Üye Girişi

Lütfen e-posta adresinizi ve şifrenizi giriniz.

(Şifremi Unuttum) TAMAM

Lütfen e-posta adresinizi giriniz ve gönder butonuna basınız.
GÖNDER

E-mail adresinizi doğrulamanız gerekmektedir.
Lütfen aşağıdaki doğrulama kodunu giriniz.
GÖNDER

Facebook İle Giriş Yap

Sitemize, Facebook ile bağlanarak giriş yapabilirsiniz.

FACEBOOK İLE GİRİŞ YAP

Üye Olun

Hoşgeldiniz! Sitemize yeni bir üyelik yapmak için lütfen aşağıdaki butona tıklayarak, açılan formu doldurunuz.

ÜYE OL

Aşağıda kabul ettiğim şirketler tarafından, yukarıda/aşağıda yer alan iletişim bilgilerime e-posta, SMS, telefon gibi vasıtalarla reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını, gönderime ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasını, mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum.

 Aygaz A.Ş. için izin vermeyi kabul ediyorum.
 Paro Programı ve Tanı’ya ait diğer markalar kapsamında Tanı A.Ş. için izin vermeyi kabul ediyorum.

Facebook İle Üye Olun

Hoşgeldiniz! Sitemize yeni bir üyelik yapmak için Facebook ile giriş yapınız.

FACEBOOK İLE ÜYE OL

BİLGİLERİM

Aşağıdaki form üzerinden bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.


GÜNCELLE

Paro Kart Kaydı

Paro ile Aygaz avantajlarından faydalanabilmek için paro kart kayıt işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Veri paylaşım iznini onaylıyorum. PAROLU OLMAK İSTİYORUM

Paro Kart Giriş

Lütfen Paro Kart numaranızı veya cep telefonu numaranızı giriniz.

Veri paylaşım iznini onaylıyorum.
Program Katılım Metni

1. Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Tanı”), çeşitli müşteri memnuniyeti odaklı sadakat programları, doğrudan pazarlama uygulama ve aktiviteleri, ayrıca internet ortamında çeşitli pazarlama uygulamaları sunan bir Koç Topluluğu şirketidir. Paro Programı, aynı amaçlarla oluşturulmuş Qupaj Programı ile Web Pazarlama Programı Tanı’ya aittir. Aygaz A.Ş, Paro Programı’nın bir Program Ortağıdır.

