Sign In

Please enter your email and password

(Forgot Password) LOGIN

Please enter your email and click send button.
SEND

Please verify your e-mail address is required.
Please enter the verification code below.
SEND

Login with Facebok

Connect with your Facebook Account

LOGIN WITH FACEBOOK

Account

To become a member, please click the sign up button.

REGISTER

 I have read the membership agreement, I agree.
 I have read the privacy agreement, I agree.
REGISTER

Facebook Login

Welcome! Connect with Your Facebook Account.

CONNECT

Account Info

You can update your account information.


UPDATE

Paro Card Registration

Please register your Paro Kart and benefit from the advantages from Aygaz.

I agree with terms and conditions. I WANT TO JOIN PARO

Login with Paro Card

Please enter your Paro Card or mobile number.

I agree with terms and conditions.
Program Katılım Metni

1. Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Tanı”), çeşitli müşteri memnuniyeti odaklı sadakat programları, doğrudan pazarlama uygulama ve aktiviteleri, ayrıca internet ortamında çeşitli pazarlama uygulamaları sunan bir Koç Topluluğu şirketidir. Paro Programı, aynı amaçlarla oluşturulmuş Qupaj Programı ile Web Pazarlama Programı Tanı’ya aittir. Aygaz A.Ş, Paro Programı’nın bir Program Ortağıdır.

Paro Programı, üyelerine (“Üye”), alışverişlerinde çeşitli avantaj ve imkanlar sağlayan, doğrudan pazarlama aktiviteleri sunan müşteri memnuniyeti odaklı bir pazarlama programıdır. Tanı ve aşağıda tanımı belirtilmiş olan Program Ortakları burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, benzer program, uygulama ve doğrudan pazarlama ürünleri oluşturabilecektir. Bu metin dahilinde Tanı ve diğer Program Ortakları tarafından oluşturulmuş veya oluşturulabilecek bu program, uygulama ve doğrudan pazarlama ürünlerinin hepsi “Programlar” olarak anılacaktır. Program Ortakları, Programların üye işyerleri, Koç Topluluğu şirketleri, kampanya ortakları, dönemsel işbirliği yapılan şirketler ile tüm bu şirketlerin bayi, acente ve franchise’larıdır. Tanı, yönetmekte olduğu Programlar, bu Programlara üye olan kişiler ve Programlar kapsamında yer alan üye işyerleri vasıtasıyla hizmetlerini yerine getirmektedir. Programlarda Üyelik kartınızı veya Programlar kapsamında belirlenen diğer yöntemleri kullandığınızda kişisel ve alışveriş bilgileriniz sistemin gereği olarak Tanı’ya da gelmektedir. Program Ortakları tarafından üyelere sunulan faydaları alabilmeniz ve bu avantajlardan haberdar edilmeniz için kişisel verilerinizin Program Ortakları’ndan Tanı’ya aktarılması ve işlenmesi zorunludur.2. Program Ortaklarına veya Tanı’ya verdiğiniz tüm kişisel verileriniz (“kişisel veri”) ve Program ortakları nezdinde yapmış olduğunuz işlemlerle ilgili bilgileriniz (“işlem bilgisi”) Programlar kapsamındaki faydaların size sunulabilmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, size özel kampanyalar tasarlanabilmesi, anket veya telesatış uygulamaları, araştırma, planlama, istatistiki analizler gibi amaçların gerçekleştirilebilmesi için Tanı veyaProgram Ortakları tarafından kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, düzenlenmesi, değiştirilmesi ve saklanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile işlenecektir. Sağlanacak faydalar, elektronik ticari ileti ve bilgilendirmeler için kişisel verileriniz kullanılarak telefon, kısa mesaj, e-posta, mektup gibi kanallardan Tanı ve Program Ortaklarınca size sunulacaktır. Tüm kişisel verileriniz ve işlem bilgileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; Program Ortaklarına ve Tanı’ya, internet ortamında dijital pazarlama yapılmasını sağlayan her türlü uygulamaya ve platforma, Program Ortakları ile Tanı’nın işbirliği yapacağı şirketlere, Program Ortakları ile Tanı’nın bayi, acente ve franchise’larına, ayrıca bu şirketlerin altyapı sağlayıcılarına ve hizmet aldığı diğer şirketlere (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar gibi) aktarılabilecek ve bu kişilerce yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için işlenebilecektir. Verileriniz farklı Programlar arasında da aktarılabilecek ve bu Programlarda yer alan kişisel ve işlem verileriniz birleştirilerek işlenebilecektir.3. Paro Programı’nın üye işyerleri Alfa Romeo, Arçelik, Avis, Aygaz, Beko, Beta, Brooks Brothers, Burger King, Divan, D&R, Fiat, Ford, Forever New, Koçtaş, Mogaz, Opet, Sarar, Setur, Yurtiçi Kargo, 1tıkla2kazan.com’dur. Programın burada belirtilen üye işyerleri değişkendir. Güncel üye işyerleri için lütfen www.paro.com.tr adresini ziyaret ediniz.4. Programlar kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, ilgili bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, mevzuatta öngörülen koşullarla kişisel verilerin silinmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını www.paro.com.tr ve 4447276 Paro Danışma Hattı’ndan talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Paro Program Koşulları

