemenin önemi konusunda uygulamalı ve teorik bilgilendirmeler yapılıyor. Çocuklar bir yandan yoğun bir şekilde bilgileri alırken bir yandan da yeni arkadaşlıklar geliştiriyor. Daha önceki senelerde kampa katılanlar, artık ‘ağabey’ ve ‘abla’ olarak katılabiliyor. İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Rüveyde Bundak, 10 yıldır projeye destek veren Aygaz’ın Türkiye’nin en eski sağlık kamplarından biri olan Diyabetik Çocuklar Kampı’nın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını bildirdi. Aynı zamanda kampın 22 yıllık müdürü olan Prof. Dr. Rüveyde Bundak, bu tarz kampların çocukların psikososyal gelişimlerinin yanı sıra diyabetli olarak yaşam konusundaki bilgi eksikliklerini de giderdiğini aktardı. Kampın en büyük ihtiyacının finansman olduğunu vurgulayan Bundak, Aygaz sayesinde hareket özgürlüğü kazandıklarına değinerek, Türkiye’deki diğer kuruluşlara da bu tür projelere destek vermesi çağrısında bulundu. Rakamlarla Şeker Çocuklar Kampı 22 yıldır aynı uzman ekibin görev yaptığı ve herkesin gönüllü olarak çalıştığı kampta çocuk diyabetinde uzman üç profesör, bir uzman doktor, iki asistan doktor, dört hemşire, üç diyet uzmanı, bir psikolog, bir psikiyatrist ve iki spor eğitmeni bulunuyor. Birçok sağlık kampı için örnek teşkil eden Diyabetik Çocuklar Kampı, 22 yılda yaklaşık 2.000 çocuğu konuk etti. Kampa Antalya, Diyarbakır ve Edirne gibi Türkiye’nin başka şehirlerinden ve Azerbaycan’dan katılan doktor, hemşire ve diyetisyenler kendi bölgelerinde ve ülkelerinde benzer kamplar kurdular.

  Müşteri memnuniyetinde Aygaz yine lider Aygaz, 2014 yılının 1. çeyreğine ilişkin Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi Araştırması’nda 5. kez ödüle layık görüldü.

  Müşteri memnuniyetinde Aygaz yine lider

  İstanbul, 7 Temmuz 2014 – Kaliteli hizmet anlayışı ve güvenilirliği ile milyonlarca ailenin tercihi olan Aygaz, Kal-Der ve KA Araştırma tarafından gerçekleştirilen 2014 yılının ilk çeyreğine ilişkin Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) Araştırması’nda, 5. kez ödüle layık görüldü. Aygaz’ın ardından, Mogaz ve Lipetgaz da LPG Distribütörleri alanında sektöründe tüketicileri en çok memnun eden markalar arasına isimlerini bir kez daha yazdırdı. Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) Araştırması 2014 Yılı 1. Çeyrek sonuçları açıklandı. Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz markalarıyla birlikte tüketiciler tarafından en beğenilen markalar olarak seçildi. KalDer ve KA Araştırma’nın 81 ilde 6 bin 38 tüketiciyle yaptığı araştırma sonucunda Aygaz 84 puan ile sektöründe müşterilerini en memnun eden marka olurken, Aygaz’ı Mogaz ve Lipetgaz 83 puan ile izleyerek ikinciliği paylaştı. 2005 yılından bu yana, 5. kez tüketiciler tarafından birinciliğe layık görülen Aygaz böylece, son üç yılda peş peşe birinci olarak, sürdürülebilir bir başarı sağladı. Sonuçları değerlendiren Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu, Aygaz’ın kuruluşundan bu yana sektöründe ilkleri müşterilerine sunarak öncülük ettiğini belirterek şunları söyledi: “Aygaz olarak, tüm ürün ve hizmetlerimizi tüketicinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yeniliyoruz. Sektörümüzde tüketiciler tarafından en çok tercih edilen marka olma başarısının ardında bayilerimizin, çalışanlarımızın, hissedarlarımızın, tedarikçilerimizin ve diğer bütün paydaşlarımızın büyük emeği var. Tüketicilerimizin tüm markalarımıza gösterdiği bu ilgi, sunduğumuz ürün ve hizmetleri daha da geliştirmemizde bizlere büyük güç veriyor.” 2005 yılından bu yana gerçekleştirilen TMME, 20'yi aşkın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede yürütülen Ulusal Müşteri Memnuniyeti Endeksi’nin Türkiye uygulaması… Araştırma, her üç aylık dönemde farklı sektörlere odaklanarak yapılıyor. 2014 yılı 1. çeyrekte gerçekleşen ve Türkiye çapında 81 ilde 6 bin 38 tüketiciyle görüşülerek 23 markanın ve diğer kategorilerinin müşteri memnuniyeti ölçüldü. Tüketicilerle yapılan görüşmelerle şekillenen TMME ulusal endeksinde, tüketicilerin satın aldıkları ürün ve hizmetlerden duyduğu memnuniyet sayısal olarak belirleniyor. Çalışma sonucunda müşteri memnuniyetinin yanı sıra müşteri beklentileri, algılanan kalite ve değer, müşteri şikâyetleri ve bağlılık sonuçları da ölçülüyor. Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) hakkında Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME), 20’yi aşkın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede yürütülen Ulusal Müşteri Memnuniyeti Endeksi’nin Türkiye uygulamasıdır. TMME, Türkiye Kalite Derneği-KalDer, KA Araştırma Limited ortak girişimi tarafından yürütülmektedir. Aygaz hakkında Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra LPG basınçlı kap ile aksesuarları üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 3.800 tüpgaz bayisi ve otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 30’a yakın ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 80 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyona yakın araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz+ ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir.

  Hentbol Erkekler Süper Ligi Şampiyonu Beşiktaş Mogaz’ın sponsorluğunu üstlendiği Beşiktaş Hentbol Takımı Ankara İl Özel İdaresi'ni Playoff 3. maçında yenerek...

  Hentbol Erkekler Süper Ligi Şampiyonu Beşiktaş

  Mogaz’ın sponsorluğunu üstlendiği Beşiktaş Hentbol Takımı Ankara İl Özel İdaresi'ni Playoff 3. maçında yenerek 2013-2014 sezonu şampiyonu oldu. Üst üste 6. şampiyonluğu kazanan BJK Hentbol Takımı’nın müzesindeki şampiyonluk kupası sayısı 10’a yükseldi. Beşiktaş, Play-off final serisi 3. maçında Ankara İl Özel İdare'yi normal sürede 22-22 biten maçın ardından uzatmalarla 26-25 yenerek şampiyon oldu. Üst üste 6. kez galibiyet kazanan Beşiktaş Hentbol Takımı, toplamda 10 şampiyonlukla ligin en çok şampiyon olan takımı oldu. Süleyman Seba Spor Salonu'nda büyük bir seyirci kitlesiyle oynanan karşılaşmayı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İkinci Başkan ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, Futbol A Takımı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Kavalcı tribünden takip etti. Son 10 sezonda 21 kupa kazanan siyah-beyazlı takım şampiyonluk kupasını Hentbol Federasyonu Başkanı Sn. Bilal Eyüboğlu ve Beşiktaş Jimnastik Kulubü 2. Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin elinden aldı. Maçı büyük bir heyecanla takip eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman şampiyonluğun gururunu yaşadığını belirterek; "Hentbol takımımızın bu başarısıyla birlikte bir ilke imza attık ve 6. kez üst üste şampiyon olduk. Bizi şampiyonluklarıyla gururlandıran sporcularımıza, her zaman yanımızda olan sponsorumuz Mogaz'a, teknik heyetimize ve idarecilerimize teşekkür ediyor takımımızın başarılarının devamını diliyorum."dedi. Takımın şampiyonluğundan büyük mutluluk duyduğunu belirten Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu “Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen LPG markalarından biri olan Mogaz’la sporun birçok alanında başarılara imza atan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Erkek Hentbol Takımı’nın 2013-2014 ve 2014-2015 dönemlerinde sponsorluğunu üstlendik. Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne önümüzdeki sezon da destek vereceğiz. Beşiktaş Hentbol Takımı’nı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

  Türkiye LPG pazarı Latin Amerika ülkelerine örnek olacak. Aygaz Genel Müdürü ve Dünya LPG Birliği 1. Başkan Yardımcısı Yağız Eyüboğlu...

  Türkiye LPG pazarı Latin Amerika ülkelerine örnek olacak.

  Aygaz Genel Müdürü ve Dünya LPG Birliği 1. Başkan Yardımcısı Yağız Eyüboğlu, Birliğin Cartagena’da gerçekleşen “WLPGA Latin Amerika Bölgesel Zirvesi”nde Türkiye otogaz pazarının gelişimini ve başarı öyküsünü anlattı. Zirve kapsamında, Kolombiya Enerji ve Madencilik Bakanı Amilkar Acosta Medina’nın daveti üzerine ikili bir görüşme de yapan Eyüboğlu, araç yakıtı olarak otogaz kullanımını teşvik etmeye hazırlanan Kolombiya’nın, Avrupa’nın en büyük otogaz pazarı olan Türkiye’yi örnek almak istediğini söyledi. İstanbul, 4 Şubat 2014.- Merkezi Paris’te bulunan Dünya LPG Birliği’nin (World LPG Association) Kolombiya’nın Cartagena kentinde geçtiğimiz hafta düzenlediği “Latin Amerika Bölgesel Zirvesi”nde aralarında LPG sektöründe küresel ve yerel trendler, regülasyonlar ve inovasyonun da bulunduğu bir çok konu ele alındı. Bolivya, Ekvator, Peru ve Kolombiya’yı içine alan Andean bölgesinden katılımcıların yanı sıra Amerika ve Avrupa’dan da pek çok delegenin katıldığı zirvede, Türkiye otogaz pazarının tartışıldığı özel bir oturum düzenlendi. “Otogaz kullanımı tüm dünyada hızla artıyor” Aygaz Genel Müdürü ve Dünya LPG Birliği 1. Başkan Yardımcısı Yağız Eyüboğlu, 30 ülkeden, 300’den fazla uzmanın katıldığı otogaz oturumunun açılış konuşmasında Dünya LPG pazarının dinamikleri hakkında bilgi verdi. Yıllık bazda bakıldığında ortalama 300 Milyar Dolarlık bir büyüklüğe sahip olan LPG sektörünün 3 Milyar kişiye enerji götürdüğünü, bu sayının her geçen gün arttığını belirtti. Eyüboğlu, “Sektörümüz Dünya çapında 2 milyondan fazla kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Dünya’da en çok tercih edilen alternatif yakıt olan LPG’nin tüketimi diğer enerji türlerine kıyasla daha hızlı büyüyor” dedi. Eyüboğlu, Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği ile mücadele planı kapsamında kara yollarında kullanılan LPG miktarını 2020 yılına kadar mevcut seviyesinin üç katına çıkarmayı hedeflediğini, Türkiye’nin bu alanda öncü bir rol üslendiğini söyledi. Eyüboğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye LPG sektörü mevcut altyapısı, düzenleyici kurumları, olgunlaşmış pazar dinamikleri, rekabetçi markaları, inovasyona verdiği önem ve en önemlisi müşteri odaklı yaklaşımlarıyla birçok ülkeye örnek oldu. Bugün Türkiye’de tüketiciler tarafından en çok tercih edilen araç yakıtı haline gelen otogaz, her 100 araçtan 42’sinde kullanılıyor. Çevreci olmasının yanında önemli bir yakıt ekonomisi sağlıyor. Bu nedenle, sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde teşvik ediliyor.” Eyüboğlu ayrıca, dünyadaki birçok ülkede otogazlı araçların kullanımını özendirecek ek şerit tahsisi, taşıt vergisinde indirim, kit fiyatında destek gibi özendirici uygulamaların yapıldığını, yakın gelecekte bu alandaki uygulamaların tüm dünyaya yaygınlaşacağını ve Latin Amerika ülkelerinde de devreye gireceğini umduğunu ifade etti. Kolombiya Enerji ve Madencilik Bakanı Amilkar Acosta Medina: “Türkiye’nin otogaz alanında yarattığı başarı öyküsü, Latin Amerika ülkeleri için önemli bir model...” Dünya LPG Birliği “Latin Amerika Bölgesel Zirvesi” kapsamında Kolombiya Enerji ve Madencilik Bakanı Amilkar Acosta Medina ile ikili bir görüşme de gerçekleştiren Aygaz Genel Müdürü ve Dünya LPG Birliği 1. Başkan Yardımcısı Yağız Eyüboğlu, Türkiye örneğini sundukları her platformda ülkemizin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Eyüboğlu, ürün kalitesi, ekonomikliği, performansı, çevreciliği, yaygınlığı ve müşteri odaklılığı ile LPG’nin hem Türkiye’de, hem de dünyanın farklı coğrafyalarında öne çıktığını vurguladı. Eyüboğlu, Türkiye pazarında elde edilen bu deneyimin hem kamu, hem de iş dünyası seviyesinde Kolombiya’da paylaşıldığını belirtti. Ürün erişilebilirliğinin önemini vurgulayan Eyüboğlu, Türkiye’de 10 bini aşkın otogaz istasyonu bulunduğunu, böylelikle ülkenin her yerinde tüketicilerin ürüne kolaylıkla ulaşabildiğini kaydetti: “İstasyon yaygınlığının yanı sıra dönüşüm merkezleriyle de Türkiye dikkat çekiyor. Bir kamu kuruluşu olan TSE tarafından belgelendirilmiş, son derece uzman ve deneyimli bir dönüşüm ağına sahibiz. Bir çok araç üreticisi otogazlı sıfır kilometre araç seçeneğini galerilerinde sunuyor. Dağıtıcılar tarafında, özellikle Aygaz olarak otogazın algısının yükseltilmesi için bilinçlendirme ve reklam kampanyaları düzenliyor, bu alana büyük yatırım yapıyoruz. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, bugün lüks araç sınıfları da dâhil olmak üzere pek çok tüketici güvenle otogaz kullanıyor.” İkili görüşmede, Türkiye otogaz pazarının işleyişi konusunda bilgi alan Kolombiya Enerji ve Madencilik Bakanı Amilkar Acosta Medina, Türkiye’nin otogaz alanında yarattığı ivmenin dikkat çekici olduğunu belirtti. “Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Başarılı ülkelerin ortaya koydukları örneği takip etmek gerekiyor” şeklinde konuşan Medina, “Türkiye’nin otogaz alanında yarattığı başarı öyküsü, Latin Amerika ülkeleri için önemli bir model oluşturuyor” dedi. Aygaz hakkında Koç Topluluğu’nun enerji sektöründe faaliyet gösteren ilk şirketi olan Aygaz, Türkiye’nin 10. büyük sanayi kuruluşudur. Kurulduğu 1961 yılından bu yana Türkiye’de LPG (Likit Petrol Gazı) sektöründe liderliğini sürdüren Aygaz; LPG’nin otogaz, tüpgaz ve dökmegaz olarak dağıtımının yanı sıra gaz aletleri üretimi ve satışını da gerçekleştirmektedir. 81 ilde 3.800 tüpgaz bayisi ve otogaz istasyonu ile hizmet veren Aygaz ayrıca, 26 ülkeye gaz aletleri ihracatı yaparak, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında da faaliyet göstermektedir. Aygaz tüpü her gün 100 binden fazla eve ve işyerine girmekte, 1 milyona yakın araç Aygaz’ın otogaz ürünü Aygaz Otogaz+ ile yolculuk yapmaktadır. Aygaz merkez tesisler ve bayiler olmak üzere 15 binden fazla personel ile yarım asırdır Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet vermektedir. Dünya LPG Birliği (WLPGA) Hakkında Dünya LPG Birliği 1987 yılında kurulmuştur. Kuruma, 1989 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından “Danışman Kurum” statüsü verilmiştir. Dünya LPG Birliği, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi de dâhil olmak üzere ilgili BM süreçlerinde, LPG endüstrisini etkin şekilde temsil etmektedir. Dünya LPG Birliği, daha temiz, daha sağlıklı ve daha refah içinde bir dünya için LPG sektörünün küresel sözcüsü olarak, bu yakıtın kullanımını desteklemektedir. Birlik bu amaçla, özel ve kamu kuruluşlarını çatısı altında biraraya getirir, uluslararası organizasyonlarla uzun vadeli işbirlikleri yapar, yerel ve uluslararası düzeyde projeler gerçekleştirir. Birlik, LPG pazarlarının gelişimi için, sektör paydaşlarının eğitiminden mevzuat ve yasalara uyuma, iyi iş örneklerinin yaygınlaştırılmasından inovasyon ve iş bilgisi transferine kadar pek çok alanda faaliyette bulunur. Birliğin hali hazırda 125 ülkeden 200’ün üzerinde üyesi bulunmaktadır. Dünya LPG Birliği’nin 9 kişilik Yönetim Kurulunda, Türkiye’yi Yönetim Kurulu 1. Başkan yardımcısı sıfatıyla Aygaz temsil etmektedir. Daha fazla bilgi için: www.worldlpgas.com ve www.exceptionalenergy.com

 • 2013

  Kışa Meydan Oku Üstün performanslı “Kışa Özel Aygaz Otogaz”...

  Kışa Meydan Oku

  Aygaz Otogaz’la Kışa Meydan Oku

  Aygaz’ın geliştirdiği üstün performanslı “Kışa Özel Aygaz Otogaz”, Türkiye’nin dört bir yanındaki LPG’li araç sahiplerinin, daha sorunsuz ve ekonomik bir kış geçirmesini sağlıyor. “Kışa Özel Otogaz”ı ilk olarak 2004 yılında tüketiciyle buluşturan Aygaz, ayrıca LPG’li araçlarına kış bakımı yaptıran ve “Kışa Özel Otogaz”ı tercih edenlerin, hem kendi bütçelerine, hem de araçların performansına katkıda bulunduklarına dikkat çekiyor. Aygaz Dönüşümcü Kulübü’nde ücretsiz bakım ve hediye otogaz fırsatı LPG’li araçlardan en iyi performansı alabilmek için kışa özel ürün kullanmanın yanı sıra dönüşüm servislerinde kış bakımı yaptırılması da büyük önem taşıyor. Uzmanlar, araç bakımlarında otogaz kitindeki gaz hava karışımının kalibrasyonunu içeren işlem sayesinde araçların yakıt tüketiminin ve performansının ideal seviyelere ulaştırıldığını belirtiyor. Bu işlem Aygaz Dönüşümcü Kulübü’nde ücretsiz gerçekleştirilirken, TSE’li uzman dönüşümcüler tarafından yapılan bakım, LPG’li araç sahiplerine hediye otogaz kazanma fırsatı da veriyor.

  Kampanyanın geçerli olduğu dönüşümcü kulübü üyelerinin listesine Aygaz Otogaz’ın facebook sayfasından ulaşabilen LPG’li araç kullanıcıları, ücretsiz bakım ve 60 TL’ye varan otogaz hediyesini kazanma şansı yakalıyor. Araç sahipleri ayrıca, sayfada bulunan “depometre” uygulamasıyla araçlarının mevcut yakıt tüketimini ideal değerlerle karşılaştırma imkânı da buluyor.

  Kışa Özel Otogaz’la daha çok tasarruf ve yüksek performans Aygaz, kış dönemine girilirken, propan oranı artırılmış formüllü otogazı satışa sunuyor. LPG içeriğinde bulunan propanın soğuk havalarda dahi rahatlıkla buharlaşabildiğini belirten Aygaz otogaz uzmanları, normal sıcaklıklarda otogazın içinde bulunan propan oranının yüzde 30 civarında olduğunu belirtiyor. Kış mevsiminde ise araçlar daha rahat buharlaşarak yanabilen bir ürüne gereksinim duyuyor ve bu amaçla da Kışa Özel Otogaz’da bulunan propan oranı yüzde 50 seviyelerine yükseltiliyor. Böylece araç sahipleri her mevsim araçlarından daha üstün performans alırken, kış aylarında da konforlu bir şekilde, çalıştırmada tekleme ve benzeri problemleri yaşamadan keyifle araçlarını sürebiliyor.

