Üye Girişi

Lütfen e-posta adresinizi ve şifrenizi giriniz.

(Şifremi Unuttum) TAMAM

Lütfen e-posta adresinizi giriniz ve gönder butonuna basınız.
GÖNDER

E-mail adresinizi doğrulamanız gerekmektedir.
Lütfen aşağıdaki doğrulama kodunu giriniz.
GÖNDER

Facebook İle Giriş Yap

Sitemize, Facebook ile bağlanarak giriş yapabilirsiniz.

FACEBOOK İLE GİRİŞ YAP

Üye Olun

Hoşgeldiniz! Sitemize yeni bir üyelik yapmak için lütfen aşağıdaki butona tıklayarak, açılan formu doldurunuz.

ÜYE OL

Aşağıda kabul ettiğim şirketler tarafından, yukarıda/aşağıda yer alan iletişim bilgilerime e-posta, SMS, telefon gibi vasıtalarla reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını, gönderime ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasını, mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum.

 Aygaz A.Ş. için izin vermeyi kabul ediyorum.
 Paro Programı ve Tanı’ya ait diğer markalar kapsamında Tanı A.Ş. için izin vermeyi kabul ediyorum.

Facebook İle Üye Olun

Hoşgeldiniz! Sitemize yeni bir üyelik yapmak için Facebook ile giriş yapınız.

FACEBOOK İLE ÜYE OL

BİLGİLERİM

Aşağıdaki form üzerinden bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.


GÜNCELLE

Paro Kart Kaydı

Paro ile Aygaz avantajlarından faydalanabilmek için paro kart kayıt işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Veri paylaşım iznini onaylıyorum. PAROLU OLMAK İSTİYORUM

Paro Kart Giriş

Lütfen Paro Kart numaranızı veya cep telefonu numaranızı giriniz.

Veri paylaşım iznini onaylıyorum.
Program Katılım Metni

1. Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Tanı”), çeşitli müşteri memnuniyeti odaklı sadakat programları, doğrudan pazarlama uygulama ve aktiviteleri, ayrıca internet ortamında çeşitli pazarlama uygulamaları sunan bir Koç Topluluğu şirketidir. Paro Programı, aynı amaçlarla oluşturulmuş Qupaj Programı ile Web Pazarlama Programı Tanı’ya aittir. Aygaz A.Ş, Paro Programı’nın bir Program Ortağıdır.

