News

AYGAZ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) ) - 27/12/2012

27/12/2012-18:06:35
***AYGAZ***AYGAZ A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) )
Ortaklığın Adresi:  Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul
Telefon ve Faks No.:  Tel:212 354 1515 Fax:212 288 1358
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:  Tel:212 354 1657 Fax:212 288 3151
Orjinal Açıklamanın Tarihi:  19 Aralık 2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?:  Hayır
Özet Bilgi:  İştirakimiz AES Entek'in sermaye artırımına katılım
AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Yönetim Kurulumuzun 27 Aralık 2012 tarihli toplantısında,
Sermayesinin %24,81'ine sahip olduğumuz AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş.'nin ("AES Entek") Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda sermayesinin 98.918.756-TL'ndan 402.000.000-TL'na yükseltilmesi nedeniyle yapılan sermaye artırımında şirketimizin iştirak oranı dahilinde bedelsiz olarak edinilecek 749.810,11- TL tutarındaki hisseye ilaveten, rüçhan hakkımıza isabet eden kısmın 72.759.161,77 TL'nın 19 Aralık 2012 tarihli özel durum açıklamamıza konu AES Entek'e verilen hissedar kredisinden mahsup edilmesi, bakiye 1.679.296,78 TL tutarındaki rüçhan hakkının ise Genel Kurul'un tescilini izleyen 24 ay içerisinde nakden ödenmesi suretiyle karşılanmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

IMKB