Paro Programı, üyelerine (“Üye”), alışverişlerinde çeşitli avantaj ve imkanlar sağlayan, doğrudan pazarlama aktiviteleri sunan müşteri memnuniyeti odaklı bir pazarlama programıdır. Tanı ve aşağıda tanımı belirtilmiş olan Program Ortakları burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, benzer program, uygulama ve doğrudan pazarlama ürünleri oluşturabilecektir. Bu metin dahilinde Tanı ve diğer Program Ortakları tarafından oluşturulmuş veya oluşturulabilecek bu program, uygulama ve doğrudan pazarlama ürünlerinin hepsi “Programlar” olarak anılacaktır. Program Ortakları, Programların üye işyerleri, Koç Topluluğu şirketleri, kampanya ortakları, dönemsel işbirliği yapılan şirketler ile tüm bu şirketlerin bayi, acente ve franchise’larıdır. Tanı, yönetmekte olduğu Programlar, bu Programlara üye olan kişiler ve Programlar kapsamında yer alan üye işyerleri vasıtasıyla hizmetlerini yerine getirmektedir. Programlarda Üyelik kartınızı veya Programlar kapsamında belirlenen diğer yöntemleri kullandığınızda kişisel ve alışveriş bilgileriniz sistemin gereği olarak Tanı’ya da gelmektedir. Program Ortakları tarafından üyelere sunulan faydaları alabilmeniz ve bu avantajlardan haberdar edilmeniz için kişisel verilerinizin Program Ortakları’ndan Tanı’ya aktarılması ve işlenmesi zorunludur.2. Program Ortaklarına veya Tanı’ya verdiğiniz tüm kişisel verileriniz (“kişisel veri”) ve Program ortakları nezdinde yapmış olduğunuz işlemlerle ilgili bilgileriniz (“işlem bilgisi”) Programlar kapsamındaki faydaların size sunulabilmesi, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, size özel kampanyalar tasarlanabilmesi, anket veya telesatış uygulamaları, araştırma, planlama, istatistiki analizler gibi amaçların gerçekleştirilebilmesi için Tanı veyaProgram Ortakları tarafından kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, düzenlenmesi, değiştirilmesi ve saklanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile işlenecektir. Sağlanacak faydalar, elektronik ticari ileti ve bilgilendirmeler için kişisel verileriniz kullanılarak telefon, kısa mesaj, e-posta, mektup gibi kanallardan Tanı ve Program Ortaklarınca size sunulacaktır. Tüm kişisel verileriniz ve işlem bilgileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; Program Ortaklarına ve Tanı’ya, internet ortamında dijital pazarlama yapılmasını sağlayan her türlü uygulamaya ve platforma, Program Ortakları ile Tanı’nın işbirliği yapacağı şirketlere, Program Ortakları ile Tanı’nın bayi, acente ve franchise’larına, ayrıca bu şirketlerin altyapı sağlayıcılarına ve hizmet aldığı diğer şirketlere (gönderi şirketi, çağrı merkezi, danışmanlar gibi) aktarılabilecek ve bu kişilerce yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için işlenebilecektir. Verileriniz farklı Programlar arasında da aktarılabilecek ve bu Programlarda yer alan kişisel ve işlem verileriniz birleştirilerek işlenebilecektir.3. Paro Programı’nın üye işyerleri Alfa Romeo, Arçelik, Avis, Aygaz, Beko, Beta, Brooks Brothers, Burger King, Divan, D&R, Fiat, Ford, Forever New, Koçtaş, Mogaz, Opet, Sarar, Setur, Yurtiçi Kargo, 1tıkla2kazan.com’dur. Programın burada belirtilen üye işyerleri değişkendir. Güncel üye işyerleri için lütfen www.paro.com.tr adresini ziyaret ediniz.4. Programlar kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, ilgili bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, mevzuatta öngörülen koşullarla kişisel verilerin silinmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını www.paro.com.tr ve 4447276 Paro Danışma Hattı’ndan talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Paro Program Koşulları

1. Üye’nin, Paro Programı’ndan faydalanması için cep telefonu numarası ile kayıt gerçekleştirmesi gerekmektedir. Üye, kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonu numarasının değişmesi, hattın kapatılması veya devredilmesi halinde 4447276 Paro Danışma Hattı’na bildirmeyi, kartın veya cep telefonunun, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Programların suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Gerekli bildirimin yapılmaması halinde, hattın başkasına devredilmesi nedeniyle cep telefonu numarasına tanımlı puanların harcanmasından Tanı veya diğer Program Ortakları sorumlu tutulamayacaktır. Üye bu konuda doğabilecek ihtilaflardan Program Ortakları ve Tanı’nın sorumlu olmadığını, üyelik kartını, kart numarasını veya cep telefonunu başkasına vermemeyi, verdiği takdirde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve kazanmış olduğu puanlar dahil, üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. Üye, üyelik kartının veya cep telefonunun kaybolması, çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Bu maddedeki koşullar Program’da kullanılan kart harici tüm araçlar için de geçerli olacaktır.2. Her Program Ortağı’nda Paro Programı koşulları, faydaları farklı olabilir ve değişebilir. Tanı kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, Paro Programı şartlarını değiştirebilir, Programı durdurabilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir. Yıl içinde kazanılan puanlar, takip eden yılın 31 Ocak günü sıfırlanabilir. Geçerli koşullar Paro Programı’nın iletişim kanallarından öğrenilebilir. Kendileri tarafından Üye’ye satılmamış olan malların ayıbından, sistemin üzerinde çalıştığı elektronik altyapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb.’den, çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkânların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Program Ortakları ve Tanı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu maddedeki koşullar devreye alınacak diğer programlar için de geçerli olacaktır.3. Tanı veya Üye, 1 hafta önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Bu durumda 1 hafta içinde üyelik sona erer. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar Tanı tarafından silinecek ve geri alınacaktır. Üye, Tanı’ya ve diğer Program Ortaklarına bu form ile açıklanan ve sair şekilde açıklanacak ve açıklanmış bilgilerinin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde güncelleyeceğini, uyuşmazlık halinde Tanı ve Program Ortaklarının defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını, aksi Tanı ve Paro Program ortağı şirket tarafından düzenlenmediği ve duyurulmadığı sürece, Paro Programı’na 18 yaşın üzerinde Türkiye’de yaşayan gerçek kişilerin üye olabileceğini kabul eder.

Program Katılım Metni ve Paro Programı Koşulları’nı kabul ve beyan ediyorum.


TAMAM

Paro Puan Sorgulama

Aşağıdaki butona tıklayarak Paro Puanınızı sorgulayabilirsiniz.

PARO PUAN SORGULA

Sms Aktivasyonu

Lütfen kayıtlı e-posta adresinizi ve mail ile gönderilen aktivasyon kodunu kullanarak üyelik kaydınızı tamamlayınız.

TAMAM

Paro ve Aygaz Kart

Ekstra kazandıran mavi yıldız Paro ile Aygaz avantajlarını katlayın. Paro üyesi Aygaz otogaz istasyonları ile Aygaz tüplügaz bayilerinden yaptığınız her alışverişinizde Parolu kartınızı kullanın, Paro dünyasının sunduğu tüm fırsatların yanında Aygaz’ın yıl içerisinde gerçekleştirdiği kişiye özel ve genel Paro kampanyalarından da faydalanın!

Kampanyalar

 • Aygaz'dan Sahibinden.com Kullanıcılarına Özel Kampanya!

  Aygaz'dan Sahibinden.com Kullanıcılarına Özel Kampanya!

  Kampanya kapsamında 31.12.2017 tarihine kadar Aygaz, Mogaz Tüplügaz bayilerinden yapacağınız 12 kg.’lık ilk ev tüpü alışverişinizde KDV dahil 10 TL indirim uygulanacaktır. Kampanyadan yararlanabilmek için kampanyaya kaydolurken paylaştığınız cep telefonuna gelen kampanya şifresinin alışveriş sırasında bayiye bildirilmesi gerekmektedir. Kampanya şifresinin geçerli olması durumunda kampanyadan yararlanılabilir. Bir müşteri kampanyadan sadece bir kere yararlanabilir. Kampanya sadece Aygaz, Mogaz markalı ev tüpü alışverişinde geçerlidir. Bu kampanya diğer kampanya veya promosyonlar ile birleştirilemez. Kampanya 2.000 adet ev tüpü ile sınırlıdır. Bu kampanya, kampanyaya katılmayı kabul eden tüm Aygaz, Mogaz Tüplügaz bayilerinde geçerlidir. Kampanya yalnızca ev müşterileri için geçerli olup, kurumsal müşteriler için geçerli değildir. Kampanyaya katılan her ev abonesi bu şartları kabul etmiş sayılır. Aygaz A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. 31.12.2017 tarihine kadar kullanılmayan şifreler kendiliğinden geçersiz olacaktır. Detaylı bilgi https://www.aygaz.com.tr/tupgaz/kampanyalar ve 4444999

