İnsan Kaynakları Uygulamaları

Seçme ve Yerleştirme

Yeni çalışanların şirkete kazandırılmasında, yönetim kademelerinin katılımı ile grup mülakatları, vaka çalışmaları, sunumlar, İngilizce testi, kişilik envanteri uygulaması ve referans araştırması aşamaları bulunur. Seçim aşamasını başarıyla tamamlayan yeni Aygazlılar Koç Topluluğu ve Aygaz Grubu tanıtımını içeren oryantasyon programına dahil olur.

Performans Yönetimi

Performans Yönetim Sistemi, hedeflerin üst yönetimden başlayarak tüm çalışanlara yayılımı prensibine dayanır. Çalışanların performansları hedef kartları ile takip edilir ve sayısal kriterlerle değerlendirilir. Performans Yönetimi Sistemi’nin sonuçları, gelecek dönem ücretlerinin belirlenmesinde, kişisel gelişim planlamasında ve yönetici potansiyel tespitinde kullanılır.

Eğitim ve Gelişim Planlama

Aygaz her kademede çalışanının eğitimi ve gelişimi için kaynak ayırır. 360 derece yetkinlik değerlendirme sistemi ile çalışanların yetkinlikleri ölçülür, bu doğrultuda çalışanların gelişim planları yapılır. Gelişim araçları olarak geleneksel sınıf eğitimlerinin yanında, e-eğitimler, okuma materyalleri, outdoor eğitimler, rotasyonlar ve proje çalışmaları kullanılır. Bununla beraber satış ekibine yönelik özel Satış Gelişim Programları tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

İç İletişim

Aygaz’da yıllık olarak İç İletişim Planı hazırlanır ve çalışanlardan gelen geri bildirimler sayesinde bu plan sürekli olarak canlı ve güncel tutulur. Bu doğrultuda Üst Yönetim İş Sonuçları Paylaşım Toplantıları, BizBize etkinlikleri, teras kahvaltıları, bölge ve tesis ziyaretleri, hizmet ödül törenleri, departman yemekleri, kültür gezileri, spor şenliği, yıl sonu iletişim toplantısı ve kutlaması, Türk Müziği Korosu konserleri, sosyal aktivite grupları ve benzeri faaliyetler gerçekleştirilir.

Yetenek Yönetimi

Her yıl yapılan performans ve yetkinlik değerlendirmeleri sonucunda yönetici potansiyel havuzu oluşturulur. İnsan Kaynakları Planlama Toplantıları’nda yedekleme planları görüşülür ve potansiyel olarak belirlenen çalışanlara özel eğitim ve gelişim imkanları sunularak bir sonraki pozisyona hazırlanmaları sağlanır. Koç Topluluğu içerisinde tüm açık pozisyonlar iç ilan sisteminde duyurulur. Bu sayede çalışanlara farklı şirketlere yatay ya da terfien geçiş imkanları sunulur.

Ücret Yönetimi ve Yan Faydalar

Aygaz’da tüm işlerin, kurum hedeflerine ulaşılmasındaki katkısını ölçen ve iş büyüklüklerine göre sıralanmasını sağlayan uluslararası bir iş değerlendirme sistemi kullanılır. Şirketin mevcut ücret yapısı, piyasadaki konumu, rekabet ve ödeme gücü doğrultusunda belirlenen rekabetçi ücret politikası; cinsiyet, dil, din, ırk ayrımı gözetilmeksizin adil şekilde uygulanır. Sendikalı çalışanların ücretlendirilmesi, iş alanına göre Mess veya Denizciler Sendikası toplu iş sözleşmeleri kapsamında belirlenir. Çalışanlara ücret yılda 12 maaş + 4 ikramiye olmak üzere 16 maaş olarak yapılırken, tüm çalışanlara yapılan standart ve görev gereği değişiklik arz eden kapsamlı yan faydalar sunulmaktadır.

Ödüllendirme

Çalışanları, şirket hedefleri doğrultusunda sürekli gelişmeyi sağlayacak şekilde teşvik etmek, başarıları ve çabalarından dolayı motive etmek amacıyla takdir ve ödül sistemleri uygulanır. Üstün Başarı Ödülü, Hizmet Ödülü, En Başarılı Koçlular Ödülü, İnovasyon Ödülleri, Aygaz’ın Yıldızları Ödülü, Buluş Ödülleri ve durumsal ödüller verilir, Bu takdir ve ödül sistemleri kapsamında şirketin strateji ve öncelikleri ile ilişkili aşağıdaki alanlarda fark ve katma değer yaratan davranış ve projeler ödüllendirilir.

a. İnsana Odaklanan Yıldızlar
b. Çevreye ve Topluma Değer Katan Yıldızlar
c. Geliştiren Yıldızlar
d. Dönüşen Yıldızlar (Yaratıcılık Yenilikçilik & Dijitalleşme)
e. Sonucu Koşan Yıldızlar
f. İşbirlikçi Yıldızlar
g. Müşteriye Odaklanan Yıldızlar

Çalışan Bağlılığı

Aygaz, çalışanlarına verdiği değerin bir göstergesi olarak, 1996 yılından bu yana çalışan memnuniyeti ve bağlılığını ölçümleyen araştırmalar uygular. Bu araştırma ile Aygaz, çalışanlarının iş hayatındaki bağlılık düzeyini ölçer, iyileştirmeye yönelik faaliyet planları oluşturarak hayata geçirir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Aygaz, faaliyet alanı nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulara özel bir önem verir. Tüm operasyonlarında çalışanlarının ve tüm paydaşlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda olmasını iş önceliği olarak görür. Eğitim planlamasında önceliklendirilen iş güvenliği eğitimleri ve önleyici yaklaşım ile şirket içinde iş güvenliği kültürü oluşturarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı tüm çalışanlarını en üst seviyede korumayı hedefler.

Tazminat Politikası

Kıdem Tazminatı: İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirketimizde en az bir yıllık çalışması bulunan personele veya personelin vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına yasanın 14, 24 ve 25. Maddelerine istinaden, söz konusu personelin çalışma süresi ve ücreti baz alınarak ödenmektedir.


İhbar tazminatı: İhbar tazminatı için ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesi uygulanmaktadır. Buna göre, ihbar tazminatı işçiye nakden ödenmekte veya işçinin kıdemine göre ön görülen sürelerde işçiye iş sözleşmesinin feshedileceğinin bildirilmesi suretiyle iş arama izni verilerek de kullandırılabilmektedir.