Üye Girişi

Lütfen e-posta adresinizi ve şifrenizi giriniz.

(Şifremi Unuttum) TAMAM

Lütfen e-posta adresinizi giriniz ve gönder butonuna basınız.
GÖNDER

E-mail adresinizi doğrulamanız gerekmektedir.
Lütfen aşağıdaki doğrulama kodunu giriniz.
GÖNDER

Facebook İle Giriş Yap

Sitemize, Facebook ile bağlanarak giriş yapabilirsiniz.

FACEBOOK İLE GİRİŞ YAP

Üye Olun

Hoşgeldiniz! Sitemize yeni bir üyelik yapmak için lütfen aşağıdaki butona tıklayarak, açılan formu doldurunuz.

ÜYE OL

Aşağıda kabul ettiğim şirketler tarafından, yukarıda/aşağıda yer alan iletişim bilgilerime e-posta, SMS, telefon gibi vasıtalarla reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını, gönderime ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasını, mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum.

 Aygaz A.Ş. için izin vermeyi kabul ediyorum.
 Paro Programı ve Tanı’ya ait diğer markalar kapsamında Tanı A.Ş. için izin vermeyi kabul ediyorum.

Facebook İle Üye Olun

Hoşgeldiniz! Sitemize yeni bir üyelik yapmak için Facebook ile giriş yapınız.

FACEBOOK İLE ÜYE OL

BİLGİLERİM

Aşağıdaki form üzerinden bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.


GÜNCELLE

Paro Kart Kaydı

Paro ile Aygaz avantajlarından faydalanabilmek için paro kart kayıt işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Veri paylaşım iznini onaylıyorum. PAROLU OLMAK İSTİYORUM

Paro Kart Giriş

Lütfen Paro Kart numaranızı veya cep telefonu numaranızı giriniz.

Veri paylaşım iznini onaylıyorum.
Program Katılım Metni

1. Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Tanı”), çeşitli müşteri memnuniyeti odaklı sadakat programları, doğrudan pazarlama uygulama ve aktiviteleri, ayrıca internet ortamında çeşitli pazarlama uygulamaları sunan bir Koç Topluluğu şirketidir. Paro Programı, aynı amaçlarla oluşturulmuş Qupaj Programı ile Web Pazarlama Programı Tanı’ya aittir. Aygaz A.Ş, Paro Programı’nın bir Program Ortağıdır.