  Aygaz Otogaz’ın farkı

  Geliştirilmiş formülü sayesinde Aygaz Otogaz, standart otogazlardan farklı olarak her mevsim en iyi konforu ve performansı sağlıyor. Formülünün yarattığı deterjan etkisiyle motor ve LPG sistemindeki kirleri çözen Aygaz Otogaz, herhangi bir aksamda birikmeye yol açmadan kirlerin yakılarak atılmasını sağlıyor.

  • Yüksek temizleyicilik: Geliştirilmiş formülüyle aracın motorunu temizlerken, kurum ve kir oluşmasını da önlüyor.
  • Eşsiz performans: Geliştirilmiş formüllü Aygaz Otogaz, daha temiz bir motor, dolayısıyla daha iyi yanma ve daha üstün performans sunuyor.
  • Daha düşük yakıt tüketimi: Yakıtın motorda daha verimli yanmasını sağlayarak, yakıt tüketimini azaltıyor. Böylece otogazın sunduğu tasarruf daha da artıyor.
  • Düşük bakım masrafları: Araç motorunda biriken kurumları temizleyip yeniden oluşmalarını önlediği için yakıt sistemine ait bakım masraflarını azaltıyor.
  • Uzun ömürlü motor: Motoru temiz tuttuğu için aşınmalar azalıyor, motor ömrü uzuyor.
  • Daha çevreci: Temiz ürün özelliğiyle benzin ve dizelden daha çevreci ürün olan otogazın daha da çevreci olmasını sağlıyor.

  27/11/2013

  4 Yeni Ödül En çok tercih edilen LPG markası olan Aygaz...

  4 Yeni Ödül

  Aygaz’ın Pazarlama Kampanyalarına Dört Yeni Ödül

  Türkiye’de tüketiciler tarafından en çok tercih edilen LPG markası olan Aygaz, başarısını 2013 yılında pazarlama faaliyetleri ile yurtiçi ve yurtdışından aldığı 12 ödülle sürdürdü. Aygaz son olarak, pazarlama dünyasının medyada yaratıcılık ve etkin kullanıma ilişkin önemli ödüllerinden ‘MediaCat Felis 2013 Ödülleri’nde, iki başarı ödülü birden almaya hak kazandı. Bu yıl birçok firmanın 1.000’in üzerinde projeyle başvurduğu MediaCat Felis 2013 Ödülleri’nin 'En iyi Doğrudan Pazarlama Medya Kullanımı' ve 'En Yaratıcı Dijital Mecra Uygulaması' kategorilerinde ‘Otogaz Dönüşüm ve Bakım Kampanyası’yla 2 başarı ödülüne layık görüldü.

  Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen ve toplam 21 kategoride 320 projenin yarıştığı ‘Doğrudan Pazarlama Ödülleri’nde ise Aygaz, Entegre Online Medya kampanyası kategorisinde ‘Otogaz Dönüşüm ve Bakım’ kampanyasıyla ikincilik ödülüne layık görülürken, Sadakat Uygulamaları Kategorisinde Parolu Aygaz Kart üzerinden gerçekleştirdiği “Mehmetçik Vakfı Bağış Kampanyası”yla üçüncülük ödülü aldı. Mehmetçik Vakfı Bağış Kampanyası ile gerçekleştirdiği katkılardan dolayı, Aygaz’a Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından da ayrıca plaket takdim edildi.

  Ödüllerle ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu şöyle konuştu: “Kurulduğu yıldan bu yana LPG sektöründe yenilikçi ve öncü olan Aygaz’ın, 2013 yılı boyunca aldığı ödüller hepimiz için ayrı bir anlam taşıyor. Yarım asrı aşkın bir süredir, yalnızca ürün ve hizmetlerimiz için değil, aynı zamanda tüketicilerin bilinçlendirilmesi için de kampanyalar düzenliyoruz, sektörümüzün gelişimine katkı sağlamaya çabalıyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafına yayılmış 3.800 tüpgaz ve otogaz bayimizle her yıl, daha iyi ürünleri, daha iyi hizmetle müşterilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Aygaz’a layık görülen ödüller, ürün ve hizmetlerimizde daha iyisini sunma çabalarımızda bize güç veriyor.”

  Aygaz tüketici odaklı yaklaşımı ve yaratıcılığı ile 2013’ü ödüllerle kapıyor. KalDer müşteri memnuniyeti araştırması
  ‘LPG Distribütörleri’ kategorisinde birincilik ödülü
  TSE Müşteri memnuniyeti değerlendirmesi
  ‘Müşteri Dostu Kuruluş ve Müşteri Dostu Marka Belgesi’
  Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda
  “Otomotiv ürünleri” kategorisinde “Bronz Effie” ödülü
  ‘Kristal Elma Ödülleri’nde
  ‘En İyi Digital Mecra Uygulaması’ kategorisi kristal elma ödülü
  ‘En İyi Digital Uygulama’ kategorisi bronz elma ödülü
  ‘Otomotiv ürünleri” kategorisi bir ‘Kristal Elma’ ve bir de ‘Gümüş Elma” ödülü
  ‘MediaCat Felis 2013 Ödülleri’nde
  ‘En Yaratıcı Dijital Mecra Uygulaması’ kategorisi başarı ödülü
  ‘En İyi Doğrudan Pazarlama Medya Kullanımı’ kategorisi başarı ödülü
  ‘Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği Ödülleri’nde
  ‘Entegre Online Medya Kampanyası’ kategorisinde ikincilik ödülü
  ‘Sadakat Uygulamaları’ kategorisinde üçüncülük ödülü
  ‘Mixx Awards Ödülleri’nde
  ‘Doğrudan Pazarlama’ kategorisi altın ödül

  23/11/2013

  İngiltere Prensesi Dünya LPG sektöründeki son gelişmelerin ve...

  İngiltere Prensesi

  İngiltere Prensesi Anne Londra’da Aygaz Standını Ziyaret Etti.

  Dünya LPG sektöründeki son gelişmelerin ve beklentilerin ele alındığı 26. Londra Dünya LPG Forumu, bu yıl İngiltere Prensesi Anne Elisabeth Alice Mountbatten-Windsor’u ağırladı. Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Prenses Anne Elisabeth Alice Mountbatten-Windsor, daha sonra yüzden fazla ülkeden 3.000’i aşkın temsilcinin katıldığı “Londra Dünya LPG Fuarı”nda Aygaz’ın standını ziyaret etti.

  Prenses Anne Elisabeth, aynı zamanda Dünya LPG Birliği 1. Başkan Yardımcısı olan Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu’ndan dünya ve Türkiye LPG sektörü hakkında bilgi aldı. Prenses Anne Elisabeth, Türkiye’de binek araçlarda otogaz kullanımının %41 gibi önemli bir mertebeye ulaşmasının çevre duyarlılığı açısından oldukça kayda değer bir gelişme olduğunu, İngiltere’de de LPG kullanımının daha da fazla yaygınlaştırılması için birçok çalışma olduğunu ifade etti. Prensese, Aygaz tarafından kültür hizmeti olarak Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan, Osmanlı Hanedanı’nın günlük hayatını ve padişah çocuklarının kıyafetlerini konu alan “Osmanlı Sarayının Çocukları” adlı eseri takdim eden Yağız Eyüboğlu, “Prensesin yüzlerce katılımcı arasında Aygaz standını özellikle ziyaret etmesinden memnuniyet duyduk. Türkiye pazarı ile ilgili bilgi verdik ve kendisinin sorularını yanıtladık” dedi.

  Eyüboğlu ayrıca, Türkiye LPG sektörünün, Dünya LPG pazarı içinde son derece önemli bir yere sahip bulunduğunu; mevcut yasal alt yapısı, düzenleyici kurumları ve olgunlaşmış pazar dinamikleriyle, pek çok ülkeye örnek olduğunu kaydetti.

  Aynı zamanda Dünya LPG Birliği Yönetim Kurulu 1. Başkan Yardımcısı olan Yağız Eyüboğlu, pek çok alanda olduğu gibi LPG konusunda da Türkiye’ye ilginin büyük olduğunu, Türkiye’deki uygulamaların dünyanın pek çok ülkesinde örnek alındığını, Londra’da olduğu gibi, düzenlenen konferans ve toplantılarla, dünyanın farklı bölgelerinde mevcut ve gelişmekte olan pazarlara önemli bir iş bilgisinin Türkiye’den aktarıldığını vurguladı. Yağız Eyüboğlu, Dünya’da ülkelerin enerji politikalarında LPG’nin her geçen yıl daha fazla yer aldığını memnuniyetle gördüklerini, bilinen kullanım alanları dışında LPG’nin elektrik üretiminde doğal gazı yedekleme amacıyla kullanıldığını, Türkiye’de de benzer çalışmaların yapılmasına imkân sağlayacak çalışmaların başlaması yönündeki ümidini dile getirdi. Dünya enerji piyasalarında önemli bir yeri olan Türkiye’nin yapacağı her türlü çalışmanın, yurt dışında da büyük değer taşıdığını vurguladı.

  26. Londra Dünya LPG Forumu’na ve paralel düzenlenen fuara, yüzün üzerinde ülkeden 3.000’i aşkın delege katıldı.

  12/10/2013

  Kristal Elma Bu yıl 25. kez düzenlenen Kristal Elma...

  Kristal Elma

  Aygaz’ın reklam ve pazarlama kampanyalarına iki Kristal, bir Gümüş, bir Bronz Elma

  Aygaz’ın reklam ve pazarlama kampanyaları, Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 25. kez düzenlenen Kristal Elma Ödülleri’nde iki Kristal, bir gümüş ve bir Bronz Elma ödülü aldı. “En İyi Dijital Mecra Uygulaması” dalında Aygaz Dönüşümcü Kulübü yeni dönüşüm ve bakım kampanyalarının dijital ortamda duyurulduğu proje Kristal, TV kategorisinin “Otomotiv Ürünleri” dalında, TBWA Reklam Ajansı tarafından hazırlanan “Kışa Özel Aygaz Otogaz” ve “Aygaz Otogaz Uzaktan Kumanda” reklam filmleri bir Kristal ve bir Gümüş Elma ödülüne layık görüldü.

  Ayrıca, Kristal ve Gümüş Elma Ödülü’nün dağıtılmadığı “Dijital Reklam Uygulamaları” dalında da Ontarget tarafından hazırlanan Aygaz Dönüşümcü Kulübü kampanyaları sahibinden.com uygulamasıyla Bronz Elma’ya hak kazandı.

  Türkiye’de pazarlama ve reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma Yaratıcılık Ödülleri, 26 ve 27 Eylül 2013 tarihlerinde Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul kampüsünde düzenlenen törenlerle sahiplerini buldu. Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların ve reklam ajanslarının ortaya koydukları özgün ve yaratıcı çalışmaların ödüllendirildiği yarışmada firmalar, 11 kategoride 2.000’nin üzerinde başvuru ile yarıştı. İlgili kategorilerde jüriler tarafında en iyi puanı alan firmalara Kristal Elma ödülü verilirken, ikinci ve üçüncülere ise Gümüş ve Bronz Elma ödülleri dağıtıldı.

  Kristal Elma’ya layık görülen “Kışa Özel Otogaz” reklam filminde, kış aylarında tüketicilerin araçlarından yaz aylarındaki gibi sürüş konforu ve yüksek performans alması amacıyla formülü değiştirilen Kışa Özel Aygaz Otogaz ürünü tüketicilere eğlenceli bir kurgu ile anlatıldı. 2012 yılının Aralık ayında yayına giren reklam filmi, aynı zamanda “Aygaz Otogaz” markasının yenilenen yüzüyle ilk defa tüketicilerle buluştuğu reklam olma özelliğini taşıyor. Markanın yeni konumlandırması gereği kendinden emin, saygın, cesur bir anlatım diline sahip olan reklam filmi, ürüne ait yeni sinyal müziği ile de dikkat çekiyor.

  Kışa Özel Otogaz (Kartopu) Reklam künyesi Reklamveren: AYGAZ
  Aygaz Pazarlama Direktörü: Ercüment Polat
  Aygaz Otogaz Pazarlama Müdürü: Burcu Cihan Işık
  Aygaz Otogaz Pazarlama Sorumlusu: Aycan Gündüz Varol
  Reklam Ajansı: TBWA\ISTANBUL
  CCO: İlkay Gürpınar
  Yaratıcı Ekip: Emre Kaplan, İlker Kayserilioğlu, Yiğit İrde
  Marka Ekibi: Aslı Ceren Aksak, Perihan Bozok, Müge Bozkurt
  Stratejik Planlama Ekibi: Toygun Yılmazer, Deniz Özkılıç, Murat Hatip
  Prodüksiyon ekibi: Zeynep Gencebay, Ceyhun Sevil
  Prodüksiyon Şirketi: Autonomy
  Yönetmen: Uygar Kutlu
  Müzik: Opus Audio
  Kullanılan Mecralar: Televizyon, radyo, ilan, outdoor, internet
  Medya Ajansı: Universal

  Kristal Elma Ödülü’ne layık görülen Aygaz Dönüşümcü Kulübü dijital projesi ise, otogaz kullanıcılarını ve aracını henüz otogaza dönüştürmemiş benzinli araç kullanıcılarını hedefledi. Sahibinden.com sitesindeki benzinli ve LPG’li araç ilanlarına konulan bir hesaplama aracı ile tüketiciler, ilanını görüntüledikleri araçların benzinle, LPG ile ve Aygaz Otogaz ile yıllık tüketimlerini sadece yıllık km verisini girerek görüntülediler.

  Tüketiciler ayrıca ilanın altında yer alan Aygaz kampanya faydasını kazanmak üzere ilgili kampanya sayfalarına yönlendirildiler. Aygaz Dönüşümcü Kulübü projesi, özgünlüğü, hedef kitleye uygunluğu ve yüksek geri dönüş adetleri açısından ödüle değer bulundu.

  28/09/2013

  Stevie Ödülü İş dünyasındaki üstün performansları...

  Stevie Ödülü

  Aygaz’ın Faaliyet Raporu’na Uluslararası Stevie Ödülü

  Dünyanın en itibarlı yarışmalardan biri olarak kabul edilen ve iş dünyasındaki üstün performansları onurlandıran, dünya çapındaki en kapsamlı ödül programlarından “Uluslararası Stevie Ödülleri” sahiplerini buldu.

  Kaliteli hizmet anlayışı ve güvenilirliğiyle tüketiciler tarafından en çok tercih edilen LPG markası olan Aygaz, “En İyi Faaliyet Raporu” dalında Bronz Ödül’ün sahibi oldu. Böylece Aygaz Faaliyet Raporu, Avrupa ve Amerika bölgesinde en iyi üç faaliyet raporundan biri oldu.

  Aygaz’ın faaliyetlerini, kurumsal, ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan ele alan ve Demirbağ Tasarım ile işbirliği içerisinde hazırlanan kapsamlı rapor, iletişim profesyonellerinin oluşturduğu uzman bir ekip tarafından oluşturuldu. Bu yıl onuncusu düzenlenen “Uluslararası Stevie Ödülleri”ne 50’nin üzerinde ülkeden 3.300’ü aşkın kuruluş ve bireysel başvuru yapıldı. Başvuruda bulunulan projeler, dünya çapında 250 kişiden oluşan jüri tarafından iki aşamada değerlendirildi.

  “Uluslararası Stevie Ödülleri”, iş dünyasında sergilenen üstün performansları onurlandıran dünya çapında en kapsamlı ödül programlarından biri olarak kabul ediliyor. Yunanca “taçlandırma” anlamına gelen “Stevie®” organizasyonu tarafından verilen ödüller, 14 Ekim’de Barcelona’da düzenlenecek törende sahiplerine takdim edilecek.

  Aygaz Faaliyet Raporu geçtiğimiz Temmuz ayında da Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi'nin (LACP) düzenlediği 2012 yılı Faaliyet Raporu Vizyon Ödülleri’nde Dünya çapında “Enerji-Petrol ve Gaz ile tüketilebilir yakıtlar” kategorisinde “Altın Ödül”ün sahibi olmuştu.

  Ödüller, SPK lisanslı bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından kısa bir süre önce 9,27 olarak açıklanan Aygaz’ın Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu uluslararası anlamda da tescil ediyor. Aygaz’ın değerlendirme sonucu aldığı 9,27 derecelendirme notu, şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamış olduğunu belirtirken, başta yatırımcılar ve kamuoyu olmak üzere tüm paydaşların beklentilerine karşılık verdiğini gösteriyor.

  20/08/2013

  Aygaz Yaz Şenliği Yarım asrı aşkın süredir tüketiciler tarafından...

  Aygaz Yaz Şenliği

  “Aygaz Yaz Şenliği” Önce Eğlendirecek Sonra Bilgilendirecek

  Yarım asrı aşkın süredir tüketiciler tarafından en çok tercih edilen, her gün 100 bini aşkın eve konuk olan LPG markası Aygaz, eğlendirerek eğitmek amacıyla, “Aygaz Yaz Şenliği Anadolu Yollarında” projesini hayata geçiriyor. Aygaz, sinema gösterimlerinin yanı sıra çocukların yaz tatilini renklendirecek birbirinden eğitici ve eğlendirici atölyelerin de olduğu bir program ile yola çıkıyor.

  16 Ağustos-9 Eylül 2013 tarihleri arasında Anadolu’nun 13 kentini dolaşacak olan “Aygaz Yaz Şenliği”, ilk aktivitesini Çanakkale-Gelibolu’da gerçekleştirecek. Yeşilçam’ın en çok güldüren filmlerinden “Süt Kardeşler” ile bölge halkına eğlenceli ve nostaljik dakikalar yaşatmanın yanı sıra tüpün doğru ve güvenli kullanımı konusunda bilgilerin de aktarılacağı etkinliğe tüm bölge halkı davetli olacak.

  Sektörde ilk kez Aygaz tarafından düzenlenen “Yaz Şenliği Anadolu Yollarında” gösterileri, çocuklara özel olarak hazırlanan oyun alanı, tüm katılımcılara yönelik pamuk şeker ve patlamış mısır, fotoğraf çekimi ve oyun alanlarıyla bir panayır havasında olacak. “Yaz Şenliği Anadolu Yollarında” sırasıyla Çanakkale-Gelibolu (16 Ağustos), Manisa-Kula (18 Ağustos), Aydın-Bozdoğan (19 Ağustos), Burdur (21 Ağustos), Adana-Kozan (23 Ağustos), Kahramanmaraş-Elbistan (25 Ağustos), Kilis (27 Ağustos), Mardin-Midyat (29 Ağustos), Sinop-Boyabat (1 Eylül), Yozgat (3 Eylül), Çankırı (5 Eylül), Çorum-Osmancık (7 Eylül) ve Bartın’da (9 Eylül) katılımcılara unutulmaz dakikalar yaşatacak.

  14/08/2013

  Uluslararası Ödül Şirket faaliyet raporlarının değerlendirildiği...

  Uluslararası Ödül

  Aygaz’ın Faaliyet Raporu’na uluslararası ödül

  Şirket faaliyet raporlarının değerlendirildiği en itibarlı yarışmalardan biri olarak kabul edilen ve Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi'nin (LACP) düzenlediği 2012 yılı Faaliyet Raporu Vizyon Ödülleri’ne 25 fazla ülkeden 800 firma başvurdu. Aygaz, Dünya çapında “Enerji-Petrol ve Gaz ile tüketilebilir yakıtlar” kategorisinde “Altın Ödül”ün sahibi oldu.

  Aygaz’ın faaliyetlerini, kurumsal, ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan ele alan ve Demirbağ Tasarım ile işbirliği içerisinde hazırlanan kapsamlı rapor, LACP’de iletişim profesyonellerinin oluşturduğu uzman bir heyet tarafından değerlendirildi. En yüksek toplam puanı alan çalışmaya kendi rekabet sınıfında “Platin Ödül” verilirken, aynı rekabet sınıfındaki ikinci, üçüncü ve dördüncü en yüksek puanların sahipleri de sırasıyla Altın, Gümüş ve Bronz ödülleri alıyor.