Paro Programı, üyelerine (“Üye”), alışverişlerinde çeşitli avantaj ve imkanlar sağlayan, doğrudan pazarlama aktiviteleri sunan müşteri memnuniyeti odaklı bir pazarlama programıdır. Tanı ve aşağıda tanımı belirtilmiş olan Program Ortakları burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, benzer program, uygulama ve doğrudan pazarlama ürünleri oluşturabilecektir. Bu metin dahilinde Tanı ve diğer Program Ortakları tarafından oluşturulmuş veya oluşturulabilecek bu program, uygulama ve doğrudan pazarlama ürünlerinin hepsi “Programlar” olarak anılacaktır. Program Ortakları, Programların üye işyerleri, Koç Topluluğu şirketleri, kampanya ortakları, dönemsel işbirliği yapılan şirketler ile tüm bu şirketlerin bayi, acente ve franchise’larıdır. Tanı, yönetmekte olduğu Programlar, bu Programlara üye olan kişiler ve Programlar kapsamında yer alan üye işyerleri vasıtasıyla hizmetlerini yerine getirmektedir. Programlarda Üyelik kartınızı veya Programlar kapsamında belirlenen diğer yöntemleri kullandığınızda kişisel ve alışveriş bilgileriniz sistemin gereği olarak Tanı’ya da gelmektedir. Program Ortakları tarafından üyelere sunulan faydaları alabilmeniz ve bu avantajlardan haberdar edilmeniz için kişisel verilerinizin Program Ortakları’ndan Tanı’ya aktarılması ve işlenmesi zorunludur.2. Program Ortaklarına veya Tanı’ya verdiğiniz tüm kişisel verileriniz (“kişisel veri”) ve Program ortakları nezdinde yapmış olduğunuz işlemlerle ilgili bilgileriniz (“işlem bilgisi”) Programlar kapsamındaki faydaların size sunulabilmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, size özel kampanyalar tasarlanabilmesi, anket veya telesatış uygulamaları, araştırma, planlama, istatistiki analizler gibi amaçların gerçekleştirilebilmesi için Tanı veyaProgram Ortakları tarafından kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, düzenlenmesi, değiştirilmesi ve saklanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile işlenecektir. Sağlanacak faydalar, elektronik ticari ileti ve bilgilendirmeler için kişisel verileriniz kullanılarak telefon, kısa mesaj, e-posta, mektup gibi kanallardan Tanı ve Program Ortaklarınca size sunulacaktır. Tüm kişisel verileriniz ve işlem bilgileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; Program Ortaklarına ve Tanı’ya, internet ortamında dijital pazarlama yapılmasını sağlayan her türlü uygulamaya ve platforma, Program Ortakları ile Tanı’nın işbirliği yapacağı şirketlere, Program Ortakları ile Tanı’nın bayi, acente ve franchise’larına, ayrıca bu şirketlerin altyapı sağlayıcılarına ve hizmet aldığı diğer şirketlere (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar gibi) aktarılabilecek ve bu kişilerce yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için işlenebilecektir. Verileriniz farklı Programlar arasında da aktarılabilecek ve bu Programlarda yer alan kişisel ve işlem verileriniz birleştirilerek işlenebilecektir.3. Paro Programı’nın üye işyerleri Alfa Romeo, Arçelik, Avis, Aygaz, Beko, Beta, Brooks Brothers, Burger King, Divan, D&R, Fiat, Ford, Forever New, Koçtaş, Mogaz, Opet, Sarar, Setur, Yurtiçi Kargo, 1tıkla2kazan.com’dur. Programın burada belirtilen üye işyerleri değişkendir. Güncel üye işyerleri için lütfen www.paro.com.tr adresini ziyaret ediniz.4. Programlar kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, ilgili bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, mevzuatta öngörülen koşullarla kişisel verilerin silinmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını www.paro.com.tr ve 4447276 Paro Danışma Hattı’ndan talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Paro Program Koşulları

1. Üye’nin, Paro Programı’ndan faydalanması için cep telefonu numarası ile kayıt gerçekleştirmesi gerekmektedir. Üye, kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonu numarasının değişmesi, hattın kapatılması veya devredilmesi halinde 4447276 Paro Danışma Hattı’na bildirmeyi, kartın veya cep telefonunun, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Programların suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Gerekli bildirimin yapılmaması halinde, hattın başkasına devredilmesi nedeniyle cep telefonu numarasına tanımlı puanların harcanmasından Tanı veya diğer Program Ortakları sorumlu tutulamayacaktır. Üye bu konuda doğabilecek ihtilaflardan Program Ortakları ve Tanı’nın sorumlu olmadığını, üyelik kartını, kart numarasını veya cep telefonunu başkasına vermemeyi, verdiği takdirde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve kazanmış olduğu puanlar dahil, üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. Üye, üyelik kartının veya cep telefonunun kaybolması, çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Bu maddedeki koşullar Program’da kullanılan kart harici tüm araçlar için de geçerli olacaktır.2. Her Program Ortağı’nda Paro Programı koşulları, faydaları farklı olabilir ve değişebilir. Tanı kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, Paro Programı şartlarını değiştirebilir, Programı durdurabilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir. Yıl içinde kazanılan puanlar, takip eden yılın 31 Ocak günü sıfırlanabilir. Geçerli koşullar Paro Programı’nın iletişim kanallarından öğrenilebilir. Kendileri tarafından Üye’ye satılmamış olan malların ayıbından, sistemin üzerinde çalıştığı elektronik altyapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb.’den, çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkânların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Program Ortakları ve Tanı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu maddedeki koşullar devreye alınacak diğer programlar için de geçerli olacaktır.3. Tanı veya Üye, 1 hafta önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Bu durumda 1 hafta içinde üyelik sona erer. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar Tanı tarafından silinecek ve geri alınacaktır. Üye, Tanı’ya ve diğer Program Ortaklarına bu form ile açıklanan ve sair şekilde açıklanacak ve açıklanmış bilgilerinin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde güncelleyeceğini, uyuşmazlık halinde Tanı ve Program Ortaklarının defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını, aksi Tanı ve Paro Program ortağı şirket tarafından düzenlenmediği ve duyurulmadığı sürece, Paro Programı’na 18 yaşın üzerinde Türkiye’de yaşayan gerçek kişilerin üye olabileceğini kabul eder.