 • Aygaz – Maximum Kart Kampanyası

  Aygaz – Maximum Kart Kampanyası

  Kampanyamız sadece Amasya, Ardahan, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Düzce, Hakkari, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Muş, Nevşehir, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat illerinde yer alan Maximum anlaşmalı Aygaz ve Mogaz Tüplügaz bayilerinden Maximum POS cihazları üzerinden yapılacak işlemlerde geçerlidir. Kampanya kapsamında Maximum Kart sahiplerine, tek seferde yapılacak 55 TL ve üzeri ilk peşin ev tüpü alışverişine 10 TL, farklı günlerde yapılacak 55 TL ve üzeri ikinci peşin ev tüpü alışverişine 15 TL, toplam 25 TL MaxiPuan hediye edilecektir. İlave MaxiPuanlar kampanya bitiminden itibaren 7 işgünü içerisinde yüklenecek olup son kullanım tarihi 23 Temmuz 2017’dir. Kampanya müşteri bazında olup bir müşterimiz en fazla 25 TL MaxiPuan kazanabilecektir. Kampanyamıza Bankamatik Kartı, Maximiles, MercedesCard ve Ziraat Maximum Kart dahil olup Maximum Aidatsız Kartlar, İş’te Üniversiteli Aidatsız Kredi Kartı, Şirket Kredi Kartı, Vadematik Kartlar ve MaxiPuan kullanılarak yapılan işlemler dahil değildir. Ayrıntılı bilgi: Maximum Mobil, maximum.com.tr, aygaz.com.tr ve Aygaz İletişim Hattı 444 4 999.

 • Aygaz – Worldcard Kampanyası

  Aygaz – Worldcard Kampanyası

  15 Mart 2017 –15 Haziran 2017 tarihleri arasında, kampanyaya katılan Yapı Kredi World Üye işyeri olan ADANA, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AKSARAY, ANKARA, ANTALYA, ARTVİN, AYDIN, BALIKESİR, BARTIN, BATMAN, BİLECİK, BİTLİS, BURSA, ÇANAKKALE, ÇORUM, EDİRNE, ERZİNCAN, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GAZİANTEP, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, HATAY, IĞDIR, ISPARTA, İSTANBUL, İZMİR, KAHRAMANMARAŞ, KARABÜK, KARAMAN, KARS, KASTAMONU, KAYSERİ, KIRKLARELİ, KOCAELİ, KONYA, MANİSA, MARDİN, MERSİN, MUĞLA, NİĞDE, ORDU, OSMANİYE, RİZE, SAKARYA, SAMSUN, SİVAS, TEKİRDAĞ, TRABZON, UŞAK, VAN, YALOVA VE ZONGULDAK il sınırları içerisindeki Aygaz Tüplügaz, Mogaz Tüplügaz ve Lipetgaz Tüplügaz bayilerinden, Worldcard’la farklı günlerde yapılacak tüp alışverişlerinde ilk 50 TL’lik alıma 10 TL, ikinci 50 TL alıma 15 TL olmak üzere toplamda 25 TL puan hakkı kazanılacaktır veya 5 taksitte ödeme yapılabilecektir. Kampanya peşin alışverişlerde geçerlidir, taksitli alışverişler kampanyaya dahil değildir. Aynı gün kampanya koşulunu sağlayan ilk işlem geçerlidir. Kampanya şartlarını uygulayan tüketicilere online olarak 25 TL puan yüklenecektir. Kampanyaya World Business kart dahildir. Banka kartı dahil değildir. Kampanyaya, TEB ve Vakıfbank Worldcard’lar dahildir. Kampanyada minimum alışveriş tutarı 50 TL’dir. Worldpuan ile yapılan harcamalar kampanyaya dahil değildir. Detaylar için www.worldcard.com.tr, 444 0 444 ve www.aygaz.com.tr, Aygaz İletişim Hattı: 444 4 999.

 • Tüpünüz Güvenle Çalışsın, İçiniz Rahat Etsin

  Tüpünüz Güvenle Çalışsın, İçiniz Rahat Etsin

  Kampanya tarihleri boyunca dedantör, 1,5 metrelik hortum ve 2 kelepçeden oluşan güvenlik seti 17,60 TL’dir. Kampanya, 11 Temmuz- 31 Ekim 2016 tarihleri arasında eski dedantörünü getiren müşteriler için kampanyaya katılan Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz bayilerinde geçerlidir.