  Söz konusu değerlendirmede, 100 üzerinden 98 puan alan Aygaz’ın 2012 yılı faaliyet raporu “ilk izlenim” olarak 30 üzerinden 29 puan aldı. Rapor kapağı, hissedarlara mektup, raporun anlatımı, finansal verilerin sunumu, yaratıcılık ve mesajın netliği konusunda 10 üzerinden 10 puan verilirken, bilgiye erişilebilirlik 10 üzerinden 9 puan olarak değerlendirildi ve rapora verilen toplam puan 100 üzerinden 98’e ulaştı. Bu puan ise Aygaz’a “Altın” Ödül getirdi.

  LACP Sorumlu Müdürü Christine Kennedy, Aygaz’ın faaliyet raporuyla ile ilgili şunları söyledi: “Çalışmayı genel itibarıyla olağanüstü bulduk. Bu yılki çalışmayı gerçekleştiren tüm ekibi kutluyoruz. Söz konusu çalışmayı, sektöründeki en iyi faaliyet raporlarından biri olarak değerlendiriyoruz.”

  Faaliyet raporu şeffaflık ve kurumsal yönetimin yansıması LACP’nin verdiği ödüller, SPK lisanslı bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından kısa bir süre önce 9,27 olarak açıklanan Aygaz’ın Kurumsal Yönetim Derecelendirme notunu uluslararası anlamda da tescil ediyor. Aygaz’ın değerlendirme sonucu aldığı 9,27 derecelendirme notu, şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamış olduğunu belirtirken, başta yatırımcılar ve kamuoyu olmak üzere tüm paydaşların beklentilerine karşılık verdiğini gösteriyor.

  13/07/2013

  Şeker Çocuklar Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği...

  Şeker Çocuklar

  Şeker Çocuklar Diyabetle Yaşamayı Öğreniyor.

  Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından Aygaz’ın desteğiyle düzenlenen Diyabetik Çocuklar Kampı, Türkiye’nin şeker çocuklarını 21. yılında bir kez daha bir araya getiriyor. 07-13 Temmuz 2013 tarihleri arasında Gebze Life Port Otel’de gerçekleşecek olan kamp, Türkiye’nin çocuklara yönelik ilk sağlık kamplarından biri olma özelliğini taşıyor. Diyabetik Çocuklar Kampı, diyabetik çocuklara kendi kendilerine yeterek yaşamayı öğretirken eğlenmelerini ve yeni dostluklar kurmalarını sağlıyor. 8–18 yaş arasındaki 100’ün üzerinde diyabetik çocuğa; diyabetle mutlu yaşamanın mümkün olduğunu göstermek, diyabetik çocuklar arasında güçlü bir bağ kurmak ve kendilerine güven duymalarını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Herkesin gönüllü olarak çalıştığı kampta her yıl, çocuk diyabetinde uzman profesörler, doçent ve uzman doktorların yanı sıra, hemşireler, diyet uzmanları, psikologlar, psikiyatristler ve spor eğitmenleri de bulunuyor.

  Çocuklar hem arkadaşlığı, hem de diyabeti öğreniyor
  Kampta çocuklara hipo ve hiperglisemi nedenleri, klinik bulguları, alınacak önlemler, kan ve idrarda glikoz keton bakılması, insülin tipleri, etki özellikleri, enjeksiyon teknikleri, spor ve egzersiz yapma alışkanlığı, diyabette beslenme özellikleri ve düzeni, diyabetin komplikasyonları anlatılıyor. Diyabette takip kriterleri ve izlemenin önemi konusunda uygulamalı ve teorik bilgilendirmeler yapılıyor. Çocuklar bir yandan yaşamlarını kolaylaştıracak önemli bilgileri alırken bir yandan da yeni arkadaşlıklar geliştiriyor. Geçmiş yıllarda kampa katılanlar, sonraki yıllarda kampta artık ‘ağabey’ ve ‘abla’ olarak yer alıyor.

  21 yıldır kampın müdürlüğünü, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Rüveyde Bundak yürütüyor. Prof. Dr. Rüveyde Bundak, bu tarz kampların çocukların psikososyal gelişimlerinin yanı sıra diyabetli yaşam konusundaki bilgi eksikliklerini de giderdiğini belirterek, “Kamplarda edindikleri bilgiler ve arkadaşlıklar, diyabetik çocuklarımıza yarınlara daha umutla bakmaları için büyük bir güç veriyor” dedi. Finansmanın kampın en büyük ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bundak, Aygaz sayesinde hareket özgürlüğü kazandıklarına değinerek, Türkiye’deki diğer kuruluşlara da Aygaz’ı örnek gösteriyor. Bu tip kampların koruyucu hekimlik çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bundak, şirketlerin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerinin ülkenin geleceğine ve ekonomisine yatırım olduğunu söylüyor.

  Aygaz’dan yapılan açıklamada ise, dokuz yıldır projeye destek verildiği hatırlatılarak, Türkiye’nin en eski sağlık kamplarından biri olan Diyabetik Çocuklar Kampı’nın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyulduğu vurgulandı. Açıklamada, sosyal sorumluluk çalışmalarında aile ve eğitim konusuna büyük önem verildiğine dikkat çekilerek, Aygaz’ın bundan sonraki senelerde de projeyle ilgili çalışmaları sürdüreceği kaydedildi.

  Rakamlarla Şeker Çocuklar kampı
  21 yıldır aynı uzman ekibin görev yaptığı ve herkesin gönüllü olarak çalıştığı kampta çocuk diyabetinde uzman üç profesör, bir doçent, bir uzman doktor, iki asistan doktor, dört hemşire, üç diyet uzmanı, iki psikolog, bir psikiyatrist ve iki spor eğitmeni bulunuyor. Birçok sağlık kampı için örnek teşkil eden Diyabetik Çocuklar Kampı, 20 yılda toplam 1600 çocuğu konuk etti. 20 yıl süresince kampta, profesör ve doçent düzeyinde 90 doktor, 60 hemşire, 60 spor eğitmeni, 60 diyetisyen, 60 psikolog ve 30 psikiyatristin yanı sıra, yarısı daha önce kampa katılmış çocuklardan, yarısı tıp fakültesi ve hemşirelik okulu öğrencilerinden oluşan 300 grup başkanı görev yaptı. Kampa Antalya’dan, Edirne’den ve Azerbaycan’dan gözlemci olarak katılan doktorlar kendi ülkelerinde ve bölgelerinde benzer kamplar kurdular.

  03/07/2013

  Kıyı Temizleme İklim değişikliğine dair toplumsal duyarlılık...

  Kıyı Temizleme

  Aygaz’dan ‘Kıyı Temizleme Hareketi’

  İklim değişikliğine dair toplumsal duyarlılık yaratarak, daha sorumlu ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının yaygınlaşmasına katkı sağlayan Aygaz, Deniz Temiz Derneği-Turmepa işbirliğiyle ‘Dünya Çevre Günü’ kapsamında 9 Haziran Pazar günü ‘Kıyı Temizleme Hareketi’ etkinliğine çalışanları ile destek verdi.

  Her yıl düzenli olarak yapılan etkinlik, bu yıl deniz kirliliğinin doğal hayata olan etkileri konusunda yaratmak istenilen toplumsal farkındalığı daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla İstanbul Burgazada’da gerçekleştirildi. Bu kapsamda, tüm paydaşlarının ve kamuoyunun çevre bilincini pekiştirmeyi hedefleyen Aygaz, Genel Müdürlük ile Yarımca ve Ambarlı terminallerinden gönüllü çalışanlarından oluşan 15 kişilik bir ekiple etkinliğe katıldı. Takım çalışması ve eğitimle başlayan etkinlik, kıyı temizliği ile devam etti. Günün sonunda ise katılımcılara sertifika verildi.

  Etkinlikte 57,5 kg plastik, 86,5 kg metal, 19,5 kg kağıt ve 15 kg cam olmak üzere toplam 178,5 kg atık toplandı.
  Yenilikçi ve yaratıcı araçlarıyla sürdürdüğü temiz deniz mücadelesine, kişi ve kurumların gönüllü katılımını teşvik eden Turmepa, ‘’Kıyı Temizleme Hareketi’’ ile şirketlere ulaşıyor. Şirketlerin kurumsal duyarlılığının deniz ve kıyıların korunması yönünde enerjiye dönüştürmeyi hedefleyen “Kıyı Temizleme Hareketi”, denizler ve deniz kirliliğinin doğa ve canlı yaşamına etkileri hakkında bilgi paylaşımının yanı sıra, İstanbul kıyılarında öncelikli olarak tespit edilen bölgelerde kıyı temizleme çalışmasını da içeren tek günlük bir etkinliği sunuyor.

  15/06/2013

  Eğitim Otobüsü Aygaz, istasyonlarında tüketiciyle temas...

  Eğitim Otobüsü

  Aygaz Otogaz Eğitim Otobüsü Yola Çıktı Aygaz, istasyonlarında tüketiciyle temas noktasında bulunan pompa görevlilerine eğitim seminerleri düzenliyor. Eğitimler 15 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Aygaz eğitim otobüsünde düzenlenecek eğitimlerle, istasyonlarda görev yapan pompa görevlilerinin otogaz kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi ve tüketicilere sunulan hizmetin kalitesinin daha da arttırılması hedefleniyor. 15 Mayıs Çarşamba günü Kırklareli’nde başlayacak olan eğitimler sırasıyla; Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden sonra, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz ve Ege bölgeleriyle devam edecek. 2013 yılı içerisinde Aygaz otogaz eğitim otobüsünün tüm bölgeleri ziyaret etmesi hedefleniyor. Özel olarak tasarlanan Aygaz otogaz eğitim otobüsünde verilecek eğitimlerde, LPG ve kullanım alanları, otogaz ve Aygaz otogaz, araç dönüşüm sistemleri, otogaz istasyonu ve özellikleri, müşteri memnuniyeti, satış teknikleri ve Ülkem İçin Engel Tanımıyorum Projesi hakkında ayrıntılı bilgiler sunulacak. Bunun yanı sıra Aygaz Otogaz Eğitim Otobüsü ’Otogaz Bilinçlendirme Kampanyası’ kapsamında tüketicilere otogazın yaygın, çevreci, güvenli, ekonomik ve performanslı olması ile ilgili de eğitimler verecektir. En çok tercih edilen otogaz markası: Aygaz Otogaz Ekonomik olmasının yanında çevreci özellikleriyle de tercih edilen otogaz, bugün Türkiye’de her on binek araçtan 4’ünde kullanılıyor. Türkiye’de her yıl 250.000 dolayında otogazlı araç dönüşüm yaptırarak ya da sıfır kilometre olarak yollara çıkarken, otogaza olan talep de artıyor. Aygaz, Aygaz Otogaz+ ile bu tüketicilere benzersiz bir alternatif sunuyor. Aygaz Otogaz, Türkiye’de en fazla tercih edilen otogaz markası olarak bir adım öne çıkıyor. 15/05/2013

  Aygaz'da 100 Ağaç Kaliteli hizmet anlayışı ve güvenilirliğiyle...

  Aygaz'da 100 Ağaç

  Aygaz’dan Eskişehir’e 2 Yılda 1000 Ağaç.

  Kaliteli hizmet anlayışı ve güvenilirliğiyle yarım asırı aşkın süredir milyonlarca ailenin tercihi olan Aygaz, düzenlediği etkinliklerle çevreye ve çevreci giri-şimlere verdiği desteği sürdürüyor.

  Bu kapsamda, tüm paydaşlarının çevre bilincini pekiştirmeyi hedefleyen Aygaz, Eskişehir Dolum Tesisi’nde “Ağaç Dikme Bayramı” etkinliği düzenledi. 18 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen ağaç dikme bayramına, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Reşat Uzun, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ramazan Kaya, il müdürlüklerine bağlı personeller, Aygaz çalışanları ve yakınları, Eskişehir Tüplü ve Otogaz bayileri ve yerel basın mensupları katıldı.

  Aygaz, Eskişehir Dolum Tesisi’nde 2012 yılından bu yana düzenlenen “Ağaç Dikme Bayramı” kapsamında tesis içerisinde 6.000 m2’lik alana bu yıl 300 meyve ve 100 çam ağacı olmak üzere toplam 400 ağaç dikildi. Böylece son 2 yılda 1000 ağaç dikilmiş oldu.

  19/04/2013

  52. Olağan Toplantı LPG sektöründe halka açık statüye sahip...

  52. Olağan Toplantı

  Aygaz’ın 52. Olağan Genel Kurulu İstanbul Zincirlikuyu’daki Genel Müdürlük Binasında Gerçekleştirildi.

  LPG sektöründe halka açık statüye sahip tek şirket olan Aygaz’ın 52. Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Nisan 2013, Çarşamba günü, İstanbul, Zincirlikuyu’da bulunan Aygaz Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Koç Holding Enerji Grubu Başkanı ve Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi Erol Memioğlu’nun yaptığı Genel Kurul’da Aygaz’ın 2012 yılı mali tabloları onaylanarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ibra edildi. Toplantıda, 2012 yılı konsolide mali tablolarına göre, net karı 303 milyon 487 bin TL olan Aygaz’ın, hissedarlarına 300 milyon TL brüt nakit temettü dağıtmasına karar verildi.

  Genel Kurul’da yapılan oylamada, Aygaz Yönetim Kurulu üyeliklerine, Rahmi M. Koç, Ömer M. Koç, Dr. Bülent Bulgurlu, Osman Turgay Durak, Alexandre F. J. Piccotto ve Erol Memioğlu; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Ayşe Canan Ediboğlu, Mansur Özgün ve Tunç Uluğ seçildi.

  Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu, Dünya’da ve Türkiye’de büyüme hızının yavaşladığı 2012 yılında Aygaz’ın ölçek ekonomisinden yararlanarak verimlilik artışı sağladığını, ana faaliyet alanı LPG başta olmak üzere, iştirakleriyle beraber başarılı bir faaliyet yılını daha geride bıraktığını söyledi. Memioğlu, “Aygaz, ulaştığı 5,6 milyar TL’lik ciro ile ülke ekonomisi ve tüm paydaşları için değer üretirken, üslendiği sosyal sorumluluk projeleriyle sadece sektöründe değil, aynı zamanda tüm iş dünyasında örnek oluşturmaya devam etti” dedi.

  2012 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu, küresel çapta durgunluğun, yurtiçinde ise daralan talep yapısının hâkim olduğu 2012 yılının, Aygaz için finansal ve operasyonel başarının yanı sıra, stratejik hedeflerine doğru önemli adımlar attığı bir yıl olduğunu söyledi. Aygaz’ın ana faaliyet alanı olan LPG sektöründe, bağlı ortaklığı Mogaz’la birleşme sürecinin başarıyla tamamladığını ifade eden Eyüboğlu, konsolide cironun 5,6 milyar TL’ye, net karın 303 milyon TL’ye, yurtdışı satışlarının ise 392 milyon ABD dolarına ulaştığını belirtti. Eyüboğlu, “Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz markalarıyla tüpgazda % 43, otogazda %23 pazar payına ulaşarak ana faaliyet alanımız olan LPG sektörünün tüm segmentlerinde liderliğimizi sürdürdük” dedi. Yıl boyunca operasyonel alanda gösterilen çabaların finansal tablolara yansıyan sonuçlarının tüm paydaşlar için gurur kaynağı olduğunu belirten Eyüboğlu, “Hedefimiz yurt içi perakende pazardaki payımızı ve satış hacmimizi kârlılıktan ödün vermeden korumak, toptan ve yurt dışı satışlarını da verimlilik ve etkinlik anlayışı ile gerçekleştirmektir. 2013 yılında da bu hedef doğrultusunda faaliyet sonuçları almayı planlıyoruz” dedi. Eyüboğlu, Aygaz Doğal Gaz iştirakinin gerçekleştirdiği orta ve uzun vadeli sözleşmelerle de 2013 yılı başından itibaren LNG ve boru gazı olmak üzere toplam 500 milyon m3’lük satış ve 400 milyon TL’nin üstünde bir ciro potansiyeline ulaştıklarını kaydetti.

  04/04/2013

  Effie Ödülü Aygaz'a Effie'den İki Ödül Birden...

  Effie Ödülü

  Aygaz'a Effie'den İki Ödül Birden

  Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması, Reklamcılar ve Reklamverenler derneklerince iki yılda bir düzenleniyor. 28 farklı kategoriden oluşan yarışmaya bu yıl 215 başvuru yapıldı. Ön elemelerin ardından 51 kampanyanın ödül aldığı yarışmada Aygaz Otogaz’ın “Takip” reklam kampanyası, “otomotiv ürünleri” kategorisinde “Bronz Effie” ödülüne, Mogaz Otogaz’ın “Git Git Bitmez” reklam kampanyası da “Gümüş Effie” ödülüne layık görüldü.

  Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu şöyle konuştu “Aygaz Otogaz için uzun yıllardır hem marka yatırımı yapıyoruz, hem de otogaz ürününü tüketicilere anlatmak için bilinçlendirme kampanyaları düzenliyoruz. Bunun sonucunda, ülkemizde otogaz en çok tercih edilen araç yakıtı iken, otogaz markaları içinde de en çok tercih edilen Aygaz... Ekonomik, çevreci ve performanslı bir yakıt olan otogazı her platformda anlatmayı sürdüreceğiz. Doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösteren Effie ödülleri, heyecanımızı daha da arttıracak.”

  1 Nisan gecesi (dün gece) İstanbul’daki Four Seasons Oteli’nde düzenlenen törende ödülleri Aygaz adına Pazarlama Direktörü Ercüment Polat, Otogaz Pazarlama Müdürü Burcu Cihan Işık, Tüplügaz Pazarlama Müdürü Zeki Kıroğlu, Otogaz Satış Koordinasyon Yöneticisi Batu Barış, Otogaz Pazarlama Uzmanı Burak Pala ve Utku Sağlam ile Otogaz Pazarlama Sorumlusu Aycan Varol, Müşteri İlişkileri Sorumlusu Mustafa Kaya TBWA Reklam Ajansı adına Müşteri İlişkileri Direktörü Aslı Aksak aldı.

  Değerlendirme sürecinde strateji, yaratıcılık, büyük fikir, uygulama, hayata geçirme ile elde edilen sonuçlar etkili oldu. Aygaz Otogaz “Takip” ve Mogaz Otogaz “Git Git Bitmez” reklam kampanyaları, içeriğinde yürütülen çizgiüstü ve çizgialtı işler ile digital projeler, tüketicilerde marka algısını yükseltme, satış artışını destekleme ve müşteri memnuniyetini arttırma noktasında başarı sağlamaları ile ödüle layık görüldü.

  ‘Performans isteyen Aygaz’a geliyor’
  “Aygaz Otogaz, küçük segmentten ticari araca kadar her türden otogazlı aracın performans ihtiyacına cevap verdiği için Türkiye’nin en çok tercih edilen otogaz markasıdır” fikrinden hareketle oluşturulan senaryoda, Aygaz Otogaz istasyonundan otogaz almaya gelmiş, eski araçlı, acele içinde iki karikatürize hırsızın, onları takip eden sedan araçlı polislerin, olayı takip eden hafif ticari araçlı habercilerin ve habercilerden biri olan oğluna kamerasını yetiştirmeye çalışan küçük segment araçlı yaşlıca bir annenin hikâyesi anlatılıyor. Aygaz Otogaz istasyonunda geçen hikâyede her birine hızlıca servis yapılırken, hepsinin araçlarının performansını artırmak ve hızla bir öndeki araca yetişmek için Aygaz Otogaz’ı tercih etmeleri ön plana çıkarılıyor.

  Mogaz Otogaz “Git Git Bitmez”
  “Mogaz Otogaz, geliştirilmiş formülüyle yakıt tasarrufu sağlayarak aracınızla beklenenden çok daha uzun mesafe katetmenizi sağlar” fikrini iletmeyi hedefleyen Mogaz Otogaz reklam filminde, hemen hemen herkesin kendi hayatının bir dönemi ile örtüştürebileceği, babasının arabasını gece gezmek için izinsizce alan bir gencin ve beraberindeki arkadaşlarının hikâyesi anlatılıyor. Arabayı geri bıraktıklarında gaz miktarındaki değişimin anlaşılmaması için yola çıkarken Mogaz Otogaz istasyonuna uğrayan ve gaz alan gençler; gazı bitirmek için tahmin ettiklerinden çok daha uzun süre gitmek zorunda kalmaları ve ancak sabah olduğunda bitirebilmeleri esprili bir dille işleniyor.

