Üye Girişi

Lütfen e-posta adresinizi ve şifrenizi giriniz.

(Şifremi Unuttum) TAMAM

Lütfen e-posta adresinizi giriniz ve gönder butonuna basınız.
GÖNDER

E-mail adresinizi doğrulamanız gerekmektedir.
Lütfen aşağıdaki doğrulama kodunu giriniz.
GÖNDER

Facebook İle Giriş Yap

Sitemize, Facebook ile bağlanarak giriş yapabilirsiniz.

FACEBOOK İLE GİRİŞ YAP

Üye Olun

Hoşgeldiniz! Sitemize yeni bir üyelik yapmak için lütfen aşağıdaki butona tıklayarak, açılan formu doldurunuz.

ÜYE OL

Aşağıda kabul ettiğim şirketler tarafından, yukarıda/aşağıda yer alan iletişim bilgilerime e-posta, SMS, telefon gibi vasıtalarla reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını, gönderime ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasını, mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum.

 Aygaz A.Ş. için izin vermeyi kabul ediyorum.
 Paro Programı ve Tanı’ya ait diğer markalar kapsamında Tanı A.Ş. için izin vermeyi kabul ediyorum.

Facebook İle Üye Olun

Hoşgeldiniz! Sitemize yeni bir üyelik yapmak için Facebook ile giriş yapınız.

FACEBOOK İLE ÜYE OL

BİLGİLERİM

Aşağıdaki form üzerinden bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.


GÜNCELLE

Paro Kart Kaydı

Paro ile Aygaz avantajlarından faydalanabilmek için paro kart kayıt işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Veri paylaşım iznini onaylıyorum. PAROLU OLMAK İSTİYORUM

Paro Kart Giriş

Lütfen Paro Kart numaranızı veya cep telefonu numaranızı giriniz.

Veri paylaşım iznini onaylıyorum.
Program Katılım Metni

1. Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Tanı”), çeşitli müşteri memnuniyeti odaklı sadakat programları, doğrudan pazarlama uygulama ve aktiviteleri, ayrıca internet ortamında çeşitli pazarlama uygulamaları sunan bir Koç Topluluğu şirketidir. Paro Programı, aynı amaçlarla oluşturulmuş Qupaj Programı ile Web Pazarlama Programı Tanı’ya aittir. Aygaz A.Ş, Paro Programı’nın bir Program Ortağıdır.

Paro Programı, üyelerine (“Üye”), alışverişlerinde çeşitli avantaj ve imkanlar sağlayan, doğrudan pazarlama aktiviteleri sunan müşteri memnuniyeti odaklı bir pazarlama programıdır. Tanı ve aşağıda tanımı belirtilmiş olan Program Ortakları burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, benzer program, uygulama ve doğrudan pazarlama ürünleri oluşturabilecektir. Bu metin dahilinde Tanı ve diğer Program Ortakları tarafından oluşturulmuş veya oluşturulabilecek bu program, uygulama ve doğrudan pazarlama ürünlerinin hepsi “Programlar” olarak anılacaktır. Program Ortakları, Programların üye işyerleri, Koç Topluluğu şirketleri, kampanya ortakları, dönemsel işbirliği yapılan şirketler ile tüm bu şirketlerin bayi, acente ve franchise’larıdır. Tanı, yönetmekte olduğu Programlar, bu Programlara üye olan kişiler ve Programlar kapsamında yer alan üye işyerleri vasıtasıyla hizmetlerini yerine getirmektedir. Programlarda Üyelik kartınızı veya Programlar kapsamında belirlenen diğer yöntemleri kullandığınızda kişisel ve alışveriş bilgileriniz sistemin gereği olarak Tanı’ya da gelmektedir. Program Ortakları tarafından üyelere sunulan faydaları alabilmeniz ve bu avantajlardan haberdar edilmeniz için kişisel verilerinizin Program Ortakları’ndan Tanı’ya aktarılması ve işlenmesi zorunludur.2. Program Ortaklarına veya Tanı’ya verdiğiniz tüm kişisel verileriniz (“kişisel veri”) ve Program ortakları nezdinde yapmış olduğunuz işlemlerle ilgili bilgileriniz (“işlem bilgisi”) Programlar kapsamındaki faydaların size sunulabilmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, size özel kampanyalar tasarlanabilmesi, anket veya telesatış uygulamaları, araştırma, planlama, istatistiki analizler gibi amaçların gerçekleştirilebilmesi için Tanı veyaProgram Ortakları tarafından kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, düzenlenmesi, değiştirilmesi ve saklanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile işlenecektir. Sağlanacak faydalar, elektronik ticari ileti ve bilgilendirmeler için kişisel verileriniz kullanılarak telefon, kısa mesaj, e-posta, mektup gibi kanallardan Tanı ve Program Ortaklarınca size sunulacaktır. Tüm kişisel verileriniz ve işlem bilgileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; Program Ortaklarına ve Tanı’ya, internet ortamında dijital pazarlama yapılmasını sağlayan her türlü uygulamaya ve platforma, Program Ortakları ile Tanı’nın işbirliği yapacağı şirketlere, Program Ortakları ile Tanı’nın bayi, acente ve franchise’larına, ayrıca bu şirketlerin altyapı sağlayıcılarına ve hizmet aldığı diğer şirketlere (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar gibi) aktarılabilecek ve bu kişilerce yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için işlenebilecektir. Verileriniz farklı Programlar arasında da aktarılabilecek ve bu Programlarda yer alan kişisel ve işlem verileriniz birleştirilerek işlenebilecektir.3. Paro Programı’nın üye işyerleri Alfa Romeo, Arçelik, Avis, Aygaz, Beko, Beta, Brooks Brothers, Burger King, Divan, D&R, Fiat, Ford, Forever New, Koçtaş, Mogaz, Opet, Sarar, Setur, Yurtiçi Kargo, 1tıkla2kazan.com’dur. Programın burada belirtilen üye işyerleri değişkendir. Güncel üye işyerleri için lütfen www.paro.com.tr adresini ziyaret ediniz.4. Programlar kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, ilgili bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, mevzuatta öngörülen koşullarla kişisel verilerin silinmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını www.paro.com.tr ve 4447276 Paro Danışma Hattı’ndan talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Paro Program Koşulları