Program Katılım Metni ve Paro Programı Koşulları’nı kabul ve beyan ediyorum.


TAMAM

Paro Puan Sorgulama

Aşağıdaki butona tıklayarak Paro Puanınızı sorgulayabilirsiniz.

PARO PUAN SORGULA

Sms Aktivasyonu

Lütfen kayıtlı e-posta adresinizi ve mail ile gönderilen aktivasyon kodunu kullanarak üyelik kaydınızı tamamlayınız.

TAMAM

Paro ve Aygaz Kart

Ekstra kazandıran mavi yıldız Paro ile Aygaz avantajlarını katlayın. Paro üyesi Aygaz otogaz istasyonları ile Aygaz tüplügaz bayilerinden yaptığınız her alışverişinizde Parolu kartınızı kullanın, Paro dünyasının sunduğu tüm fırsatların yanında Aygaz’ın yıl içerisinde gerçekleştirdiği kişiye özel ve genel Paro kampanyalarından da faydalanın!

Sosyal Sorumluluk

Projeler

Ürün ve hizmetleriyle yüz binlerce kişiye ulaşan Aygaz, ekonomik gelişimin sosyal ve kültürel kalkınmadan bağımsız olmadığı bilinciyle yaşama değer katmak için bireyler gibi şirketlerin de üzerine düşen görevleri olduğuna inanmaktadır.

Aygaz kurumsal bir yurttaş olarak, sosyal sorumluluk projeleriyle ayrılmaz bir parçası olduğu topluma yarım asırdır yatırım yapmaktadır. Sosyal sorumluluk çalışmalarını Kurucusu Vehbi Koç’un “Ülkem Varsa Ben de Varım” ve “Toplumdan Aldığını Topluma Vermek” felsefesiyle sürdüren Aygaz, geçmişe sahip çıkan ve geleceğe yatırım yapan sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmektedir.

 • Yarın Hava Nasıl Olacak?

  Aygaz “Yarın Hava Nasıl Olacak?” projesini Bölgesel Çevre Merkezi (REC) ile iş birliği içinde, 2010 yılının eylül ayında başlattı. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle sürdürülen bu proje kapsamında, 2010 ve 2011 yıllarında, içinde planetaryum ve Sihirli Küre adlı yeryüzü hareketlerinin üç boyutlu izlendiği simülasyon aleti de bulunan gezici Gökyüzü Tırı’yla ile toplam 32 kente gidildi. Gökyüzü Tırı’nda konuyla ilgili eğitimden geçen yaklaşık 10 bin kişiye sertifika verildi. 2012 yılından itibaren eğitimler Rahmi M. Koç Müzesi’nde yer alan keşif küresinde sürdürülmektedir. Projeyle ilgili tüm bilgi ve görseller www.yarinhavanasilolacak.org internet sitesinde yer almaktadır.

  Ödüller
  * İngiliz Halkla İlişkiler Birliği (Chartered Institute of Public Relations)
  Mükemmellik Ödülleri “Kurumsal Sorumluluk” kategorisi büyük ödülü

  * Uluslararası Stevie Ödülleri Avrupa’da “Çevre Sorumluluğu” kategorisi
  Yüksek Onur Ödülü

  * Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği IPRA (International Public
  Relations Association) “Çevre” kategorisi Altın Küre Ödülü

  * Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği'nin (DPİD) düzenlediği
  Doğrudan Pazarlama Ödülleri’nde Roadshow kategorisinde
  üçüncülük ödülü

  * İSO’nun Çevre Alanında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

 • Sagalassos Kazıları

  Aygaz, ilk yerleşim izleri M.Ö. 4200 yılına kadar uzanan, Toros Dağları’nın eteğindeki antik Sagalassos kentini ışıkla buluşturma çabalarını 2005 yılından bu yana desteklemektedir.