  AYGAZ OTOGAZ “TAKİP” REKLAM KAMPANYASI KÜNYE BİLGİLERİ:
  Reklamveren: AYGAZ
  Aygaz Pazarlama Direktörü: Ercüment Polat
  Aygaz Otogaz Pazarlama Müdürü: Burcu Cihan Işık
  Aygaz Otogaz Pazarlama Sorumlusu: Aycan Gündüz Varol
  Reklam Ajansı: TBWA\ISTANBUL
  Kreatif Grup Ajans Başkan Yardımcısı: İlkay Gürpınar
  Kreatif Direktör: Emre Kaplan
  Yaratıcı Ekip: Kerim Gürsel, Gamze İçhedef
  Marka Grubu Ajans Başkan Yardımcısı: Burcu Özdemir Kayımtu
  Marka Direktörü: Aslı Ceren Aksak
  Marka Yöneticisi: Perihan Bozok
  Marka Temsilcisi: Müge Bozkurt
  Stratejik Planlama Ajans Başkan Yardımcısı: Toygun Yılmazer
  Stratejik Planlama Yöneticisi: Deniz Özkılıç
  Stratejik Planlama: Maral Bezircioğlu
  Ajans Prodüktörü: Zeynep Gencebay
  Ajans Prodüksiyon Asistanı: Ceyhun Sevil
  Prodüksiyon Şirketi: Soda Film
  Yönetmen: Gürkan Kurtkaya
  Post Prodüksiyon: 1000Volt
  Müzik: Stok müzik
  Medya Ajansı: Universal McCann
  Kullanılan Mecralar: Televizyon, Basın, Outdoor, Radyo, İnternet

  MOGAZ OTOGAZ “GİT GİT BİTMEZ” REKLAM KAMPANYASI KÜNYE BİLGİLERİ:
  Reklamveren: MOGAZ
  Pazarlama Müdürü: Zeki S. Kıroğlu
  Otogaz Pazarlama Ekibi: Batu A. Barış, Utku Sağlam, Mustafa Kaya
  Reklam Ajansı: TBWA\ISTANBUL
  Kreatif Grup Ajans Başkan Yardımcısı: İlkay Gürpınar
  Kreatif Direktör: Emre Kaplan
  Yaratıcı Ekip: İlker Kayserilioğlu, Bülent İlterberk
  Marka Grubu Ajans Başkan Yardımcısı: Burcu Özdemir
  Marka Direktörü: Özlem Eren Hanoğlu
  Marka Yöneticisi: Perihan Bozok
  Marka Temsilcisi: Sinem Yücelen
  Stratejik Planlama Ajans Başkan Yardımcısı: Toygun Yılmazer
  Stratejik Planlama: Anıl Alpay
  Ajans Prodüktörü: Ceyda Karaçetin
  Prodüksiyon Şirketi: Anima Stüdyo ve Prodüksiyon
  Yönetmen: Mehmet Kurtuluş
  Medya Ajansı: Universal McCann Kullanılan Mecralar: Televizyon

  02/04/2013

  LPG Gas Turkey Fuarı Türkiye’de otogaz sektöründe en çok tercih ...

  LPG Gas Turkey Fuarı

  Aygaz, Aygaz Otogaz Markasıyla "LPG GAS TURKEY FUAR"ında Kaliteli hizmet anlayışı ve güvenilirliğiyle Türkiye’de otogaz sektöründe en çok tercih edilen marka olan Aygaz Otogaz, 28 - 30 Mart 2013 tarihleri arasında CNR Expo’da düzenlenen “LPG Gas Turkey Fuarı’nda yer alıyor. Tüketicilere her zaman yüksek kaliteli ürünler sunarak hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen Aygaz, LPG sektörün gündemine yön veren fuarda hem otogaz kullanıcılarına hem de aracını otogaza dönüştürecek tüketicilere ürünün özellikleri hakkında bilgi verecek. Aygaz, LPG’nin çevreci, performanslı, ekonomik, yaygın ve güvenli yakıt olduğunu anlatmak üzere dikkat çekici stand tasarımı ile ön plana çıkıyor. Ayrıca, standında yer verdiği çim kaplı araç ile LPG’nin en çevreci yakıtların başında geldiğini vurgulayacak. En çok tercih edilen otogaz markası: Aygaz Otogaz Ekonomik olmasının yanında çevreci özellikleriyle de tercih edilen otogaz, bugün Türkiye’de her on binek araçtan 4’ünde kullanılıyor. Türkiye’de her yıl yaklaşık 300.000 aracın otogaza dönüşümü yapılıyor ya da sıfır kilometre olarak yollara çıkıyor, böylelikle otogaza olan talep de artıyor. Aygaz, Aygaz Otogaz ile bu tüketicilere benzersiz bir ürün alternatifi sunuyor. Ayrıca, 700’e yakın dönüşüm servisini bünyesinde toplayan Aygaz Dönüşümcü Kulübü faaliyetleri ile tüketicilere dönüşüm ve otogazda fırsatlar sunmaya devam ediyor. Aygaz Otogaz, Türkiye’de en fazla tercih edilen otogaz markası olarak bir adım öne çıkıyor. Otogaz çevrecidir Gelişmiş ülkelerde en çok kabul görmüş alternatif otomobil yakıtı olan otogaz, çevreci olması nedeniyle özel teşviklerle desteklenerek, tüketiciler için daha cazip hale getiriliyor. Kaynağından son kullanım noktasına yapılan değerlendirmelerde diğer yakıtlardan daha düşük karbon emisyonuna sahip olan otogaz, çevreci bir tüketim alternatifi sunuyor. Geçen yıl Türkiye’de LPG’li araç kullanımı sayesinde yaklaşık 1 milyon ton daha az karbondioksit salımı gerçekleşti. Ayrıca LPG’de, küresel ısınmada karbondioksitten sonra en büyük payı bulunan BC (Black Carbon-Siyah Karbon) maddesi de bulunmuyor. Otogaz yüksek performans sağlar Performanstan ödün vermeyen, başta arazi araçları olmak üzere, tüm araç sürücülerinin tercihi haline gelen otogaz, yüksek oktan değeri ile tüm araçlarda üstün performans sağlıyor. TS EN 589 standardına uygun üretilen Aygaz otogaz, motorda sağladığı verimli yanma ile performans kaybını engelliyor. Otogaz, yüksek performansın yanı sıra sürekli kullanıldığında emisyonu da düşürüyor. Otogaz güvenlidir Türkiye’de 1000’e yakın TSE’li dönüşüm servisi her yıl 300.000 adede yakın aracı otogaza dönüştürüyor. Standartlara uygun yapılan dönüşümler ile diğer yakıtlar kadar güvenli olan otogaz, 3.5 mm kalınlığındaki tank duvarı ve emniyet valfi sayesinde güvenlik anlamında ön plana çıkıyor. Aygaz Dönüşümcü Kulübü, TSE’nin belirlediği tüm standartlara uygun dönüşümleri gerçekleştiren 700’e yakın dönüşüm servisini bünyesinde bulundurmaktadır. Böylelikle Aygaz Dönüşümcü Kulübü tüketicilere güvenli ve avantajlar sunan bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. Otogaz yaygındır Bu özellikleri nedeniyle Türkiye’de binek araçlar içinde en çok kullanılan yakıt haline gelen otogaz, 81 ilde yaklaşık 10.000 istasyonda tüketicilere sunuluyor. 600 bini kadın sürücü olmak üzere 3,5 milyon araçta otogaz kullanılan Türkiye, tüketimde Avrupa’da, otogazlı araç sayısında ise dünyada lider konumunda… Ekonomi Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanı sıra sektörün önde gelen dernek ve kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen fuarda, 2012 yılında toplam 135 firma yer aldı. ABD, Almanya, Arjantin, Belçika, Çek. Cumhuriyeti, Çin, Fransa, G.Kore, Hollanda, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Litvanya, Polonya, Romanya’dan 52 yabancı firmanın katılım gösterdiği fuar, 5.149 m2 alanın üzerinde gerçekleşti. Fuar, 719’u yabancı, toplam 8.161 kişiye ev sahipliği yaptı. 28/03/2013

  Mehmetçik Vakfı 18 Mart Şehitleri Anma Günü...

  Mehmetçik Vakfı

  Aygaz Çanakkale Şehitleri'ni Mehmetçik Vakfı'na Bağış ile Anıyor.

  Türkiye’de en çok tercih edilen LPG markası Aygaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98'inci yıl dönümü nedeniyle Mehmetçik Vakfı’na bağış kampanyası düzenliyor.

  30 Nisan 2013 tarihine kadar Çanakkale’de geçerli olacak kampanya kapsamında, Parolu kartla yapılan her Aygaz otogaz, Mogaz otogaz, Aygaz tüpgaz ve 19 litrelik Pürsu alışverişi için, Aygaz müşteri adına Mehmetçik Vakfı’na 3 TL bağışta bulunacak.

  Opet Gelibolu Rüya Petrol, Opet Yeni Truva Pet. ve Tur. Ltd. Şti, Opet Çanakkale Şehitleri Rüya Petrol, Opet Miller Akaryakıt, Opet Öz-pet Özdemirler Petrol otogaz istasyonları ve Erdener Ticaret, Dikmen Ticaret, Gökçe Meşrubat Pürsu satışı olan Tüpgaz bayileri, kampanyanın dâhil olduğu bayiler ve istasyonlardır.

  18/03/2013

  35 TL Maxipuan Aygaz, düzenlediği kampanyalarla...

  35 TL Maxipuan

  Aygaz'dan Ev tüpü Alanlara 35 TL Maxipuan veya 3 Taksitle Ödeme Fırsatı.

  LPG sektörünün lider kuruluşu Aygaz, düzenlediği kampanyalarla tüketiciye avantajlar sunmaya devam ediyor. Aygaz, 15 Mayıs 2013 tarihine kadar Maximum üye işyeri olan bayilerinden Maximum Kart’la farklı günlerde yapılacak peşin ev tüpü alışverişlerinde birinciye 5 TL, ikinciye 15 TL, üçüncüye 15 TL olmak üzere toplamda 35 TL Maxipuan hediye ediyor veya 3 taksitte ödeme fırsatı sunuyor.

  Kampanya süresince kampanyaya katılarak puan kazanmak isteyen müşterilerin “AYGAZ” yazıp, boşluk bırakarak, harcama yapılan kartın son 6 hanesiyle birlikte, banka sisteminde kayıtlı cep telefonu numaralarından İş Bankası Maximum Kartları için 4402’ye, Ziraat Maximum Kartları için 4747’ye SMS göndermeleri gerekiyor.

  04/03/2013

  Aygaz'a Ödül Dijital ve interaktif pazarlama alanında...

  Aygaz'a Ödül

  “Dönüşüm ve Bakım Kampanyası” Aygaz’a ödül getirdi.

  Dijital ve interaktif pazarlama alanında düzenlenen en önemli uluslararası iletişim yarışmalarından biri olan Mixx Awards’ın Türkiye ayağında Aygaz, otogaz dönüşüm ve bakım kampanyaları için yarattığı interaktif uygulamalarıyla, Türkiye’nin en prestijli dijital ve interaktif pazarlama ödülüne layık görüldü.

  Merkezi Amerika’da bulunan ve 33 ülkede faaliyet gösteren IAB (Interactive Advertising Bureau) tarafından düzenlenen Mixx Awards, interaktif pazarlama reklamlarını stratejiden yaratıcı çalışmaya ve uygulamaya, medya planlamasından entegrasyona, verimlilikten yatırımın geri dönüşüne (ROI) kadar tüm katmanlarıyla değerlendiriyor. IAB Türkiye (Interactive Advertising Bureau) tarafından düzenlenen Mixx Awards Türkiye Ödülleri yarışmasına, 70 ajanstan 27 kategoride, toplam 433 başvuru yapıldı.

  Aygaz’ın düzenlediği Dönüşüm ve Bakım kampanyası, Aygaz Otogaz’ın standart otogaza göre sağladığı fayda ve avantajları anlatmayı hedefleyen bir proje olarak başladı. Özellikle internet üzerinden interaktif uygulamalarla ve hedef kitleye uygun gösterim şekliyle dikkat çeken kampanya, iki ay gibi kısa bir sürede 600.000’in üzerinde tıklanma oranına ulaştı. Kampanyanın etkisiyle, Facebook fan sayısı 40.000'e yükselirken, 3.000'in üzerinde kişinin bakım kampanyasından yararlanması, 600'ü aşkın kişinin de aracını otogaza dönüştürmesi sağlandı.

  Ulaşılan bu rakam, Mixx Awards’ın yarışma kriterleri kapsamında, son derece yüksek düzeyde geri dönüş rakamları olarak değerlendirilerek, “Doğrudan Pazarlama” kategorisinde Altın Ödül Aygaz’a verildi. Mixx Awards hakkında
  Uluslararası bir yarışma olan Mixx Awards (Marketing and Interactive Excellence) interaktif pazarlama reklamlarını; stratejiden yaratıcı çalışmaya ve uygulamaya, medya planlamasından entegrasyona, verimlilikten yatırımın geri dönüşüne (ROI) kadar tüm katmanlarıyla değerlendiren bir yarışmadır. Mixx Awards Türkiye Ödülleri, IAB ABD lisansıyla IAB Türkiye tarafından düzenlenen, interaktif iletişim alanında gerçekleştirilmiş çalışmaların ödüllendirildiği bir yarışmadır. Amaç bu alanda yapılan reklamların ve kampanyaların, bunlara katkı sağlayanların başarılarını belgelemek, sektörün gelişimine destek vermektir.

  15/02/2013

  Otogaz Kampanya kapsamında, otogaz kullanan araç ...

  Otogaz

  Aygaz Türkiye’ye Otogazı Anlatacak

  Türkiye’de en çok tercih edilen LPG markası Aygaz, tüketicileri otogaz kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla Türkiye genelinde “Otogaz Bilinçlendirme Kampanyası” başlatıyor. Kampanya kapsamında, otogaz kullanan araç sürücülerinin yüzde 30 yakıt tasarrufu sağladığına dikkat çekecek olan Aygaz, araç başına yıllık kazancın 1.000 lirayı aştığını vurgulayacak.

  Kampanyada, otogaz kullanımıyla ülke genelinde elde edilen tasarruf tutarının ise 3,5 milyar lira olduğu belirtilecek. LPG ürünü olan otogazın çevreci bir yakıt olduğunun da altı çizilecek olan kampanyada Türkiye’de 2012 yılında çevreye salınan karbondioksit oranının yaklaşık 1 milyon ton azaldığı ifade edilecek. Kampanya sırasında LPG’li araçların güvenli ve tasarruflu bir alternatif sunduğu belirtilerek dünyadaki pek çok ülkenin LPG’li araçları kapalı otoparklara rahatlıkla alındığına dikkat çekilecek.

  Yeni nesil dönüşüm sistemleri, dönüşüm uygulamaları, yetkili dönüşüm merkezlerinin yaygınlaşması ve araç üreticisinin garantisinde sıfır kilometre otogazlı araçlar, otogazı muadil yakıt türlerine karşı iyi bir alternatif haline getiriyor. Otogaz, muadil yakıtlarla işleyen araçlar kadar performanslı olmasının yanı sıra, aynı zamanda en az bu yakıtlar kadar güvenli olmasıyla da dikkat çekiyor.

  Dünyada her geçen gün tüketimi artan otogazın Türkiye’deki pazarı da büyüyor. Otogaz bugün Türkiye’de 10 binek araçtan 4’ünün tercihi... Taksilerin Türkiye’nin otogazlı araç parkındaki payı yaklaşık % 7,5’e karşılık gelirken, otogaz kullanıcılarının %92,5’ini özel araçlar oluşturuyor.

  Otogaz çevrecidir
  Gelişmiş ülkelerde en çok kabul görmüş alternatif otomobil yakıtı olan otogaz, çevreci olması nedeniyle özel teşviklerle desteklenerek, tüketiciler için daha cazip hale getiriliyor. Kaynağından son kullanım noktasına yapılan değerlendirmelerde diğer yakıtlardan daha düşük karbon emisyonuna sahip olan otogaz, çevreci bir tüketim alternatifi sunuyor. Geçen yıl Türkiye’de LPG’li araç kullanımı sayesinde yaklaşık 1 milyon ton daha az karbondioksit salımı gerçekleşti. Ayrıca LPG’de, küresel ısınmada karbondioksitten sonra en büyük payı bulunan BC (Black Carbon-Siyah Karbon) maddesi de bulunmuyor.

  Otogaz yüksek performans sağlar
  Performanstan ödün vermeyen, başta arazi araçları olmak üzere, tüm araç sürücülerinin tercihi haline gelen otogaz, yüksek oktan değeri ile tüm araçlarda üstün performans sağlıyor. TS EN 589 standardına uygun üretilen Aygaz otogaz, motorda sağladığı verimli yanma ile performans kaybını engelliyor. Otogaz, yüksek performansın yanı sıra sürekli kullanıldığında emisyonu da düşürüyor.

  Otogaz yaygındır
  Bu özellikleri nedeniyle Türkiye’de binek araçlar içinde en çok kullanılan yakıt haline gelen otogaz, 81 ilde yaklaşık 10.000 istasyonda tüketicilere sunuluyor. 600 bini kadın sürücü olmak üzere 3,5 milyon araçta otogaz kullanılan Türkiye, tüketimde Avrupa’da, otogazlı araç sayısında ise dünyada lider konumunda…

  04/01/2013

 • 2012

  Ekstra Performans Türkiye’nin en çok tercih edilen otogaz markası Aygaz...

  Ekstra Performans

  Aygaz Otogaz'la Ekstra Soğuklarda Ekstra Performans!

  Türkiye’nin en çok tercih edilen otogaz markası Aygaz, “Ekstra soğuklarda ekstra performans” sloganıyla yeni bir reklam kampanyası başlatarak, otogaz markasını yeniledi. Reklam filmiyle, Aygaz otogazla tüketiciye sunulan ekstra avantajlar vurgulanırken, yeni logo da tanıtıldı.

  Otogaz sektörüne giriş yaptığı günden beri sektöre yenilikleri taşıyan Aygaz, Avrupa standartlarında otogazı tüketicilere ilk sunan firma olarak, bu farklılığını logosuna taşımış ve 2005 yılında Aygaz Euro LPG markasını kullanmaya başlamıştı. 2009 yılında geliştirilmiş yeni formülünün farkını anlatmak için markanın sonuna konulan “+” işareti ile değişime uğrayan marka, Aygaz Euro LPG+ olarak varlığını bu güne kadar sürdürmüştü.

  Aygaz Otogaz Sağladığı farklılıkları ve kalitesini tüketicilerin zihnine yerleştirmeyi başaran Aygaz, bu ifadeleri kaldırarak, tüketiciler için daha kolay söylenebilen ve akılda kalıcı olan “Aygaz Otogaz” markasını kullanma kararı aldı. Marka konusundaki bu değişiklikle beraber Aygaz Otogaz’ın logosu da yenilendi. Yeni logoda, Aygaz Otogaz’ın kalite ve performans konusundaki üstünlüğünü anlatmak üzere metalik gri rengi tercih edilirken, yazı karakteri de hızı çağrıştıracak şekilde belirlendi. Logonun sonunda ürün farklılığını vurgulamak adına kullanılmaya devam edilen “+” işareti, otogazın en çevreci yakıtlardan biri olduğunu sembolize etmek üzere yeşil renkle farklılaştırıldı.