1. Üye’nin, Paro Programı’ndan faydalanması için cep telefonu numarası ile kayıt gerçekleştirmesi gerekmektedir. Üye, kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonu numarasının değişmesi, hattın kapatılması veya devredilmesi halinde 4447276 Paro Danışma Hattı’na bildirmeyi, kartın veya cep telefonunun, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Programların suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Gerekli bildirimin yapılmaması halinde, hattın başkasına devredilmesi nedeniyle cep telefonu numarasına tanımlı puanların harcanmasından Tanı veya diğer Program Ortakları sorumlu tutulamayacaktır. Üye bu konuda doğabilecek ihtilaflardan Program Ortakları ve Tanı’nın sorumlu olmadığını, üyelik kartını, kart numarasını veya cep telefonunu başkasına vermemeyi, verdiği takdirde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve kazanmış olduğu puanlar dahil, üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. Üye, üyelik kartının veya cep telefonunun kaybolması, çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Bu maddedeki koşullar Program’da kullanılan kart harici tüm araçlar için de geçerli olacaktır.2. Her Program Ortağı’nda Paro Programı koşulları, faydaları farklı olabilir ve değişebilir. Tanı kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, Paro Programı şartlarını değiştirebilir, Programı durdurabilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir. Yıl içinde kazanılan puanlar, takip eden yılın 31 Ocak günü sıfırlanabilir. Geçerli koşullar Paro Programı’nın iletişim kanallarından öğrenilebilir. Kendileri tarafından Üye’ye satılmamış olan malların ayıbından, sistemin üzerinde çalıştığı elektronik altyapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb.’den, çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkânların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Program Ortakları ve Tanı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu maddedeki koşullar devreye alınacak diğer programlar için de geçerli olacaktır.3. Tanı veya Üye, 1 hafta önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Bu durumda 1 hafta içinde üyelik sona erer. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar Tanı tarafından silinecek ve geri alınacaktır. Üye, Tanı’ya ve diğer Program Ortaklarına bu form ile açıklanan ve sair şekilde açıklanacak ve açıklanmış bilgilerinin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde güncelleyeceğini, uyuşmazlık halinde Tanı ve Program Ortaklarının defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını, aksi Tanı ve Paro Program ortağı şirket tarafından düzenlenmediği ve duyurulmadığı sürece, Paro Programı’na 18 yaşın üzerinde Türkiye’de yaşayan gerçek kişilerin üye olabileceğini kabul eder.

Program Katılım Metni ve Paro Programı Koşulları’nı kabul ve beyan ediyorum.


TAMAM

Paro Puan Sorgulama

Aşağıdaki butona tıklayarak Paro Puanınızı sorgulayabilirsiniz.

PARO PUAN SORGULA

Sms Aktivasyonu

Lütfen kayıtlı e-posta adresinizi ve mail ile gönderilen aktivasyon kodunu kullanarak üyelik kaydınızı tamamlayınız.

