İklim Değişikliği Stratejisi

Aygaz, iklim değişikliğini çevresel ve sosyoekonomik sonuçlara neden olabilecek önemli bir risk olarak görmektedir.

Ürün, hizmet geliştirme ve sunma süreçlerinde sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde öncü olmayı, çevre ve enerji yönetim sistemlerini uygulamayı, geliştirmeyi hedef almaktadır.

Bu amaçla gerçekleştirilen projelerde ilgili tüm taraflar ile eşgüdüm içinde ilerlemektedir.

Aygaz, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik küresel çabalara kendi özel şartları ve imkânları çerçevesinde katkıda bulunmak amacı ile İklim Değişikliği Stratejisini hazırlamıştır.

Bu strateji doğrultusunda;

•Faaliyeti sırasında olası çevre etkilerini dikkate alarak en aza indirmek için çalışmalar yapmaya devam edecektir.
•Çalışanlara ve toplumsal bilince yönelik katkı sağlayacak faaliyetler ve eğitimler düzenlenmeye devam edecektir.
•Başta Ar-Ge olmak üzere faaliyetlerinde iklim değişiklikleri ile ilgili unsurlar dikkate alınarak, yeni iş alanları ve iş modelleri geliştirilmesinde inovatif çalışmalarda bulunacaktır.
•Faaliyet gösterdiği alanda iklim değişikliği ile mücadele başta olmak üzere çevre yönetimi unsurları hakkında yasal mevzuatların ve standartların düzenlenmesinde öncülük edecek, Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili platformlar ile işbirliği içinde olacaktır.
•Enerji verimli teknolojileri kullanılarak sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde önceliklendirme yapacaktır.
•Potansiyel ve mevcut tüketicilere yönelik olarak, otogazın, diğer yakıt türlerine göre çevreci özellikleri hakkında bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmeye devam edecektir.
•Yeşil Satın alma kriterlerini oluşturarak uygulamaya alacaktır.
•LPG kullanımının arttırılması için kamunun ve tüketicilerin iklim değişikliği açısından bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.