Üye Girişi

Lütfen e-posta adresinizi ve şifrenizi giriniz.

(Şifremi Unuttum) TAMAM

Lütfen e-posta adresinizi giriniz ve gönder butonuna basınız.
GÖNDER

E-mail adresinizi doğrulamanız gerekmektedir.
Lütfen aşağıdaki doğrulama kodunu giriniz.
GÖNDER

Facebook İle Giriş Yap

Sitemize, Facebook ile bağlanarak giriş yapabilirsiniz.

FACEBOOK İLE GİRİŞ YAP

Üye Olun

Hoşgeldiniz! Sitemize yeni bir üyelik yapmak için lütfen aşağıdaki butona tıklayarak, açılan formu doldurunuz.

ÜYE OL

Aşağıda kabul ettiğim şirketler tarafından, yukarıda/aşağıda yer alan iletişim bilgilerime e-posta, SMS, telefon gibi vasıtalarla reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını, gönderime ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasını, mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum.

 Aygaz A.Ş. için izin vermeyi kabul ediyorum.
 Paro Programı ve Tanı’ya ait diğer markalar kapsamında Tanı A.Ş. için izin vermeyi kabul ediyorum.

Facebook İle Üye Olun

Hoşgeldiniz! Sitemize yeni bir üyelik yapmak için Facebook ile giriş yapınız.

FACEBOOK İLE ÜYE OL

BİLGİLERİM

Aşağıdaki form üzerinden bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.


GÜNCELLE

Paro Kart Kaydı

Paro ile Aygaz avantajlarından faydalanabilmek için paro kart kayıt işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Veri paylaşım iznini onaylıyorum. PAROLU OLMAK İSTİYORUM

Paro Kart Giriş

Lütfen Paro Kart numaranızı veya cep telefonu numaranızı giriniz.

Veri paylaşım iznini onaylıyorum.
Program Katılım Metni

1. Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Tanı”), çeşitli müşteri memnuniyeti odaklı sadakat programları, doğrudan pazarlama uygulama ve aktiviteleri, ayrıca internet ortamında çeşitli pazarlama uygulamaları sunan bir Koç Topluluğu şirketidir. Paro Programı, aynı amaçlarla oluşturulmuş Qupaj Programı ile Web Pazarlama Programı Tanı’ya aittir. Aygaz A.Ş, Paro Programı’nın bir Program Ortağıdır.