TAMAM

Paro ve Aygaz Kart

Ekstra kazandıran mavi yıldız Paro ile Aygaz avantajlarını katlayın. Paro üyesi Aygaz otogaz istasyonları ile Aygaz tüplügaz bayilerinden yaptığınız her alışverişinizde Parolu kartınızı kullanın, Paro dünyasının sunduğu tüm fırsatların yanında Aygaz’ın yıl içerisinde gerçekleştirdiği kişiye özel ve genel Paro kampanyalarından da faydalanın!

Rahmi M. Koç
Yönetim Kurulu Başkanı

Yüksek öğrenimini Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü’nde yapmıştır. Rahmi M. Koç, iş hayatına 1958’de Otokoç’ta başlamıştır. 1960 yılında Koç Topluluğu’nu Ankara’da temsil eden Koç Ticaret A.Ş.’ye geçmiştir. 1964 yılında Koç Holding A.Ş. Genel Koordinatörlüğü’ne atanmıştır. Ardından sırasıyla 1970’te İcra Komitesi Başkanı, 1975’te İdare Meclisi Başkan Yardımcısı, 1980’de Koç Holding A.Ş. İdare Komite Başkanı olarak görev yapmıştır. 1984-2003 yılları arasında Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmüştür. 1995- 1996 yılları arasında Milletlerarası Ticaret Odası Başkanı olan Rahmi M. Koç, 2003 yılından bu yana Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanlığı ve 1996 yılından bu güne Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Ömer M. Koç
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Robert Kolej'deki lise eğitiminin ardından, Columbia Üniversitesi'nde Yunan Filolojisi üzerine lisans eğitimini 1985’te tamamlamış, 1989'da Columbia Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden MBA derecesi almıştır.Ömer M. Koç iş hayatına 1985 yılında İsviçre’de bulunan Kofisa Trading Company’de Satış Memuru olarak başlamıştır. 1989-1990 yılları arasında New York’ta Ramerica Int. Inc.’da Satış Memurluğu görevini üstlendikten sonra, 1991 yılında Gazal A.Ş.’de Müdür olmuştur. Ömer M. Koç daha sonra sırasıyla 1992-1996 yıllarında Koç Holding A.Ş. Finansman Koordinatörü, 1996-2000 yıllarında Enerji Grubu Başkan Yardımcısı, 2000-2004 yıllarında Enerji Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2004 Nisan ayından bu yana Koç Holding A. Ş. Yönetim Kurulu üyesi olan Ömer M. Koç 2008-2016 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmüş, 22 Şubat 2016 itibariyle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ömer M. Koç, 1996 yılından bu yana Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu’nda yer almaktadır ve 2001 yılından bugüne Başkan Vekili’dir.

Alexandre François Julien Picciotto
Yönetim Kurulu Üyesi

Alexandre Picciotto 1961 yılında Sayın Vehbi Koç ile birlikte Aygaz’ı kuran Hillel Picciotto’nun torunlarından biridir. 1990 yılında Paris Ecole Supérieure de Gestion’dan mezun olduktan sonra, iş hayatına ailesinin yatırım şirketi Orfirm’de başlamıştır. 1990 ve 2003 yılları arasında gayrimenkul ve film sanayi dahil olmak üzere şirketin farklı iştiraklerini yönetmiştir. 2003 yılında aile şirketi ve Aygaz’ın hissedarı olan Liquid Petroleum Gas Development Company’de Genel Müdür olarak atanmıştır. 2008 yılında ise Orfim’de Genel Müdür olarak atanmıştır. Picciotto Türkiye ve Fransa’da çeşitli şirketlerin yönetim kurullarında yer almaktadır. Alexandre Picciotto Temmuz 2012’de Aygaz Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve gelmiştir.

Dr. Bülent Bulgurlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksek öğrenimini Ankara Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin ardından Norveç Teknik Üniversitesi’nde aldığı doktora programıyla sürdürmüştür. 1972 yılında Elliot Strömme A/S, Oslo’da İnşaat Mühendisi olarak iş hayatına başlayan Bulgurlu, 1977-1979 yıllarında İntes A.Ş.’de İnşaat Mühendisi olarak çalışmıştır. Garanti İnşaat A.Ş.’de sırasıyla Mühendis, Planlama ve İnşaat Müdürü, Şantiye Koordinasyon ve İnşaat Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür pozisyonlarının ardından, 1996 yılında Koç Holding A.Ş.’de Turizm ve Hizmetler Grubu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2000 yılında Turizm ve Hizmetler Grubu Başkanı, 2001 yılında da Turizm ve İnşaat Grubu Başkanı olmuştur. 2004 yılında Koç Holding A.Ş.’de Dayanıklı Tüketim ve İnşaat Grubu Başkanı olan Bulgurlu, 2007-2010 yılları arasında Koç Holding A.Ş. CEO görevinde bulunmuştur. Bülent Bulgurlu, 2008 yılından bu yana Aygaz Yönetim Kurulu’nda görev yapmaktadır.