  Yeni reklam filmi ile ‘Ekstra Soğuklarda Ekstra Performans’

  Aygaz Otogaz’ın kışa özel geliştirilmiş formülünün sağladığı faydaları anlatmak için çarpıcı bir reklam kampanyası hazırladı. 25 Aralık tarihinde Türkiye televizyonlarında gösterime giren reklam filmi, gazete, dergi, radyo, açık hava reklam panoları ve internet gibi diğer mecralarla da desteklenecek.

  Film, karlı bir kış gününde mahallelerinden geçen arabaları kar topu ile vurarak eğlenen çocuklarla, aracını kar toplarından korumaya çalışan ve Aygaz Otogaz’ın sağladığı performansla bu çekişmeden galip çıkan mahallenin gencinin hikayesini anlatıyor. Kartopu savaşını kazanan mahallenin ağabeyi rolünü otomobil sporcusu olan Jason Tahincioğlu oynuyor. Otogazın halkın her kesimi tarafından tercih edildiğinin vurgulandığı reklam filmi, etkileyici anlatımı ve Hollywood filmlerini andıran görüntü kalitesi ile dikkat çekiyor.

  Reklam künyesi
  Reklamveren: AYGAZ
  Aygaz Pazarlama Direktörü: Ercüment Polat
  Aygaz Otogaz Pazarlama Müdürü: Burcu Cihan Işık
  Aygaz Otogaz Pazarlama Sorumlusu: Aycan Gündüz Varol
  Reklam Ajansı: TBWA\ISTANBUL
  CCO: İlkay Gürpınar
  Yaratıcı Ekip: Emre Kaplan, İlker Kayserilioğlu, Yiğit İrde
  Marka Ekibi: Aslı Ceren Aksak, Perihan Bozok, Müge Bozkurt
  Stratejik Planlama Ekibi: Toygun Yılmazer, Deniz Özkılıç, Murat Hatip
  Prodüksiyon ekibi: Zeynep Gencebay, Ceyhun Sevil
  Prodüksiyon Şirketi: Autonomy
  Yönetmen: Uygar Kutlu
  Müzik: Opus Audio
  Kullanılan Mecralar: Televizyon, radyo, ilan, outdoor, internet
  Medya Ajansı: Universal

  26/12/2012

  24 TL WordPuan Aygaz düzenlediği kampanyalarla tüketicilerine avantajlar...

  24 TL WordPuan

  Aygaz'dan Ev Tüpü Alana 24 TL Değerinde Worldpuan veya 6 Taksit Fırsatı

  Aygaz düzenlediği kampanyalarla tüketicilerine avantajlar sağlamaya devam ediyor. Aygaz, Yapı Kredi Bankası işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanyayla tüketicilere ekstra puan ve taksit imkânı sunuyor.

  18 Şubat 2013 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, Worldcard ile farklı günlerde kredi kartına tek çekimde yapılan ödemede ev tüpü alışverişlerinde birinci tüpe 8 TL, ikinci tüpe 8 TL, üçüncü tüpe 8 TL olmak üzere toplamda 24 TL değerinde Worldpuan kazanılacak veya ödeme 6 taksitte yapılabilecek.

  Kampanyaya her tüketici aynı markadan en fazla 3 ev tüpü alışverişi ile katılabilecek. İlk, ikinci ve üçüncü 8 TL’lik Worldpuanlar alışverişin yapıldığı akşam kredi kartlarına yüklenecek ve kampanya puanları 3 Mart 2012 tarihine kadar kullanılabilecek.

  Kampanya kapsamına TEB, Anadolubank, Albaraka, ve Vakıfbank Worldcard’lar dahil olup World Business kart, Yapı Kredi banka kartları ve Worldpuan'larla yapılan alışverişler dahil değildir.

  07/12/2012

  LPG Dönüşümü Kaliteli hizmet anlayışı ve güvenilirliğiyle Türkiye’de otogazda en çok...

  LPG Dönüşümü

  Lpg Dönüşümü ve Bakımında Aygaz'dan 200 TL'ye Varan İndirim

  Kaliteli hizmet anlayışı ve güvenilirliğiyle Türkiye’de otogazda en çok tercih edilen marka olan Aygaz, düzenlediği kampanyalarla hem otogaz kullanıcılarına, hem de aracını otogaza dönüştürecek tüketicilere avantajlar sunmaya devam ediyor.

  15 Ocak 2013 tarihine kadar sürecek olan kampanya kapsamında, Aygaz Dönüşümcü Kulübü’ne üye olan ve kampanyaya katılan servislerde otogaz dönüşümü yaptıran tüketiciler kit alım bedelinde 100 TL indirim ve 1.000 TL’ye kadar Aygaz otogaz alımlarında %10 Paropuan, toplamda 200 TL fayda kazanacak. Tüketicilerin bu kampanyadan yararlanmaları için; kampanya süresi içinde dönüşüm yaptırdıktan sonra Aygaz Hizmet Hattı’nı arayarak dönüşümcü servis tarafından kendisine verilen Parolu kartı kampanyaya kayıt ettirmeleri ve otogaz alımı yaparken bu kartlarını kullanmaları yeterli olacak. Bu kampanya ile TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip Aygaz Dönüşümcü Kulübü üyesi firmalara gelen tüketiciler, araçlarını hem daha ekonomik, hem de güvenli bir şekilde otogaza dönüştürebilecekler.

  Kampanya ayrıca, Aygaz Dönüşümcü Kulübü’ne üye olan servislerde araç bakımını yaptıracak tüketicilere de ilk 50 TL’lik otogaz alımlarında 10 TL hediye otogaz, sonrasındaki 1.000 TL’ye kadar olan otogaz alımları boyunca da yüzde 5 paropuan kazandıracak. Bunların dışında kampanyaya katılanlar servislerde ücretsiz gaz ayarı hizmetinden de faydalanacak.

  Kampanyaya özel olarak Aygaz Otogaz Facebook sayfasında da Depometre adlı bir uygulama tasarlandı. Tüketiciler, uygulamaya gelerek araçlarının yakıt tüketimlerini ideal değerlerle karşılaştırabilecek ve araçlarının performanslarını görebilecekler. Uygulamada ayrıca tüketicilerin ücretsiz gaz ayarı hizmeti alabilecekleri üye servisler de gösteriliyor.

  03/12/2012

  10 Aractan 4'ü LPG'li İtalya’da 1950’li yıllarda kullanılmaya başlanan otogaz...

  10 Aractan 4'ü LPG'li

  Türkiye’de her 10 araçtan 4’ü LPG’li

  İtalya’da 1950’li yıllarda kullanılmaya başlanan otogaz sonraki yıllarda dünyada hızla yaygınlaştı. Türk tüketicisinin otogazla tanışması ise çok daha yakın bir tarih olan 1997 yılına dayanıyor. Aradan geçen 15 yıl gibi kısa bir sürede ekonomik ve temiz enerji kaynağı olan otogaz Türk tüketicisinin büyük beğenisini kazandı. Türkiye, otogaz tüketiminde Avrupa’da birinci dünyada ikinci ülke haline geldi. Türkiye’de 1997 yılında oluşmaya başlayan otogaz pazarı ilk üç yıl içinde 1,3 milyon ton tüketime ulaştı. 2000-2003 yılları arasında vergi artışı sebebiyle sabit seyreden pazar, dönüşüm standardının devreye alınmasıyla 2004 yılı ve sonrasında düzenli şekilde büyümeye devam etti ve bugün 2,7 milyon ton yıllık tüketime yaklaştı.

  Çevreci bir ürün olan otogaz sadece Türkiye’de değil, İtalya, Fransa, Güney Kore ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkede önemli bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Son 10 yılda otogaz pazarı yüzde 60 büyüyerek 24 milyon tonu bulurken, tüm dünyada otogazlı araç sayısı 21 milyonu aştı. Avrupa Komisyonu tarafından karayolu yakıtlarıyla ilgili yayımlanan son rapora göre, Avrupa’da da en çok tercih edilen alternatif yakıt haline gelen otogazın 2020’ye kadar kullanımının 3 katına çıkarılması hedefleniyor.

  Çevreci, güvenli ve ekonomik! Otogazın en önemli avantajlarından biri karbon ayak izinin muadillerine kıyasla oldukça düşük olması... Sera gazı emisyonlarını azaltarak, iklim değişikliği konusuna çözüm aranırken LPG, düşük karbonlu bir dünya hedefi için önemli bir alternatif sunuyor. Tüketicilerin ve kamuoyunun bu konudaki duyarlılığı gün geçtikçe artıyor; dolayısıyla bu durum tüketici tercihlerini de etkiliyor. Yapılan araştırmalarda, kaynağından son kullanım noktasına kadar yapılan değerlendirmede alternatif yakıtlara kıyasla eşdeğer enerji bazında LPG'nin daha düşük oranda sera gazı emisyonuna sebep olduğu görülüyor. Dolayısıyla, LPG’nin en önemli avantajlarından biri olarak emisyon değerlerinin düşüklüğü ve çevreye olan katkısı ön plana çıkıyor. Üstüne, muadillerine kıyasla %30’ a yakın yakıt ekonomisi sağlıyor.

  Tüketicilerin en çok tercih ettiği marka: Aygaz otogaz Türkiye’de bugün her 10 binek araçtan 4’ünde otogaz kullanılırken, bu dönüşümde kurulduğu 1961 yılından bu yana LPG pazarının lideri olan Aygaz’ın büyük katkısı oldu. Aygaz otogaz, Türkiye’nin en çok tercih edilen markası haline geldi.

  Yarım asırlık deneyimi ile Aygaz, Geliştirilmiş Formüllü Aygaz otogazla tüketicilere benzersiz bir alternatif sunuyor. Geliştirilmiş formülü ile yüksek performansa ulaşan Aygaz otogaz, bu özellikleriyle Türkiye’de en fazla tercih edilen otogaz markası olarak öne çıkıyor. Her yıl 300 binden fazla araç sahibi ekonomik ve çevreci özellikleri nedeniyle, ya aracını otogaza dönüştürüyor, ya da üretici garantili sıfır kilometre LPG’li araçlara yöneliyor.

  Rakamlarla otogaz sektörü
  • Dünya otogaz pazarı son 10 yılda %60 büyüyerek 24 milyon tona ulaşmıştır.
  • Dünyada 21 milyondan fazla otogazlı araç bulunmaktadır.
  • Türkiye’de LPG pazarının büyüklüğü yaklaşık 3,7 milyon tondur. Bunun yüzde 71’ini otogaz sektörü oluştururken, yüzde 26’sını tüpgaz ve yüzde 3’ünü dökme gaz sektörleri oluşturmaktadır.
  • Türkiye 2,7 milyon ton ile dünyanın 2’nci, Avrupa’nın ise en büyük otogaz pazarıdır.
  • Türkiye, 2012 Eylül sonu verisine göre 3,5 milyon LPG’li araç ile dünyanın en büyük LPG’li araç parkına sahiptir.
  • Her 100 binek araçtan 41’i LPG kullanmaktadır.

  22/11/2012

  20 TL'lik Hediye LPG sektörünün lider kuruluşu Aygaz, düzenlediği...

  20 TL'lik Hediye

  Aygaz'dan 20 TL'lik Otogaz Hediye

  LPG sektörünün lider kuruluşu Aygaz, düzenlediği kampanyalarla tüketiciye avantajlar sunmaya devam ediyor. Koç Grubu enerji şirketlerinden Aygaz, Yapı Kredi işbirliğiyle gerçekleştirdiği kampanya kapsamında otogaz sektöründeki müşterilerine toplamda 20 TL değerinde ücretsiz otogaz fırsatı sunuyor.

  20 Kasım 2012 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında Aygaz, Worldcard ile üç farklı günde, tek seferde 50 TL ve üzeri otogaz alan müşterilerine, ilk ve ikinci 50 TL’lik alımları için 5’er TL, üçüncü 50 TL’lik alımları için ise 10 TL olmak üzere toplam 20 TL değerinde otogaz hediye ediyor.

  Her müşterinin en fazla bir kere katılabileceği kampanya, Yapı Kredi Worldcard ve Paro Yıldızlar Topluluğu üyesi olan Aygaz Otogaz istasyonlarında geçerli olacak. Müşterilerin kazandıkları indirimler, 15 Aralık 2012 tarihine kadar kredi kartı ekstrelerine yansıtılacak.

  En çok tercih edilen otogaz markası: Aygaz otogaz
  Ekonomik olmasının yanında çevreci özellikleriyle de tercih edilen otogaz, bugün Türkiye’de her üç binek araçtan birinde kullanılıyor. Türkiye’de her yıl 250.000 dolayında otogazlı araç dönüşüm yaptırarak ya da sıfır kilometre olarak yollara çıkarken, otogaza olan talep de artıyor. Aygaz, Geliştirilmiş Formüllü Aygaz otogaz ile bu tüketicilere benzersiz bir alternatif sunuyor. Geliştirilmiş formülü ile Aygaz otogaz, Türkiye’de en fazla tercih edilen otogaz markası olarak bir adım öne çıkıyor.

  12/10/2012

  Aygaz’da Boş Yok Aygaz, 19 Ağustos Pazar günü başlayacağı...

  Aygaz’da Boş Yok

  Aygaz’da Boş Yok

  Aygaz, 19 Ağustos Pazar günü başlayacağı Şans Kartı Kampanyası ile müşterilerine kazandırmaya devam ediyor. Balıkesir, Gaziantep, Kayseri, Konya ve Trabzon’da Aygaz Otogaz satışı yapılan istasyonlarda başlayacak olan kampanyada 50 TL ve üzeri otogaz alımı yapanlar kendilerine verilen Şans Kartları ile anında 2,5 TL, 5 TL, 10 TL, 20 TL veya 40 TL değerinde hediye otogaz kazanma şansını yakalayacaklar. Kampanyada boş kart bulunmuyor. Hediye otogazı kullanmak için, kazananların şifre ve cep telefonu numaralarını istasyondaki market görevlilerine bildirmeleri gerekiyor.

  19 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında devam edecek kampanyada yapılacak çekiliş sonucunda 40 kişiye 2.500 TL’lik otogaz, 400 kişiye de bir depo otogaz (125 TL’lik) hediye edilecek.

  Çekilişe katılmak isteyenlerin istasyon görevlilerinin yönlendireceği ekranlardan şifrelerini onaylattıktan sonra gelecek ekranda ad, soyad ve adres bilgilerini eksiksiz girmesi yeterli olacak.

  En çok tercih edilen otogaz markası: Aygaz Euro LPG+
  Ekonomik olmasının yanında çevreci özellikleriyle de tercih edilen otogaz, bugün Türkiye’de her üç binek araçtan birinde kullanılıyor. Türkiye’de her yıl 250.000 dolayında otogazlı araç dönüşüm yaptırarak ya da sıfır kilometre olarak yollara çıkarken, otogaza olan talep de artıyor. Aygaz, Geliştirilmiş Formüllü Aygaz Euro LPG+ ile bu tüketicilere benzersiz bir alternatif sunuyor. Geliştirilmiş formülü ile Aygaz Euro LPG+, sağladığı performans ve yakıt ekonomisiyle Türkiye’de en fazla tercih edilen otogaz markası olarak bir adım öne çıkıyor.

  18/08/2012

  Şeker Çocuklar Türkiye’nin “şeker çocuklarını” bir kez daha...

  Şeker Çocuklar

  ‘Şeker Çocuklar’ Balerin Oluyor

  Aygaz’ın desteğiyle Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü tarafından düzenlenen Diyabetik Çocuklar Kampı, Türkiye’nin “şeker çocuklarını” bir kez daha bir araya getiriyor. 8-18 yaş arasındaki diyabetik çocuklara yaşamlarını kolaylaştırıcı bilgiler vermek amacıyla 20 yıldır düzenlenen, Aygaz’ın sekiz yıldır destek verdiği kamp, Türkiye’nin dört bir yanından çocukları ağırlıyor.

  Tüm çalışanlarının gönüllülerden oluştuğu kampta her yıl, çocuk diyabeti konusunda uzman profesör, doçent, doktor, hemşire, diyet uzmanı, psikolog, psikiyatrist ve spor eğitmenleri, “şeker çocukların” yaşamlarını kendilerine yetebilen mutlu bireyler olarak sürdürmeleri için eğitimler veriyor. Her yıl sürpriz etkinliklerle desteklenen eğitimler çocukların eğlenirken, öğrenmesini amaçlıyor.

  Şeker çocuklar dans öğrenecek
  Bu çerçevede, ‘Diyabetik Çocuklar Kampı’nın bu yılki sürpriz etkinliği, çocukların 5 günlük eğitim sonunda düzenleyecekleri bale gösterisi olarak belirlendi. Daha önceki yıllarda “havacılık, tiyatro ve ralli eğitimi” alan “şeker çocuklara”, bu yıl Mavi Dans bale okulundan dört eğitmen tarafından bale ve modern dans eğitimi verilecek. Mavidans Bale ve Dans Kursu'nu kuran Ayda Zorlu’nun eğitmenliğinde kendi tercihlerine ve gönüllülüklerine göre iki gruba ayrılacak çocuklar, aldıkları beş günlük dans ve bale eğitimin ardından küçük bir koreografi sergileyecek.

  Çocuklar hem arkadaşlığı, hem de diyabeti öğreniyor
  Kampta çocuklara hipo ve hiperglisemi nedenleri, klinik bulguları, alınacak önlemler, kan ve idrarda glikoz keton bakılması, insülin tipleri, etki özellikleri, enjeksiyon teknikleri, spor ve egzersiz yapma alışkanlığı, diyabette beslenme özellikleri ve düzeni, diyabetin komplikasyonları anlatılıyor. Diyabette takip kriterleri ve izlemenin önemi konusunda uygulamalı ve teorik bilgilendirmeler yapılıyor. Çocuklar bir yandan yoğun bir şekilde bilgileri alırken bir yandan da yeni arkadaşlıklar geliştiriyor. Daha önceki senelerde kampa katılanlar artık ‘ağabey’ ve ‘abla’ olarak katılabiliyor.

  Kampın 20 yıllık müdürü, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Rüveyde Bundak. Bundak, bu tarz kampların çocukların psikososyal gelişimlerinin yanı sıra diyabetli olarak yaşam konusundaki bilgi eksikliklerini de giderdiğini belirtiyor: “Kamplarda edindikleri bilgiler ve arkadaşlıklar, diyabetik çocuklara yarınlara daha umutla bakmaları için büyük bir güç veriyor.” Finansmanın kampın en büyük ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bundak, Aygaz sayesinde hareket özgürlüğü kazandıklarına değiniyor ve Türkiye’deki diğer kuruluşların da Aygaz’ı örnek almasını diliyor. Bu tip kampların koruyucu hekimlik çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bundak, şirketlerin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerinin ülkenin geleceğine ve ekonomisine bir yatırım olduğunu ifade ediyor.

  20 yılda pek çok sağlık kampına örnek oldu
  20 yıldır aynı uzman ekibin görev yaptığı ve herkesin gönüllü olarak çalıştığı kampta çocuk diyabetinde uzman üç profesör, bir uzman doktor, iki asistan doktor, dört hemşire, üç diyet uzmanı, bir psikolog, bir psikiyatrist ve iki spor eğitmeni bulunuyor.

  Birçok sağlık kampı için örnek teşkil eden Diyabetik Çocuklar Kampı, 20 yılda toplam 1500 çocuğu konuk etti. Kampa Antalya, Diyarbakır, Edirne ve ülkemizin başka şehirlerinden ve Azerbaycan’dan katılan doktor, hemşire ve diyetisyenler kendi ülkelerinde ve bölgelerinde de benzer kamplar kurdu.

  Sekiz yıldır projeye destek veren Aygaz, Türkiye’nin en eski sağlık kamplarından biri olan Diyabetik Çocuklar Kampı’nın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyulduğunu bildirdi. Sosyal sorumluluk çalışmalarında aile ve eğitim konusuna büyük önem veren Aygaz’ın bundan sonraki senelerde de proje ile ilgili çalışmaları devam edecek.

  24/07/2012

  Şeker Çocuklar Çocuk ve Adolesan Diyabetikler...