1. Üye’nin, Paro Programı’ndan faydalanması için cep telefonu numarası ile kayıt gerçekleştirmesi gerekmektedir. Üye, kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonu numarasının değişmesi, hattın kapatılması veya devredilmesi halinde 4447276 Paro Danışma Hattı’na bildirmeyi, kartın veya cep telefonunun, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Programların suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Gerekli bildirimin yapılmaması halinde, hattın başkasına devredilmesi nedeniyle cep telefonu numarasına tanımlı puanların harcanmasından Tanı veya diğer Program Ortakları sorumlu tutulamayacaktır. Üye bu konuda doğabilecek ihtilaflardan Program Ortakları ve Tanı’nın sorumlu olmadığını, üyelik kartını, kart numarasını veya cep telefonunu başkasına vermemeyi, verdiği takdirde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve kazanmış olduğu puanlar dahil, üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. Üye, üyelik kartının veya cep telefonunun kaybolması, çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Bu maddedeki koşullar Program’da kullanılan kart harici tüm araçlar için de geçerli olacaktır.2. Her Program Ortağı’nda Paro Programı koşulları, faydaları farklı olabilir ve değişebilir. Tanı kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, Paro Programı şartlarını değiştirebilir, Programı durdurabilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir. Yıl içinde kazanılan puanlar, takip eden yılın 31 Ocak günü sıfırlanabilir. Geçerli koşullar Paro Programı’nın iletişim kanallarından öğrenilebilir. Kendileri tarafından Üye’ye satılmamış olan malların ayıbından, sistemin üzerinde çalıştığı elektronik altyapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb.’den, çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkânların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Program Ortakları ve Tanı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu maddedeki koşullar devreye alınacak diğer programlar için de geçerli olacaktır.3. Tanı veya Üye, 1 hafta önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Bu durumda 1 hafta içinde üyelik sona erer. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar Tanı tarafından silinecek ve geri alınacaktır. Üye, Tanı’ya ve diğer Program Ortaklarına bu form ile açıklanan ve sair şekilde açıklanacak ve açıklanmış bilgilerinin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde güncelleyeceğini, uyuşmazlık halinde Tanı ve Program Ortaklarının defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını, aksi Tanı ve Paro Program ortağı şirket tarafından düzenlenmediği ve duyurulmadığı sürece, Paro Programı’na 18 yaşın üzerinde Türkiye’de yaşayan gerçek kişilerin üye olabileceğini kabul eder.

Program Katılım Metni ve Paro Programı Koşulları’nı kabul ve beyan ediyorum.


LOGIN

Paro Point

Please click the buton below to see your Paro Points.

PARO POINT

SMS Activation

Please enter the activation code that has sent to your mobile.

ACTIVATE

Paro and Aygaz Card

With blue star Paro, you can double your advantages from Aygaz. Use your Paro Card in every purchase from Aygaz Cylinder Gas dealers & Autogas stations to earn more. Do not miss the advantages and campaigns from Aygaz through the whole year.