Paro Programı, üyelerine (“Üye”), alışverişlerinde çeşitli avantaj ve imkanlar sağlayan, doğrudan pazarlama aktiviteleri sunan müşteri memnuniyeti odaklı bir pazarlama programıdır. Tanı ve aşağıda tanımı belirtilmiş olan Program Ortakları burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, benzer program, uygulama ve doğrudan pazarlama ürünleri oluşturabilecektir. Bu metin dahilinde Tanı ve diğer Program Ortakları tarafından oluşturulmuş veya oluşturulabilecek bu program, uygulama ve doğrudan pazarlama ürünlerinin hepsi “Programlar” olarak anılacaktır. Program Ortakları, Programların üye işyerleri, Koç Topluluğu şirketleri, kampanya ortakları, dönemsel işbirliği yapılan şirketler ile tüm bu şirketlerin bayi, acente ve franchise’larıdır. Tanı, yönetmekte olduğu Programlar, bu Programlara üye olan kişiler ve Programlar kapsamında yer alan üye işyerleri vasıtasıyla hizmetlerini yerine getirmektedir. Programlarda Üyelik kartınızı veya Programlar kapsamında belirlenen diğer yöntemleri kullandığınızda kişisel ve alışveriş bilgileriniz sistemin gereği olarak Tanı’ya da gelmektedir. Program Ortakları tarafından üyelere sunulan faydaları alabilmeniz ve bu avantajlardan haberdar edilmeniz için kişisel verilerinizin Program Ortakları’ndan Tanı’ya aktarılması ve işlenmesi zorunludur.2. Program Ortaklarına veya Tanı’ya verdiğiniz tüm kişisel verileriniz (“kişisel veri”) ve Program ortakları nezdinde yapmış olduğunuz işlemlerle ilgili bilgileriniz (“işlem bilgisi”) Programlar kapsamındaki faydaların size sunulabilmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, size özel kampanyalar tasarlanabilmesi, anket veya telesatış uygulamaları, araştırma, planlama, istatistiki analizler gibi amaçların gerçekleştirilebilmesi için Tanı veyaProgram Ortakları tarafından kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, düzenlenmesi, değiştirilmesi ve saklanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile işlenecektir. Sağlanacak faydalar, elektronik ticari ileti ve bilgilendirmeler için kişisel verileriniz kullanılarak telefon, kısa mesaj, e-posta, mektup gibi kanallardan Tanı ve Program Ortaklarınca size sunulacaktır. Tüm kişisel verileriniz ve işlem bilgileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; Program Ortaklarına ve Tanı’ya, internet ortamında dijital pazarlama yapılmasını sağlayan her türlü uygulamaya ve platforma, Program Ortakları ile Tanı’nın işbirliği yapacağı şirketlere, Program Ortakları ile Tanı’nın bayi, acente ve franchise’larına, ayrıca bu şirketlerin altyapı sağlayıcılarına ve hizmet aldığı diğer şirketlere (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar gibi) aktarılabilecek ve bu kişilerce yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için işlenebilecektir. Verileriniz farklı Programlar arasında da aktarılabilecek ve bu Programlarda yer alan kişisel ve işlem verileriniz birleştirilerek işlenebilecektir.3. Paro Programı’nın üye işyerleri Alfa Romeo, Arçelik, Avis, Aygaz, Beko, Beta, Brooks Brothers, Burger King, Divan, D&R, Fiat, Ford, Forever New, Koçtaş, Mogaz, Opet, Sarar, Setur, Yurtiçi Kargo, 1tıkla2kazan.com’dur. Programın burada belirtilen üye işyerleri değişkendir. Güncel üye işyerleri için lütfen www.paro.com.tr adresini ziyaret ediniz.4. Programlar kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, ilgili bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, mevzuatta öngörülen koşullarla kişisel verilerin silinmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını www.paro.com.tr ve 4447276 Paro Danışma Hattı’ndan talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Paro Program Koşulları

1. Üye’nin, Paro Programı’ndan faydalanması için cep telefonu numarası ile kayıt gerçekleştirmesi gerekmektedir. Üye, kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonu numarasının değişmesi, hattın kapatılması veya devredilmesi halinde 4447276 Paro Danışma Hattı’na bildirmeyi, kartın veya cep telefonunun, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Programların suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Gerekli bildirimin yapılmaması halinde, hattın başkasına devredilmesi nedeniyle cep telefonu numarasına tanımlı puanların harcanmasından Tanı veya diğer Program Ortakları sorumlu tutulamayacaktır. Üye bu konuda doğabilecek ihtilaflardan Program Ortakları ve Tanı’nın sorumlu olmadığını, üyelik kartını, kart numarasını veya cep telefonunu başkasına vermemeyi, verdiği takdirde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve kazanmış olduğu puanlar dahil, üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. Üye, üyelik kartının veya cep telefonunun kaybolması, çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Bu maddedeki koşullar Program’da kullanılan kart harici tüm araçlar için de geçerli olacaktır.2. Her Program Ortağı’nda Paro Programı koşulları, faydaları farklı olabilir ve değişebilir. Tanı kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, Paro Programı şartlarını değiştirebilir, Programı durdurabilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir. Yıl içinde kazanılan puanlar, takip eden yılın 31 Ocak günü sıfırlanabilir. Geçerli koşullar Paro Programı’nın iletişim kanallarından öğrenilebilir. Kendileri tarafından Üye’ye satılmamış olan malların ayıbından, sistemin üzerinde çalıştığı elektronik altyapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb.’den, çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkânların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Program Ortakları ve Tanı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu maddedeki koşullar devreye alınacak diğer programlar için de geçerli olacaktır.3. Tanı veya Üye, 1 hafta önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Bu durumda 1 hafta içinde üyelik sona erer. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar Tanı tarafından silinecek ve geri alınacaktır. Üye, Tanı’ya ve diğer Program Ortaklarına bu form ile açıklanan ve sair şekilde açıklanacak ve açıklanmış bilgilerinin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde güncelleyeceğini, uyuşmazlık halinde Tanı ve Program Ortaklarının defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını, aksi Tanı ve Paro Program ortağı şirket tarafından düzenlenmediği ve duyurulmadığı sürece, Paro Programı’na 18 yaşın üzerinde Türkiye’de yaşayan gerçek kişilerin üye olabileceğini kabul eder.