  Şeker Çocuklar

  Şeker Çocuklar Kampı 20 yaşında

  Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği tarafından Aygaz’ın desteğiyle düzenlenen Diyabetik Çocuklar Kampı, Türkiye’nin şeker çocuklarını 20. yılında bir kez daha bir araya getiriyor. 8-18 yaş arasındaki diyabetik çocuklara yaşamlarını kolaylaştırıcı bilgiler vermek amacıyla düzenlenen kamp, Türkiye’nin dört bir yanından çocukları ağırlıyor.

  Herkesin gönüllü olarak çalıştığı kampta her yıl, çocuk diyabetinde uzman profesörler, doçent ve uzman doktorların yanı sıra, hemşireler, diyet uzmanları, psikologlar, psikiyatristler ve spor eğitmenleri de bulunuyor.

  Çocuklar hem arkadaşlığı, hem de diyabeti öğreniyor
  Kampta çocuklara hipo ve hiperglisemi nedenleri, klinik bulguları, alınacak önlemler, kan ve idrarda glikoz keton bakılması, insülin tipleri, etki özellikleri, enjeksiyon teknikleri, spor ve egzersiz yapma alışkanlığı, diyabette beslenme özellikleri ve düzeni, diyabetin komplikasyonları anlatılıyor. Diyabette takip kriterleri ve izlemenin önemi konusunda uygulamalı ve teorik bilgilendirmeler yapılıyor. Çocuklar bir yandan yoğun bir şekilde bilgileri alırken bir yandan da yeni arkadaşlıklar geliştiriyor. Daha önceki senelerde kampa katılanlar artık ‘ağabey’ ve ‘abla’ olarak katılabiliyor.

  Kampın 20 yıllık müdürü, İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Rüveyde Bundak. Bundak, bu tarz kampların çocukların psikososyal gelişimlerinin yanı sıra diyabetli olarak yaşam konusundaki bilgi eksikliklerini de giderdiğini belirtiyor: “Kamplarda edindikleri bilgiler ve arkadaşlıklar, diyabetik çocuklara yarınlara daha umutla bakmaları için büyük bir güç veriyor.” Finansmanın kampın en büyük ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bundak, Aygaz sayesinde hareket özgürlüğü kazandıklarına değiniyor ve Türkiye’deki diğer kuruluşların da Aygaz’ı örnek almasını diliyor. Bu tip kampların koruyucu hekimlik çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bundak, şirketlerin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmelerinin ülkenin geleceğine ve ekonomisine bir yatırım olduğunu ifade ediyor.

  Sekiz yıldır projeye destek veren Aygaz, Türkiye’nin en eski sağlık kamplarından biri olan Diyabetik Çocuklar Kampı’nın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyulduğunu bildirdi. Sosyal sorumluluk çalışmalarında aile ve eğitim konusuna büyük önem veren Aygaz’ın bundan sonraki senelerde de proje ile ilgili çalışmaları devam edecek.

  Rakamlarla Şeker Çocuklar kampı
  20 yıldır aynı uzman ekibin görev yaptığı ve herkesin gönüllü olarak çalıştığı kampta çocuk diyabetinde uzman üç profesör, bir uzman doktor, iki asistan doktor, dört hemşire, üç diyet uzmanı, bir psikolog, bir psikiyatrist ve iki spor eğitmeni bulunuyor. Birçok sağlık kampı için örnek teşkil eden Diyabetik Çocuklar Kampı, 20 yılda toplam 1500 çocuğu konuk etti. Kampa Antalya, Diyarbakır, Edirne ve ülkemizin başka şehirlerinden ve Azerbaycan’dan katılan doktor, hemşire ve diyetisyenler kendi ülkelerinde ve bölgelerinde benzer kamplar kurdular.

  19/07/2012

  İlk Kristal Elma Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 24.’sü gerçekleştirilen...

  İlk Kristal Elma

  Otogaz'da İlk Kristal Elma Aygaz'ın

  Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 24.’sü gerçekleştirilen Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri 28 Haziran 2012 tarihinde Suada’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

  Film, Basın, Çok Mecralı Kampanya ve Kampanyalar, Dijital ve Medya dalında birçok ödülün dağıtıldığı gecede, ‘Otomotiv Ürünleri’ kategorisinde TV dalında Kristal Elma Ödülü, 2012 Mayıs ayı içinde yayınına başladığı yeni otogaz reklam filmi ‘Takip’ ile Aygaz’ın oldu. Sektörün pek çok önemli markasının da aday olduğu kategoride, reklam fikrindeki yaratıcılık, özgünlük, hedef kitleye aktarımda ve uygulamadaki başarı gibi kriterler dikkate alınarak verilen Kristal Elma Ödülü, Aygaz’ın ‘Performans isteyen Aygaz’a geliyor’ sloganlı reklam filmine layık görüldü.

  Her 10 araçtan 4’ünün otogazlı olduğu günümüzde Aygaz, yeni reklam kampanyası ile bu konuya dikkat çekiyor ve böylesine büyük bir pazarda en çok tercih edilen marka olmasını da eğlenceli bir dille anlatmaya çalışıyor. 11 Mayıs tarihinde gösterime giren reklam filmi ile Aygaz, Türkiye’nin her yerinde bulunan 800’ü aşkın Aygaz otogaz bayisine tüketicilerin kolayca ulaşmasını sağlayan teknolojik yeni uygulamanın da duyurusunu yapmıştı. Bu uygulama sayesinde tüketiciler, www.aygaznerede.com adlı internet sitesi aracılığıyla Aygaz’ın tüm bayilerini harita üzerinde görüntüleyebiliyorlar. Iphone ve Android tabanlı cep telefonu kullanıcıları ise yine bu siteye özel uygulamayı telefonlarına indirerek otogaz istasyonlarına kolayca ulaşabiliyorlar.

  Reklam künyesi
  Reklamveren: AYGAZ
  Aygaz Pazarlama Direktörü: Ercüment Polat
  Aygaz Otogaz Pazarlama Müdürü: Burcu Cihan Işık
  Aygaz Otogaz Pazarlama Sorumlusu: Aycan Gündüz Varol
  Reklam Ajansı: TBWA\ISTANBUL
  Kreatif Grup Ajans Başkan Yardımcısı: İlkay Gürpınar
  Kreatif Direktör: Emre Kaplan
  Yaratıcı Ekip: Kerim Gürsel, Gamze İçhedef
  Marka Grubu Ajans Başkan Yardımcısı: Burcu Özdemir Kayımtu
  Marka Direktörü: Aslı Ceren Aksak
  Marka Yöneticisi: Perihan Bozok
  Marka Temsilcisi: Müge Bozkurt
  Stratejik Planlama Ajans Başkan Yardımcısı: Toygun Yılmazer
  Stratejik Planlama Yöneticisi: Deniz Özkılıç
  Stratejik Planlama: Maral Bezircioğlu
  Ajans Prodüktörü: Zeynep Gencebay
  Ajans Prodüksiyon Asistanı: Ceyhun Sevil
  Prodüksiyon Şirketi: Soda Film
  Yönetmen: Gürkan Kurtkaya
  Post Prodüksiyon: 1000Volt
  Müzik: Stok müzik
  Medya Ajansı: Universal McCann
  Kullanılan Mecralar: Televizyon, Basın, Outdoor, Radyo, İnternet

  03/07/2012

  Kurumsal Yönetim Notu Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansıyla...

  Kurumsal Yönetim Notu

  Aygaz'ın Kurumsal Yönetim Notu Yükseldi

  Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansıyla İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alacak şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetlerini yürüten Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri, Aygaz’ın geçen yıl 8,50 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notunun 8,96’ya yükseldiğini açıkladı. Aygaz, yeni kurumsal yönetim notuyla, Türkiye’nin kurumsal yönetim notu en yüksek 3. şirketi oldu. Aygaz, güncellenen notuyla dünyada en iyi derecelendirmeye sahip ülke kuruluşları arasında yer aldı.

  Kurumsal yönetim derecelendirme notu belirlenirken, pay sahipleri, kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ile yönetim kurulu olmak üzere dört ana başlıktan oluşan SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınıyor.

  Şeffaf yapısıyla paydaşlarının haklarını üst düzeyde koruyan şirket Bu ilkeler çerçevesinde yapılan incelemelerde, Aygaz’a verilen 8,96’lık kurumsal yönetim derecelendirme notu, şirketin, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne önemli ölçüde uyum sağladığını, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya koyduğunu vurguluyor. Söz konusu not ayrıca, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiğini, şirketin kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin üst düzeyde olduğunu, yönetim kurulunun yapı ve işleyişinin sağlam temellere dayandırıldığını ifade ediyor.

  Eyüboğlu: Her kademedeki çalışanlarımızın büyük payı var
  Aygaz’ın kuruluşundan bu yana halka açık bir şirket olduğunu, şeffaflık ve kurumsal yönetim kültürünün yarım asırlık bir geçmişi bulunduğunu belirten Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu, iş sonuçları kadar, iş süreçlerine de önem verdiklerini belirtti. Eyüboğlu, ürün ve hizmet kalitesindeki artışın süreçlerle başladığına dikkat çekerek, şunları söyledi; “Yarım asırlık iş kültürümüzü zenginleştirmek ve markamızın itibarını yükseltmek için büyük bir disiplinle çalışıyoruz. Yönetim kadromuzdan bayilerimize kadar yurdun dört bir köşesinde, mesai saatlerinin ötesinde bir çaba gösteriyoruz. Elde edilen bu başarıda, dolum teknisyeni, kaynak operatörü, çarkçı, satış temsilcisi, tanker şoförü, abone servis görevlisi, insan kaynakları uzmanı ve saymakla bitirilemeyecek görevleri yerine getiren her Aygaz personelinin emeği var.”

  29/06/2012

  Otogaz Kampanyası Aygaz, düzenlediği kampanyalarla tüketicilerine fırsatlar...

  Otogaz Kampanyası

  Aygaz'dan Vodafone Abonelerine Bedava Otogaz

  Aygaz, düzenlediği kampanyalarla tüketicilerine fırsatlar sunmaya devam ediyor. Aygaz ve Türkiye’nin önde gelen cep telefonu operatörlerinden Vodafone işbirliğiyle gerçekleştirdiği kampanyayla tüketicilere ekstra otogaz kazanma fırsatı sunuyor.

  20 Haziran -29 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, 50 TL ve üzeri otogaz alışverişi yapan Vodafone aboneleri anında kullanabilecekleri 5, 10, 20 ve 40 TL değerinde hediye otogaz kazanacaklar. Tüketiciler kampanyaya, Vodafone hatlı cep telefonu üzerinden 6666’ya “AYGAZ” yazarak gönderecekleri kısa mesajla katılabilecekler.

  Her Vodafone abonesi kampanyadan bir hafta içerisinde en fazla bir defa, kampanya süresi boyunca en fazla 3 defa faydalanabilecek. Tüketiciye gelen geri dönüş mesajında şifre ve hak ettiği hediye otogaz tutarı yer alacak.

  25/06/2012

  B Seviyesi Raporu Türkiye’nin LPG sektöründe halka açık ilk ve tek şirketi olan...

  B Seviyesi Raporu

  Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayan ilk Türk şirketi olan Aygaz, bir ilke daha imza atarak, Küresel Raporlama Girişimi Standardı GRI (Global Reporting Initiative) kriterlerine göre Türkiye’de “B” seviyesi rapor yayınlayan ilk Türk enerji şirketi oldu.

  İstanbul, 4 Haziran 2012. - Türkiye’nin LPG sektöründe halka açık ilk ve tek şirketi olan Aygaz, dünyanın önde gelen şirketlerinin sürdürülebilirlik raporlamalarında kullandığı “Küresel Raporlama Girişimi Standardı”na göre hazırladığı, “2010-2011 Aygaz Sürdürebilirlik Raporu”nun uygulama seviyesini “C”den “B”ye yükseltti. Aygaz, 8. Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyu ile paylaşarak Türkiye’de “B” seviyesinde Sürdürülebilirlik Raporu yayımlayan ilk Türk enerji şirketi oldu.

  5 Haziran 2012 tarihinde ‘Dünya Çevre Günü’nün kutlanacağını hatırlatarak, konunun önemine dikkat çeken Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu, “Kuruluşumuzdan bu yana, toplumun beklentilerini doğru algılamaya ve kendimizi geliştirmeye odaklanıyoruz. Ekonomik, çevresel ve sosyal tüm faaliyetlerimizde insana, doğaya ve kanunlara saygılı bir kurum olarak hareket etme gayretindeyiz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne bağlılığımız doğrultusunda üretim süreçlerimizin, hizmet ve ürünlerimizin çevresel ayak izini azaltıyor, insan haklarına saygılı bir yönetim anlayışıyla içinde bulunduğumuz topluma değer katıyoruz. Sürdürülebilirlik performansımızı sunduğumuz ve 2010-2011 döneminde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları kapsayan 8. raporumuzda, yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle geldiğimiz noktayı ve hedeflerimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

  Sürekli artan enerji ihtiyacına karşılık, enerji kaynaklarının sınırsız olmadığını vurgulayan Eyüboğlu, Aygaz olarak daha da enerji verimli süreçler geliştirmeye, doğal kaynak kullanımında daha da tasarruf sağlamaya ve daha çevreci ürünler sunmaya yöneldiklerini söyledi. Eyüboğlu sözlerine şöyle devam etti: “İklim değişikliğinin beraberinde getirdiği riskleri tüm faaliyetlerimizde göz önünde bulunduruyor ve iş süreçlerimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz. Bunların yanı sıra, içinde bulunduğumuz toplumda iklim değişikliğine karşı bilinç geliştirecek projeler üstlenmeyi birincil sorumluluğumuz olarak görüyoruz.”

  Aygaz sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda; ekonomik, çevresel ve sosyal performansının tüm yönlerini kapsayacak şekilde iç ve dış paydaşlarıyla paylaşmasına imkân veren “Sürdürülebilirlik Raporu”nu ilk kez 2002 yılında yayınlamıştı. 2008 yılında GRI raporlama metodunu benimseyen Aygaz, sürdürülebilirlik raporunu uluslararası standartlara da taşımış oldu. 60 ülkeden 1700’ün üzerinde şirket ve sivil toplum kuruluşu Global Reporting Initiative (GRI) çerçevesini temel alarak “Sürdürülebilirlik Raporu” hazırlıyor. Rapor, şirketlerin paydaşları ile uluslararası standartta diyalog kurmasına olanak sağladığı gibi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve şeffaflık noktasında da önemli bir fayda sağlıyor, marka değerine ve itibarına katkıda bulunuyor.

  GRI tarafından yapılan değerlendirmede, “2010-2011 dönemine ait Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu’nun “B” uygulama seviyesinin gereklerini karşıladığı sonucuna vardığı” ifade edildi. GRI raporlama çerçevesinin uygulanma derecesini ve kapsamıyla ilgili ölçütü ifade eden değerlendirme notları, “C”, “B” ve “A” seviyelerinden oluşuyor.

  Aygaz’ın 2008-2009 raporundaki GRI uygulama seviyesi “C” olarak belirlenmişti. Aygaz, 2010-2011 dönemini kapsayan ve GRI tarafından “B” uygulama derecesinde kabul edilen raporunda, sürdürülebilirlik yönetimi anlayışı, çevresel etkilerin yönetilmesi, çalışanların gelişimi, toplumsal yatırımlar, ürün sorumluluğu ve operasyonel sürdürülebilirliği ile ilgili anlayışını tüm paydaşlarına aktarıyor.

  04/06/2012

  Ekstra Performans Türkiye’nin en çok tercih edilen...

  Ekstra Performans

  “1 milyonu aşkın kullanıcı ekstra performansı tercih ediyor” Türkiye’nin en çok tercih edilen LPG markası Aygaz, “1 milyonu aşkın kullanıcının tercih ettiği ekstra performans, Aygaz Otogaz” reklam kampanyasıyla, çevreci, güvenli, yaygın ve ekonomik bir yakıt olan otogazın, aynı zamanda performanslı bir yakıt olduğunu vurgulayan yeni bir reklam kampanyası başlattı. Sektöre yenilikleri taşıyan Aygaz, ilgi çekici reklam filmleriyle de sektörde fark yaratıyor. Yeni reklam kampanyasında “performans ” konusunu eğlenceli bir senaryo ile sunuyor.

  Otogazlı aracın direksiyonunda F3 pilotu Jason Tahincioğlu Otogazın çevreci, güvenli, yaygın ve ekonomik bir yakıt olma özelliklerinin yanı sıra performansıyla da sürücüler tarafından tercih edildiğinin vurgulandığı reklam filmi, hem müzik, hem oyuncu hem de görsel öğelerde kullanılan ortak dil ile bir önceki “Kışa Özel Otogaz” reklam filminin devamı niteliğini taşıyor. Yeni filmde de F3 pilotu Jason Tahincioğlu yer alıyor ve otogazın performansını tüketicilere bizzat gösteriyor. 27 Mayıs tarihinde Türkiye televizyonlarında gösterime giren reklam filmi, gazete, dergi, radyo, açık hava reklam panoları ve internet gibi diğer mecralarla da desteklenecek.

  “Yüksek performans için Aygaz Otogaz tercih ediliyor” Performanstan ödün vermeyen, tüm araç sürücülerinin tercihi haline gelen otogaz, yüksek oktan değeri ile tüm araçlarda üstün performans sağlıyor. TS EN 589 standardına uygun üretilen Aygaz otogaz, motorda sağladığı verimli yanma ile performans kaybını engelliyor. Otogaz, yüksek performansın yanı sıra sürekli kullanıldığında emisyonu da düşürüyor.

  “1 milyon ton daha az karbondioksit salınımı” Gelişmiş ülkelerde en çok kabul görmüş alternatif otomobil yakıtı olan otogaz, çevreci olması nedeniyle özel teşviklerle desteklenerek, tüketiciler için daha cazip hale getiriliyor. Kaynağından son kullanım noktasına yapılan değerlendirmelerde diğer yakıtlardan daha düşük karbon emisyonuna sahip olan otogaz, çevreci bir tüketim alternatifi sunuyor. Geçen yıl Türkiye’de LPG’li araç kullanımı sayesinde yaklaşık 1 milyon ton daha az karbondioksit salımı gerçekleşti. Ayrıca LPG’de, küresel ısınmada karbondioksitten sonra en büyük payı bulunan BC (Black Carbon-Siyah Karbon) maddesi de bulunmuyor.

  “Otogaz her yerde” Bu özellikleri nedeniyle Türkiye’de binek araçlar içinde en çok kullanılan yakıt haline gelen otogaz, 81 ilde yaklaşık 10.000 istasyonda tüketicilere sunuluyor. 650 bini kadın sürücü olmak üzere 3,5 milyon araçta otogaz kullanılan Türkiye, tüketimde Avrupa’da, otogazlı araç sayısında ise dünyada lider konumunda…

  27/05/2012

  7 Taksit Fırsatı Aygaz ve Mogaz, düzenledikleri kampanyalarla...

  7 Taksit Fırsatı

  Aygaz ve Mogaz'dan Ev Tüpü Alanlara 14 TL Worldpuan veya 7 Taksit Fırsatı

  Aygaz ve Mogaz, düzenledikleri kampanyalarla tüketiciye avantajlar sağlamaya devam ediyor. Koç Grubu enerji şirketlerinden Aygaz ve Mogaz, Yapı Kredi Bankası işbirliğinde gerçekleştirilen kampanyayla tüketicilere ekstra puan veya taksit imkânı sunuyor.

  7 Mayıs-7 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, Worldcard ile tek seferde ve farklı günlerde yapılan aynı markalı ev tüpü alışverişlerinde peşin ödemelerde birinci tüpe 7 TL, ikinci tüpe 7 TL olmak üzere toplamda 14 TL Worldpuan kazanma fırsatı sunuluyor veya 7 taksitle ödeme imkânı tanınıyor.

  Alışverişin yapıldığı aynı akşam kredi kartlarına yüklenecek olan kampanya puanları 12 Temmuz 2012 tarihine kadar kullanılabilecek. Kampanyaya her tüketici aynı markadan en fazla 2 ev tüpü alışverişi ile katılabilecek.