  Antoninler Çeşmesi restorasyon projesinin 2010 yılında tamamlanmasından sonra, anıtsal çeşmenin çevresinde yer alan Yukarı Agora yapılarının restorasyonuna 2011 yılında başlandı. Projenin nihai amacı, antik kentin politik merkezi olan Yukarı Agora’yı yeniden canlandırmak ve bir açık hava müzesi haline getirmektir. Restorasyon çalışmalarının 2016 yılında tamamlanması, Yukarı Agora'nın mimari ve kentsel ölçekte bir bütünlüğe kavuşarak en anlaşılır antik kent merkezlerinden biri haline gelmesi hedeflenmektedir.

 • Aygaz Kitaplığı

  Aygaz, tarih ve kültürüyle yaşadığımız coğrafyanın zenginliklerini yeniden hatırlatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 1996 yılında kitapseverler, sanatseverler, araştırmacılar ve gençleri hedefleyen “Aygaz Kitaplığı” projesini başlatmıştır. Bugüne kadar 14 eserin kültür/sanat hayatına kazandırıldığı proje, tarihten arkeolojiye pek çok farklı alana değinen kitaplardan oluşmaktadır.

  Aygaz Kitaplığı’nın Sadberk Hanım Müzesi’yle birlikte yayımlanan son eseri “Kat’ı: Osmanlı Dünyasında Kâğıt Oyma Sanatı ve Sanatçıları” 2014 yılında okurlarıyla buluşmuştur. Dr. Filiz Çağman tarafından hazırlanan kitap, Osmanlı döneminin önde gelen el sanatlarından birini oluşturan deri ve kâğıt oyma sanatının tarihine ışık tutmaktadır.

 • Osmanlı Dönemi Diplomasi Tarihi

  Aygaz, Osmanlı Dönemi Diplomasi Tarihi projesiyle Osmanlı arşivlerinden derlenen bilgi ve belgeleri kitap haline getirerek yayımlamaktadır. Ayrıca, İstanbul’da görev yapmış diplomatların günlükleri ve notları da yayımlanan kitaplar arasında yer almaktadır. 2015 yılında proje kapsamında sekiz kitap yayımlanmış; böylece Sadberk Hanım Müzesi’yle birlikte yayımlanan kitap sayısı 40’a ulaşmıştır.

 • Van Kalesi Kazıları

  Aygaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi ile birlikte Van Kalesi höyük kazılarına 2010 yılından bu yana destek vermektedir. 2012 yılındaki kazı çalışmasında Van Kalesi’nin güneyinde, Urartu Krallığı’na ait 2800 yıllık bir çeşme ortaya çıkarılmış ve bir kaynak suyuna ulaşılmıştır. Çalışmalar, bölgenin MÖ 1. binyılın en görkemli kentlerinden biri olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde proje kapsamında kazı çalışmalarıyla birlikte restorasyon ve restitüsyon çalışmalarının da yapılması hedeflenmektedir. 2014 yılının en kapsamlı çalışmaları Eski Van Şehri olarak adlandırılan Van Sitadeli’nin kuzeyindeki alanlarda sürdürülmüş, Urartulu tüccar veya aristokratlara ait olduğu düşünülen konutlara ulaşılmıştır.

 • Diyabetik Çocuklar Kampı

  Aygaz, Şeker Çocuklar projesiyle diyabetik çocukların diyabetle yaşamayı öğrenmesine ve ailelerin diyabet konusunda bilinçlenmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

  Aygaz’ın 2004 yılından bu yana destek olduğu Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği, diyabetik çocuk ve ailelerine yönelik eğitici ve bütünleştirici etkinlikler düzenlemektedir. Derneğin diyabetik çocukları bir araya getirmeye yönelik en önemli çalışmalarından birini, her yıl Temmuz ayında Aygaz’ın desteğiyle gerçekleştirilen Diyabetik Çocuklar Kampı oluşturmaktadır. Kampa 8 – 18 yaş arası diyabetik çocuklar ücretsiz olarak katılmaktadır. Uzman doktorların, diyetisyenlerin, spor eğitmenlerinin, psikiyatr ve psikologların hazır bulunduğu kampta 100 civarında diyabetik çocuğa hipo ve hiperglisemi nedenleri, klinik bulguları, alınacak önlemler, kan ve idrarda glikoz keton bakılması, insülin tipleri, enjeksiyon teknikleri, spor ve egzersiz yapma alışkanlığı, spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler, diyabette beslenme özellikleri ve düzeni, diyabetin komplikasyonları ve bunlardan kaçınmanın yolları hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca diyabette takip kriterleri ve izlemenin önemi konusu hem uygulamalı hem de teorik olarak anlatılırken, çocuklar psiko-sosyal yönden de eğitilmektedir. Çocuklar diyabet hastalığıyla ilgili aldıkları eğitimin yanı sıra sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmaktadır.