Program Katılım Metni ve Paro Programı Koşulları’nı kabul ve beyan ediyorum.


TAMAM

Paro Puan Sorgulama

Aşağıdaki butona tıklayarak Paro Puanınızı sorgulayabilirsiniz.

PARO PUAN SORGULA

Sms Aktivasyonu

Lütfen kayıtlı e-posta adresinizi ve mail ile gönderilen aktivasyon kodunu kullanarak üyelik kaydınızı tamamlayınız.

TAMAM

Paro ve Aygaz Kart

Ekstra kazandıran mavi yıldız Paro ile Aygaz avantajlarını katlayın. Paro üyesi Aygaz otogaz istasyonları ile Aygaz tüplügaz bayilerinden yaptığınız her alışverişinizde Parolu kartınızı kullanın, Paro dünyasının sunduğu tüm fırsatların yanında Aygaz’ın yıl içerisinde gerçekleştirdiği kişiye özel ve genel Paro kampanyalarından da faydalanın!

Hakkımızda

Entegre Yönetim Sistemi

Aygaz, Koç Topluluğu Hedef ve İlkeleri doğrultusunda çalışma prensibiyle başta ana faaliyet konusu LPG olmak üzere, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda;

Sektörde öncü ve yenilikçi şirket olmayı,
Etik değerlere uygun çalışmayı,
Stratejik büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi,
Mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı,
İş süreçlerinin etkin ve verimli yönetimini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
Müşteri algısını, sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ve bağlılığını ön planda tutmayı ve müşteri şikayetlerine uygulanabilir çözümler sunmayı,
Paydaş memnuniyetini kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde en iyi şekilde sağlamayı ve geliştirmeyi,
Çalışanların bağlılığı ve memnuniyetindeki başarıyı sürdürmeyi,
İnovasyon ve iklim değişikliği stratejilerini destekleyici faaliyetler yürütmeyi,
Toplum ve çevreye saygılı çalışmayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, olası meslek hastalıklarına ve yaralanmaya karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi
Faaliyetleri bünyesindeki tesis, bina tasarım ve satın alma faaliyetlerinde enerji verimliliğini ön planda tutmayı,


DEVAMI AYGAZ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Aygaz, Koç Topluluğu Hedef ve İlkeleri doğrultusunda çalışma prensibiyle başta ana faaliyet konusu LPG olmak üzere, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda;

Sektörde öncü ve yenilikçi şirket olmayı,
Etik değerlere uygun çalışmayı,
Stratejik büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi,
Mevzuat ve standartlara uygun çalışmayı,
İş süreçlerinin etkin ve verimli yönetimini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
Müşteri algısını, sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ve bağlılığını ön planda tutmayı ve müşteri şikayetlerine uygulanabilir çözümler sunmayı,
Paydaş memnuniyetini kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde en iyi şekilde sağlamayı ve geliştirmeyi,
Çalışanların bağlılığı ve memnuniyetindeki başarıyı sürdürmeyi,
İnovasyon ve iklim değişikliği stratejilerini destekleyici faaliyetler yürütmeyi,
Toplum ve çevreye saygılı çalışmayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, olası meslek hastalıklarına ve yaralanmaya karşı önleyici yaklaşımlar geliştirmeyi
Faaliyetleri bünyesindeki tesis, bina tasarım ve satın alma faaliyetlerinde enerji verimliliğini ön planda tutmayı,
Kirliliği önlemeyi, atıkları azaltmayı, öncelikle geri kazanım olmak üzere atıkların bertarafını sağlamayı,
Yatırımların gerçekleştirilmesinde olası çevresel etkileri ve iş sağlığı güvenliği risklerini dikkate almayı,
Faaliyetleri hakkında toplumu bilgilendirmeyi, ana politikası olarak benimsemiştir.
Aygaz A.Ş.’nin bünyesindeki tüm çalışanlar Entegre Yönetim Sistemleri Politikası’nın esaslarını uygulamaktan, geliştirmekten ve gerekli kaynakları sağlamaktan sorumludur.