  16/05/2012

  Performans Aygaz, otogaz ürünü Aygaz Euro LPG+’ın...

  Performans

  Performans İsteyen Aygaz'a Geliyor.

  Aygaz, otogaz ürünü Aygaz Euro LPG+’ın geliştirilmiş formülü ile yüksek performans vaat ediyor. Bu nedenle tüketiciler araçlarında en çok Aygaz’ı kullanıyor. “Performans isteyen Aygaz’a geliyor” sloganlı yeni reklam kampanyası ile Aygaz, herkesin tercihi olmasını eğlenceli bir dille anlatmaya çalışıyor. Kampanya kapsamında, Türkiye’nin her yerinde bulunan 800’ü aşkın Aygaz otogaz bayisine tüketicilerin kolayca ulaşmasını sağlayacak teknolojik yeni uygulamaların duyurusu da yapılıyor.

  Telefonuna “Aygaz nerede?” diye sor, yanıtlasın…
  Tüketiciler artık www.aygaznerede.com adlı internet sitesi aracılığıyla Aygaz’ın tüm bayilerini harita üzerinde görüntüleyebilecekler. Iphone ve Android tabanlı cep telefonu kullanıcıları ise yine bu siteye özel uygulamayı telefonlarına indirerek otogaz istasyonlarına kolayca ulaşabilecekler. www.aygaznerede.com sitesine giren tüketiciler, kendilerine en yakın Aygaz otogaz istasyonunun ayrıntılı tarifini ve yol haritasını da görüntüleyebilecekler. Kullanıcılar, Aygaz otogaz istasyonunun adresi dışında, telefonunu ve sunulan hizmetler hakkında bilgilere de söz konusu mobil uygulamalarla ulaşabilecek.

  Aygaz ayrıca, sektörde bir ilke imza atarak basılı iletişim materyallerine yerleştirilen QR (Quick Response) kod aracılığıyla tüketicilerin kampanyanın internet sitesine de kolayca ulaşmalarını sağlayacak. QR kod okuyucu bir programa sahip olan tüm telefon kullanıcıları, bu program açıkken telefonlarının kamerası ile kodu görüntüledikleri anda otomatik olarak www.aygaznerede.com adresindeki yeni mikro-sitesine yönlendirilecek. Iphone ve Android kullanıcıları ise QR kodu ilk görüntüledikleri anda, özel uygulamayı indirmek için uygulama mağazalarına yönlendirilecek ve Aygaz bayilerine her zaman en hızlı şekilde erişebilecek.

  11 Mayıs tarihinde Türkiye televizyonlarında gösterime giren reklam filmi, gazete, dergi radyo, açık hava reklam panoları ve internet gibi diğer mecralarla da desteklenecek.

  En çok tercih edilen otogaz markası: Aygaz Euro LPG+
  Ekonomik olmasının yanında çevreci özellikleriyle de tercih edilen otogaz, bugün Türkiye’de her üç binek araçtan birinde kullanılıyor. Türkiye’de her yıl 250.000 dolayında otogazlı araç dönüşüm yaptırarak ya da sıfır kilometre olarak yollara çıkarken, otogaza olan talep de artıyor. Aygaz, Geliştirilmiş Formüllü Aygaz Euro LPG+ ile bu tüketicilere benzersiz bir alternatif sunuyor. Geliştirilmiş formülü ile Aygaz Euro LPG+, Türkiye’de en fazla tercih edilen otogaz markası olarak bir adım öne çıkıyor.

  12/05/2012

  Koç Holding Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri...

  Koç Holding

  Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda

  Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 18. İstanbul Tiyatro Festivali başlıyor. 10 Mayıs–5 Haziran tarihleri arasında yurtdışından 5, Türkiye’den 40’a yakın tiyatro ve dans topluluğunun, 100’ü aşkın gösteriyle sahne alacağı 18. İstanbul Tiyatro Festivali’nin bu yılki ana teması “Özgürlükler-Sorgulamalar” olarak belirlendi.

  Bu kapsamda, insan haklarından göçe, savaştan şiddete insan yaşamını etkileyen konu ve olayların irdeleneceği İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl çok özel bir performansa da ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü çağdaş sanatçı Kutluğ Ataman, İstanbul Tiyatro Festivali için ürettiği, “SILSEL, Türkiye’ye yazılmış mektuplar” adlı projesi kapsamında; Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’nda 7’den 70’e herkesi, hayalindeki gökyüzünü oluşturmaya davet edecek. Kutluğ Ataman’ın etkinliği 12 Mayıs–5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

  Eyüboğlu: İKSV Türkiye’nin kültürel yaşamındaki en temel yapıtaşlarından
  Bu yıl İKSV’nin 40. Kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu, “Türkiye’nin kültürel yaşamındaki en temel yapıtaşlarından biri saydığımız İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile işbirliğimize büyük değer veriyoruz. 18’inci Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’yle ülkemizin kültür-sanat dünyası ile kurduğu bağı bir kez daha güçlendirecek olmaktan heyecan duyuyoruz. Festival’in içeriği her yıl daha da zenginleşiyor. Bu yıl da yurt içinden ve dışından çok değerli tiyatro ve dans gruplarının sahne alacak olması tüm sanatseverler gibi bizi de sevindiriyor. Enerjimize enerji katıyor. Yarım asırlık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü şirketlerinden biri olan Aygaz adına, bu festivalin gerçekleşmesinde katkısı olan tüm kişi ve kuruluşlara destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

  Ağca: ‘‘Hayatın enerjisi tiyatrodan, tiyatronun enerjisi bizden”
  İki yılda bir İstanbul sahnelerini yeni renklerle buluşturarak büyük bir sanat etkileşimi yaratan İstanbul Tiyatro Festivali’ne bu yıl da sponsor olmaktan gurur duyduklarını belirten Opet Genel Müdürü Cüneyt Ağca, “OPET, akaryakıt dağıtımında müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılarken, gerek kurum kültürü gerekse sosyal sorumluluk projeleri ile bilinçli toplum yaratma hedefi ile sektöründe fark yaratan bir marka. Bu festivalle, ulusal ve uluslararası tiyatronun nitelikli örneklerinin sanatseverler ve genç kuşaklarla tanışmasına fırsat sunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. ‘‘Hayatın enerjisi tiyatrodan, tiyatronun enerjisi bizden” derken bu büyük buluşmayı gerçekleştiren İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 40.yılını kutluyor ve tüm tiyatro severlere iyi seyirler diliyorum” dedi.

  Erkut: “Herkese keyifli ve enerjisi yüksek bir festival diliyorum”
  Tüpraş olarak kuruluşların hizmet ettikleri toplumlarla büyüyebileceğine inandıklarını söyleyen Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut, “Bu nedenle ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamakta üstlendiğimiz yaşamsal rolün sorumluluğunun yanı sıra, çevre, eğitim, sağlık ve kültür-sanat alanlarında da değer oluşturmaya özen gösteriyoruz. Desteklemekten gurur duyduğumuz İstanbul Tiyatro Festivali’nin, her geçen yıl daha fazla sayıda izleyiciyi sınırlarına kattığını bilmek, sanatın toplumumuzdaki vazgeçilmez yerine ilişkin inancımızı pekiştiriyor. Festival ile İstanbul sahnelerine gelen bu dinamizmin, tiyatroseverler kadar, çağdaşları ile buluşan sanatçılarımız için de oldukça anlamlı olduğunu düşünüyor, herkese keyifli ve enerjisi yüksek bir festival diliyorum” şeklinde konuştu.

  Oyunlar 22 farklı mekânda sahnelenecek
  İstanbul Tiyatro Festivali kentin 22 farklı mekânına yayılacak gösterilerin yanı sıra, uluslararası üne sahip tiyatro toplulukları ve dans gruplarının katılacağı söyleşi ve atölye çalışmaları, konferanslar ve sergilerle İstanbul’da tiyatroyla dolu bir ay yaşatacak. Sanatseverler etkinlikleri, Ali Paşa Han, Sahne Beşiktaş, Caddebostan Kültür Merkezi, Galata Rum İlköğretim Okulu, Garajistanbul, Haldun Taner Sahnesi, Hamursuz Fırını, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Hasköy İplik Fabrikası, İkinci Kat, Kenter Tiyatrosu, Kumbaracı50, Küçük Sahne, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Mekan Artı, Oyun Atölyesi, Salt Galata, Üsküdar Stüdyo Sahnesi, Üsküdar Tekel Sahnesi, Salon, Tiyatro Hal, Tiyatro Pera’da izleyebilecek. Festivalde ayrıca, Folkwang Sanat Üniversitesi, Piccolo Teatro di Milano, Traverse Theatre ve Theatre de la Ville gibi kurumlarla yıllara yayılacak işbirliklerinin adımları atılacak.

  Başar Sabuncu, Cüneyt Türel ve Thomas Ostermeier’e onur ödülü
  18. İstanbul Tiyatro Festivali’nin Açılış Töreni, 9 Mayıs Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek. Açılış Töreni’nde yıllarını tiyatroya adamış ve festival kapsamında, “Elin Elimde“ adlı yapımla aynı sahnede sanatseverlerin karşısına çıkacak olan Başar Sabuncu ve Cüneyt Türel’e İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü verilecek. Schaubühne Berlin’in Sanat Yönetmeni Thomas Ostermeier de festivalin diğer Onur Ödülü’nün sahibi olacak.

  Yeni Evlilere Aygaz, yeni evlenen çiftleri unutmuyor...

  Yeni Evlilere

  Ayaz'dan Yeni Evlenen Çiftlere Çam Sakızı Çoban Armağanı: Ücretsiz Depozito, Dedantör ve Güvenli Bağlantı Seti Aygaz'ın Hediyesi!

  Aygaz, yeni evlenen çiftleri unutmuyor ve çiftlerin ilk tüpgaz siparişlerinde ayrıcalıklı bir kampanya ile onlara evlilik hediyesi veriyor. Aygaz, yeni evli çiftlerin ilk tüpgaz siparişlerinde hem depozito ücreti almıyor, hem de Aygaz markalı dedantör ve güvenli bağlantı seti hediye ediyor.

  Kampanyadan yararlanmak çok kolay
  Bu yıl içerisinde evlenen ya da evlenecek olan çiftler, evlilik cüzdanlarındaki isimlerinin, fotoğraflarının ve evlenme tarihlerinin bulunduğu ilk iki sayfanın fotokopisini ya da evlilik başvuru formlarını Aygaz bayisine götürerek ve 444 4 999 numaralı Aygaz Hizmet Hattı’nı arayarak kampanyadan yararlanabiliyor.

  Dedantör ve güvenli bağlantı seti ile yüksek performans
  Tüple cihazın bağlantısını sağlayan metal dedantör ve güvenli bağlantı seti, tüpgazın güvenliği ve performansında büyük rol oynuyor. Dedantör, tüpteki gaz çıkış basıncını ayarlayarak LPG’li cihazların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Doğru cihaza, doğru dedantörle bağlanan tüpler daha iyi performans sağlıyor, daha verimli kullanılıyor. Aygaz markalı güvenli bağlantı seti, güçlü iç örgüsü ve termo malzemesiyle basınca ve sıcağa dayanıklı, çift katmanlı ve darbe korumalı 1.5 metrelik hortum ve kelepçeleri içeriyor ve sağlıklı gaz akışını sağlıyor.

  Yeni evli çiftlere ücretsiz dedantör ve güvenli bağlantı seti hediye eden Aygaz; tüpgaz kullanıcılarını, tüpleriyle birlikte kullandıkları hortumu üç, dedantörü ise 10 yılda bir değiştirmeleri gerektiği konusunda uyarıyor. Ayrıca Aygaz tüplerinin Aygaz markalı ekipmanlarla kullanılmasını tavsiye ediyor.

  30/04/2012

  Ağaç Dikme Bayramı Kaliteli hizmet anlayışı...

  Ağaç Dikme Bayramı

  Aygaz Dolum Tesisi'nde "Ağaç Dikme Bayramı"

  Kaliteli hizmet anlayışı ve güvenilirliğiyle yarım asırı aşkın süredir milyonlarca ailenin tercihi olan Koç Grubu şirketlerinden Aygaz, düzenlediği etkinliklerle çevreye ve çevreci girişimlere verdiği desteği sürdürüyor.

  Aygaz, tüm paydaşlarının çevre bilincini pekiştirmek amacıyla Eskişehir Dolum Tesisi’nde “Ağaç Dikme Bayramı” etkinliği düzenliyor. 19 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek olan ağaç dikme bayramına, Eskişehir Valisi Kadir Koçdemir, Orman ve Su İşleri Bakanlık Müşaviri Mehmet Karakaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamza Yıldız, Çevre Denetim ve Çevre İzinleri Şube Müdürü İhsan Yüksel, Bilim ve Teknoloji İl Müdürü Mahmut Yılmaz, Aygaz Eskişehir Dolum Tesisi çalışanları ve yerel basın mensupları katılacak.

  Etkinlikte, tesis içerisinde yaklaşık 100 meyve ve 100 çam ağacı olmak üzere toplam 200 ağaç dikilmesi hedefleniyor. Etkinlik kapsamında yaklaşık 6000 metre karelik alana ağaç dikilmiş olacak. Çalışan ve katılımcıların isimleri, hazırlanan özel etiketlerle kendileri tarafından dikilen ağaçlara iliştirilecek. Etkinlik kapsamında, ağacın üzerinde adı bulunanlar bu ağacın bakımından sorumlu olacak.

  Aygaz, Genel Müdürlük ve tüm tesislerinde Tema Vakfı işbirliği ile çalışanlarına doğum günlerinde hediye ettiği fidanlar ile 2011 yılında 1116 fidan dikmiştir.

  13/04/2012

  Tüketici Memnuniyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından...

  Tüketici Memnuniyeti

  "Tüketici Memnuniyetini İlk Edinen Firma Ödülü" Bu Yıl da Aygaz'ın Oldu

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen ‘Geleneksel Tüketici Ödülleri’ sahiplerini buldu. 7 dalda verilen ödüllerden ‘Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma’ Ödülü Aygaz’ın oldu. Ankara’da bugün gerçekleştirilen törende; ödülü Aygaz adına Genel Müdür Yağız Eyüboğlu aldı.

  Kurulduğu 1961 yılından bu yana müşteri memnuniyetini ön planda tutan Aygaz, yarım asırlık tarihinde tüketicinin beklentilerini karşılamak amacıyla pek çok yeniliğe imza attı. Bu çalışmaları nedeniyle daha önce pek çok ödüle layık görülen Aygaz, ‘Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma’ ödülünü de üst üste ikinci kez almış oldu.

  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, 15 yıldır tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya korunmasıyla ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amacıyla yarışma düzenliyor. Başvuru sahiplerinin 2011 yılı faaliyetleri dikkate alınarak düzenlenen 15. Geleneksel Tüketici Ödülleri; Radyo- Televizyon Programı, Yazılı Basın Tüketici Köşesi, Bilinçli Tüketici, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Uygulanmasında Başarılı Kuruluş, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma, Bilimsel Çalışma ve Hizmet Ödülü olmak üzere 7 dalda verildi.

  Yapılan değerlendirmede Aygaz, tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun davranması, tüketicilere kanunlar ve diğer mevzuatla tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması, müşteri şikâyetleri yönetim sistemi, "Tüketici Danışma Masası" veya ücretsiz "Danışma Hattı" kurarak bunları fiilen işletir olması, tüketicileri bilgilendirici çalışmalar yürütmesi nedeniyle Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü’ne layık görüldü.

  Ödülle ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan Aygaz Genel Müdürü şöyle konuştu:
  “Geçen yılın ardından bu yıl da aldığımız bu ödül bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Yarım asırdır, yalnızca ürün ve hizmetlerimiz için değil, aynı zamanda tüketicilerin bilinçlendirilmesi için de kampanyalar düzenliyoruz. Sektörümüzün gelişimine katkı sağlamaya çabalıyoruz.

  Türkiye’nin dört bir tarafına yayılmış ve sayısı 3.800’ü bulan bayi teşkilatımız ve yarattığımız dolaylı istihdam ile yaklaşık 15.000 çalışanımızla her yıl, daha iyi ürünleri, daha iyi hizmetle müşterilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’mızın Aygaz’a layık gördüğü ödül, ürün ve hizmetlerimizde daha iyisini sunma çabalarımızda bize güç verecek.

  Bakanlığımızın birçok alandaki çalışmalarının yanı sıra, Geleneksel Tüketici Ödülleri’yle ticaret hayatına yıllardır yaptığı katkılardan ve ödül değerlendirme sürecinde Aygaz’a göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü, kurumum adına tekrar teşekkür ederim.”

  12/04/2012

  Olağan Genel Kurul Sektöründe halka açık statüye sahip...

  Olağan Genel Kurul

  Aygaz’ın 51. Olağan Genel Kurulu İstanbul Zincirlikuyu’daki Genel Müdürlük Binasında Gerçekleştirildi.

  Sektöründe halka açık statüye sahip tek LPG şirketi olan Aygaz’ın 51. olağan genel kurul toplantısı dün (5 Nisan 2012), şirketin İstanbul, Zincirlikuyu’daki Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi Temel K. Atay’ın yaptığı Genel Kurul’da Aygaz’ın 2011 yılı mali tabloları onaylanarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ibra edildi. Toplantıda, 2011 yılı konsolide mali tablolarına göre, net kârını 380 milyon TL’ye yükselten Aygaz’ın, hissedarlarına 150 milyon lira brüt nakit temettü dağıtmasına karar verildi.

  Genel Kurul’da yapılan oylamada, Aygaz Yönetim Kurulu üyeliklerine, Rahmi M. Koç, Ömer M. Koç, Dr. Bülent Bulgurlu, Osman Turgay Durak, Shelby R. Du Pasquier ve Erol Memioğlu; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Ayşe Canan Ediboğlu, Mansur Özgün ve Tunç Uluğ seçildi.

  Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu, Aygaz’ın değer yarattığı bir yılı geride bıraktığını belirterek, bir önceki yılın ve hedeflerin üzerindeki performansıyla Türkiye’nin en büyük 7. sanayi şirketi haline geldiğini söyledi. Güçlü bilanço yapısına vurgu yapan Memioğlu, Aygaz’ın iştirakleri vasıtasıyla enerjinin farklı alanlarında da faaliyet gösterdiğini, sergilediği performans ile her alanda gelecek vaat ettiğini kaydetti.

  2011 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu, Aygaz’ın 2011 yılı toplam cirosunun 5,5 milyar Türk Lirasına, net kârının da 380 milyon Türk Lirasına ulaştığına dikkat çekti. 2011 yılında Aygaz’ın toplam LPG satışının 1 milyon 677 bin ton olduğunu belirten Eyüboğlu, toplam LPG pazarında yüzde 28, tüpgaz pazarında yüzde 40 ve otogaz pazarında yüzde 23’lük paya sahip olduğunu kaydetti.

  Eyüboğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Ana faaliyet alanımız olan LPG sektöründe tüpgaz segmentinde pazar payımızı arttırırken, otogaz ve dökmegaz segmentlerinde liderliğimizi sürdürdük. İştiraklerimiz vasıtasıyla enerji sektöründe farklı alanlarda daha da büyümek üzere adımlar attık. Total Oil Türkiye’nin tüpgaz işini başarılı şekilde bünyemize kattık. 382 yeni bayi ve yüz binlerce yeni abonenin katılımıyla satış ağımızı ve pazar payımızı büyüttük.

  Lojistik alanında yaptığımız yatırımlarla teminde önemli bir rekabet avantajı yarattık. Gemi filomuza katılan Beylerbeyi adlı yeni gemi deniz lojistik kapasitemizi %60 oranında büyüttü. 303 milyon dolar tutarındaki yurtdışı satışla bu kalemdeki gelirlerimizi yüzde 26 oranında yükselttik. Aygaz Doğalgaz şirketimiz de ciroda bir önceki yıla kıyasla yüzde 105 oranında önemli bir büyüme elde etti.”