 • İKSV Tiyatro Festivali Sponsorluğu

  Aygaz, Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali & Bienali ile sanatın evrensel değerlerini ülkemize taşımak, Türkiye’yi sanat yönüyle de uluslararası çevrelerde tanıtmayı amaçlamaktadır. Aygaz, toplumların sosyal gelişimini en çok etkileyen unsurlardan biri olan sanata hepimizin sahip çıkması gerektiğine inanmaktadır. 2003 yılından bu yana Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’ne ana sponsor olarak destek vermektedir. İki yılda bir düzenlenen ve 4 hafta süren festival kapsamında, gösteri ve performansların yanı sıra atölye çalışmaları, konuşmalar, paneller, film gösterimleri yapılıyor.

 • Kadın Sağlığı Eğitim Programı

  Aygaz, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’yla beraber uzun yıllardır gebe ve anneleri, kendi sağlıkları ve bebeklerinin sağlığı ile ilgili konularda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu sayede annelerin ve bebeklerin yaşam kalitesini yükseltmeyi, anne ve bebek ölümlerinin azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Geçmiş yıllarda Türkiye Aile Planlaması Vakfı (TAPV) ile gerçekleştirilen “Güvenli Annelik Projesi”nin kapsamını biraz daha genişleterek sınırlı gelir ve eğitim düzeyine sahip, kente göç etmiş ya da göç etmek zorunda kalmış ailelerin sağlık bilincini ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla “Kadın Sağlığı Eğitim Programı”na (KSEP) destek verilmektedir.

 • Vehbi Koç Vakfı ve MLMM Projesi

  Vehbi Koç Vakfı (VKV) 1969’dan bu yana eğitim, sağlık ve kültür alanında oluşturduğu mükemmeliyet merkezleri ve programlarıyla en iyiye örnek olmak için çalışmaktadır. Kuruluşundan bu yana aktif biçimde VKV çalışmalarını destekleyen Aygaz, her yıl aralarında Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’nin de bulunduğu pek çok projeye katkı sağlamaktadır. 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Koç Holding ve Vehbi Koç Vakfı ortaklığıyla başlatılan “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” (MLMM) Projesi, mesleki eğitim alanında ulusal ve uluslararası taraflarca örnek kabul edilen bir çalışma haline gelmiştir.

  Mesleki eğitimin özendirilmesi için 8 bin meslek lisesi öğrencisine staj destekli eğitim bursu sağlanması taahhüdüyle başlayan MLMM Projesi, zamanla meslek lisesi koçluk sistemi, gelişim modülleri, eğitim laboratuvarları ve bu sistemin bir modele dönüştürdüğü “okul-işletme işbirliği” stratejisiyle gelişerek eğitim ve iş dünyası arasında köprülerin kurulduğu örnek bir çalışma olmuştur.

  Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsamında bugüne kadar 20 Koç Topluluğu Şirketi’nden 550’yi aşan çalışanın gönüllü desteğiyle sürdürülen Meslek Lisesi Koçları Programı, 2012 yılı sonunda Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) öncülüğünde iş dünyasına devredildi. Meslek lisesi öğrencilerinin kişisel gelişimlerine destek sağlayan Meslek Lisesi Koçları Programı kapsamında, 2012 yılında dokuz Aygaz çalışanı sekiz okulda aktif biçimde görev üstlenerek 92 öğrenciye koçluk yaptı.


Lütfen cihazınızı
yan çeviriniz.
GİRİŞ YAP ARA
Anasayfa

Aygaz tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır. © 2013 Aygaz A.Ş.

Kapat