 • Türk Telekom-Aygaz İşbirliği

  Türk Telekom-Aygaz İşbirliği

  Türk Telekom Aygaz 2 Ay Ücretsiz Kampanyası, 17 Temmuz 2016 tarihine kadar Mersin, Antalya, Nevşehir, Aydın, Denizli, Trabzon ve Sakarya illerinden 6606’ya AYGAZ yazıp göndererek başvuran tüm bireysel yeni müşterilere, Ultranet ve Yalın Ultranet internet paketleri, ilk 2 ay ücretsiz, kalan 22 ay boyunca indirimli sabit fiyat garantisiyle sunulmaktadır. Kampanya kapsamında altyapının uygunluğuna göre; modem ücretsiz verilecektir. İnternet aktivasyonu tamamlanan yeni bireysel müşteriler, 17 Ağustos 2016 tarihine kadar gerçekleştirecekleri 12 kilogramlık ilk ev tüpü alışverişlerine Mersin, Antalya, Nevşehir, Aydın, Denizli’de KDV dahil 7 TL indirim, Trabzon ve Sakarya’da Aygaz Güvenli Bağlantı Seti kazanacaklardır. Her yeni internet aboneliği için Aygaz faydasından sadece bir kez yararlanılabilir. Kampanya sadece 12 kilogramlık ev tüpü alımlarında geçerlidir. Bu kampanya başka bir kampanya veya promosyonla birleştirilemez. Kampanya 2.000 kişi ile sınırlıdır. Aygaz ve TTNET kampanya koşullarını değiştirme ve/veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Ayrıntılı bilgi www.turktelekom.com.tr ve 444 1 444’te.

 • Aygaz’dan Evlilik Kampanyası

  Aygaz’dan Evlilik Kampanyası

  Kampanya kapsamında, son bir yıl içerisinde evlenen çiftler, evlilik cüzdanlarında isimlerinin, fotoğraflarının ve evlenme tarihlerinin bulunduğu ilk iki sayfanın fotokopisini tüpgaz siparişinde Aygaz servis görevlisine vererek, Aygaz Tüplügaz bayilerinden 31.12.2016 tarihine kadar yapacakları 12 kg.’lık ilk ev tüpü alışverişine bir adet metal dedantör ile bir adet güvenli bağlantı seti (1 adet hortum ve 2 adet kelepçe) hediyesiyle, tüpgaz fiyatında KDV dahil 10 TL indirim kazanacaktır. Kampanyadan yararlanabilmek için 444 4 999 no’lu Aygaz Hizmet hattının aranarak kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kampanya şifresinin alışveriş sırasında bayiye bildirilmesi gerekmektedir. Kampanya şifresinin geçerli olması durumunda kampanyadan yararlanılabilir. Bir müşteri kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir. Kampanya sadece Aygaz markalı ev tüpü alışverişinde geçerlidir. Kampanya 31.12.2016 tarihine kadar, kampanya şifreleri 01.03.2017 tarihine kadar geçerlidir. 01.03.2017 tarihine kadar kullanılmayan şifreler kendiliğinden geçersiz olacaktır. Bu kampanya diğer kampanya veya promosyonlar ile birleştirilemez. Kampanya, 2.000 adet dedantör ve 2.000 adet güvenli bağlantı seti ile sınırlıdır. Bu kampanya, kampanyaya katılmayı kabul eden tüm Aygaz Tüplügaz bayilerinde geçerlidir. Kampanya yalnızca ev müşterileri için geçerli olup, kurumsal müşteriler için geçerli değildir. Kampanyaya katılan her ev abonesi bu şartları kabul etmiş sayılır. Aygaz A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