Levent Çakıroğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış, University of Illinois’den yüksek lisans derecesini almıştır. İş yaşamına 1988’de Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak başlamıştır. 1997-1998 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Koç Holding’e 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılmış, 2002-2007 yılları arasında Koçtaş Genel Müdürlüğü, 2007-2008 yıllarında Migros Genel Müdürlüğü yapmıştır. 2008 yılında Arçelik Genel Müdürü olarak atanmıştır. Bu görevine ek olarak, Nisan 2010 tarihinden itibaren Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı görevini de eşzamanlı olarak yürütmüştür. Levent Çakıroğlu, Mart 2015 tarihinde Koç Holding A.Ş. CEO’luk görevine atanmıştır.

Yağız Eyüboğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Profesyonel iş hayatına 1991 yılında Arçelik A.Ş.’de Yetiştirme Elemanı olarak başlayan Yağız Eyüboğlu, 1993 yılından itibaren Koç Holding’de yaklaşık 10 yıl boyunca sırasıyla, Denetim Uzmanlığı, Koordinatör Yardımcılığı ve Mali Koordinatörlük görevlerinde bulundu. 2004-2009 yılları arasında Arçelik A.Ş.’de Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Beko Elektronik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Holding A.Ş. Dış Ticaret ve Turizm Grubu Başkanı’na Yardımcı ve Koç Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yaptı. 2009 – Ekim 2015 döneminde Aygaz Genel Müdürü olarak görev yapan Yağız Eyüboğlu, Ekim 2015 itibarı ile Koç Holding Enerji Grubu Başkan Vekili, ardından 6 Nisan 2016 tarihi itibariyle Koç Holding Enerji Grubu Başkanı olarak atanmıştır.
Koç Topluluğu’nun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olan Eyüboğlu, Dünya LPG Birliği Başkanlığı, TAP Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve URAK Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.
Yağız Eyüboğlu 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuş, 1996 yılında Koç Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Eyüboğlu İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ayşe Canan Ediboğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Lise öğrenimini Ancaster House School’da aldıktan sonra Southampton Üniversitesi’nde (İngiltere) ekonomi alanında yüksek öğrenimini tamamlamıştır. Aynı okulda finansal yönetim ve kontrol üzerine yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. Southampton Üniversitesi’nde araştırma asistanlığının ardından, iş hayatına 1980 yılında Shell’de Planlama Müdürü olarak devam etmiştir. Shell Türkiye’de farklı görevlere atandıktan sonra 2002 yılında şirket Genel Müdürü ve 2006’da Shell Türkiye Ülke Müdürü unvanını almıştır. 2006-2009 yılları arasında Shell-Turcas Petrol A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlenmiştir. Ayşe Canan Ediboğlu, 2012’den bu yana Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Mansur Özgün
Bağımsız Üye

Yüksek öğrenimini Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde tamamlamıştır. İş hayatına 1958 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde başlamış, 1963-1971 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda görev almıştır. Koç Topluluğu’na 1971 yılında Koç Holding Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak katılmıştır. 1974-1983 yılları arasında Ormak A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış, 1984-1999 yılları arasında Koç Holding Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapmıştır. 1999 yılından sonra yeminli mali müşavirlik yapmıştır. Mansur Özgün 2012’den bu yana Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Tunç Uluğ
Bağımsız Üye

Yüksek öğrenimini Robert College Mühendislik Okulu ve Columbia Üniversitesi’nde (ABD) tamamlamıştır. Koç Topluluğu’na 1969 yılında Aygaz A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldıktan sonra, 1976 yılında Tat A.Ş. Genel Müdürü, 1979 ise RAM A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmıştır. 1981-1985 yılları arasında Koç Holding Enerji ve Ticaret Grubu Başkan Yardımcısı, 1991-1997 yılları arasında ise Koç Grubu Dış Ticaret Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. 1997-2000 yılları arasında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Uluğ, 2001 yılından bu yana çeşitli firmalara danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca DEİK, TESEV ve Türk-İsviçre Ticaret Odası üyelikleri bulunan Tunç Uluğ, 2012’den bu yana Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi’dir.


Lütfen cihazınızı
yan çeviriniz.
GİRİŞ YAP ARA
Anasayfa

Aygaz tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır. © 2013 Aygaz A.Ş.

Kapat