Paro Programı, üyelerine (“Üye”), alışverişlerinde çeşitli avantaj ve imkanlar sağlayan, doğrudan pazarlama aktiviteleri sunan müşteri memnuniyeti odaklı bir pazarlama programıdır. Tanı ve aşağıda tanımı belirtilmiş olan Program Ortakları burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, benzer program, uygulama ve doğrudan pazarlama ürünleri oluşturabilecektir. Bu metin dahilinde Tanı ve diğer Program Ortakları tarafından oluşturulmuş veya oluşturulabilecek bu program, uygulama ve doğrudan pazarlama ürünlerinin hepsi “Programlar” olarak anılacaktır. Program Ortakları, Programların üye işyerleri, Koç Topluluğu şirketleri, kampanya ortakları, dönemsel işbirliği yapılan şirketler ile tüm bu şirketlerin bayi, acente ve franchise’larıdır. Tanı, yönetmekte olduğu Programlar, bu Programlara üye olan kişiler ve Programlar kapsamında yer alan üye işyerleri vasıtasıyla hizmetlerini yerine getirmektedir. Programlarda Üyelik kartınızı veya Programlar kapsamında belirlenen diğer yöntemleri kullandığınızda kişisel ve alışveriş bilgileriniz sistemin gereği olarak Tanı’ya da gelmektedir. Program Ortakları tarafından üyelere sunulan faydaları alabilmeniz ve bu avantajlardan haberdar edilmeniz için kişisel verilerinizin Program Ortakları’ndan Tanı’ya aktarılması ve işlenmesi zorunludur.2. Program Ortaklarına veya Tanı’ya verdiğiniz tüm kişisel verileriniz (“kişisel veri”) ve Program ortakları nezdinde yapmış olduğunuz işlemlerle ilgili bilgileriniz (“işlem bilgisi”) Programlar kapsamındaki faydaların size sunulabilmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, size özel kampanyalar tasarlanabilmesi, anket veya telesatış uygulamaları, araştırma, planlama, istatistiki analizler gibi amaçların gerçekleştirilebilmesi için Tanı veyaProgram Ortakları tarafından kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, düzenlenmesi, değiştirilmesi ve saklanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile işlenecektir. Sağlanacak faydalar, elektronik ticari ileti ve bilgilendirmeler için kişisel verileriniz kullanılarak telefon, kısa mesaj, e-posta, mektup gibi kanallardan Tanı ve Program Ortaklarınca size sunulacaktır. Tüm kişisel verileriniz ve işlem bilgileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; Program Ortaklarına ve Tanı’ya, internet ortamında dijital pazarlama yapılmasını sağlayan her türlü uygulamaya ve platforma, Program Ortakları ile Tanı’nın işbirliği yapacağı şirketlere, Program Ortakları ile Tanı’nın bayi, acente ve franchise’larına, ayrıca bu şirketlerin altyapı sağlayıcılarına ve hizmet aldığı diğer şirketlere (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar gibi) aktarılabilecek ve bu kişilerce yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için işlenebilecektir. Verileriniz farklı Programlar arasında da aktarılabilecek ve bu Programlarda yer alan kişisel ve işlem verileriniz birleştirilerek işlenebilecektir.3. Paro Programı’nın üye işyerleri Alfa Romeo, Arçelik, Avis, Aygaz, Beko, Beta, Brooks Brothers, Burger King, Divan, D&R, Fiat, Ford, Forever New, Koçtaş, Mogaz, Opet, Sarar, Setur, Yurtiçi Kargo, 1tıkla2kazan.com’dur. Programın burada belirtilen üye işyerleri değişkendir. Güncel üye işyerleri için lütfen www.paro.com.tr adresini ziyaret ediniz.4. Programlar kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, ilgili bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, mevzuatta öngörülen koşullarla kişisel verilerin silinmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını www.paro.com.tr ve 4447276 Paro Danışma Hattı’ndan talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Paro Program Koşulları

1. Üye’nin, Paro Programı’ndan faydalanması için cep telefonu numarası ile kayıt gerçekleştirmesi gerekmektedir. Üye, kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonu numarasının değişmesi, hattın kapatılması veya devredilmesi halinde 4447276 Paro Danışma Hattı’na bildirmeyi, kartın veya cep telefonunun, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Programların suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Gerekli bildirimin yapılmaması halinde, hattın başkasına devredilmesi nedeniyle cep telefonu numarasına tanımlı puanların harcanmasından Tanı veya diğer Program Ortakları sorumlu tutulamayacaktır. Üye bu konuda doğabilecek ihtilaflardan Program Ortakları ve Tanı’nın sorumlu olmadığını, üyelik kartını, kart numarasını veya cep telefonunu başkasına vermemeyi, verdiği takdirde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve kazanmış olduğu puanlar dahil, üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. Üye, üyelik kartının veya cep telefonunun kaybolması, çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Bu maddedeki koşullar Program’da kullanılan kart harici tüm araçlar için de geçerli olacaktır.2. Her Program Ortağı’nda Paro Programı koşulları, faydaları farklı olabilir ve değişebilir. Tanı kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, Paro Programı şartlarını değiştirebilir, Programı durdurabilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir. Yıl içinde kazanılan puanlar, takip eden yılın 31 Ocak günü sıfırlanabilir. Geçerli koşullar Paro Programı’nın iletişim kanallarından öğrenilebilir. Kendileri tarafından Üye’ye satılmamış olan malların ayıbından, sistemin üzerinde çalıştığı elektronik altyapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb.’den, çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkânların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Program Ortakları ve Tanı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu maddedeki koşullar devreye alınacak diğer programlar için de geçerli olacaktır.3. Tanı veya Üye, 1 hafta önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Bu durumda 1 hafta içinde üyelik sona erer. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar Tanı tarafından silinecek ve geri alınacaktır. Üye, Tanı’ya ve diğer Program Ortaklarına bu form ile açıklanan ve sair şekilde açıklanacak ve açıklanmış bilgilerinin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde güncelleyeceğini, uyuşmazlık halinde Tanı ve Program Ortaklarının defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını, aksi Tanı ve Paro Program ortağı şirket tarafından düzenlenmediği ve duyurulmadığı sürece, Paro Programı’na 18 yaşın üzerinde Türkiye’de yaşayan gerçek kişilerin üye olabileceğini kabul eder.