 • Aygaz Tüp Fakültesi Kampanyası

  Aygaz Tüp Fakültesi Kampanyası

  Kampanya kapsamında üniversite öğrencilerine, üniversite kimlik fotokopisi ile birlikte Aygaz bayilerimizden yapacakları 12 kg’lık ilk ev tüpü alışverişinde 1 adet metal dedantör ile 1 adet güvenli bağlantı seti (1 adet hortum ve 2 adet kelepçe) hediye edilecek ve ev tüpünde KDV dahil 10 TL indirim uygulanacaktır. Kampanyadan yararlanabilmek için kampanya broşüründe belirtilen kampanya şifresinin alışveriş sırasında bayiye bildirilmesi gerekmektedir. Kampanya şifresinin geçerli olması durumunda kampanyadan yararlanılabilir. Bir müşteri kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir. Kampanya sadece Aygaz ev tüpü alışverişinde geçerlidir. Bu kampanya diğer kampanya veya promosyonlarla birleştirilemez. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Kampanya 31.12.2016 tarihine kadar, kampanya şifreleri 01.03.2017 tarihine kadar geçerlidir. 01.03.2017 tarihine kadar kullanılmayan şifreler kendiliğinden geçersiz olacaktır. Kampanya, 5.000 adet dedantör ve 5.000 güvenli bağlantı seti ile sınırlıdır. Bu kampanya, kampanyaya katılmayı kabul eden Aygaz bayilerimizde geçerlidir. Kampanya yalnızca ev müşterileri için geçerli olup, kurumsal müşteriler için geçerli değildir. Kampanyaya katılan her ev abonesi bu şartları kabul etmiş sayılır. Aygaz A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

 • Arçelik Kampanyası

  Arçelik Kampanyası

  Kampanya kapsamında, 31.12.2016 tarihine kadar Arçelik marka ocak veya fırın satın alanlara Aygaz Tüplügaz, Mogaz Tüplügaz ve Lipetgaz Tüplügaz bayilerinin birinden 01.03.2017 tarihine kadar yapacakları 12 kg.’lık ilk ev tüpü alışverişlerinde 1 adet metal dedantör ile 1 adet güvenli bağlantı seti (1 adet hortum ve 2 adet kelepçe) hediye edilecek ve gaz bedelinde KDV dahil 10 TL indirim uygulanacaktır. Kampanyadan yararlanabilmek için kampanya broşüründe belirtilen kampanya şifresinin alışveriş sırasında bayiye bildirilmesi gerekmektedir. Kampanya şifresinin geçerli olması durumunda kampanyadan yararlanılabilir. Bir müşteri kampanyadan sadece bir kere yararlanabilir. Kampanya sadece Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz markalı ev tüpü alışverişinde geçerlidir. 01.03.2017 tarihine kadar kullanılmayan şifreler kendiliğinden geçersiz olacaktır. Bu kampanya diğer kampanya veya promosyonlar ile birleştirilemez. Kampanya, 20.000 adet dedantör ve 20.000 güvenli bağlantı seti ile sınırlıdır. Bu kampanya, kampanyaya katılmayı kabul eden tüm Aygaz Tüplügaz, Mogaz Tüplügaz ve Lipetgaz Tüplügaz bayilerinde geçerlidir. Kampanya yalnızca ev müşterileri için geçerli olup, kurumsal müşteriler için geçerli değildir. Kampanyaya katılan her ev abonesi bu şartları kabul etmiş sayılır. Aygaz A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

 • Beko Kampanyası

  Beko Kampanyası

  Kampanya kapsamında, 31.12.2016 tarihine kadar Beko marka ocak veya fırın satın alanlara; Aygaz Tüplügaz, Mogaz Tüplügaz ve Lipetgaz Tüplügaz bayilerinin birinden 01.03.2017 tarihine kadar yapacakları 12 kg.’lık ilk ev tüpü alışverişlerinde 1 adet metal dedantör ile 1 adet güvenli bağlantı seti (1 adet hortum ve 2 adet kelepçe) hediye edilecek ve gaz bedelinde KDV dahil 10 TL indirim uygulanacaktır. Kampanyadan yararlanabilmek için kampanya broşüründe belirtilen kampanya şifresinin alışveriş sırasında bayiye bildirilmesi gerekmektedir. Kampanya şifresinin geçerli olması durumunda kampanyadan yararlanılabilir. Bir müşteri kampanyadan sadece bir kere yararlanabilir. Kampanya sadece Aygaz, Mogaz ve Lipetgaz markalı ev tüpü alışverişinde geçerlidir. 01.03.2017 tarihine kadar kullanılmayan şifreler kendiliğinden geçersiz olacaktır. Bu kampanya diğer kampanya veya promosyonlar ile birleştirilemez. Kampanya, 20.000 adet dedantör ve 20.000 güvenli bağlantı seti ile sınırlıdır. Bu kampanya, kampanyaya katılmayı kabul eden tüm Aygaz Tüplügaz, Mogaz Tüplügaz ve Lipetgaz Tüplügaz bayilerinde geçerlidir. Kampanya yalnızca ev müşterileri için geçerli olup, kurumsal müşteriler için geçerli değildir. Kampanyaya katılan her ev abonesi bu şartları kabul etmiş sayılır. Aygaz A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Duyurular

 • Parapuanlarınızı Kullanmak İçinSon Gün 31 Mart 2017!

