Haberler

AYGAZ A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel) ) - 28/12/2012

28/12/2012-17:02:17
***AYGAZ***AYGAZ A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel) )


Ortaklığın Adresi:  Büyükdere Cad. Aygaz Han No:145/1 Zincirlikuyu-Şişli/İstanbul
Telefon ve Faks No.:  Tel:212 354 1515 Fax:212 288 1358
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:  Tel:212 354 1657 Fax:212 288 3151
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:  Hayır
Özet Bilgi:  Vehbi Koç Vakfı'na Bağış Yapılması

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 27.12.2012 tarihli toplantısında,


*Vehbi Koç Vakfı bünyesinde 04.06.1980 tarih ve 1980/2 no' lu İdare Heyeti kararıyla kültür hayatımıza ve tarihi mirasımıza katkıda bulunmak amacıyla kurulan Sadberk Hanım Müzesi Fonu'na, fonun esaslarına uyulması ve Sadberk Hanım Müzesi'nin başka bir mekana taşınmasına ilişkin arsa ve gayrimenkul alımları başta olmak üzere ilgili her türlü harcamaya tahsis edilebilmesi amacıyla 3.000.000 TL bağışlanmasına
*Vehbi Koç Vakfı bünyesinde 20.12.1989 tarih ve 1989/5 no' lu İdare Heyeti kararıyla kurulan Koç Üniversitesi Yatırım Fonu' na 1.000.000 TL bağışlanmasına karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


BIST