Program Katılım Metni ve Paro Programı Koşulları’nı kabul ve beyan ediyorum.


TAMAM

Paro Puan Sorgulama

Aşağıdaki butona tıklayarak Paro Puanınızı sorgulayabilirsiniz.

PARO PUAN SORGULA

Sms Aktivasyonu

Lütfen kayıtlı e-posta adresinizi ve mail ile gönderilen aktivasyon kodunu kullanarak üyelik kaydınızı tamamlayınız.

TAMAM

Paro ve Aygaz Kart

Ekstra kazandıran mavi yıldız Paro ile Aygaz avantajlarını katlayın. Paro üyesi Aygaz otogaz istasyonları ile Aygaz tüplügaz bayilerinden yaptığınız her alışverişinizde Parolu kartınızı kullanın, Paro dünyasının sunduğu tüm fırsatların yanında Aygaz’ın yıl içerisinde gerçekleştirdiği kişiye özel ve genel Paro kampanyalarından da faydalanın!

Tüpgaz Bilgilendirme

Sıkça Sorulan Sorular

 • 1 Kabartmalı tüp güvenli tüp müdür?

  Tüplerin üzerinde yer alan kabartma sadece tüpün markasını gösterir, tüplerin güvenliğini garanti etmez. Aygaz tüpünüzü alırken, tüpün tüm güvenlik kontrollerinin yapıldığının ve ilk defa sizin tarafınızdan açılacağının garantisi olan hologram kapağının olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

 • 2 Tüpün tam dolu olduğundan nasıl emin olurum?

  Hologram kapağı gördüğünüz anda, Aygaz tüpünüzün tam dolu olduğundan ve ilk defa sizin tarafınızdan kullanılacağından emin olabilirsiniz. Dilerseniz, tüpünüzün ne kadar gittiğini ölçmek için, satın aldığınız tarihi bir yere not edebilir, 12 kg LPG’yle tam dolu olduğundan emin olabilirsiniz.

 • 3 Hologram kapak ne demektir?

  Farklı marka tüplerinde farklı kapaklar olsa bile, hologram kapak her markada bulunmaz. Aygaz tüplerdeki hologram kapak taklit edilemez. Hologram kapaklar valfin tamamını kaplar. Üzerinde 6 mm’lik gri, parlak hologram şeridi vardır. Bu şeride farklı açılardan baktığınızda üst üste 3 katmanlı Aygaz ve Koç logolarını görebilirsiniz. Hologram kapaklı her Aygaz tüp tam dolu, tam güvenlidir.

 • 4 "Mavi Bilgi Kartı" neye yarıyor?

  Tüplügazla yaşanan sorunların çoğu bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu nedenle tüm ev tüplerine üzerinde uyarıcı notlar bulunan bir de bilgi kartı ekledik. Mavi Bilgi Kartı uygulamasıyla sizleri tüplügaz kullanımında dikkat edilmesi gereken konularda bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Kartın üzerinden tüpünüzün kullanımıyla ilgili bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

 • 5 Dedantör ne işe yarar?

  Tüple cihazın bağlantısını sağlayan ekipmanlarda güvenlik açısından önem taşır. Dedantör, tüpteki gaz çıkışı basıncını ayarlayarak, LPG’li cihazların sağlıklı çalışmasını sağlar.

  Sağlıklı gaz akışı için, Aygaz tüplerle birlikte güçlü iç örgüsü ve termo malzemesiyle basınç ve sıcağa dayanıklı çift katmanıyla darbe korumalı hortumlar kullanılmalıdır. Hortumun dedantöre ve cihaza bağlantılarını kelepçeyle yapmayı ve eskiyen, çatlayan ya da sertleşen hortumları yenisiyle değiştirmeyi unutmayın. Aygaz tüpünüzle birlikte Aygaz markalı ekipmanları kullanabilmeniz için, Avrupa standartlarında çift kilitli Aygaz metal dedantör ve özelliklerini yukarıda belirttiğimiz 1,5 m’lik hortum ve kelepçelerden oluşan Güvenli Bağlantı Seti’ni hazırladık.

  Ocak, şofben ya da ısıtıcıların cihaz özellikleri ve gaz basınçları farklıdır (Mutfakta kullanılan dedantör 29, banyoda kullanılan dedantör 39 mbar’dır). Cihazınıza uygun olmayan dedantör kullanmanız tüpünüzdeki gazı tam olarak kullanamamanıza ve LPG’den yeterince verim alamamanıza yol açar. Tüpün zamanından önce bittiğini düşünerek gerçekleştirilen tüpü yan yatırmak, sıcak suyun içerisine koymak gibi uygulamalar da tehlike yaratmaktadır.

  Tüpünüzden azami fayda sağlamak için, tüpünüzle birlikte cihaza uygun dedantör kullanmayı kesinlikle ihmal etmeyin.

 • 6 Hortum ve dedantörü ne sıklıkta değiştirmeliyim?

  Tüpünüzle birlikte kullandığınız hortumu 3, dedantörü ise 10 yılda bir değiştirmelisiniz.

  Tüple cihaz arasındaki hortum tek parça olmalı ve uzunluğu 1,5 metreyi geçmemelidir.

 • 7 Tüpteki gaz çıkış basıncını ne ayarlar?

  Tüple cihazın bağlantısını sağlayan ekipmanlarda güvenlik açısından önem taşır. Dedantör, tüpteki gaz çıkışı basıncını ayarlayarak, LPG’li cihazların sağlıklı çalışmasını sağlar.

  Sağlıklı gaz akışı için, Aygaz tüplerle birlikte güçlü iç örgüsü ve termo malzemesiyle basınç ve sıcağa dayanıklı çift katmanıyla darbe korumalı hortumlar kullanılmalıdır. Hortumun dedantöre ve cihaza bağlantılarını kelepçeyle yapmayı ve eskiyen, çatlayan ya da sertleşen hortumları yenisiyle değiştirmeyi unutmayın. Aygaz tüpünüzle birlikte Aygaz markalı ekipmanları kullanabilmeniz için, Avrupa standartlarında çift kilitli Aygaz metal dedantör ve özelliklerini yukarıda belirttiğimiz 1,5 m’lik hortum ve kelepçelerden oluşan Güvenli Bağlantı Seti’ni hazırladık.

  Ocak, şofben ya da ısıtıcıların cihaz özellikleri ve gaz basınçları farklıdır (Mutfakta kullanılan dedantör 29, banyoda kullanılan dedantör 39 mbar’dır). Cihazınıza uygun olmayan dedantör kullanmanız tüpünüzdeki gazı tam olarak kullanamamanıza ve LPG’den yeterince verim alamamanıza yol açar. Tüpün zamanından önce bittiğini düşünerek gerçekleştirilen tüpü yan yatırmak, sıcak suyun içerisine koymak gibi uygulamalar da tehlike yaratmaktadır.

  Tüpünüzden azami fayda sağlamak için, tüpünüzle birlikte cihaza uygun dedantör kullanmayı kesinlikle ihmal etmeyin.

 • 8 Tüpümü kendim takabilir miyim?

  Tüpünüzün servis görevlisi tarafından takılmasını sağlayın. Bağlantı yerlerinde gaz kaçağı olup olmadığını sabun köpüğü ya da sizin için özel olarak hazırladığımız Kaçak Kontrol Sıvısı ile kontrol edilmelidir. Kontrol kesinlikle açık ateşle (kibrit, çakmak vb.) yapılmamalıdır.
  Bağlantı noktasında kaçak varsa, dedantörü çıkartıp vakit geçirmeden bayinize haber verin.

 • 9 Aygaz tüpünüzü kendiniz doldurtabilir misiniz?

  Tüpünüzü kendiniz doldurtmaya çalışarak öncelikle güvenliğinizi büyük tehlikeye atmış olursunuz. Aygaz tesislerinde doldurulan, hologram kapaklı tüpler Aygaz güvencesine sahiptir.

  Otogaz istasyonlarında ya da lisansı olmayan derme çatma depolarda, tüpten tüpe aktarma yoluyla kaçak olarak doldurulan hiçbir tüp güvenli değildir. Kullanılan gazın bileşimini, hatta gaz olup olmadığını dahi bilemezsiniz.

  Kaçak dolum, hem kullanıcılar için hem de dolumu yapanlar için büyük tehlikedir.

 • 10 Tüplerin içindeki LPG nasıl bir gazdır?

  Tüpgaz olarak da bilinen LPG, renksiz ve kokusuz bir gazdır.