  06/04/2012

  Afrodisyas Anadolu’nun en önemli antik kentlerinden...

  Afrodisyas

  Aygaz, Afrodisyas Tutkunu Üç Fotoğrafçıyı Karma Bir Sergi İle Buluşturuyor.

  Anadolu’nun en önemli antik kentlerinden biri olan Afrodisyas’taki rölyef restorasyon çalışmalarına destek veren Aygaz, Afrodisyas antik kentini üç objektiften, üç farklı bakış açısı ile yansıtmayı amaçlayan “Üç Objektiften Afrodisyas” adlı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

  Afrodisyas antik kentinde kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme konularında faaliyette bulunmak amacıyla kurulan Geyre Vakfı’nın himayesinde Mesut Ilgım, Asu Ege ve Bülent Küçük, Afrodisyas’ın tarifsiz güzelliğini altmışa yakın fotoğraf karesinde yorumluyor. Üç tutkulu fotoğrafçının eşsiz fotoğrafları, küratörlüğü Bahattin Öztuncay ve Ersu Pekin tarafından yapılan “Üç Objektiften Afrodisyas” adlı sergide 30 Haziran tarihine kadar, 9:00-16:30 saatleri arasında görülebilir.

  Aygaz’da geçtiğimiz yıllarda Atatürk fotoğrafları, Kayıp Şehir Sagalassos, Hanedan ve Kamera, 50 yılın yükselen enerjisi: Aygaz sergileri gerçekleştirilmişti.

  Sergi adresi
  Aygaz Genel Müdürlük Binası, Büyükdere Caddesi N:145-1 Zincirlikuyu, İstanbul

  06/04/2012

  Eğitim Aygaz, ‘Mükemmel Hizmet ve Güvenlik Eğitim’i...

  Eğitim

  "Mükemmel Hizmet ve Güvenlik" Eğitimi Kırklareli ve Tekirdağ'da.

  Aygaz, ‘Mükemmel Hizmet ve Güvenlik Eğitim’i kapsamında Trakya bölgesinde bayi ve müşterileri için eğitim seminerleri düzenliyor. Aygaz eğitim otobüsünde düzenlenecek ücretsiz eğitimlerle, tüketicilerin tüpgaz kullanımı konusunda bilinçlendirilerek, eksik bilgiden kaynaklanan bireysel hataların önüne geçilmesi hedefleniyor.

  Her gün 100 binden fazla eve giren Aygaz, bayi çalışanlarının ve müşterilerinin tüpgaz kullanımıyla ilgili bilgilerini tazeleyerek, güvenli ve verimli kullanımın sağlanmasını amaçlayan eğitimlerine Trakya Bölgesi’yle devam ediyor.

  Tekirdağ’ın Malkara, Edirne’nin Uzunköprü, Meriç, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa ilçelerinde gerçekleştirilen eğitim seminerleri, nisan ayı boyunca Kırklareli’nde Pehlivanköy, Babaeski, Alpullu, Demirköy, Vize, Pınarhisar, Lüleburgaz, Tekirdağ’da ise Hayrabolu, Muratlı, Saray, Çerkezköy, Marmara Ereğlisi, Çorlu ilçeleriyle devam edecek.

  Özel olarak tasarlanan Aygaz eğitim otobüsünde verilen eğitimlerde, bayi çalışanlarına ve müşterilerine tüp ve ekipmanlarının doğru kullanımını anlatan görsel ağırlıklı bir sunum yapılıyor ve tüpgaz bilgilendirme kitapçıkları dağıtılıyor. Eğitim sonunda bayi ve çalışanları sertifikalarını alırken eğitimlere katılan müşteriler sürpriz hediyelerle uğurlanıyor.

  Müşteri memnuniyetini artırmak ve tüpgazın güvenle kullanımını sağlamak amacıyla 2008 yılından bugüne kadar yapılan eğitimlerde binlerce abone servis ve sipariş görevlisiyle tüketiciye eğitim verildi.

  02/04/2012

  LPG Kaliteli hizmet anlayışı ve güvenilirliğiyle...

  LPG

  En beğenilen LPG şirketi: Aygaz

  Kaliteli hizmet anlayışı ve güvenilirliğiyle yarım asrı aşkın süredir tüketiciler tarafından en çok tercih edilen LPG markası olan Aygaz, Capital Dergisi’nin “Türkiye’nin en beğenilen şirketleri” araştırmasında, “LPG Gaz Sektörü”nün en beğenilen şirketi seçildi.

  İş dünyasından yaklaşık 1.600 yöneticinin yanıtladığı Capital dergisi anketinde, şirket itibarına etki eden ürün ve hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, güvenilirlik, yönetim, şeffaflık, yenilikçilik, finansal sağlamlık ve çalışan memnuniyeti gibi kriterler dikkate alındı.

  Aygaz Genel Müdürü Yağız Eyüboğlu, iş dünyasının saygın yayınları arasında yer alan Capital dergisi tarafından yapılan araştırma sonuçlarının, kendileri açısından ayrı bir önemi olduğunu ifade etti. Aygaz’ın her gün, her gelir grubundan 100 bini aşkın eve konuk olduğuna işaret eden Yağız Eyüboğlu, “Aygaz olarak her gün 100 binden fazla eve konuk oluyoruz. Capital dergisinin araştırmasında yüzlerce profesyonel tarafından da “LPG Gaz” sektöründe en beğenilen şirket olarak seçilmemizden büyük mutluluk duyuyoruz. Layık görüldüğümüz ödül, tüketiciye en iyi ve en kaliteli ürünü sunma yarışımızda bizlere büyük destek sağlayacaktır” dedi.

  Aygaz ayrıca geçtiğimiz günlerde, İtibar Atölyesi adına uluslararası araştırma şirketi Xsights tarafından 26 ilde gerçekleştirilen “Türkiye İtibar Endeksi 2011” araştırmasında da ‘Enerji Sektöründe En İtibarlı Şirket’ seçilmişti.

  27/03/2012

  Otogaz Hediye Tüketiciler tarafından ençok tercih edilen...

  Otogaz Hediye

  Aygaz Koçtaş Müşterilerine Otogaz Hediye Ediyor

  Tüketiciler tarafından ençok tercih edilen LPG markası Aygaz, düzenlediği kampanyalarla tüketicilere ekstra faydalar sunmaya devam ediyor. Aygaz, Koçtaş’la gerçekleştirdiği kampanya ile 31 Mayıs 2013 tarihine kadar Koçtaş’tan Parolu kartla 50 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere, Aygaz ve Mogaz’dan yaptıkları 50 TL ve üzeri alışverişlerde toplamda 15 TL’ye varan otogaz kazanma şansı sunuyor.

  Kampanya kapsamında, Koçtaş’tan Parolu kartıyla 50 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, Aygaz veya Mogaz istasyonlarındaki ilk 50 TL ve üzeri alışverişlerinde 5 TL, ikinci 50 TL ve üzeri alışverişlerinde 10 TL olmak üzere toplamda 15 TL otogaz alma hakkı kazanacak.

  En çok tercih edilen otogaz markası: Aygaz Otogaz
  Ekonomik olmasının yanında çevreci özellikleriyle de tercih edilen otogaz, bugün Türkiye’de her üç binek araçtan birinde kullanılıyor. Türkiye’de her yıl 250.000 dolayında otogazlı araç dönüşüm yaptırarak ya da sıfır kilometre olarak yollara çıkarken, otogaza olan talep de artıyor. Aygaz, Aygaz Otogaz+ ile bu tüketicilere benzersiz bir alternatif sunuyor. Aygaz Otogaz, Türkiye’de en fazla tercih edilen otogaz markası olarak bir adım öne çıkıyor.

  19/03/2012

  Dünya Saati Tüketiciler tarafından en çok tercih...

  Dünya Saati

  Aygaz'da Saatler Dünya Saatine Göre Ayarlandı.

  Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen tüp gaz ve otogaz ürünlerini sunan Aygaz, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) karbon emisyonlarını azaltmak ve küresel iklim değişikliğini önlemek amacıyla başlattığı, “Dünya Saati” (Earth Hour) etkinliğine bu yıl da destek veriyor.

  2010 yılında Türkiye’de iklim değişikliğine karşı farkındalığı artırmak amacıyla “Yarın Hava Nasıl Olacak” adlı sosyal sorumluluk projesini başlatan Aygaz, bu alandaki çalışmalarını uluslararası projelere verdiği desteklerle sürdürüyor. Aygaz bu kapsamda, dünya genelinde 1 milyar insanın ve binlerce kurumun katıldığı, “Dünya Saati” etkinliğine, 31 Mart 2012 tarihinde İstanbul Esentepe’de bulunan Genel Müdürlük ve Türkiye çapındaki 10 ayrı bölge ve satış müdürlük binalarının ışıklarını söndürerek destek verecek.

  İlk kez 2007 yılının Mart ayında WWF-Avustralya’nın önderliğinde Sidney’de başlatılan “Dünya Saati” etkinliği 2008 yılında dünya çapında bir harekete dönüştü. Küresel ısınmadan endişe duyan, ancak tek başına bu durumu değiştiremeyeceğini düşünen milyonlarca insanı bir araya getiren etkinlikle, 31 Mart günü 20:30-21:30 saatleri arasında tüm dünyada ışıklar söndürülüyor.

  Küresel çapta gerçekleşen etkinlikle, dünyanın karşı karşıya olduğu iklim değişikliği, su kaynaklarının tükenmesi, biyolojik çeşitlilik kaybı gibi konularda farkındalığın artırılması amaçlanıyor. “Dünya Saati” etkinliği kapsamında, Eyfel Kulesi, Empire State Binası, Mısır Piramitleri gibi dünyaca ünlü yapılarda da ışıklar bir saat süresince söndürülüyor. 2011 yılında Türkiye’den on binlerce kişinin ve 250’nin üzerinde kurumun destek verdiği kampanyada doğudan batıya doğru ışıklar bir bir kapanırken, Boğaziçi Köprüsü de hareketin Asya’dan Avrupa’ya geçişinin sembolüydü.

  15/03/2012

  Cumartesiler İzmir Balçova’da 2011 yılının...

  Cumartesiler

  Asmaçatı'da Aygaz ile Eğlenceli Cumartesiler.

  İzmir Balçova’da 2011 yılının Mart ayında kapılarını ziyaretçilere açan “Asmaçatı Alışveriş ve Buluşma Noktası” (ABN) etkinlikleriyle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. “Asmaçatı Alışveriş ve Buluşma Noktası (ABN)”, 3 Mart–28 Nisan tarihleri arasında, Aygaz’ın sponsorluğunda her Cumartesi birbirinden eğlenceli şenliklerde misafirlerine keyifli anlar yaşatacak.

  Asmaçatı Alışveriş ve Buluşma Noktası, yüz boyama ve sosis balon çiftliği, illüzyon gösterisi, mini disco ve sudoku turnuvası, mask yapım, origami, ip baskı, geri dönüşüm,takı tasarım atölyeleri gibi çeşitli yaş gruplarına seslenen birbirinden keyifli etkinliklerle ziyaretçilerini bekliyor.

  Etkinlikler 3 Mart’ta başlıyor
  İzmir Balçova’da deniz, dağ ve yol üçlüsünün arasında önemli bir durak olan Asmaçatı Alışveriş ve Buluşma Noktası’nda, 3 Mart Cumartesi günü başlayacak etkinlikler arasında çocuklara yönelik Yüz Boyama, Sosis Balon Çifliği, Mask Yapım Atölyesi bulunuyor. Yine aynı tarihte, çocukların yanı sıra ilgilenen yetişkinlerin de katılabileceği Origami Atölyesi de etkinlikler arasında yer alıyor.

  Asmaçatı Alışveriş ve Buluşma Noktası’nın tüm ziyaretçilerinin ücretsiz katılabileceği etkinlikler sırasında katılımcıları çeşitli sürprizler de bekliyor. Asmaçatı Alışveriş ve Buluşma Noktası’nda düzenlenen etkinlikler ve duyurular www.asmacati.com.tr adresinden takip edilebiliyor.

  01/03/2012

  %5 Paropuan Aygaz, otogaz kullanıcılarına avantajlar...

  %5 Paropuan

  Aracını otogaza dönüştürüp Aygaz Euro LPG+ kullananlar %5 Paropuan kazanacak.

  Aygaz, otogaz kullanıcılarına avantajlar sağlamaya devam ediyor. Aygaz, başlattığı yeni kampanya ile Aygaz Dönüşümcü Kulübü üyesi işyerlerinde aracını otogaza dönüştüren tüketicilere, 1.000 TL’ye kadar yapacakları her Aygaz Euro LPG+ alımında %5 Paropuan kazandıracak.

  1-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyen araç sahiplerinin, tek yapması gereken, Aygaz Dönüşümcü Kulübü üyesi bir işyerinde aracını otogaza dönüştürmek.

  Aygaz Dönüşümcü Kulübü üyesi işyerleri, TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi sahibidir ve otogaz dönüşümlerini standartlara uygun şekilde yapmayı taahhüt eder. Türkiye genelinde 659 üye işyerini kapsayan Aygaz Dönüşümcü Kulübü, Türkiye'nin ilk ve tek dönüşümcü kulübüdür. Aygaz Dönüşümcü Kulübü’ne sadece TSE standartlarına uygun otogaz dönüşümü yapan işyerleri dâhil olabilir.

  En çok tercih edilen otogaz markası: Aygaz Euro LPG+
  Türkiye’de her yıl 250.000 dolayında otogazlı araç dönüşüm yaptırarak ya da sıfır kilometre olarak yollara çıkarken, otogaza olan talep de artıyor. Ekonomik olmasının yanında çevreci özellikleriyle de tercih edilen otogaz, bugün Türkiye’de her üç binek araçtan birinde kullanılıyor. Aygaz, Geliştirilmiş Formüllü Aygaz Euro LPG+ ile bu tüketicilere benzersiz bir alternatif sunuyor. Geliştirilmiş formülü ile Aygaz Euro LPG+, Türkiye’de en fazla tercih edilen otogaz markası olarak bir adım öne çıkıyor.

  01/03/2012

  Enerji Verimliliği Koç Holding Enerji Grubu şirketlerinden...

  Enerji Verimliliği

  Aygaz ve Tüpraş binalarda enerji verimliliği için çalışacak.

  Koç Holding Enerji Grubu şirketlerinden Aygaz ve Tüpraş, iklim değişikliğine karşı Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) tarafından hazırlanan “Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi”ne imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın destek verdiği bildirgenin imza töreni İstanbul’da düzenlenen 4. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda gerçekleştirildi.

  İmza töreninde konuşan SKD Başkanı Galya Frayman Molinas, Dünyadaki enerjinin yaklaşık yüzde 40’ının binalarda kullanıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Bildirgemizde de belirttiğimiz gibi yüzde 40’lık bu oran ulaşım ya da endüstrideki kullanım miktarının üzerinde. Binalarda kullanılan enerji iklim değişikliğinin ana etkenlerinden biri ve bu nedenle dikkatle ele alınması gerekiyor. SKD olarak iş dünyasının binalarda enerji verimliliğini ciddi oranda düşürmek için liderlik etmesi gerektiğini ve bunu başarmak için önceliklerini tekrar belirlemesi gerektiğini savunuyoruz.”

  SKD’nin de üyesi bulunduğu Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından hazırlanan bildirgeyle, dünyadaki enerjinin yaklaşık yüzde 40’nın binalarda kullanıldığına dikkat çekiliyor. Bu durumun iklim değişikliğinin ana etkenlerinden biri olduğuna işaret edilen bildirgede, katılımcı kuruluşlara iklim değişikliğiyle mücadelede uygulaması gereken beş aksiyon öneriliyor. İş dünyasına yol gösterecek bir içeriğe sahip “Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi”, ticari binalarda enerji verimliliğini sağlamak için ihtiyaç duyulacak standartların dünya çapında enerji verimli binalara talebi artıracağını belirtiyor. Bildirgede amacın, ortak çabayla, dünya çapında enerji kullanımı ve karbon salınımında kayda değer iyileşme sağlanması olduğu vurgulanıyor.

  SKD üyelerinin yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin enerji kullanım performansının arttırması hedeflenirken, katılımcı kurumlar beş aksiyonu yerine getirmeyi taahhüt ediyor. Beş aksiyon şöyle sıralanıyor: Şirket binalarındaki mevcut durumu tespit etmek ve hedeflenen değişime uygun olarak zamana dayalı enerji ve/veya CO2 azaltım hedefleri belirlemek. Şirket binalarında enerji kullanım performansının iyileştirilmesine yönelik şirket politikası yayınlamak. Şirket binaları için belirlenmiş bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik bir uygulama stratejisi ve denetim programı belirlemek ve hayata geçirmek. Şirketin enerji kullanımı, CO2 salınımı ve azaltım hedefleri konusunda yapmış olduğu ilerlemeyi Sürdürülebilirlik ve diğer benzeri raporlarında yıllık olarak yayınlamak. Binalarda enerji verimliği çalışmalarını daha yaygın hale getirmek için, tedarikçiler, çalışanlar ve diğer paydaşlarla pazarlama, Ar-Ge, bilgilendirme ve eğitim gibi faaliyetler yapmak.

  Aygaz Sürdürülebilirlik Konusunda Öncü
  Aygaz sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda; ekonomik, çevresel ve sosyal performansının tüm yönlerini kapsayacak şekilde iç ve dış paydaşlarıyla paylaşmasına imkân veren “Sürdürülebilirlik Raporu”nu ilk kez 2002 yılında yayınlamıştı. 2008 yılında GRI raporlama metodunu benimseyen Aygaz, sürdürülebilirlik raporunu uluslararası standartlara da taşımış oldu. Aygaz “2010-2011 dönemine ait Sürdürülebilirlik Raporu’nu “B” uygulama seviyesinde yayınlayarak, enerji sektöründe “B” seviyesinde rapor yayınlayan ilk Türk şirketi oldu.

  Aygaz, yayınladığı sürdürülebilirlik raporlarıyla, sürdürülebilirlik yönetimi anlayışı, çevresel etkilerin yönetilmesi, çalışanların gelişimi, toplumsal yatırımlar, ürün sorumluluğu ve operasyonel sürdürülebilirliği ile ilgili anlayışını tüm paydaşlarına, 2002 yılından bu yana, düzenli olarak aktarıyor.

  Tüpraş’ta Sürdürülebilirlik ve Enerji Yönetimi
  2007 yılında sürdürülebilirlik çalışmalarını raporlamaya başlayan Tüpraş, uluslararası raporlama standardı olan GRI kriterlerinde rapor yazan ilk Türk şirketidir. Tüpraş, GRI kriterlerinde raporlamasını periyodik olarak sürdürmektedir. 2008 yılından itibaren sanayide ve binalarda enerji verimliliği konusunda etkin bir politika yürüten Tüpraş’ın enerji politikası, çevre dostu, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji üretimi ve tüketimidir. Enerji verimliliği projeleri, Tüpraş’ın uluslararası kurumsal itibarının yanı sıra, sürdürülebilirlik çalışmalarına da katkı sağlamıştır.

  Son beş yıllık dönemde, sanayi ve binalarda çevre dostu enerji verimliliği ile ilgili çalışmalar sonucu; 650 – 670 bin ton/yıl sera gazı emisyonu azaltımı gerçekleşmiş, emisyon değerleri ise % 0.009 azalmıştır. Bu yüzdesel iyileşmenin, yaklaşık 20-25 milyon ağaca eşdeğer olduğu öngörülmektedir. Tüpraş, sürdürülebilir enerji verimliliği yönetimi çerçevesinde; çevresel etkilerin yönetilmesi, çalışanların gelişimi, kurumsal sorumluluklar, toplumsal yatırımlar, ürün sorumluluğu ve operasyonel sürdürülebilirlik ile ilgili anlayışını tüm paydaş ve çalışanlarına sürekli olarak aktarmaktadır.

  11/01/2012


Lütfen cihazınızı
yan çeviriniz.
GİRİŞ YAP ARA
Anasayfa

Aygaz tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır. © 2013 Aygaz A.Ş.

Kapat