News

AYGAZ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) - 28/12/2011

28/12/2011-18:15:42
***AYGAZ***AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi:    Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu- Şişli/İstanbul
Telefon ve Faks No.:     Tel:212 354 1515 Fax:212 288 1358
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:     Tel:212 354 1657 Fax:212 288 3151
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:   Hayır
Özet Bilgi:    Vehbi Koç Vakfı Fonu ile Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'na Bağış Yapılması
AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Yönetim Kurulumuzun 28.12.2011 tarihli toplantısında

* Vehbi Koç Vakfı bünyesinde 25.09.2006 tarih ve 2006/8 no'lu İdare Heyeti kararıyla kurulan Mesleki ve Teknik Eğitim Fonu'na ilave edilmek üzere, fon anaparası ve gelirlerinrları doğrultusunda ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla, mesleki ve teknik lise ile yüksekokul öğrencilerine burs tahsis edilmesi, bu tür okulların eğitim kalitesinin yükseltilmesi için maddi ve ayni yardım yapılması, eğitmenlerin eğitilmesi, mesleki ve teknik eğitimin öneminin kamuoyunda takdir edilmesine yönelik tanıtım faaiyetlerinin desteklenmesi yönünde kullanılması amacıyla 3.200.000 TL bağışlanmasına,

* Ülkemizdeki üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini geniş kitlelere ulaştırmak, bilgilendirme, eğitim, iletişim faaliyetleri ile halkımızın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'na (TAP) 300.000 TL bağışlanmasına, karar verildi.