Gökhan Tezel
Genel Müdür

Müşteri Şikayetleri Yönetimi Taahhüdü

Aygaz A.Ş. Müşteri Şikayetleri Yönetimi Taahhüdü, Koç Topluluğu hedef ve ilkeleri doğrultusunda müşterilere verilen önemle dokuz ana prensip altında belirlenmiştir.

Şeffaflık: Şirketimiz iç ve dış müşterilere şikâyetin nerede ve nasıl değerlendireceğine ilişkin uygulamalarını web sitesi üzerinde açık bir şekilde duyurmaktadır. Ayrıca ürünlerimiz üzerinde müşteri iletişim kanallarını tanımlayan bilgiler yer almaktadır.

Erişilebilirlik: Şikâyet, soru ve istekleriniz için Aygaz Hizmet Hattı (444 4 999) ve web sayfamız (www.aygaz.com.tr) üzerinden 7 gün 24 saat bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap verebilirlik: Şikâyet, soru ve isteklerinize hızlı bir şekilde cevap verilmekte ve sonuca ulaştırılmaktadır.

Objektiflik: Her bir şikâyet titizlikle, adil, objektif ve tarafsız şekilde değerlendirilmekte, şikâyet kapatılıncaya kadar süreç takip edilmektedir.

Ücretler: Şikâyet soru ve isteklerinizin değerlendirilmesi ve sonuca ulaşılmasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Gizlilik: Müşterilerimize ilişkin her türlü kişiler bilgi gizli tutulmakta, şikâyet sahiplerinin onayı olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

Müşteri odaklı yaklaşım: Şirket politikası ve yasal gereklilikler çerçevesinde müşterilerimizin şikâyet, soru ve isteklerine uygulanabilir çözümler sunulmaktadır.

Hesap verebilirlik: Şikâyet, soru ve istekleriniz kayıt altına alınmakta ve müşterilerimiz bilgilendirilmektedir.

Sürekli iyileştirme: Müşterilerimizden gelen geri bildirimler iş süreçlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde kullanılmakta, müşteri odaklı yaklaşım gösterilmektedir.

Sera Gazı Yönetimi ve Enerji Yönetim Sistemi

ISO 14064 Sera Gazları Yönetimi sistemi ile sera gazı emisyonu ve envanterinin çıkartılması, sera gazı emisyon azaltımı, iyileştirme projeleri ve sera gazı bildirimlerinin doğrulanması ve geçerli kılınması için sistematik bir yapı oluşturulması sağlanmıştır.

2012 yılında Enerji verimliliği kapsamında yapılan çalışmalar ile Aygaz sektöründe ilk Enerji Yönetimi Sistemi belgesi alan şirket olmuştur. Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanması esaslarına dayanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi; kaynakların etkin kullanımı, çevrenin korunması, maliyetin düşürülmesi, enerji performansının geliştirilmesi gibi alanlarda katkı sağlamaktadır.

Belgelendirme çalışmaları kapsamında mevcut durum analizleri, izleme ölçme sistem iyileştirmeleri yapılmış ve iki aşamalı denetimler neticesinde Aygaz Gebze İşletmesi ile Yarımca Terminal Müdürlüklerinde belgelendirme yapılmıştır. 2013 yılı başında Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından hazırlanan taahhütleri içeren Bildirge, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da katıldığı 4. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda imzalanmıştı.

AYGAZ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


Lütfen cihazınızı
yan çeviriniz.
GİRİŞ YAP ARA
Anasayfa

Aygaz tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır. © 2013 Aygaz A.Ş.

Kapat