Fiat Fiorino Kampanyası

01.10.2017 - 31.12.2017

Araç satışına dair detaylı bilgi için lütfen tıklayınız: 

https://ticarikampanya.fiat.com.tr/kampanyalar/satis/baska-soze-gerek-yok

 

Kampanya Koşulları:

 

-          Kampanya, Fiat tarafından satılıp ve Fiat’ın yetkilendireceği servislerde LPG dönüşümü yaptırılmış olan Fiat Fiorino araçlarda geçerlidir.

-          Kampanyadan faydalanmak isteyen tüketicilerin 444 4 999 Aygaz İletişim Hattı’nı araması ve sonrasında araç dönüşümünün yapıldığı servisi gösterir servis onaylı belge, araç ruhsat fotokopisi ve LPG dönüşümü yapılan araç içerisinde yer alan Aygaz YGS kart numarasını fax (02164540201) veya e-mail (aygaziletisimhatti@mail.comdatatr.com) ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar Aygaz’a iletmesi gerekmektedir.

-          Gerekli evrakların Aygaz’a iletilmesi sonrasında Aygaz ve Fiat tarafından belgelerin incelenmesi çerçevesinde Aygaz YGS karta otogazda kullanılabilir 50 TL puan yüklenecek ve Aygaz YGS kart 31 Aralık 2018 tarihine kadar toplam 3.000 TL'ye kadar her otogaz alıma %10 puan kampanyasından ayrıca aşağıdaki ek koşulların yerine getirilmesi kaydıyla faydalanabilecektir. Aygaz YGS kartın %10 puan kazanabilmesi için LPG alımlarının Aygaz YGS kartın kayıtlı olduğu ruhsatta yer alan plaka ile yapılması gerekmektedir.

-          Puan Kampanyası, Paro sistemine dahil olan ve kampanyaya katılan tüm Aygaz ve Mogaz istasyonlarında geçerli olacaktır. Puanların istasyonlarda son kullanım tarihi 31 Ocak 2019’dur. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiyi www.aygaz.com.tr ve www.fiat.com adresinden alabilirsiniz. Kampanyaya katılım gösterenler tüm kampanya koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Aygaz ve Fiat’ın kampanyayı durdurma, sona erdirme ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakları saklıdır.

-          Gerekli şartları sağlanması halinde kampanya puanları, tüketicinin kartına yüklenecektir.

AYGAZ Yakıt Güvence Sistemi (“YGS”) Katılım Koşulları:

-          Aygaz Yakıt Güvence Sistemi, Fiat tarafından satılıp ve Fiat’ın yetkilendireceği servislerde LPG dönüşümü yaptırılmış olan Fiat Fiorino araçlarda aşağıdaki koşullarda geçerli bir güvence sistemidir. Aygaz Yakıt Güvence Sistemi’nden faydalanabilmek için tüketicilerin araç içerisinde yer alan Aygaz YGS kartında yer alan numaradan Aygaz İletişim Hattı’nı araması ve sonrasında araç dönüşümünün yapıldığı servisi gösterir servis onaylı belge, araç ruhsat fotokopisi ve LPG dönüşümü yapılan araç içerisinde yer alan AYGAZ YGS kart numarasını fax (02164540201) veya e-mail (aygaziletisimhatti@mail.comdatatr.com) ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar Aygaz’a iletmesi gerekmektedir.

 

-          Aygaz Yakıt Güvence Sistemi, Aygaz Yakıt Güvence Sistemi’nden faydalanacak araçların garanti süreleri veya Fiat tarafından verilmiş/uzatılmış garanti süreleri zarfında ve aracın periyodik bakımının Fiat standartlarında belirtildiği gibi eksiksiz olarak yapılmış olması; aracın genel LPG tüketiminin en az %80’inin Aygaz/Mogaz istasyonlarından Aygaz YGS Kart ile otogaz olarak yapmış olmaları ve arızanın LPG yakıtından kaynaklandığının Fiat yetkili servisi tarafından tespit edilmesi durumunda geçerlidir. Aygaz tarafından yapılacak plaka ve Aygaz YGS kart incelemesinde, aracın genel tüketiminin (genel tüketim; Fiat tarafından aracın fabrika standartlarına göre açıklanmış tüketimi ile araç km’sinin çarpılması ile bulunur) en az %80’inin Aygaz/Mogaz istasyonlarından alındığı ve diğer sistem koşullarına uygun olduğu tespit edilirse, araç Aygaz Yakıt Güvence Sistemi içerisinde değerlendirilir. Aksi takdirde araçlar Aygaz Yakıt Güvence Sistemi’nden yararlanamazlar. LPG haricinde benzin veya farklı bir yakıtın kullanımından kaynaklanabilecek arızalar ile iklimsel koşulların TS EN 589’da belirtilen sınırların dışına çıkması durumunda oluşacak arızaların onarımı ile Fiat servisleri haricinde yapılacak tüm masraf ve harcamalar Aygaz Yakıt Güvence Sistemi kapsamı dışındadır.

 

-          Aygaz Yakıt Güvence Sistemi ile ilgili detaylı bilgiyi www.aygaz.com.tr adresinden alabilirsiniz. Aygaz Yakıt Güvence Sistemine katılım gösterenler tüm katılım koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Aygaz’ın Aygaz Yakıt Güvence Sistemi’ni durdurma, sona erdirme ve koşullarında değişiklik yapma hakları saklıdır.

Kampanyamızı sevdiklerinizle paylaşmak için lütfen aşağıdaki ikonlara tıklayınız: