Sürdürülebilirlik Yönetimi

Paydaşlarımız nezdinde güvenilir ve saygın konumumuzu korumamız için sürdürülebilirlik yönetiminin önemli fırsatlar sunduğunun bilincindeyiz. Sürdürülebilirliği iş modelimize entegre etmek ve faaliyetlerimizi bütüncül bir bakış açısıyla geliştirmek için sürdürülebilirlik yönetimini araç olarak görüyoruz. Biliyoruz ki ancak tüm birimlerin konuyu sahiplendiği bir yapıda etkin yönetim sağlayabiliriz.

Sürdürülebilirlik yönetimini tüm departmanların sorumluluğunda ve üst yönetimin gözetiminde gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik yönetiminde, şirketin kurumsal yönetime ilişkin konularında aktif rol oynayan Denetim Komitesi, Risk Yönetim Komitesi, Yürütme Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi gibi aktif komiteler önemli rol oynuyor. Aygaz’da sürdürülebilirlik yönetimine ilişkin konuların takibi Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından gerçekleştiriliyor. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Finansman Müdürlüğü, Kalite Sistem, SEÇ-G ve Sektörel İlişkiler Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nden oluşuyor. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu gerekli hallerde tüm Aygaz iş birimlerini çalışmalarına dahil ediyor. Bu yaklaşımla şirketin kritik fonksiyonlarında yer alan temsilcilerin sürdürülebilirlik yönetimine katılımını sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik konuları Çalışma Grubu tarafından öncelikle Genel Müdür’e raporlanıyor. Genel Müdür gündeme bağlı olarak değerlendirmesini yaparak gerekli hallerde Yönetim Kurulu’na raporlama yapıyor. Bu kapsamda sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesi ve performansının gözden geçirilmesi Yönetim Kurulu’nun sorumlulukları arasında yer alıyor. Sürdürülebilirlik yönetiminde, Yönetim Kurulu düzeyinde belirlenen strateji ve hedeflere uygun olarak oluşturulan Entegre Yönetim Politikası, kurumsal yönetim, sosyal ve çevresel konuların bütüncül şekilde yönetilmesini sağlıyor.