  Ancak oluşabilecek bir sızıntının hemen anlaşılması için LPG rafinerilerde özellikle kokulandırılır. Gazın bileşimi %70 bütan, %30 propan’dır. Havadan ağır, yanıcı bir gazdır.

 • 11 LPG zehirli midir?

  LPG’nin içerdiği propan ve bütanın solunmasının hiçbir zehirleyici etkisi yoktur. Ancak, uzun süreli bir gaz kaçağı durumunda, LPG’nin havadan ağır olması sebebiyle ortamdaki hava (oksijen) miktarı azalır ve yeterli oksijen solunamaması sorun yaratabilir.

 • 12 Gaz kaçağı durumunda neler yapmalıyım?

  Herhangi bir kazayla karşılaşmamak için, LPG yakan cihazlarınızın kullanım kılavuzlarına uygun şekilde monte edildiğinden emin olun.

  Unutmayın, LPG yakan cihazlar havadaki oksijeni kullanır. Bu nedenle, cihazların kullanıldığı mekanda yeterli taze hava değişimi sağlanması hayati önem taşır.

  Kaçak durumunda:
  * Kapı ve pencereleri açarak evinizi havalandırın.
  * Tüpün üstündeki musluğu/valfi kapatın.
  * Dedantörü derhal tüpten ayırıp tüpünüzü açık havaya çıkartın.
  * Kıvılcım çıkarabilecek hareketlerden kaçının. (Kibrit, çakmak yakılmamalı; elektrik anahtarı açılıp kapatılmamalı; buzdolabı kapağı açılmamalı)
  * Zemin, çukur ve kuytu yerleri süpürgeyle süpürür gibi yaparak, havadan ağır olduğu için yere çöken LPG’nin dışarı atılmasını sağlayın.
  * Hemen yetkili Aygaz bayinize haber verin.

  Gaz kaçağından etkilenme durunda, şahıs dışarıya çıkarılmalı, çıkarılamıyorsa mekân havalandırılıp, gerekirse suni solunum yaptırılmalı ve vakit geçirilmeden tıbbi yardım çağrılmalıdır.

  LPG, cilde temas ettirilmemelidir. Soğuk yanma nedeniyle ciddi deri yanıkları olabilir. Bu durumda da doktora başvurulmalıdır.

  Bir tüpün patlaması için tüpün içerisindeki basıncın çok yüksek değerlere (50 bar ve üzeri) çıkması, belirli bir sürenin üzerinde yangın içerisinde kalması ve emniyet valfinin açılmaması gerekir.

  Size “Tüp patladı!” şeklinde yansıtılan olaylarda söz konusu olan, tüpün değil, ortama yayılan gazın bir ateş kaynağıyla birleşerek patlamasıdır.

 • 13 Her gri tüp Aygaz mıdır?

  Yıllardır değişmeyen kalitesiyle sizlerin güvenini kazanan Aygaz, maalesef taklitçilerin de hedefi olmaktadır. Pek çok tüp, gerek renk gerek şekil olarak Aygaz tüplere benzetilmeye çalışılmaktadır.

  Aygaz tüpleri diğerlerinden ayırmak için, aldığınız tüpün yanağındaki Aygaz markasını, mavi bilgi kartını ve hepsinden önemlisi hologram kapak olup olmadığını kontrol edin.

  Unutmayın! Her gri tüp Aygaz değildir.

 • 14 Tüpün korsanı olur mu?

  Piyasadaki tüm küçük tüp kapakları birbirine benziyor. Kolayca taklit edilebilmeleri ve deforme olmadan çıkarılabilmeleri, onları korsan ya da eksik doluma açık hale getiriyor. Bu durum, tüketicilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor.

  Aygaz, bu sorunu göz önünde bulundurarak, ev tüpünden sonra küçük tüplerinde de Türkiye’de ilk defa hologram kapak uygulamasına geçti. Bu hologram kapaklar, Aygaz küçük tüplerinin tam doluluğunun, güvenliğinin ve korsan olmadığının garantisidir. küçük tüp alırken de hologram kapaklı Aygaz tüpleri tercih edin, paranızı sokağa, güvenliğinizi riske atmayın.


Lütfen cihazınızı
yan çeviriniz.
GİRİŞ YAP ARA
Anasayfa

Aygaz tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır. © 2013 Aygaz A.Ş.

Kapat