Products

Barbecues

 • Barbecue Diner

  57 x 37 cm cooking area

  3-burner system of stainless steel

  Heat indicator

  Superior Integra automatic ignition system

  Barbekü Diner

  • 57 x 37 cm cooking area
  • 3-burner system of stainless steel
  • Heat indicator
  • Superior Integra automatic ignition system
  • Porcelain-coated cast iron cooking and service grill
  • Side trays
  • Homogeneous and healthy cooking with natural lava stones
  • 4 rubber wheels, easy to carry

  Technical Specifications

  • Power: 8,25 kw/s
  • Fuel Consumption: 589 g/s
   Operates with a 12 kg household gas cylinder.
 • GG 30

  Easy, clean and safe to use

  Easy ignition system that works with a Piezo igniter

  Homogeneous and healthy cooking with natural lava stones

  Stainless steel cooking grill

  GG 30

  • Easy, clean and safe to use
  • Easy ignition system that works with a Piezo igniter
  • Homogeneous and healthy cooking with natural lava stones
  • Stainless steel cooking grill
  • Collapsible legs

  Technical Specifications

  • Power: 2,75 kw/s
  • Fuel Consumption: 205 g/s
  • Total Weight: 8 kg
  • Height: 47 cm
  • Width: 48 cm
  • Depth: 34,5 cm
   Operates with a 12 kg household gas cylinder.
 • GG 60

  Easy, clean and safe to use

  Spacious cooking area

  Easy ignition system that works with a Piezo igniter

  GG 60

  • Easy, clean and safe to use
  • Spacious cooking area
  • Easy ignition system that works with a Piezo igniter
  • Stainless steel cooking and service grill
  • Homogeneous and healthy cooking with natural lava stones
  • Two-wheel, easy-to-carry cart
  • 3 decorative, collapsible wooden trays

  Technical Specifications

  • Power: 5,40 kw/s
  • Fuel Consumption: 392 g/s
  • Total Weight: 23 kg
  • Height: 110 cm
  • Width: 106 cm
  • Depth: 65,5 cm
   Operates with a 12 kg household gas cylinder.
 • Omega 100 MM 090

  Easy, clean and safe to use

  50 x 36 cm cooking area

  Easy ignition system that works with a Piezo igniter

  Stainless steel cooking and service grill

  Omega 100 MM 090

  • Easy, clean and safe to use
  • 50 x 36 cm cooking area
  • Easy ignition system that works with a Piezo igniter
  • Stainless steel cooking and service grill
  • Homogeneous and healthy cooking with natural lava stones
  • Two-wheel, easy-to-carry cart
  • Cylinder aesthetically hidden

  Technical Specifications

  • Power: 6,20 kw/s
  • Fuel Consumption: 446 g/s
  • Total Weight: 21,26 kg
  • Height: 1040 mm
  • Width: 680 mm
  • Depth: 495 mm
   Operates with a 12 kg household gas cylinder.
 • Omega 300 MM 200

  Easy, clean and safe to use

  50 x 36 cm cooking area

  Easy ignition system that works with a Piezo igniter

  Porcelain cooking and service grill

  Omega 300 MM 200

  • Easy, clean and safe to use
  • 50 x 36 cm cooking area
  • Easy ignition system that works with a Piezo igniter
  • Porcelain cooking and service grill
  • Homogeneous and healthy cooking with natural lava stones
  • Two-wheel, easy-to-carry cart
  • Cylinder aesthetically hidden

  Technical Specifications

  • Power: 6,20 kw/s
  • Side Burner: 2,30 kw/s
   Operates with a 12 kg household gas cylinder.
 • Tungsten

  Easy, clean and safe to use

  48 x 50 cm cooking area

  Powerful double-burner system

  Electronic heat indicator

  Tungsten

  • Easy, clean and safe to use
  • 48 x 50 cm cooking area
  • Powerful double-burner system
  • Electronic heat indicator
  • Detachable wooden side table
  • Concealed storage in side table for cooking utensils
  • Superior Integra rotary ignition system
  • Porcelain cooking and service grill
  • Homogeneous and healthy cooking with natural lava stones
  • Multilevel shelf system for convenience
  • Two rubber wheels, locking system, easy-to-carry design
  • Cylinder holder

  Technical Specifications

  • Power: 7,87 kw/s x 2
  • Total Weight: 28,20 kg
  • Height: 1100 mm
  • Width: 1460 mm
  • Depth: 492 mm
   Operates with a 12 kg household gas cylinder.

Please rotate
your device.
LOGIN SEARCH
Homepage

Aygaz is a registered trademark. All rights reserved. © 2013 Aygaz A.Ş.

Close