  Parapuanlarınızı Kullanmak İçin

  Müşterilerimize sunduğumuz güvenli ve hızlı hizmetimizin yanı sıra, müşteri memnuniyeti ve bağlılığını arttırmak amacıyla kullandığımız sadakat programımız “Paro” aracılığıyla müşterilerimize her alışverişinde ParoPuan kazanma imkanı sağlamaktayız. Paro Programı dahilinde, müşterilerimizin 1 Ocak 2015 tarihinden önce tüplügaz alımlarından kazanılmış fakat harcanmamış Paropuanları 1 Nisan 2017 tarihinde silinecektir. Puanların harcanabilmesi için müşterilerimizin kartlarının aktivasyonlu olması gerekmektedir. Kart aktivasyonu Aygaz İletişim Hattı ( 444 4 999) Paro web sitesi ( www.paro.com.tr) üzerinden yapılabilir.

 • Yaşamın Renkleri2 kg LPG’yle tam dolu...

  Yaşamın Renkleri

  Yaşamın Renklerini Kuşandık! 2 kg LPG’yle tam dolu, Aygaz tesislerinde tüm güvenlik testlerinden geçmiş Hologram kapaklı ve Çini motifli Aygaz küçük tüpler hayatınızın her alanında evde, piknikte en büyük yardımcınız. Hala tanışmadıysanız, siparişiniz için 444 4 999’u arayın, evinize, mutfağınıza renk katın!

 • Aygaz TüpgazFacebook’tayız, bizi takip etmeye...

  Aygaz Tüpgaz

  “Aygaz Tüpgaz” ile Facebook’tayız, bizi takip etmeye devam edin “Aygaz Tüpgaz” Facebook sayfası Aygaz’dan en güncel haberler ve birbirinden farklı uygulamalarla sizlerle. Online olarak en yeni kampanya ve ürün bilgilerini, diğer takipçilerin yorumlarını bulabilir, sürpriz aktivitelere katılabilirsiniz. Kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilen “Aygaz Tüpgaz” sayfası ile her türlü görüş ve yorumunuzu direkt olarak Aygaz’a iletebilirsiniz. Sürekli takibimizde olan sayfamız aracılığıyla sizlerle iletişime geçmekten ve sorularınıza yanıt vermekten memnuniyet duyuyoruz. Kaliteli hizmeti beğenmeye devam edin.

 • Aygaz Yaz Şenliği Milyonlarca ailenin tercihi Aygaz...

