Denetimden Sorumlu Komite

Kutsan Çelebican
Başkan

Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapmıştır. 1969 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda iş hayatına başlamıştır. 1979-1982 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdür Yardımcılığının yanı sıra Dünya Bankası (IBRD) İcra Direktör Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

 

1987 yılında Koç Topluluğu’na katılmış ve Finansman Koordinatörlüğü, Başkan Yardımcılığı, Finansman Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Koç Topluluğu’ndan 2001 yılı Aralık ayında emekliye ayrılmıştır. Bir süre kendi finansman danışmanlık şirketini yöneten Kutsan Çelebican, 2018 yılında Aygaz Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.

 

Kemal Ege Cansen
Üye

Lisans derecesini ODTÜ İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. MBA derecesini 1996 yılında Pennsylvania Üniversitesi Wharton School’dan almıştır. 1987-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi Mühendislik ve İdari İlimler Fakültelerinde “İşletme Ekonomisi” dersleri vermiştir.

 

1986-2018 yılları arasında sırasıyla Arçelik’te Genel Müdür Yardımcılığı, Koç Holding’de Sanayi İşler Koordinatörlüğü, Puro-Fay Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Soyer Hafriyat ve İnşaat’ta yönetici-ortak olarak görev yapmıştır. Anadolu Grubu bünyesinde danışmanlık ve Anadolu Endüstri Holding’de Murahhas Aza, Turkish Bank A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Ege Cansen, çeşitli medya kuruluşlarında ekonomi yazarlığı ve yorumculuk yapmakta ve Cansen&Cansen firmasında danışmanlık hizmeti vermektedir. 2018 yılında Aygaz Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.