  Aygaz Yaz Şenliği

  Milyonlarca ailenin tercihi Aygaz, “Aygaz Yaz Şenliği Anadolu Yollarında” projesini 9 Eylül tarihinde yapılan Bartın aktivitesi ile tamamladı. İlk gösterimi 16 Ağustos’ta Çanakkale- Gelibolu ile başlayan “Aygaz Yaz Şenliği” çalışması toplam 25 gün sürdü. 13 noktada binlerce kişiye yazlık sinema keyfi yaşatan Aygaz, tüm bölge halkının davetli olduğu etkinlik kapsamında, katılımcılara tüpün doğru ve güvenli kullanımı konusunda bilgiler de verirken, oyun alanında çocukların yaz tatiline renk katacak eğlenceli faaliyetler gerçekleştirdi. Gerek bölgede faaliyet gösteren bayilerden gerekse de katılımcılar ve müşterilerden çok olumlu tepkiler alan aktivite ile ilgili özet bilgiler aşağıdadır. Rakamlarla ‘Aygaz Yaz Şenliği’ • Toplam 25.000 kişi aktivite alanını ziyaret etti, aktivite alanı ve bando ekibinin görünürlüğü ise toplamda 75.000 kişiye ulaştı. • 6.000 kişi kurumsal tanıtım, reklam filmleri ve Koç Topluluğu Ülkem İçin projesi kapsamında Engel Tanımıyorum uygulamasını da içeren tüpgaz bilinçlendirme sunumunu izledi. • Çocuk çadırında yüz boyama, sosis balon dağıtımı ve resim aktiviteleri düzenlendi. Büyüklere yönelik olarak yapılan çeşitli aktivitelere katılım oldukça yoğun oldu, buna ilave olarak aktivitede dağıtılan bilinçlendirme kitapçıkları üzerinden sorulan sorular ile çeşitli hediyeler dağıtıldı. Aktivite alanı içerisinde yer alan aktivite ve yarışmalara katılan çocuk ve yetişkin sayısı 10.000’e ulaştı. • Aygaz Tüpgaz Facebook sayfası üzerinden iletişimi yapılan tüp boyama aktivitesinde 262 kişi uygulamaya dahil oldu ve yapılan çalışmaların fotoğrafları AygazTüpgaz sayfasından paylaşıldı. Aktivitelere katılan çocuklar adına dikilen fidan sertifikaları ise adreslerine gönderilmeye devam ediyor. • Bilinçlendirme sunumu sonrasında gösterilen “Süt Kardeşler” filmi beğeni ile karşılandı ve 3.550 kişi nostaljik açık hava sineması şeklinde seyretti. • Sinema öncesi aktiviteye katılımda bulunan tüketicilere yönelik olarak yapılan çekiliş ve oynanan oyunlar sonucu tüketicilere promosyonlar dağıtıldı. Yapılan çekilişe toplamda 6314 kişi katıldı. • Alanda bulunan anı defterine 236 kişi aktivite ile ilgili düşüncelerini paylaştı. • Aktiviteye katılanlara Tüpgaz Bilgilendirme ve Ülkem İçin Engel Tanımıyorum projesi kitapçıklarıyla kampanya ilanları dağıtıldı. Bu kapsamda bazı aktivitelerimize engelli vatandaşlarımız ve huzurevinde bulunan yaşlılarımız da davet edildi. Şenlik Programı: Çanakkale-Gelibolu (16 Ağustos), Manisa-Kula (18 Ağustos), Aydın-Bozdoğan (19 Ağustos), Burdur (21 Ağustos), Adana-Kozan (23 Ağustos), Kahramanmaraş-Elbistan (25 Ağustos), Kilis (27 Ağustos), Mardin-Midyat (29 Ağustos), Sinop-Boyabat (1 Eylül), Yozgat (3 Eylül), Çankırı (5 Eylül), Çorum-Osmancık (7 Eylül) ve Bartın (9 Eylül)

 • iphone UygulamasıTüpgaz sektörünün öncü firması Aygaz...

  iphone Uygulaması

  Aygaz iphone uygulamasıyla hizmetinizde! Tüpgaz sektörünün öncü firması Aygaz, iphone uygulamasını hizmetinize sunuyor. Bundan böyle iphone cihazınız üzerinden tüpgaz, otogaz ve cihazlarla ilgili istediğiniz bilgiye ulaşabileceksiniz. İlgili uygulamayı “Aygaz”, “tüpgaz”, “otogaz” gibi anahtar kelimelerle Apple Store’dan indirebilir ve ihtiyacınız olan bilgiye anında ulaşmanın keyfini çıkarabilirsiniz

Tüpgaz Sipariş

Tüpgaz Online Sipariş’i kullanabilmek için öncelikle üye olmanız gerekmektedir.

ÜYELİK GİRİŞİ

Sipariş Bilgileri

Tüp Tipi :
Geçerlilik Tarihi:
Adet Bilgisi:
İl:
İlçe :
Gönderim Adresi :
Toplam:
Güvenlik kodu:


Lütfen cihazınızı
yan çeviriniz.
GİRİŞ YAP ARA
Anasayfa

Aygaz tescilli ticari markasıdır. Tüm hakları saklıdır. © 2013 Aygaz A.Ş.

Kapat